Re: [Cfrg] Encrypting a known short textRe: [Cfrg] Encrypting a known short text
Natanael
2017-09-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/fXz8GjIKnp_TZWIdIbtpRxlbg4w/
2462708
1738996
Re: [Cfrg] Encrypting a known short textRe: [Cfrg] Encrypting a known short text
Michael StJohns
2017-09-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/rpmloVWNsyrL415tgheMwDojfwg/
2462692
1738996
Re: [Cfrg] Encrypting a known short textRe: [Cfrg] Encrypting a known short text
Greg Rose
2017-09-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/kfdUbIX0-4l69d6EHGtiY7Nkbn8/
2462690
1738996
[Cfrg] Encrypting a known short text[Cfrg] Encrypting a known short text
Erik Andersen
2017-09-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/rdSGSUE6OOZWujDZNesyPAhPNt4/
2462686
1738996
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Andy Polyakov
2017-09-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/UNuAMzrFJ99kz2SumEHkdLcWJfE/
2447036
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Shay Gueron
2017-09-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/WdDmzzZ0A7ea1lm5qhZUhL2gZrE/
2447021
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Andy Polyakov
2017-09-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/yHVZ1EIGJ0qDkf3xE-QeqUpIIgE/
2447013
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Shay Gueron
2017-09-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/6nUtus0qU97Y-FGT9cQ11CU4VSs/
2446977
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Andy Polyakov
2017-09-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/jKw8CbDwSvDUfBV9Z7K-W70JWwM/
2446976
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Andy Polyakov
2017-09-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/F3bfBXCFFnsmoFFTTrXC9wwTfuc/
2446963
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Andy Polyakov
2017-09-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/2Y_XFMYESeCjPQhK2E07rB0tIWY/
2446859
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Andy Polyakov
2017-09-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/ej7-dpaZPmtZMlY1M4EigGyOIxk/
2446831
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Adam Langley
2017-09-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/pqUg34JX_lHWiSfDgSVJlVUdkqg/
2446781
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Watson Ladd
2017-09-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/x0kXFGt8iTk1Ys028pLAjFFWHtY/
2446779
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Ted Krovetz
2017-09-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/BiE89IQt4gKx_3cWUVdMNkx3Bqo/
2446765
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2017-09-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/tVVqjqZu9E7tHQvwLMiQ4RM5BIw/
2446720
1733850
Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06Re: [Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Andy Polyakov
2017-09-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/bJv0BHbp0O5LbYE1HjxUKRUBhdg/
2446716
1733850
Re: [Cfrg] Word-lists for Diffie-Hellman and FingerprintsRe: [Cfrg] Word-lists for Diffie-Hellman and Fingerprints
David Jacobson
2017-09-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/h6lWw_4GhvWwSdE_XepMRwF4hF0/
2446309
1723169
[Cfrg] I-D Action: draft-nir-cfrg-rfc7539bis-02.txt[Cfrg] I-D Action: draft-nir-cfrg-rfc7539bis-02.txt
internet-drafts
2017-09-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/7hITL4F-mQDPvCTRCV7gZxCNpCs/
2446294
1733854
[Cfrg] Milestones changed for cfrg RG[Cfrg] Milestones changed for cfrg RG
IETF Secretariat
2017-09-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/79ZxYJ7rihGGuRc4kkPovjvskrY/
2446283
1733852
[Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06[Cfrg] RG Last Call on draft-irtf-cfrg-gcmsiv-06
Alexey Melnikov
2017-09-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/uoMg_969zi4WhOe0FGCFBlW4V6s/
2446279
1733850
Re: [Cfrg] Review request for SM4 block cipher draft: draft-ribose-cfrg-sm4-00Re: [Cfrg] Review request for SM4 block cipher draft: draft-ribose-cfrg-sm4-00
Ronald Tse
2017-09-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/qM7cetbcaclMyebnUvrfDHcEEwE/
2445798
1733564
Re: [Cfrg] Review request for SM4 block cipher draft: draft-ribose-cfrg-sm4-00Re: [Cfrg] Review request for SM4 block cipher draft: draft-ribose-cfrg-sm4-00
Paterson, Kenny
2017-09-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/TwvEm5TOMD4R-gHpfIqR7zAxw5w/
2445795
1733564
Re: [Cfrg] Review request for SM4 block cipher draft: draft-ribose-cfrg-sm4-00Re: [Cfrg] Review request for SM4 block cipher draft: draft-ribose-cfrg-sm4-00
Ronald Tse
2017-09-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/dK67eCBtAplyWZLps9Pjg4OnWOA/
2445326
1733564
[Cfrg] Review request for SM4 block cipher draft: draft-ribose-cfrg-sm4-00[Cfrg] Review request for SM4 block cipher draft: draft-ribose-cfrg-sm4-00
Ronald Tse
2017-09-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/qD8lcWec4B9KzQY67QepI0NMCoc/
2445324
1733564
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-vrf-00.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-vrf-00.txt
internet-drafts
2017-09-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/FHIp5QZ_OMiZvxQmmYzABCgPPdk/
2444963
1733386
Re: [Cfrg] Side Channel Attacks Against Curve25519Re: [Cfrg] Side Channel Attacks Against Curve25519
Ilari Liusvaara
2017-09-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/3AZTcPtM3azOCZKux2_3qfwKD1A/
2443962
1733003
[Cfrg] Side Channel Attacks Against Curve25519[Cfrg] Side Channel Attacks Against Curve25519
Thomas Garcia
2017-09-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/rmlwSKOG-DqxStLWjfVUFA5c7kw/
2443951
1733003
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-re-keying-06.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-re-keying-06.txt
internet-drafts
2017-09-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/6Of-ZXyuQRxOxXiUnKbDutK-yHs/
2443891
1732970
Re: [Cfrg] Word-lists for Diffie-Hellman and FingerprintsRe: [Cfrg] Word-lists for Diffie-Hellman and Fingerprints
Tony Arcieri
2017-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/n9wpJTICpzBhmMeaaMHdOGzBN18/
2439189
1723169
Re: [Cfrg] Word-lists for Diffie-Hellman and FingerprintsRe: [Cfrg] Word-lists for Diffie-Hellman and Fingerprints
Yoav Nir
2017-08-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/1rIoBKgLWxMKaQaXGVJL0T3ZDUU/
2439185
1723169
[Cfrg] draft-irtf-cfrg-argon2: PBKDF2-params?[Cfrg] draft-irtf-cfrg-argon2: PBKDF2-params?
Klaus Hartke
2017-08-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/0ukBFO5emW_uhhiCyi1uMPvjQNw/
2438943
1723599
Re: [Cfrg] Word-lists for Diffie-Hellman and FingerprintsRe: [Cfrg] Word-lists for Diffie-Hellman and Fingerprints
Gunnar Wolf
2017-08-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/lPMeww_oRaaRal1zgycTW2pI4Qc/
2438747
1723169
Re: [Cfrg] Word-lists for Diffie-Hellman and FingerprintsRe: [Cfrg] Word-lists for Diffie-Hellman and Fingerprints
Tony Arcieri
2017-08-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/wBQWUlCzPqA2czRwZ9cB1v7Scbc/
2438257
1723169
Re: [Cfrg] Word-lists for Diffie-Hellman and FingerprintsRe: [Cfrg] Word-lists for Diffie-Hellman and Fingerprints
Bill Cox
2017-08-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/MRjhXMjzt6jwRsQsFn25cy4JAmo/
2438184
1723169
Re: [Cfrg] Word-lists for Diffie-Hellman and FingerprintsRe: [Cfrg] Word-lists for Diffie-Hellman and Fingerprints
Derek Atkins
2017-08-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/GMMlZETsTrMm5l7azAEqMYDPca4/
2438109
1723169
Re: [Cfrg] Word-lists for Diffie-Hellman and FingerprintsRe: [Cfrg] Word-lists for Diffie-Hellman and Fingerprints
Werner Koch
2017-08-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/w_hp_Y2r6sE4teG22CJA5rH0uxQ/
2437897
1723169
[Cfrg] Word-lists for Diffie-Hellman and Fingerprints[Cfrg] Word-lists for Diffie-Hellman and Fingerprints
Aaron Zauner
2017-08-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/Ox1eTrKBbxwFkVNGOu2NfURqtUs/
2437814
1723169
Re: [Cfrg] Twist insecurity of 2y^2=x^3+x/GF(8^91+5)Re: [Cfrg] Twist insecurity of 2y^2=x^3+x/GF(8^91+5)
Dan Brown
2017-08-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/GnbORnlTlGrCIeuXv3GZZG82rvE/
2436773
1722533
Re: [Cfrg] Twist insecurity of 2y^2=x^3+x/GF(8^91+5)Re: [Cfrg] Twist insecurity of 2y^2=x^3+x/GF(8^91+5)
Ilari Liusvaara
2017-08-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/5irSXN0fBj7KYn2qNarlxuQGz6M/
2436504
1722533
40 Messages