[16NG] Fwd: APPROVED: draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16[16NG] Fwd: APPROVED: draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16
Daniel Park
2009-09-18
16ng
/arch/msg/16ng/Jvk2acBtPLyfxGcCXP6Smt0lR9A/
154867
1057071
Re: [16NG] IESG Comments on draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16Re: [16NG] IESG Comments on draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16
Hongseok Jeon
2009-09-18
16ng
/arch/msg/16ng/1pX741dgH-ZK-XwbKyTJ-L62qLY/
154866
1057073
[16NG] I-D Action:draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16-12.txt[16NG] I-D Action:draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16-12.txt
Internet-Drafts
2009-09-18
16ng
/arch/msg/16ng/nP_BKQPz_0krg2Mgeok5dtdY09c/
154865
1057072
Re: [16NG] IESG Comments on draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16Re: [16NG] IESG Comments on draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16
Jari Arkko
2009-09-17
16ng
/arch/msg/16ng/N4FzIM4KvME8leilD9u1eP3bD9k/
154864
1057073
[16NG] IESG Comments on draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16[16NG] IESG Comments on draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16
Riegel, Maximilian (NSN - DE/Munic…
2009-09-17
16ng
/arch/msg/16ng/rFkRS0B6XVzccOYGsTouRMnAufE/
154863
1057073
[16NG] I-D Action:draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16-11.txt[16NG] I-D Action:draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16-11.txt
Internet-Drafts
2009-09-09
16ng
/arch/msg/16ng/QzOaNjWfQ9Atwuh4D3OnJU8beKQ/
154862
1057074
[16NG] Last Call: draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16 (Transmission of IP over Ethernet over IEEE 802.16 Networks) to Proposed Standard[16NG] Last Call: draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16 (Transmission of IP over Ethernet over IEEE 802.16 Networks) to Proposed Standard
The IESG
2009-08-18
16ng
/arch/msg/16ng/YFcgVQqu4nkHJeA1QFgkPtGIOrs/
154861
1057075
[16NG] [ietfdb] #322: WG charter page should show only active drafts[16NG] [ietfdb] #322: WG charter page should show only active drafts
16ng issue tracker
2009-07-29
16ng
/arch/msg/16ng/vueIS_j6lfD2RE3dNhGYZKkCqHM/
154860
1057076
[16NG] I-D ACTION:draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16-10.txt[16NG] I-D ACTION:draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16-10.txt
Internet-Drafts
2009-07-28
16ng
/arch/msg/16ng/sE5YF-Nw5nQ7YV_r-whf9RxCPiQ/
154859
1057077
[16NG] I-D ACTION:draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16-09.txt[16NG] I-D ACTION:draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16-09.txt
Internet-Drafts
2009-07-13
16ng
/arch/msg/16ng/ihqYD45IqlI_LDnWAX_6OQjkzA8/
154858
1057078
[16NG] Working Group Last Call (WG LC) from 3-13-Jul 2009 on draft-ietf-16ng-ipv4-over-802-dot-16-ipcs-06.txt[16NG] Working Group Last Call (WG LC) from 3-13-Jul 2009 on draft-ietf-16ng-ipv4-over-802-dot-16-ipcs-06.txt
gabriel montenegro
2009-07-03
16ng
/arch/msg/16ng/DSFJXV2meWoXhL3MZ-MwWzEYWXs/
154857
1057079
[16NG] cancelled Stockholm meeting[16NG] cancelled Stockholm meeting
gabriel montenegro
2009-06-23
16ng
/arch/msg/16ng/tlSBDWTYQLl8KdwfGMc1TuQJNrE/
154856
1057080
[16NG] I-D Action:draft-ietf-16ng-ipv4-over-802-dot-16-ipcs-06.txt[16NG] I-D Action:draft-ietf-16ng-ipv4-over-802-dot-16-ipcs-06.txt
Internet-Drafts
2009-06-15
16ng
/arch/msg/16ng/HFyXN8PvKa73rSL3NHnZhIskgdI/
154855
1057081
Re: [16NG] I-DAction:draft-ietf-16ng-ipv4-over-802-dot-16-ipcs-05.txtRe: [16NG] I-DAction:draft-ietf-16ng-ipv4-over-802-dot-16-ipcs-05.txt
gabriel montenegro
2009-06-15
16ng
/arch/msg/16ng/ALcIqSFXbwDPBXFnDw2wmrie7f4/
154854
1057082
Re: [16NG] Fwd: I-D ACTION:draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16-08.txtRe: [16NG] Fwd: I-D ACTION:draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16-08.txt
Hongseok Jeon
2009-06-12
16ng
/arch/msg/16ng/qSq3Iduv3nAAq1zj9aExFgNQJsw/
154853
1057088
Re: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draftRe: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draft
gabriel montenegro
2009-06-10
16ng
/arch/msg/16ng/VwEk1qkZPPXDV4QpgneQ1-gp6oA/
154852
1057087
Re: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draftRe: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draft
Wesley George
2009-06-10
16ng
/arch/msg/16ng/0y9fVudxHH3us5zb2L5IvwrJ16Q/
154851
1057087
Re: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draftRe: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draft
Pekka Savola
2009-06-10
16ng
/arch/msg/16ng/OxpWJ5mGDNWThUNuoysffAwWqA8/
154850
1057087
Re: [16NG] I-DAction:draft-ietf-16ng-ipv4-over-802-dot-16-ipcs-05.txtRe: [16NG] I-DAction:draft-ietf-16ng-ipv4-over-802-dot-16-ipcs-05.txt
gabriel montenegro
2009-06-09
16ng
/arch/msg/16ng/202v_RE2s_5oCPm7ynet-rD6zd4/
154849
1057082
Re: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draftRe: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draft
gabriel montenegro
2009-06-09
16ng
/arch/msg/16ng/3TaIiXAFMjzSrXfcmOZVTk6sKT8/
154848
1057087
Re: [16NG] Fwd: I-D ACTION:draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16-08.txtRe: [16NG] Fwd: I-D ACTION:draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16-08.txt
gabriel montenegro
2009-06-09
16ng
/arch/msg/16ng/9AkyNroI7pNHoGME-fQtC1vn_i8/
154847
1057088
Re: [16NG] I-DAction:draft-ietf-16ng-ipv4-over-802-dot-16-ipcs-05.txtRe: [16NG] I-DAction:draft-ietf-16ng-ipv4-over-802-dot-16-ipcs-05.txt
Riegel, Maximilian (NSN - DE/Munic…
2009-06-04
16ng
/arch/msg/16ng/TBFbsSL_tlo8NM909mx42LMaH7w/
154846
1057082
Re: [16NG] I-D Action:draft-ietf-16ng-ipv4-over-802-dot-16-ipcs-05.txtRe: [16NG] I-D Action:draft-ietf-16ng-ipv4-over-802-dot-16-ipcs-05.txt
Riegel, Maximilian (NSN - DE/Munic…
2009-06-04
16ng
/arch/msg/16ng/UPOUGXMQebrQ_pkZvylrr8tqnVs/
154845
1057082
Re: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draftRe: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draft
Wesley George
2009-06-04
16ng
/arch/msg/16ng/x-sZsvrbcShc7Zk9ARogHVHmMLI/
154844
1057087
Re: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draftRe: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draft
gabriel montenegro
2009-06-03
16ng
/arch/msg/16ng/8ZqFTtafCr6vrGcPgEtrtrqazwU/
154843
1057087
[16NG] I-D Action:draft-ietf-16ng-ipv4-over-802-dot-16-ipcs-05.txt[16NG] I-D Action:draft-ietf-16ng-ipv4-over-802-dot-16-ipcs-05.txt
Internet-Drafts
2009-06-03
16ng
/arch/msg/16ng/fX-baiWIgcBJ__L1J7d8DBNKdIE/
154842
1057082
Re: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draftRe: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draft
gabriel montenegro
2009-05-20
16ng
/arch/msg/16ng/6sUUyLCXOHRPHcBcRPwNS-VCL3E/
154841
1057087
Re: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draftRe: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draft
Riegel, Maximilian (NSN - DE/Munic…
2009-05-20
16ng
/arch/msg/16ng/33FkR2pqxOx6uzG_yvUX1iSdC24/
154840
1057087
Re: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draftRe: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draft
Samita Chakrabarti
2009-05-19
16ng
/arch/msg/16ng/1X1CcUrI_lo66DIvvP5LEV6T8KM/
154839
1057087
Re: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draftRe: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draft
Riegel, Maximilian (NSN - DE/Munic…
2009-05-19
16ng
/arch/msg/16ng/ijXRK60ExFb2aN2AigKIYpmo6NA/
154838
1057087
Re: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draftRe: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draft
gabriel montenegro
2009-05-19
16ng
/arch/msg/16ng/N5DRLrQWAKMTY349yGwBhmtrKBA/
154837
1057087
Re: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draftRe: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draft
Samita Chakrabarti
2009-05-18
16ng
/arch/msg/16ng/9vIx6L1eLoC-6Vmvp7T-EHOlneQ/
154836
1057087
Re: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draftRe: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draft
Wesley George
2009-05-18
16ng
/arch/msg/16ng/llgqhjtT5oZvWdcJn8pFVoSP3SM/
154835
1057087
Re: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draftRe: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draft
Riegel, Maximilian (NSN - DE/Munic…
2009-05-18
16ng
/arch/msg/16ng/Japvug467cZ0zuSwVJd13IThXlY/
154834
1057087
Re: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draftRe: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draft
Gabriel Montenegro
2009-05-15
16ng
/arch/msg/16ng/oPGmLNmih9EygAwaoerpOOCs1b8/
154833
1057087
Re: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draftRe: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draft
Samita Chakrabarti
2009-05-15
16ng
/arch/msg/16ng/rwVsxqaSQxi1yBu_LypYuXqfjww/
154832
1057087
Re: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draftRe: [16NG] [nwg-chair] NWG feedback on 16ng's IPv4 CS draft
Wesley George
2009-05-15
16ng
/arch/msg/16ng/lu-sQOIj1NmVMQPScfHKhWqChAE/
154831
1057087
[16NG] Fwd: I-D ACTION:draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16-08.txt[16NG] Fwd: I-D ACTION:draft-ietf-16ng-ip-over-ethernet-over-802-dot-16-08.txt
Hongseok Jeon
2009-05-14
16ng
/arch/msg/16ng/jNaN8j2smfDn9vDJ1GflpK1OuFs/
154830
1057088
[16NG] [Technical Errata Reported] RFC5121 (1768)[16NG] [Technical Errata Reported] RFC5121 (1768)
RFC Errata System
2009-04-23
16ng
/arch/msg/16ng/ZrfWxXaBR_fXV7FBNCvHR26jli4/
154829
1057083
[16NG] [NOTICE] 16ng session canceled in SFO[16NG] [NOTICE] 16ng session canceled in SFO
Daniel Park
2009-03-10
16ng
/arch/msg/16ng/0d1ChTzYLDUf5CjPodKQ3GGebGA/
154828
1057084
964 Messages