[Cfrg] My review of the four PAKEs[Cfrg] My review of the four PAKEs
Scott Fluhrer (sfluhrer)
2020-02-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/JwBPf_71G6JcfUttFw9MbvnIDCU/
2839919
1880115
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-01Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-01
Gilles Van Assche
2020-02-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/6xFUigfysvJQfB1YidbAQlhvB0Q/
2839791
1878628
[Cfrg] Fwd: New Version Notification for draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-01.txt[Cfrg] Fwd: New Version Notification for draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-01.txt
Yumi Sakemi
2020-02-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/ykWKQvsb1xGa8Y1vCnB9ydVa5o0/
2839617
1880025
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-01.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-01.txt
internet-drafts
2020-02-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/eUwD8fWlm4qwRgsKRdaC0W4vmak/
2839614
1880023
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-01Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-01
Dan Brown
2020-02-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/FXlLPROwDmg9RearQlsuhBj974I/
2839435
1878628
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-01Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-01
Stanislav V. Smyshlyaev
2020-02-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/SBrFcuRBs820hFb5sRTZBmxQahE/
2839037
1878628
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-01Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-01
Stephen Farrell
2020-02-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/tfuN_mL-PTvHQQQGHK5H4RG3QCU/
2837967
1878628
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-01Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-01
Benoît Viguier
2020-02-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/M2KQwgzoYV9zpDHRsZBHKZ0cG0Q/
2837903
1878628
[Cfrg] New version of draft-irtf-cfrg-spake2-10.txt[Cfrg] New version of draft-irtf-cfrg-spake2-10.txt
Watson Ladd
2020-02-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/BSIDohEhcm7fxbw9UbnnuO9eEt4/
2837145
1879012
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-10.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-10.txt
internet-drafts
2020-02-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/U4TsvFA0cnd7137lggHouHui4gU/
2837144
1879011
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-01Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-01
Stephen Farrell
2020-02-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/8BzoSf3K3swHvusZaUCqS0CMWn8/
2836822
1878628
Re: [Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-01Re: [Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-01
Benoît Viguier
2020-02-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/CKQEOqm0cF0jJB4zSGnp212zaZU/
2836805
1878587
Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-01Re: [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-01
Benoît Viguier
2020-02-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/ki-HlCLh0lK-lzHFyn6jTP81S_M/
2836804
1878628
13 Messages