Re: [AVTCORE] AD review of draft-ietf-avtcore-leap-secondRe: [AVTCORE] AD review of draft-ietf-avtcore-leap-second
Kevin Gross
2013-12-15
avt
/arch/msg/avt/3BUdQ4ee9rJ5Fg14LX5ZDpFZ1Hc/
243620
1079209
Re: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFCRe: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFC
Dale R. Worley
2013-12-10
avt
/arch/msg/avt/4BcMqPi8qPQ-u4yBaVjj9onCQ4U/
243619
1079210
Re: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFCRe: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFC
Richard Barnes
2013-12-10
avt
/arch/msg/avt/A5T07cybvcFZB8gTujqVdtRirhw/
243618
1079210
Re: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFCRe: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFC
Colin Perkins
2013-12-10
avt
/arch/msg/avt/6lZf5x39k2MbM6HIOleqEHcSaDM/
243617
1079210
Re: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFCRe: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFC
Pete Resnick
2013-12-10
avt
/arch/msg/avt/NfRbioDm9TfU0zHrPN0n_Bx5XMc/
243616
1079210
Re: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFCRe: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFC
Cullen Jennings (fluffy)
2013-12-09
avt
/arch/msg/avt/N-VWGjZL59xbdcU8Nis28XmCfLE/
243615
1079210
Re: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFCRe: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFC
Martin Thomson
2013-12-09
avt
/arch/msg/avt/IGxJeq6Kuex_tk8zZqvnBGujgG4/
243614
1079210
Re: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFCRe: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFC
Colin Perkins
2013-12-09
avt
/arch/msg/avt/tjy2a6Y3k03Wb1pYcs6bl-LGqNc/
243613
1079210
Re: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFCRe: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFC
Martin Thomson
2013-12-09
avt
/arch/msg/avt/Ww7WGaMNFCKNblzZYqepGvi2VcQ/
243612
1079210
Re: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFCRe: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFC
Cullen Jennings (fluffy)
2013-12-09
avt
/arch/msg/avt/Obcyobc_Y5OCruxiOMfsaeUFGvQ/
243611
1079210
Re: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFCRe: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFC
Cullen Jennings (fluffy)
2013-12-09
avt
/arch/msg/avt/BXlYdWnKQVPE7-8Q2Ti7Zk23lOQ/
243610
1079210
Re: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFCRe: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFC
Bernard Aboba
2013-12-06
avt
/arch/msg/avt/3nIV1iy8wPjAiy2f1x7isD5KqcM/
243609
1079210
Re: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFCRe: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFC
Colin Perkins
2013-12-06
avt
/arch/msg/avt/2X5Z-k2RFQxXdOqRohbg-bOqMuU/
243608
1079210
Re: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFCRe: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFC
Roni Even
2013-12-05
avt
/arch/msg/avt/4NZFnEcfQ7Us3Ptv-kMSUeWdayM/
243607
1079210
Re: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFCRe: [AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFC
Cullen Jennings (fluffy)
2013-12-05
avt
/arch/msg/avt/HNWj6Ay3fBqLV3oo__Q5yg9dLCI/
243606
1079210
Re: [AVTCORE] changes planned for EKTRe: [AVTCORE] changes planned for EKT
Dan Wing
2013-11-29
avt
/arch/msg/avt/qLF9JBJuhq9Uo1dqmLVvKsOYJyA/
243605
1079206
Re: [AVTCORE] changes planned for EKTRe: [AVTCORE] changes planned for EKT
Magnus Westerlund
2013-11-29
avt
/arch/msg/avt/oolUuRCbwouh7Q8HYZUk5x_7ioo/
243604
1079206
[AVTCORE] changes planned for EKT[AVTCORE] changes planned for EKT
Dan Wing
2013-11-26
avt
/arch/msg/avt/YE1LSmjWP6DP_iNesztz0Wm1bHs/
243603
1079206
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-srtp-ekt-01 reviewRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-srtp-ekt-01 review
Dan Wing
2013-11-26
avt
/arch/msg/avt/58HoFlao4iokZ8B6SgYqYmjxyuw/
243602
1079219
Re: [AVTCORE] WG last call for draft-ietf-avtcore-srtp-ekt-01Re: [AVTCORE] WG last call for draft-ietf-avtcore-srtp-ekt-01
Dan Wing
2013-11-26
avt
/arch/msg/avt/ZQgx30JrTq-3ECqjMSu4pOGN4mw/
243601
1079226
Re: [AVTCORE] WG last call for draft-ietf-avtcore-srtp-ekt-01Re: [AVTCORE] WG last call for draft-ietf-avtcore-srtp-ekt-01
Dan Wing
2013-11-26
avt
/arch/msg/avt/pbtMQcTztb4daSARgeueNHe2tlM/
243600
1079226
[AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avtcore-leap-second-06.txt> (RTP and Leap Seconds) to Proposed Standard[AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avtcore-leap-second-06.txt> (RTP and Leap Seconds) to Proposed Standard
The IESG
2013-11-25
avt
/arch/msg/avt/kgyZmmjctZ7JCNwDpzoGVtS8hio/
243599
1079207
[AVTCORE] AD review of draft-ietf-avtcore-aria-srtp[AVTCORE] AD review of draft-ietf-avtcore-aria-srtp
Richard Barnes
2013-11-24
avt
/arch/msg/avt/MaAma8MtwHPdjMH8a7iKVC4ciEc/
243598
1079208
[AVTCORE] AD review of draft-ietf-avtcore-leap-second[AVTCORE] AD review of draft-ietf-avtcore-leap-second
Richard Barnes
2013-11-24
avt
/arch/msg/avt/C6ym0ERTlmv4yWSafHGpsSkyYtc/
243597
1079209
[AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFC[AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-14.txt> (Securing the RTP Protocol Framework: Why RTP Does Not Mandate a Single Media Security Solution) to Informational RFC
The IESG
2013-11-22
avt
/arch/msg/avt/djqIB4yqQ08yxfZLDGea_MU6B1Q/
243596
1079210
[AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avtcore-rtp-security-options-09.txt> (Options for Securing RTP Sessions) to Informational RFC[AVTCORE] Last Call: <draft-ietf-avtcore-rtp-security-options-09.txt> (Options for Securing RTP Sessions) to Informational RFC
The IESG
2013-11-22
avt
/arch/msg/avt/1BFeXtyYS6KCBWv2IUqQm36c7CM/
243595
1079211
Re: [AVTCORE] AD review: draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory and draft-ietf-avtcore-rtp-security-optionsRe: [AVTCORE] AD review: draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory and draft-ietf-avtcore-rtp-security-options
Richard Barnes
2013-11-22
avt
/arch/msg/avt/Dvjme8uSHbtDP0LGpp1JbPnOpFo/
243594
1079221
[AVTCORE] Minutes for AVTCORE at IETF 88[AVTCORE] Minutes for AVTCORE at IETF 88
Magnus Westerlund
2013-11-22
avt
/arch/msg/avt/vGXWugr-00CLT2EqsdlNL881YYs/
243593
1079212
Re: [AVTCORE] Milestones changed for avtcore WGRe: [AVTCORE] Milestones changed for avtcore WG
Magnus Westerlund
2013-11-22
avt
/arch/msg/avt/Tp0uYrsu96MWqzvl4TG2u2owKF0/
243592
1078926
[AVTCORE] Milestones changed for avtcore WG[AVTCORE] Milestones changed for avtcore WG
IETF Secretariat
2013-11-22
avt
/arch/msg/avt/VBitUFFuuZbbGlabWUJf485FZ-g/
243591
1078926
[AVTCORE] Milestones changed for avtcore WG[AVTCORE] Milestones changed for avtcore WG
IETF Secretariat
2013-11-21
avt
/arch/msg/avt/wlDdW0wCiNfwxhzcRFuwzwBlNP8/
243590
1078926
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-aria-srtp-06.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-aria-srtp-06.txt
Magnus Westerlund
2013-11-20
avt
/arch/msg/avt/APLzxZ-pbV_0nF7Uhn8zFgnjyCU/
243589
1079213
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-aria-srtp-06.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-aria-srtp-06.txt
internet-drafts
2013-11-19
avt
/arch/msg/avt/ip0IO_R3f7cE2wx8Gipr_A_RNE4/
243588
1079213
Re: [AVTCORE] WG last call for draft-ietf-avtcore-srtp-ekt-01Re: [AVTCORE] WG last call for draft-ietf-avtcore-srtp-ekt-01
Magnus Westerlund
2013-11-19
avt
/arch/msg/avt/GmlCXzv6jQqW8kIAvuxtnn18b44/
243587
1079226
[AVTCORE] FW: NOMCOM - final call for feedback, nominee list[AVTCORE] FW: NOMCOM - final call for feedback, nominee list
Roni Even
2013-11-18
avt
/arch/msg/avt/RE5fMx2YqFk97YL2WmzqPd-d3eg/
243586
1079214
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-leap-second-06.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-leap-second-06.txt
Magnus Westerlund
2013-11-18
avt
/arch/msg/avt/MdJx10fqaRhILbhgTB1sKua5u_g/
243585
1079215
Re: [AVTCORE] Writeup comments on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-05Re: [AVTCORE] Writeup comments on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-05
Woo-Hwan Kim
2013-11-18
avt
/arch/msg/avt/ebvc3oR6vJpsHFwjUYUn0Xd6S64/
243584
1079222
Re: [AVTCORE] WG last call for draft-ietf-avtcore-srtp-ekt-01Re: [AVTCORE] WG last call for draft-ietf-avtcore-srtp-ekt-01
Magnus Westerlund
2013-11-15
avt
/arch/msg/avt/OV99ZmQxqOW3TLzBaldcPu30dfg/
243583
1079226
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-leap-second-06.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-leap-second-06.txt
internet-drafts
2013-11-15
avt
/arch/msg/avt/JPa4_FigAKyThdHZekga5J3QXWk/
243582
1079215
Re: [AVTCORE] WG last call for draft-ietf-avtcore-srtp-ekt-01Re: [AVTCORE] WG last call for draft-ietf-avtcore-srtp-ekt-01
Peck, Michael A
2013-11-13
avt
/arch/msg/avt/bdX5wlwSuVUlp1QaJ6UkV3dRhzA/
243581
1079226
40 Messages