Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-clksrc-05.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-clksrc-05.txt
Magnus Westerlund
2013-08-14
avt
/arch/msg/avt/93_BFKNqswfYCZGAyraL_HGBW_s/
243434
1079286
[AVTCORE] This chair is back working[AVTCORE] This chair is back working
Magnus Westerlund
2013-08-14
avt
/arch/msg/avt/Gvawhcg1LnwOdBe5m_wZU9XURFc/
243433
1079271
Re: [AVTCORE] [payload] Clarifying the H.265 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bitRe: [AVTCORE] [payload] Clarifying the H.265 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bit
Ross Finlayson
2013-08-12
avt
/arch/msg/avt/YSZJjF0YAlfrsn1Cfrwh2vzErpA/
243432
1079273
[AVTCORE] AVTCORE IETF87 meeting notes[AVTCORE] AVTCORE IETF87 meeting notes
Roni Even
2013-08-12
avt
/arch/msg/avt/O2nnPJ7eULAMpud1vVYpc4V5Tic/
243431
1079272
Re: [AVTCORE] [payload] Clarifying the H.265 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bitRe: [AVTCORE] [payload] Clarifying the H.265 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bit
Wang, Ye-Kui
2013-08-10
avt
/arch/msg/avt/lO1GyMPZcmiB6Q20lqDm4aLMu_M/
243430
1079273
Re: [AVTCORE] [payload] Clarifying the H.265 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bitRe: [AVTCORE] [payload] Clarifying the H.265 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bit
Wang, Ye-Kui
2013-08-10
avt
/arch/msg/avt/HIRIF54W1cJbCv3jnSONJQch_so/
243429
1079273
Re: [AVTCORE] [payload] Clarifying the H.265 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bitRe: [AVTCORE] [payload] Clarifying the H.265 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bit
Ross Finlayson
2013-08-10
avt
/arch/msg/avt/AvVcH-Xpe3aRfG7enV1_aLdRJ7Y/
243428
1079273
Re: [AVTCORE] [payload] Clarifying the H.265 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bitRe: [AVTCORE] [payload] Clarifying the H.265 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bit
Mo Zanaty (mzanaty)
2013-08-10
avt
/arch/msg/avt/3oZukUxwIvJWFOuJqQvjT0eKi2A/
243427
1079273
Re: [AVTCORE] [payload] Clarifying the H.265 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bitRe: [AVTCORE] [payload] Clarifying the H.265 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bit
Ross Finlayson
2013-08-10
avt
/arch/msg/avt/g2rOws402Kwg8mZY9jS218uk8cc/
243426
1079273
Re: [AVTCORE] [payload] Clarifying the H.265 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bitRe: [AVTCORE] [payload] Clarifying the H.265 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bit
Wang, Ye-Kui
2013-08-09
avt
/arch/msg/avt/JxCnWZK3J_HitfuhDUWsC03kI3s/
243425
1079273
Re: [AVTCORE] Clarifying the H.265 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bitRe: [AVTCORE] Clarifying the H.265 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bit
Ross Finlayson
2013-08-09
avt
/arch/msg/avt/oesI5maygXNhkhUzOTFZGYyORxk/
243423
1079273
Re: [AVTCORE] Clarifying the H.265 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bitRe: [AVTCORE] Clarifying the H.265 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bit
Wang, Ye-Kui
2013-08-09
avt
/arch/msg/avt/rVVdnvxKf_c1MJtYKmtBdG19YR0/
243422
1079273
Re: [AVTCORE] Clarifying the H.265 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bitRe: [AVTCORE] Clarifying the H.265 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bit
Wang, Ye-Kui
2013-08-09
avt
/arch/msg/avt/xWg3t1crDW6YsTsl78h3shbGjyw/
243421
1079273
Re: [AVTCORE] Clarifying the H.265 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bitRe: [AVTCORE] Clarifying the H.265 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bit
Ross Finlayson
2013-08-09
avt
/arch/msg/avt/n_lD1IpZwcFx4NkDExspvepYiQs/
243420
1079273
Re: [AVTCORE] Clarifying the H.264 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bitRe: [AVTCORE] Clarifying the H.264 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bit
Wang, Ye-Kui
2013-08-08
avt
/arch/msg/avt/h8610o4ZMXAl093UypinaomzDjY/
243424
1079273
Re: [AVTCORE] Clarifying the H.264 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bitRe: [AVTCORE] Clarifying the H.264 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bit
Ross Finlayson
2013-08-04
avt
/arch/msg/avt/wFQSWVVEvmwIG4KAcsNYhCtb0Us/
243419
1079273
Re: [AVTCORE] Clarifying the H.264 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bitRe: [AVTCORE] Clarifying the H.264 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bit
Mo Zanaty (mzanaty)
2013-07-31
avt
/arch/msg/avt/Vwii8Q_pFgxvOWj_ugiMhcEY3YA/
243418
1079273
[AVTCORE] Clarifying the H.264 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bit[AVTCORE] Clarifying the H.264 RTP payload format specification's text on when to set the RTP "M" bit
Ross Finlayson
2013-07-31
avt
/arch/msg/avt/Ff0RkJi3YporgJfsikG6TkYHMso/
243417
1079273
[AVTCORE] DSCP and draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines[AVTCORE] DSCP and draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines
Cullen Jennings (fluffy)
2013-07-31
avt
/arch/msg/avt/R0yRcijEcrVPSjlm-hNH4n0B3fw/
243416
1079274
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-idms-12.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-idms-12.txt
Brandenburg, R. (Ray) van
2013-07-29
avt
/arch/msg/avt/nsl9JTK6f48n2FOSCPzIB3Atbhg/
243415
1079275
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-idms-12.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-idms-12.txt
internet-drafts
2013-07-29
avt
/arch/msg/avt/fN9zqfEjfCKm8Wmd2lrfZshH5Fg/
243414
1079275
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-01.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-01.txt
Colin Perkins
2013-07-18
avt
/arch/msg/avt/h_qkGBjoqfw55WUG5ckX9_3Ds34/
243413
1079282
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-multi-stream-optimisation-00.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-multi-stream-optimisation-00.txt
Colin Perkins
2013-07-18
avt
/arch/msg/avt/1VDqy4SasPXdLeSnHRS6W3DOeuA/
243412
1079283
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-multi-stream-01.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-multi-stream-01.txt
Colin Perkins
2013-07-18
avt
/arch/msg/avt/CMzTdoDpxIcCSn-ih_-lEBsCpKw/
243411
1079287
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-multi-media-rtp-session-03.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-multi-media-rtp-session-03.txt
Colin Perkins
2013-07-18
avt
/arch/msg/avt/axtxPeYgFHBwXqeEPkxAD5d7Cm0/
243410
1079288
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-circuit-breakers-03.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-circuit-breakers-03.txt
Colin Perkins
2013-07-18
avt
/arch/msg/avt/3ZbjPB8ttI9kdiiX62ZvwnpQQDc/
243409
1079281
[AVTCORE] IETF87 Berin agenda - AVTcore[AVTCORE] IETF87 Berin agenda - AVTcore
Roni Even
2013-07-18
avt
/arch/msg/avt/1a3bf9cj94DrxXMb2T2Hywmmd8Q/
243408
1079276
Re: [AVTCORE] Agenda for IETF87 - BerlinRe: [AVTCORE] Agenda for IETF87 - Berlin
DRAGE, Keith (Keith)
2013-07-18
avt
/arch/msg/avt/r3GR7WY-QwVh9w3AbTAS1Vkz09Q/
243407
1079277
[AVTCORE] Agenda for IETF87 - Berlin[AVTCORE] Agenda for IETF87 - Berlin
DRAGE, Keith (Keith)
2013-07-18
avt
/arch/msg/avt/UwvkR0QdM-jPAQ1pVy8TUeu5DaQ/
243406
1079277
[AVTCORE] Protocol Action: 'Guidelines for Choosing RTP Control Protocol (RTCP) Canonical Names (CNAMEs)' to Proposed Standard (draft-ietf-avtcore-6222bis-06.txt)[AVTCORE] Protocol Action: 'Guidelines for Choosing RTP Control Protocol (RTCP) Canonical Names (CNAMEs)' to Proposed Standard (draft-ietf-avtcore-6222bis-06.txt)
The IESG
2013-07-17
avt
/arch/msg/avt/-muqa5HOZT12kfuOlZKy2QKezCU/
243404
1079278
Re: [AVTCORE] [dispatch] TaxonomyRe: [AVTCORE] [dispatch] Taxonomy
IƱaki Baz Castillo
2013-07-17
avt
/arch/msg/avt/-VtjlmeQXeCoKa27ufdZlXONREI/
243405
1079279
Re: [AVTCORE] TaxonomyRe: [AVTCORE] Taxonomy
DRAGE, Keith (Keith)
2013-07-17
avt
/arch/msg/avt/qgoWaXJib9P-v3FKMAlQo3zFDfU/
243403
1079279
[AVTCORE] FW: Taxonomy[AVTCORE] FW: Taxonomy
DRAGE, Keith (Keith)
2013-07-16
avt
/arch/msg/avt/ZwZzszve5StkwSz2N5l9SKlUKa4/
243402
1079279
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-security-options-04.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-security-options-04.txt
internet-drafts
2013-07-15
avt
/arch/msg/avt/QikbQInaOJR79PiYaz25AsD4vY8/
243401
1079280
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-security-options-03.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-security-options-03.txt
Colin Perkins
2013-07-15
avt
/arch/msg/avt/obWLxz0orf867mqZ38QEZCfd-jA/
243400
1079313
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-6222bis-05.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-6222bis-05.txt
Kevin Gross
2013-07-15
avt
/arch/msg/avt/OBliEJLjJMz442WGSoez_xO719I/
243399
1079289
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-circuit-breakers-03.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-circuit-breakers-03.txt
internet-drafts
2013-07-15
avt
/arch/msg/avt/VZYhKtpIzuvOL5gMYLI8ReX7j6s/
243398
1079281
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-01.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-01.txt
internet-drafts
2013-07-15
avt
/arch/msg/avt/LGUNSfKdBEawiiVhELQi9DMjJvs/
243397
1079282
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-6222bis-05.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-6222bis-05.txt
Ali C. Begen (abegen)
2013-07-15
avt
/arch/msg/avt/uKlGlzSJhe0bh_jGb0SQELEyZSY/
243396
1079289
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-clksrc-05.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-clksrc-05.txt
Kevin Gross
2013-07-15
avt
/arch/msg/avt/SmpI-kV4jRuZQYZXrId3eGr3ZGE/
243395
1079286
40 Messages