Re: [AVTCORE] Comments on draft-westerlund-avtcore-rtp-simulcast-00Re: [AVTCORE] Comments on draft-westerlund-avtcore-rtp-simulcast-00
Magnus Westerlund
2011-11-04
avt
/arch/msg/avt/XL6Y_7-CPDX4g_O3guRG97J4ekU/
242443
1079623
Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-07Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-07
Qin Wu
2011-11-04
avt
/arch/msg/avt/fQ_dtrj4CdL8zfZV6mIHoUD0myc/
242442
1079637
Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04
Qin Wu
2011-11-04
avt
/arch/msg/avt/yxBvKyS_gW00Ef5f3NT1y1CyFRM/
242441
1079627
Re: [AVTCORE] Comments on draft-westerlund-avtcore-rtp-simulcast-00Re: [AVTCORE] Comments on draft-westerlund-avtcore-rtp-simulcast-00
Brandenburg, R. (Ray) van
2011-11-03
avt
/arch/msg/avt/XKmeTMk30Mf-pxF9syiXk4CZ5sc/
242440
1079623
Re: [AVTCORE] Comments on draft-westerlund-avtcore-rtp-simulcast-00Re: [AVTCORE] Comments on draft-westerlund-avtcore-rtp-simulcast-00
Magnus Westerlund
2011-11-03
avt
/arch/msg/avt/LGADTyOQURtbbxguqCuCyHbFQxI/
242439
1079623
Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04
Magnus Westerlund
2011-11-03
avt
/arch/msg/avt/sxXRKmOvodBlpatSmtlra1awHyY/
242438
1079627
Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-07Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-07
Magnus Westerlund
2011-11-03
avt
/arch/msg/avt/fDYI8U28NYaGH26Ibm7cnCAkH30/
242437
1079637
Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-07Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-07
Magnus Westerlund
2011-11-03
avt
/arch/msg/avt/4bb0ImYdSxSljof9eEQcbGPLRQ4/
242436
1079637
Re: [AVTCORE] Possible Additional functionalities for draft-brandenburg-avt-rtcp-for-idmsRe: [AVTCORE] Possible Additional functionalities for draft-brandenburg-avt-rtcp-for-idms
Fernando Boronat SeguĂ­
2011-11-02
avt
/arch/msg/avt/9lRMndqv_wxcy_8SpMZawhPPXbA/
242435
1079630
Re: [AVTCORE] Possible Additional functionalities for draft-brandenburg-avt-rtcp-for-idmsRe: [AVTCORE] Possible Additional functionalities for draft-brandenburg-avt-rtcp-for-idms
Magnus Westerlund
2011-11-02
avt
/arch/msg/avt/r9S5N_9rHMDZgCB_xQX3OsvzI3A/
242434
1079630
Re: [AVTCORE] Pete Resnick's Discuss on draft-ietf-avtcore-srtp-vbr-audio-03: (with DISCUSS)Re: [AVTCORE] Pete Resnick's Discuss on draft-ietf-avtcore-srtp-vbr-audio-03: (with DISCUSS)
Robert Sparks
2011-11-01
avt
/arch/msg/avt/Ko_yutKz2sr8ODGpybYa6F758ho/
242433
1079613
[AVTCORE] AVTcore Agenda for IETF82[AVTCORE] AVTcore Agenda for IETF82
Roni Even
2011-11-01
avt
/arch/msg/avt/cOHeQiOQsa610wmbvgACGe6-TDI/
242432
1079614
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avt-srtp-ekt-03.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avt-srtp-ekt-03.txt
internet-drafts
2011-10-31
avt
/arch/msg/avt/VRSkv6WpN0pVSmTsiNLuJITUPcU/
242431
1079615
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-05.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-05.txt
internet-drafts
2011-10-31
avt
/arch/msg/avt/mBsaiWZf1ta8XFyrjXRuX8lvfu4/
242430
1079616
[AVTCORE] I-D ACTION:draft-ietf-avt-srtp-aes-gcm-02.txt[AVTCORE] I-D ACTION:draft-ietf-avt-srtp-aes-gcm-02.txt
Internet-Drafts
2011-10-31
avt
/arch/msg/avt/lySy3l4iCeGniLXsKUjhMDKngAs/
242429
1079617
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-idms-02.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-idms-02.txt
internet-drafts
2011-10-31
avt
/arch/msg/avt/Ab0bJIwmZXR71zcM95JF3dRZ-_0/
242428
1079618
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-08.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-08.txt
Magnus Westerlund
2011-10-31
avt
/arch/msg/avt/pZDZzMJalDCUOirRw1TGCPIu4dU/
242427
1079619
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-08.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avt-srtp-not-mandatory-08.txt
internet-drafts
2011-10-31
avt
/arch/msg/avt/eICxW1CkBqka3c7PkR-GkltgTNA/
242426
1079619
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-srtp-encrypted-header-ext-01.txtRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-srtp-encrypted-header-ext-01.txt
Jonathan Lennox
2011-10-28
avt
/arch/msg/avt/RtLF58UCOMjQ_tBYs4myh62u0kc/
242425
1079620
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-srtp-encrypted-header-ext-01.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-srtp-encrypted-header-ext-01.txt
internet-drafts
2011-10-28
avt
/arch/msg/avt/YA2HtsxbUJVI3M2ZZgndCg9aCqw/
242424
1079620
Re: [AVTCORE] Max SSRC declaration: Objection to retrofitting rulesRe: [AVTCORE] Max SSRC declaration: Objection to retrofitting rules
Harald Alvestrand
2011-10-28
avt
/arch/msg/avt/QAK1b5wNIefX4GeS9-wVtW59Ym8/
242423
1079621
Re: [AVTCORE] Max SSRC declaration: Objection to retrofitting rulesRe: [AVTCORE] Max SSRC declaration: Objection to retrofitting rules
Bo Burman
2011-10-28
avt
/arch/msg/avt/LYe7MDdhFYLFXpUNJtuuU87wnXw/
242422
1079621
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precisionRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Brandenburg, R. (Ray) van
2011-10-28
avt
/arch/msg/avt/32WOQI3pkAFO-hsjrlbuJKSJ4Xc/
242421
1079628
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 leap secondsRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 leap seconds
Brandenburg, R. (Ray) van
2011-10-28
avt
/arch/msg/avt/ST-CCe5Idf4LsECBfA-ZhdIGYl8/
242420
1079629
Re: [AVTCORE] [rtcweb] Fwd: I-D Action: draft-lennox-rtcweb-rtp-media-type-mux-00.txtRe: [AVTCORE] [rtcweb] Fwd: I-D Action: draft-lennox-rtcweb-rtp-media-type-mux-00.txt
Jonathan Lennox
2011-10-27
avt
/arch/msg/avt/v2maiRdz3zmfHsimGwpQb7Obgf8/
242419
1079626
Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04 - moreRe: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04 - more
Roni Even
2011-10-27
avt
/arch/msg/avt/b3TAE-NfqiZBy3QENpZrkSUCWQc/
242418
1079639
Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04 - moreRe: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04 - more
Magnus Westerlund
2011-10-27
avt
/arch/msg/avt/45AN1xm-rbUqQxE_4yJbmBUEfak/
242417
1079639
[AVTCORE] Max SSRC declaration: Objection to retrofitting rules[AVTCORE] Max SSRC declaration: Objection to retrofitting rules
Harald Alvestrand
2011-10-26
avt
/arch/msg/avt/U6tKz1oiD5K73Ruk5ua5ht0S6Mc/
242416
1079621
[AVTCORE] avtcore - session for IETF 82 - requests for agenda time - reminder[AVTCORE] avtcore - session for IETF 82 - requests for agenda time - reminder
Roni Even
2011-10-26
avt
/arch/msg/avt/qkIkhBQXDrkWqT75F4bxK3vv_70/
242415
1079622
[AVTCORE] Comments on draft-westerlund-avtcore-rtp-simulcast-00[AVTCORE] Comments on draft-westerlund-avtcore-rtp-simulcast-00
Brandenburg, R. (Ray) van
2011-10-26
avt
/arch/msg/avt/bP5M6GoeQdxql7U-Bi_laaUlx5c/
242414
1079623
[AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 leap seconds[AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 leap seconds
Kevin Gross
2011-10-25
avt
/arch/msg/avt/hAjoaElsQt5JoVUYeTARqP3-isQ/
242413
1079629
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precisionRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Qin Wu
2011-10-25
avt
/arch/msg/avt/Dwru-Mjs25wWx5MKVzn_gwgBTjY/
242412
1079628
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precisionRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Brandenburg, R. (Ray) van
2011-10-25
avt
/arch/msg/avt/3MVzHushS4cAJjoSFYkC3WU5Vgw/
242411
1079628
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precisionRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Qin Wu
2011-10-25
avt
/arch/msg/avt/7P9eLAL07QODeS-GcrC-CURWbQM/
242410
1079628
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-08.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-08.txt
internet-drafts
2011-10-25
avt
/arch/msg/avt/w-bbK33YOQzF0RvYHSCuTU9UGG0/
242409
1079624
Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04
Qin Wu
2011-10-25
avt
/arch/msg/avt/-TMnkBYw-bb3SudU2J7n3u8DYVo/
242408
1079627
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-monarch-05.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-monarch-05.txt
internet-drafts
2011-10-25
avt
/arch/msg/avt/Ey4mIr6PWdaj5vtkARaFMRNQZs0/
242407
1079625
[AVTCORE] Fwd: I-D Action: draft-lennox-rtcweb-rtp-media-type-mux-00.txt[AVTCORE] Fwd: I-D Action: draft-lennox-rtcweb-rtp-media-type-mux-00.txt
Jonathan Lennox
2011-10-25
avt
/arch/msg/avt/UEyxphS4lJm-VBE6JD7NDiI_dLs/
242406
1079626
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precisionRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Brandenburg, R. (Ray) van
2011-10-24
avt
/arch/msg/avt/6LuVxFiH12YG-9W9sigUvIHRPwg/
242404
1079628
Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-07Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-07
Roni Even
2011-10-24
avt
/arch/msg/avt/ygGdjahSQ6c_6QzrXlS3eow8hEg/
242403
1079637
17581 Messages