Re: [bess] Opsdir last call review of draft-ietf-bess-evpn-etree-12Re: [bess] Opsdir last call review of draft-ietf-bess-evpn-etree-12
Ali Sajassi (sajassi)
2017-08-22
bess
None
/arch/msg/bess/lvncC8mH7HT3LLUkeqDt4XmiFq0/
2437114
1720870
Re: [bess] Opsdir last call review of draft-ietf-bess-evpn-etree-12Re: [bess] Opsdir last call review of draft-ietf-bess-evpn-etree-12
Alvaro Retana (aretana)
2017-08-22
bess
None
/arch/msg/bess/94a_GGvqY0-I1sFc-w2NCLftYVo/
2436921
1720870
Re: [bess] Opsdir last call review of draft-ietf-bess-evpn-etree-12Re: [bess] Opsdir last call review of draft-ietf-bess-evpn-etree-12
Ali Sajassi (sajassi)
2017-08-22
bess
None
/arch/msg/bess/f1uVBXMhHCd-dblWWgPLrpDSSN4/
2436914
1720870
Re: [bess] Opsdir last call review of draft-ietf-bess-evpn-etree-12Re: [bess] Opsdir last call review of draft-ietf-bess-evpn-etree-12
Ali Sajassi (sajassi)
2017-08-22
bess
None
/arch/msg/bess/Y5h41kd6jfKC6tDySqj43epyHto/
2436906
1720870
Re: [bess] Opsdir last call review of draft-ietf-bess-evpn-etree-12Re: [bess] Opsdir last call review of draft-ietf-bess-evpn-etree-12
Alvaro Retana (aretana)
2017-08-21
bess
None
/arch/msg/bess/2FdihPQXSsI6cAFmgNlxTyBiZ64/
2436858
1720870
Re: [bess] Opsdir last call review of draft-ietf-bess-evpn-etree-12Re: [bess] Opsdir last call review of draft-ietf-bess-evpn-etree-12
Ali Sajassi (sajassi)
2017-08-18
bess
None
/arch/msg/bess/eox9g6TbhYE9SFNdt9GzT5mwDKI/
2436181
1720870
Re: [bess] Opsdir last call review of draft-ietf-bess-evpn-etree-12Re: [bess] Opsdir last call review of draft-ietf-bess-evpn-etree-12
Carlos Pignataro (cpignata)
2017-08-17
bess
None
/arch/msg/bess/A0cttJJU0XsrFiq4vznjq460Jy8/
2435690
1720870
Re: [bess] Opsdir last call review of draft-ietf-bess-evpn-etree-12Re: [bess] Opsdir last call review of draft-ietf-bess-evpn-etree-12
Ali Sajassi (sajassi)
2017-08-17
bess
None
/arch/msg/bess/KSFzteACIGUjBx5h5xgEpnsQhy8/
2435636
1720870
Re: [bess] RtgDir review: draft-ietf-bess-evpn-etree-12Re: [bess] RtgDir review: draft-ietf-bess-evpn-etree-12
thomas.morin
2017-08-16
bess
None
/arch/msg/bess/iCAn_258s-o5Wl9H3roScIblefw/
2435293
1722206
[bess] RtgDir review: draft-ietf-bess-evpn-etree-12[bess] RtgDir review: draft-ietf-bess-evpn-etree-12
Ravi Singh
2017-08-16
bess
None
/arch/msg/bess/Wdou2SBiQSyC6RLxntLIOKBXbCo/
2435232
1722206
[bess] Genart last call review of draft-ietf-bess-evpn-etree-12[bess] Genart last call review of draft-ietf-bess-evpn-etree-12
Dale Worley
2017-08-08
bess
None
/arch/msg/bess/KGhOgcqwaJkRTNTUc12dUReK7hM/
2431167
1720908
[bess] Opsdir last call review of draft-ietf-bess-evpn-etree-12[bess] Opsdir last call review of draft-ietf-bess-evpn-etree-12
Carlos Pignataro
2017-08-07
bess
None
/arch/msg/bess/dFLgc0khBSpW20j9axouV01yVoM/
2431100
1720870
[bess] Last Call: <draft-ietf-bess-evpn-etree-12.txt> (E-TREE Support in EVPN & PBB-EVPN) to Proposed Standard[bess] Last Call: <draft-ietf-bess-evpn-etree-12.txt> (E-TREE Support in EVPN & PBB-EVPN) to Proposed Standard
The IESG
2017-07-26
bess
None
/arch/msg/bess/-fNagpHdSTHOpZdEUaGekUUdrg0/
2426123
1718988
Re: [bess] draft-ietf-bess-evpn-overlay-08Re: [bess] draft-ietf-bess-evpn-overlay-08
Alvaro Retana (aretana)
2017-06-23
bess
None
/arch/msg/bess/hyyxFyfjXGqilTCSv9ZxkRZS6KY/
2408617
1711158
[bess] draft-ietf-bess-evpn-overlay-08[bess] draft-ietf-bess-evpn-overlay-08
Ali Sajassi (sajassi)
2017-06-23
bess
None
/arch/msg/bess/PRViNkaNgnQixjS-xZM1a1Gcc5g/
2408495
1711158
Re: [bess] AD Review of draft-ietf-bess-evpn-etree-09Re: [bess] AD Review of draft-ietf-bess-evpn-etree-09
Ali Sajassi (sajassi)
2017-06-23
bess
None
/arch/msg/bess/66N6DV4BLujXzMykxkcDxZAMtOI/
2408487
1697844
[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-etree-12.txt[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-etree-12.txt
internet-drafts
2017-06-22
bess
None
/arch/msg/bess/DhrCBfqkEtiq3DEifcI63ebxfUc/
2408484
1711153
Re: [bess] AD Review of draft-ietf-bess-evpn-etree-09Re: [bess] AD Review of draft-ietf-bess-evpn-etree-09
Alvaro Retana (aretana)
2017-06-07
bess
None
/arch/msg/bess/FFfFnEAzJJirsBDmH04tbgR02yQ/
2401717
1697844
Re: [bess] AD Review of draft-ietf-bess-evpn-etree-09Re: [bess] AD Review of draft-ietf-bess-evpn-etree-09
Ali Sajassi (sajassi)
2017-06-07
bess
None
/arch/msg/bess/qH40001ouIUeCmTzyqmT4QejgfM/
2401641
1697844
Re: [bess] AD Review of draft-ietf-bess-evpn-etree-09Re: [bess] AD Review of draft-ietf-bess-evpn-etree-09
Alvaro Retana (aretana)
2017-06-07
bess
None
/arch/msg/bess/J6YCyIYV_2n3xwYiIl2clRHWjzQ/
2401368
1697844
Re: [bess] AD Review of draft-ietf-bess-evpn-etree-09Re: [bess] AD Review of draft-ietf-bess-evpn-etree-09
Ali Sajassi (sajassi)
2017-06-07
bess
None
/arch/msg/bess/kzZZhwpvLileK8IIon7DND6U7YE/
2401222
1697844
Re: [bess] AD Review of draft-ietf-bess-evpn-etree-09Re: [bess] AD Review of draft-ietf-bess-evpn-etree-09
Ali Sajassi (sajassi)
2017-05-12
bess
None
/arch/msg/bess/XXXnU_hqxb2gSJ2S4-_g5eZO9wE/
2391950
1697844
[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-etree-11.txt[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-etree-11.txt
internet-drafts
2017-05-12
bess
None
/arch/msg/bess/XRAxoKFofB1dqYnivuuaCH-UiGg/
2391945
1703708
Re: [bess] AD Review of draft-ietf-bess-evpn-etree-09Re: [bess] AD Review of draft-ietf-bess-evpn-etree-09
Alvaro Retana (aretana)
2017-05-12
bess
None
/arch/msg/bess/Msm_2UBLHRTkexea4XbYW_5lucg/
2391872
1697844
Re: [bess] AD Review of draft-ietf-bess-evpn-etree-09Re: [bess] AD Review of draft-ietf-bess-evpn-etree-09
Ali Sajassi (sajassi)
2017-05-10
bess
None
/arch/msg/bess/uKWcr2XoVK0v0U7oiuekHGDa5UQ/
2390024
1697844
[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-etree-10.txt[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-etree-10.txt
internet-drafts
2017-05-10
bess
None
/arch/msg/bess/StmEwjttOdNHTViusPyRyfOS-lA/
2390018
1702844
[bess] AD Review of draft-ietf-bess-evpn-etree-09[bess] AD Review of draft-ietf-bess-evpn-etree-09
Alvaro Retana (aretana)
2017-04-04
bess
None
/arch/msg/bess/r2NEr8y09Y5nj6kWemojVeoiuYk/
2375198
1697844
[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-etree-09.txt[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-etree-09.txt
internet-drafts
2017-01-13
bess
None
/arch/msg/bess/9uVf-k6oJYoW4mF8a2Ag0bhRtig/
2316604
1682677
Re: [bess] shepherd review of draft-ietf-bess-evpn-etreeRe: [bess] shepherd review of draft-ietf-bess-evpn-etree
Ali Sajassi (sajassi)
2017-01-13
bess
None
/arch/msg/bess/wMj0s-3ce68FpPvoNC3vvqFz0pc/
2316602
1086811
[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-etree-08.txt[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-etree-08.txt
internet-drafts
2017-01-13
bess
None
/arch/msg/bess/C26k0uf0EVK103iGL2GkPCFCK0s/
2316599
1682674
Re: [bess] shepherd review of draft-ietf-bess-evpn-etreeRe: [bess] shepherd review of draft-ietf-bess-evpn-etree
Thomas Morin
2017-01-13
bess
None
/arch/msg/bess/79zz9pfyYnLdrC7O603HlFtiQfA/
2316506
1086811
Re: [bess] shepherd review of draft-ietf-bess-evpn-etreeRe: [bess] shepherd review of draft-ietf-bess-evpn-etree
Ali Sajassi (sajassi)
2017-01-13
bess
None
/arch/msg/bess/cmFBw6yUjitaDg43NdI0D6s6iVA/
2316442
1086811
Re: [bess] shepherd review of draft-ietf-bess-evpn-etreeRe: [bess] shepherd review of draft-ietf-bess-evpn-etree
Thomas Morin
2017-01-13
bess
None
/arch/msg/bess/7WUPO_FcW-1tBQ_zcvqOHqjfdnk/
2316282
1086811
Re: [bess] shepherd review of draft-ietf-bess-evpn-etreeRe: [bess] shepherd review of draft-ietf-bess-evpn-etree
Ali Sajassi (sajassi)
2017-01-12
bess
None
/arch/msg/bess/6dW7gc5xbkg5ay5vHOj4RrksXFs/
2316111
1086811
Re: [bess] shepherd review of draft-ietf-bess-evpn-etreeRe: [bess] shepherd review of draft-ietf-bess-evpn-etree
Thomas Morin
2017-01-05
bess
None
/arch/msg/bess/ZJndaVk1Qc2eLNuFXvv7jjmpIFo/
2313428
1086811
Re: [bess] shepherd review of draft-ietf-bess-evpn-etreeRe: [bess] shepherd review of draft-ietf-bess-evpn-etree
Ali Sajassi (sajassi)
2016-12-19
bess
None
/arch/msg/bess/DWPl5Pzhw-0SpbLiEpf6-OemNAs/
2310010
1086811
Re: [bess] shepherd review of draft-ietf-bess-evpn-etreeRe: [bess] shepherd review of draft-ietf-bess-evpn-etree
Thomas Morin
2016-12-15
bess
None
/arch/msg/bess/WO3OjghPNBYHyLz3oQ4KPUG6vjA/
2308784
1086811
Re: [bess] shepherd review of draft-ietf-bess-evpn-etreeRe: [bess] shepherd review of draft-ietf-bess-evpn-etree
Ali Sajassi (sajassi)
2016-12-13
bess
None
/arch/msg/bess/nEWxjdAE-sSYk2s2pp2TwHvZcU4/
2308032
1086811
Re: [bess] shepherd review of draft-ietf-bess-evpn-etreeRe: [bess] shepherd review of draft-ietf-bess-evpn-etree
Ali Sajassi (sajassi)
2016-12-13
bess
None
/arch/msg/bess/0AfLD3QzVIKb_CWqk5dCr9BzSX0/
2308031
1086811
Re: [bess] shepherd review of draft-ietf-bess-evpn-etreeRe: [bess] shepherd review of draft-ietf-bess-evpn-etree
Thomas Morin
2016-12-12
bess
None
/arch/msg/bess/hGqDRBj3aFJnxf5VYj_4EP-JclY/
2307442
1086811
160 Messages