Subject
From
Date
List
[Cfrg] Deterministic signatures, revisit?[Cfrg] Deterministic signatures, revisit?
Dan Brown
2017-10-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/U9xxFXMjNLb1mbfi9x-4eIRYaLQ/
2469034
1741711
Re: [Cfrg] Deterministic signatures, revisit?Re: [Cfrg] Deterministic signatures, revisit?
Tony Arcieri
2017-10-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/b6b6VMNqSPrhqlLXnr-ll6tnilo/
2469056
1741711
Re: [Cfrg] Deterministic signatures, revisit?Re: [Cfrg] Deterministic signatures, revisit?
Ilari Liusvaara
2017-10-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/TBSNoVYj0MB3KNmE1Isi33hSxZ0/
2469073
1741711
Re: [Cfrg] Deterministic signatures, revisit?Re: [Cfrg] Deterministic signatures, revisit?
denis bider
2017-10-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/W3bTMON0xYHbDhRSFdu6o7O8Qhc/
2469373
1741711
Re: [Cfrg] Deterministic signatures, revisit?Re: [Cfrg] Deterministic signatures, revisit?
Dan Brown
2017-10-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/T3NznvoMENUrKSsIlicCQ62w-kA/
2469479
1741711
Re: [Cfrg] Deterministic signatures, revisit?Re: [Cfrg] Deterministic signatures, revisit?
Ilari Liusvaara
2017-10-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/76HvHx_wXgIZJDr2COO8xQM8tZA/
2469484
1741711
Re: [Cfrg] Deterministic signatures, revisit?Re: [Cfrg] Deterministic signatures, revisit?
Dan Brown
2017-10-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/8OssL4f_1SHSgCbhtP1T_Z_oLDY/
2469550
1741711
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-re-keying-08.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-re-keying-08.txt
internet-drafts
2017-10-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/LOkO_3aMvC1QN4D037NG1n-nZPw/
2468959
1741687
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-re-keying-08.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-re-keying-08.txt
Stanislav V. Smyshlyaev
2017-10-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/vkp9Zy3JuRQz8liIkld0ub0f-BU/
2468983
1741687
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-re-keying-07.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-re-keying-07.txt
internet-drafts
2017-10-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/WO3ZFdgwscR7YE9N9DDUFPvMrWE/
2468454
1741464
[Cfrg] I-D Action: draft-mcgrew-hash-sigs-08.txt[Cfrg] I-D Action: draft-mcgrew-hash-sigs-08.txt
internet-drafts
2017-10-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/hnr-tIJPoVt2Hmxi5wwM90hrTB8/
2468243
1741380
[Cfrg] Fwd: [irsg] Please help publicise: Call for Nominations: 2018 Applied Networking Research Prize (ANRP)[Cfrg] Fwd: [irsg] Please help publicise: Call for Nominations: 2018 Applied Networking Research Prize (ANRP)
Alexey Melnikov
2017-10-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/Pbxy5JeSmjwg7kRCvIfuuF5g5Ek/
2467129
1740918
[Cfrg] Encrypting a known short text[Cfrg] Encrypting a known short text
Erik Andersen
2017-09-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/rdSGSUE6OOZWujDZNesyPAhPNt4/
2462686
1738996
Re: [Cfrg] Encrypting a known short textRe: [Cfrg] Encrypting a known short text
Greg Rose
2017-09-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/kfdUbIX0-4l69d6EHGtiY7Nkbn8/
2462690
1738996
Re: [Cfrg] Encrypting a known short textRe: [Cfrg] Encrypting a known short text
Michael StJohns
2017-09-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/rpmloVWNsyrL415tgheMwDojfwg/
2462692
1738996
Re: [Cfrg] Encrypting a known short textRe: [Cfrg] Encrypting a known short text
Natanael
2017-09-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/fXz8GjIKnp_TZWIdIbtpRxlbg4w/
2462708
1738996
[Cfrg] I-D Action: draft-nir-cfrg-rfc7539bis-02.txt[Cfrg] I-D Action: draft-nir-cfrg-rfc7539bis-02.txt
internet-drafts
2017-09-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/7hITL4F-mQDPvCTRCV7gZxCNpCs/
2446294
1733854
[Cfrg] Milestones changed for cfrg RG[Cfrg] Milestones changed for cfrg RG
IETF Secretariat
2017-09-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/79ZxYJ7rihGGuRc4kkPovjvskrY/
2446283
1733852
[Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06[Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Alexey Melnikov
2017-09-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/uoMg_969zi4WhOe0FGCFBlW4V6s/
2446279
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Andy Polyakov
2017-09-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/bJv0BHbp0O5LbYE1HjxUKRUBhdg/
2446716
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Ted Krovetz
2017-09-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/BiE89IQt4gKx_3cWUVdMNkx3Bqo/
2446765
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Andy Polyakov
2017-09-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/ej7-dpaZPmtZMlY1M4EigGyOIxk/
2446831
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Watson Ladd
2017-09-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/x0kXFGt8iTk1Ys028pLAjFFWHtY/
2446779
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Andy Polyakov
2017-09-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/F3bfBXCFFnsmoFFTTrXC9wwTfuc/
2446963
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Shay Gueron
2017-09-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/6nUtus0qU97Y-FGT9cQ11CU4VSs/
2446977
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Andy Polyakov
2017-09-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/yHVZ1EIGJ0qDkf3xE-QeqUpIIgE/
2447013
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Shay Gueron
2017-09-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/WdDmzzZ0A7ea1lm5qhZUhL2gZrE/
2447021
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Andy Polyakov
2017-09-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/UNuAMzrFJ99kz2SumEHkdLcWJfE/
2447036
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Andy Polyakov
2017-09-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/y0z0JOaRWmE3SWM81UnmOhNLRt8/
2464570
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Adam Langley
2017-09-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/pqUg34JX_lHWiSfDgSVJlVUdkqg/
2446781
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Andy Polyakov
2017-09-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/2Y_XFMYESeCjPQhK2E07rB0tIWY/
2446859
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Andy Polyakov
2017-09-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/jKw8CbDwSvDUfBV9Z7K-W70JWwM/
2446976
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2017-09-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/tVVqjqZu9E7tHQvwLMiQ4RM5BIw/
2446720
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Stefano Tessaro
2017-09-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/stuWAXaqRUj4t2Q8ECzhalldkQg/
2465865
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Paterson, Kenny
2017-10-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/UrOowjV9n6XedE5WiWTEr5eghVU/
2466348
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Yehuda Lindell
2017-10-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/f-jxn154tFXQ65033tUBw1vvl90/
2466629
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Stefano Tessaro
2017-11-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/a3OrWygk9iB7DE427uyn06aOT_s/
2512904
1733850
[Cfrg] Review request for SM4 block cipher draft: draft-ribose-cfrg-sm4-00[Cfrg] Review request for SM4 block cipher draft: draft-ribose-cfrg-sm4-00
Ronald Tse
2017-09-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/qD8lcWec4B9KzQY67QepI0NMCoc/
2445324
1733564
Re: [Cfrg] Review request for SM4 block cipher draft: draft-ribose-cfrg-sm4-00Re: [Cfrg] Review request for SM4 block cipher draft: draft-ribose-cfrg-sm4-00
Ronald Tse
2017-09-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/dK67eCBtAplyWZLps9Pjg4OnWOA/
2445326
1733564
Re: [Cfrg] Review request for SM4 block cipher draft: draft-ribose-cfrg-sm4-00Re: [Cfrg] Review request for SM4 block cipher draft: draft-ribose-cfrg-sm4-00
Paterson, Kenny
2017-09-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/TwvEm5TOMD4R-gHpfIqR7zAxw5w/
2445795
1733564
43 Messages