Re: [AVTCORE] [New-wg-docs] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-vvc-00.txt(Internet mail)Re: [AVTCORE] [New-wg-docs] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-vvc-00.txt(Internet mail)
shuaiizhao(Shuai Zhao)
2020-03-17
avt
/arch/msg/avt/GEsm8MEcGL3wsvWHrHAAFRsPiG8/
2852990
1880180
Re: [AVTCORE] Source switching performance in draft-hellstrom-avtcore-multi-party-rtt-source-01.txtRe: [AVTCORE] Source switching performance in draft-hellstrom-avtcore-multi-party-rtt-source-01.txt
Gunnar Hellström
2020-03-16
avt
/arch/msg/avt/6aYHCbWys_SRbi8PfQIBxmTLt6g/
2852881
1884798
Re: [AVTCORE] [New-wg-docs] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-vvc-00.txt(Internet mail)Re: [AVTCORE] [New-wg-docs] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-vvc-00.txt(Internet mail)
Sanchez de la Fuente, Yago
2020-03-16
avt
/arch/msg/avt/ayf_wLyuy9_ZdfkR_4WHKpt5x7g/
2852824
1880180
Re: [AVTCORE] Source switching performance in draft-hellstrom-avtcore-multi-party-rtt-source-01.txtRe: [AVTCORE] Source switching performance in draft-hellstrom-avtcore-multi-party-rtt-source-01.txt
James Hamlin
2020-03-16
avt
/arch/msg/avt/v7eQhGHgYsJ3WAwMqmIU2fkwIP0/
2852634
1884798
Re: [AVTCORE] Source switching performance in draft-hellstrom-avtcore-multi-party-rtt-source-01.txtRe: [AVTCORE] Source switching performance in draft-hellstrom-avtcore-multi-party-rtt-source-01.txt
Gunnar Hellström
2020-03-14
avt
/arch/msg/avt/JmzDVTK_RznTh9oIRrngW-Lyvyk/
2852165
1884798
Re: [AVTCORE] Source switching performance in draft-hellstrom-avtcore-multi-party-rtt-source-01.txtRe: [AVTCORE] Source switching performance in draft-hellstrom-avtcore-multi-party-rtt-source-01.txt
James Hamlin
2020-03-14
avt
/arch/msg/avt/s6WxxbV4kOZ1ZYHhSd0BmjQMOMA/
2852093
1884798
[AVTCORE] Source switching performance in draft-hellstrom-avtcore-multi-party-rtt-source-01.txt[AVTCORE] Source switching performance in draft-hellstrom-avtcore-multi-party-rtt-source-01.txt
Gunnar Hellström
2020-03-13
avt
/arch/msg/avt/vgNoagMh5NRf1zy5UmZvZo9GhYk/
2851836
1884798
[AVTCORE] FW: New Version Notification for draft-zhao-avtcore-rtp-evc-01.txt[AVTCORE] FW: New Version Notification for draft-zhao-avtcore-rtp-evc-01.txt
Stephan Wenger
2020-03-11
avt
/arch/msg/avt/wLE54gTbmBm5wiq6UI3zkx73t5U/
2850161
1884206
[AVTCORE] FW: Posting of IPR Disclosure(Internet mail)[AVTCORE] FW: Posting of IPR Disclosure(Internet mail)
Stephan Wenger
2020-03-11
avt
/arch/msg/avt/hR0SBXibNg575G90ELX_FKCYjkA/
2850154
1884200
[AVTCORE] IPR Disclosure Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited's Statement about IPR related to draft-ietf-avtcore-rtp-vvc[AVTCORE] IPR Disclosure Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited's Statement about IPR related to draft-ietf-avtcore-rtp-vvc
IETF Secretariat
2020-03-11
avt
/arch/msg/avt/Nztc5rUpMiVhYkYsq88G3EOcqbQ/
2850132
1884196
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-cc-feedback-message-06.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-cc-feedback-message-06.txt
internet-drafts
2020-03-09
avt
/arch/msg/avt/BWLcNpeST3tZe6Q3lARc6EioJI4/
2848172
1883461
Re: [AVTCORE] Improved RTP-mixer performance for RFC 2198 and RFC 4103 redundancy codingRe: [AVTCORE] Improved RTP-mixer performance for RFC 2198 and RFC 4103 redundancy coding
Gunnar Hellström
2020-03-09
avt
/arch/msg/avt/NxU9KXUsALBofMfNwwdg4jOlRms/
2848088
1882385
Re: [AVTCORE] Improved RTP-mixer performance for RFC 2198 and RFC 4103 redundancy codingRe: [AVTCORE] Improved RTP-mixer performance for RFC 2198 and RFC 4103 redundancy coding
James Hamlin
2020-03-09
avt
/arch/msg/avt/Q8SBtnO8fulEu1hcXxGVZg2Sxog/
2847821
1882385
Re: [AVTCORE] [rmcat] WGLC on draft-ietf-avtcore-cc-feedback-message-05Re: [AVTCORE] [rmcat] WGLC on draft-ietf-avtcore-cc-feedback-message-05
Colin Perkins
2020-03-09
avt
/arch/msg/avt/XJ3fO1CJOLuy-x58uKOOl6WeEBM/
2847695
1869948
Re: [AVTCORE] Improved RTP-mixer performance for RFC 2198 and RFC 4103 redundancy codingRe: [AVTCORE] Improved RTP-mixer performance for RFC 2198 and RFC 4103 redundancy coding
Paul Kyzivat
2020-03-06
avt
/arch/msg/avt/HURIw-hoMmJZ5IUQRpEMVAqkzf0/
2846502
1882385
Re: [AVTCORE] Improved RTP-mixer performance for RFC 2198 and RFC 4103 redundancy codingRe: [AVTCORE] Improved RTP-mixer performance for RFC 2198 and RFC 4103 redundancy coding
Gunnar Hellström
2020-03-06
avt
/arch/msg/avt/Oyyf5kX0s2NAh1cdrZMg7ID6F5w/
2846436
1882385
Re: [AVTCORE] Improved RTP-mixer performance for RFC 2198 and RFC 4103 redundancy codingRe: [AVTCORE] Improved RTP-mixer performance for RFC 2198 and RFC 4103 redundancy coding
Paul Kyzivat
2020-03-06
avt
/arch/msg/avt/B93iP-G9URdgmQ0Qvpsq40tW2qI/
2846406
1882385
[AVTCORE] Improved RTP-mixer performance for RFC 2198 and RFC 4103 redundancy coding[AVTCORE] Improved RTP-mixer performance for RFC 2198 and RFC 4103 redundancy coding
Gunnar Hellström
2020-03-06
avt
/arch/msg/avt/ZQLQ5AwtlTUYiGNDsQ4yXumglEE/
2846192
1882385
Re: [AVTCORE] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [AVTCORE] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11: (with DISCUSS and COMMENT)
Benjamin Kaduk
2020-03-05
avt
/arch/msg/avt/PcfHouj5jPKB8LVdn32kbtxF9kU/
2845861
1881949
Re: [AVTCORE] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [AVTCORE] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11: (with DISCUSS and COMMENT)
Magnus Westerlund
2020-03-05
avt
/arch/msg/avt/R1UkbQNK1RiF8Eh3uDAk3SSZb1I/
2845683
1881949
Re: [AVTCORE] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [AVTCORE] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11: (with DISCUSS and COMMENT)
Roni Even (A)
2020-03-05
avt
/arch/msg/avt/ZyT5wa60fnwkI1c0ExgtBLQCs4w/
2845594
1881949
[AVTCORE] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11: (with DISCUSS and COMMENT)[AVTCORE] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11: (with DISCUSS and COMMENT)
Benjamin Kaduk via Datatracker
2020-03-04
avt
/arch/msg/avt/hqlLdWkU0P5l6FCa1YaTKt9FSn8/
2845083
1881949
Re: [AVTCORE] Mirja Kühlewind's No Objection on draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Mirja Kühlewind's No Objection on draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11: (with COMMENT)
Magnus Westerlund
2020-03-04
avt
/arch/msg/avt/YTs1VOQcUZAFyE00ze4VYmw0OE0/
2844784
1881342
Re: [AVTCORE] Mirja Kühlewind's No Objection on draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Mirja Kühlewind's No Objection on draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11: (with COMMENT)
Mirja Kuehlewind
2020-03-04
avt
/arch/msg/avt/50NbxPhlL-vitrA6xpfU-PdRHB4/
2844756
1881342
Re: [AVTCORE] Mirja Kühlewind's No Objection on draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Mirja Kühlewind's No Objection on draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11: (with COMMENT)
Magnus Westerlund
2020-03-04
avt
/arch/msg/avt/5Wridq1U0Raz1QarmyAqGhLFNB4/
2844726
1881342
Re: [AVTCORE] [Gen-art] Genart telechat review of draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11Re: [AVTCORE] [Gen-art] Genart telechat review of draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11
Alissa Cooper
2020-03-04
avt
/arch/msg/avt/WIzmGV4wqCRA0Vt92-Y2cWeNnu4/
2844386
1879915
[AVTCORE] Fwd: I-D Action: draft-hellstrom-mmusic-multi-party-rtt-02.txt[AVTCORE] Fwd: I-D Action: draft-hellstrom-mmusic-multi-party-rtt-02.txt
Gunnar Hellström
2020-03-03
avt
/arch/msg/avt/HKU9g8fIJCBSQYplQ71mrdoXnOA/
2844223
1881647
[AVTCORE] Mirja Kühlewind's No Objection on draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11: (with COMMENT)[AVTCORE] Mirja Kühlewind's No Objection on draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11: (with COMMENT)
Mirja Kühlewind via Datatracker
2020-03-02
avt
/arch/msg/avt/H7ivfNAOJVGxOrdmdBcumqlgSPU/
2843371
1881342
[AVTCORE] avtcore - Requested session has been scheduled for IETF 107[AVTCORE] avtcore - Requested session has been scheduled for IETF 107
"IETF Secretariat"
2020-02-28
avt
/arch/msg/avt/ZX_rQXxqDOsN2lMH2tGms4d-iX8/
2842321
1880873
[AVTCORE] proposed agenda for Vancouver[AVTCORE] proposed agenda for Vancouver
Roni Even (A)
2020-02-27
avt
/arch/msg/avt/KXrfjYpN70tQCdbtE82zjebnkfM/
2840946
1880432
[AVTCORE] I-D Action: draft-hellstrom-avtcore-multi-party-rtt-source-00.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-hellstrom-avtcore-multi-party-rtt-source-00.txt
Gunnar Hellström
2020-02-26
avt
/arch/msg/avt/WYSbFrsYI7FEr2k6JHxkPse0RR4/
2840703
1880320
[AVTCORE] AVTCore session in Vancouver - IETF107[AVTCORE] AVTCore session in Vancouver - IETF107
Roni Even (A)
2020-02-26
avt
/arch/msg/avt/Y2LklgrFbzt-NUHAwgJU0OpDYYg/
2840214
1880207
[AVTCORE] FW: [New-wg-docs] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-vvc-00.txt(Internet mail)[AVTCORE] FW: [New-wg-docs] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-vvc-00.txt(Internet mail)
shuaiizhao(Shuai Zhao)
2020-02-26
avt
/arch/msg/avt/LaV8XxJmXTFkfkt27qrUj2eQbbs/
2840117
1880180
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-vvc-00.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-vvc-00.txt
internet-drafts
2020-02-26
avt
/arch/msg/avt/HYvptGOcbkxSDOGdjwXEwfeOiEA/
2840112
1880178
Re: [AVTCORE] Genart telechat review of draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11Re: [AVTCORE] Genart telechat review of draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11
Roni Even (A)
2020-02-25
avt
/arch/msg/avt/LKAZyZ45clFQw_jnH-cnNd51ePM/
2839636
1879915
[AVTCORE] Genart telechat review of draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11[AVTCORE] Genart telechat review of draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11
Vijay Gurbani via Datatracker
2020-02-24
avt
/arch/msg/avt/eLoaI8woFu0kNGrsdn_yTQykspw/
2839328
1879915
Re: [AVTCORE] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-payload-tsvcis-03: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [AVTCORE] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-payload-tsvcis-03: (with DISCUSS and COMMENT)
Barry Leiba
2020-02-24
avt
/arch/msg/avt/boHhlev4Y1q0aJhndgw4oQilFaE/
2839154
1860242
Re: [AVTCORE] Moving draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines alongRe: [AVTCORE] Moving draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines along
Magnus Westerlund
2020-02-18
avt
/arch/msg/avt/ARkkqoL49ugQChmoWSsg0ipknuc/
2836739
1857650
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-multiplex-guidelines-11.txt
internet-drafts
2020-02-18
avt
/arch/msg/avt/ouRFM8IcKBpQz5owg9xK0WPbxrI/
2836737
1878825
[AVTCORE] Milestones changed for avtcore WG[AVTCORE] Milestones changed for avtcore WG
IETF Secretariat
2020-02-18
avt
/arch/msg/avt/j9KhoAhvKGzu5CjEaElI6FJZZ5A/
2836726
1878816
40 Messages