Subject
From
Date
List
[bess] Comments on L3VPN yang[bess] Comments on L3VPN yang
stephane.litkowski
2018-10-22
bess
/arch/msg/bess/B-OFZDn2KhEcUqVCWjy2HbQMCac/
2647707
1811065
Re: [bess] Comments on L3VPN yangRe: [bess] Comments on L3VPN yang
Alexander Vainshtein
2018-10-22
bess
/arch/msg/bess/xy4ZZ9bY8SNLDJp67_2bjAJ2U1k/
2647732
1811065
Re: [bess] Comments on L3VPN yangRe: [bess] Comments on L3VPN yang
stephane.litkowski
2018-10-22
bess
/arch/msg/bess/P4LrBmU67lAPzWzmx4o8PdOmkvw/
2647748
1811065
[bess] LxVPN and EVPN yang models[bess] LxVPN and EVPN yang models
stephane.litkowski
2018-10-22
bess
/arch/msg/bess/erWR7RUWkysZWiJ9KaVmVCwqk1A/
2647669
1811050
Re: [bess] LxVPN and EVPN yang modelsRe: [bess] LxVPN and EVPN yang models
Lizhenbin
2018-10-24
bess
/arch/msg/bess/1d64mVjBFRMIpHbYZAaRZdjIAfo/
2649665
1811050
Re: [bess] LxVPN and EVPN yang modelsRe: [bess] LxVPN and EVPN yang models
Qin Wu
2019-05-23
bess
/arch/msg/bess/3Bh7O8wnJFimDXHASOUn8_N95gE/
2734664
1811050
[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-pref-df-02.txt[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-pref-df-02.txt
internet-drafts
2018-10-22
bess
/arch/msg/bess/_24R52DbqSLeij6z759pUbUV1Hc/
2647639
1811031
[bess] Publication has been requested for draft-ietf-bess-evpn-optimized-ir-06[bess] Publication has been requested for draft-ietf-bess-evpn-optimized-ir-06
Matthew Bocci
2018-10-22
bess
/arch/msg/bess/g3LEU-wAxcw8D9GouveqLFXsukg/
2647583
1811002
[bess] Questions about the EVPN YANG data model draft[bess] Questions about the EVPN YANG data model draft
Alexander Vainshtein
2018-10-21
bess
/arch/msg/bess/COgHUc4fEFWH2lPEQ_AlT3uHZjE/
2647174
1810796
Re: [bess] Questions about the EVPN YANG data model draftRe: [bess] Questions about the EVPN YANG data model draft
Patrice Brissette (pbrisset)
2018-10-23
bess
/arch/msg/bess/bWJH5vEHp4jeYS7gHeidV-ucqfU/
2648549
1810796
Re: [bess] Questions about the EVPN YANG data model draftRe: [bess] Questions about the EVPN YANG data model draft
Alexander Vainshtein
2018-10-23
bess
/arch/msg/bess/_ZXxX4KLhMykguJq9HRy8CZF82M/
2648679
1810796
[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-df-election-framework-05.txt[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-df-election-framework-05.txt
internet-drafts
2018-10-20
bess
/arch/msg/bess/6LjQBz-7SweGzDLgIkI6FiiYMek/
2647007
1810707
[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-na-flags-02.txt[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-na-flags-02.txt
internet-drafts
2018-10-19
bess
/arch/msg/bess/1w_hzcVZSgbcTsPBUFnRexYRmz0/
2646796
1810597
[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-df-election-framework-04.txt[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-df-election-framework-04.txt
internet-drafts
2018-10-19
bess
/arch/msg/bess/G8OSQ9kHIpIn3JwAWaovlh9hVV0/
2646667
1810543
[bess] bess - Requested session has been scheduled for IETF 103[bess] bess - Requested session has been scheduled for IETF 103
"IETF Secretariat"
2018-10-19
bess
/arch/msg/bess/gbaoamRjZB8wrkf74lOBYOis-QU/
2646639
1810524
[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-optimized-ir-06.txt[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-optimized-ir-06.txt
internet-drafts
2018-10-19
bess
/arch/msg/bess/_6TnnDzBCKOyUeWsKY6y-VfQq8o/
2646539
1810433
[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-l3vpn-yang-04.txt[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-l3vpn-yang-04.txt
internet-drafts
2018-10-19
bess
/arch/msg/bess/7iqCSYBw7VKwuA8CAxgbQUghy_0/
2646521
1810428
[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-optimized-ir-05.txt[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-optimized-ir-05.txt
internet-drafts
2018-10-19
bess
/arch/msg/bess/tFdiei5Ke4G6PFMMwMTI5t3C7vk/
2646108
1810265
[bess] draft-ietf-bess-mvpn-msdp-sa-interoperation[bess] draft-ietf-bess-mvpn-msdp-sa-interoperation
Jeffrey (Zhaohui) Zhang
2018-10-16
bess
/arch/msg/bess/Pw0qQTfDDwFD60wjmvm_g4Ko7v0/
2644707
1809707
[bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.[bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.
Jakob Heitz (jheitz)
2018-10-15
bess
/arch/msg/bess/13HxC2w_tBTh0NMgsUZAw5ec1QQ/
2644354
1809578
Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.
Rabadan, Jorge (Nokia - US/Mountaiā€¦
2018-10-15
bess
/arch/msg/bess/EOawoY14isrXw2kbp_AcMWvIA64/
2644420
1809578
Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.
Jeff Tantsura
2018-10-15
bess
/arch/msg/bess/bDLo4JAu-KSzYg_DCp6vN5LWmM4/
2644421
1809578
Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.
Zhuangshunwan
2018-10-16
bess
/arch/msg/bess/Iai9-tGI5N1L-EPRBGqL51sqCes/
2644451
1809578
Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.
Jakob Heitz (jheitz)
2018-10-16
bess
/arch/msg/bess/e3lE0PPA-ppOLfONXGVGqWO3Pcw/
2644459
1809578
Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.
Zhuangshunwan
2018-10-16
bess
/arch/msg/bess/mczfPBZ5YHyO5xCi12UbYhBITnU/
2644465
1809578
Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.
John E Drake
2018-10-16
bess
/arch/msg/bess/ldbzQsQNanDpEA2lFpJadDYr2hU/
2644592
1809578
Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.
Tapraj Singh (tapsingh)
2018-10-16
bess
/arch/msg/bess/edKDTlgJOcrQ-0PK-shiWveeskE/
2644617
1809578
Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.
Ali Sajassi (sajassi)
2018-10-16
bess
/arch/msg/bess/K75CDNRFZXrhQJAptROOPs8R2-A/
2644733
1809578
Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.
stephane.litkowski
2018-10-22
bess
/arch/msg/bess/X2nsgLJzrbH4ur5rgZA7qK_m7aQ/
2647729
1809578
Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.
Acee Lindem (acee)
2018-10-22
bess
/arch/msg/bess/7NnDEdIVfhYHmaKHA3TLWJMxgj4/
2647827
1809578
Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.
Jakob Heitz (jheitz)
2018-10-22
bess
/arch/msg/bess/vxPGMEPF2rnfTjEYXKffdSvzP6o/
2648020
1809578
Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.
Greg Mirsky
2018-10-22
bess
/arch/msg/bess/sMcnGmvHv_BGrjGIVpM2n1QS2oc/
2648417
1809578
Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.Re: [bess] Encoding a 20 bit label in a 24 bit field.
Ali Sajassi (sajassi)
2018-10-22
bess
/arch/msg/bess/FPexjZ5Cb13gn8p1saHe-mKR_Cw/
2648438
1809578
[bess] Document shepherd's review of draft-ietf-bess-vpls-multihoming-02.txt[bess] Document shepherd's review of draft-ietf-bess-vpls-multihoming-02.txt
Bocci, Matthew (Nokia - GB)
2018-10-15
bess
/arch/msg/bess/hYkiHbTNYW6G2A-Nq2p9sHYNa6E/
2644087
1809494
[bess] VPN service performance monitoring draft[bess] VPN service performance monitoring draft
Qin Wu
2018-10-13
bess
/arch/msg/bess/0z4ki7vrV2oeVMTl3l5GPTVIkSw/
2643700
1809274
[bess] Genart telechat review of draft-ietf-bess-mvpn-expl-track-12[bess] Genart telechat review of draft-ietf-bess-mvpn-expl-track-12
Brian Carpenter
2018-10-12
bess
/arch/msg/bess/L-7tg5-WMCu01dnz9qVzjemTygk/
2643281
1809101
Re: [bess] [Gen-art] Genart telechat review of draft-ietf-bess-mvpn-expl-track-12Re: [bess] [Gen-art] Genart telechat review of draft-ietf-bess-mvpn-expl-track-12
Alissa Cooper
2018-10-23
bess
/arch/msg/bess/TNYiyWTwjadTXPEep1fC1b1ds6w/
2648968
1809101
[bess] Document shepherd's review of draft-ietf-bess-evpn-optimized-ir-04[bess] Document shepherd's review of draft-ietf-bess-evpn-optimized-ir-04
Bocci, Matthew (Nokia - GB)
2018-10-11
bess
/arch/msg/bess/n9-j6ULIPMQCHWbc8PczzPyT7R0/
2642818
1808934
Re: [bess] Document shepherd's review of draft-ietf-bess-evpn-optimized-ir-04Re: [bess] Document shepherd's review of draft-ietf-bess-evpn-optimized-ir-04
Rabadan, Jorge (Nokia - US/Mountaiā€¦
2018-10-19
bess
/arch/msg/bess/vLmygJCSQUxnF717TVlJXhR4q6o/
2646112
1808934
Re: [bess] Signaling Control Word in EVPN => please strip recipientsRe: [bess] Signaling Control Word in EVPN => please strip recipients
stephane.litkowski
2018-10-10
bess
/arch/msg/bess/pfO3Wl2k7xLp4qcYR3QhDtrtJ74/
2642228
1808692
40 Messages