[dhcwg] RE: Maximum message size interpretation in DHCP packet[dhcwg] RE: Maximum message size interpretation in DHCP packet
Gopi Krishna
2002-02-19
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/6ZkXn3wiJMCdc53S-O4uA6F3ECg/
320561
1116205
Re: [dhcwg] Maximum message size interpretationRe: [dhcwg] Maximum message size interpretation
Tobin Coziahr
2002-02-19
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/SHmwhvbZZWZLlY8p6hOSQx-UYfc/
320560
1116212
Re: [dhcwg] Maximum message size interpretationRe: [dhcwg] Maximum message size interpretation
Thomas Narten
2002-02-19
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/TgGu1TgiD0qndEQpce9aSMCMtf4/
320559
1116212
Re: [dhcwg] Maximum message size interpretationRe: [dhcwg] Maximum message size interpretation
Tobin Coziahr
2002-02-19
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/sh-5_7iDlUZNIVvWOGBF-tQ9Zl0/
320558
1116212
RE: [dhcwg] I-D ACTION:draft-ietf-dhc-server-mib-06.txtRE: [dhcwg] I-D ACTION:draft-ietf-dhc-server-mib-06.txt
Cosmo, Patrick
2002-02-18
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/iuS-QoI11gOsBhgciWFt4sug7HA/
320557
1116206
[dhcwg] I-D ACTION:draft-ietf-dhc-server-mib-06.txt[dhcwg] I-D ACTION:draft-ietf-dhc-server-mib-06.txt
Internet-Drafts
2002-02-18
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/uO4uDeKtFYtiwNLUFon9W5qDDk8/
320556
1116206
[dhcwg] Away from e-mail[dhcwg] Away from e-mail
Ralph Droms
2002-02-17
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/brOoj6FInSFSo4ehlKaYSqKEIck/
320555
1116207
[dhcwg] co-existence of temp and normal addresses[dhcwg] co-existence of temp and normal addresses
Vijay Bhaskar A K
2002-02-17
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/efA5HU3fwQVIQ8ImQxyxi5k3v44/
320554
1116118
[dhcwg] unused error codes in dhcpv6 spec[dhcwg] unused error codes in dhcpv6 spec
Vijayabhaskar A K
2002-02-17
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/bQQDhYjY-z_8edvqH4eB5UvHBFs/
320553
1116208
[dhcwg] ¼¼»ó¿¡ ÀÌ·±ÀÏÀÌ...'±¤ °í'[dhcwg] ¼¼»ó¿¡ ÀÌ·±ÀÏÀÌ...'±¤ °í'
¾È¼ºÃ¶
2002-02-16
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/pN4o0Sc7KjIfhzWthYVtO_fnt5M/
320552
1116209
[dhcwg] super scope and subnet selection option[dhcwg] super scope and subnet selection option
Malek John-AJM240
2002-02-15
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/98QHUqEe30oHozs6rJRL3p09bz8/
320551
1116210
[dhcwg] Request for agenda items (2nd request)[dhcwg] Request for agenda items (2nd request)
Ralph Droms
2002-02-15
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/TFSwqu50pUUH-gVwhjS9jfDymG8/
320550
1116211
[dhcwg] Maximum message size interpretation[dhcwg] Maximum message size interpretation
Bud Millwood
2002-02-15
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/p3HD-UNLbZdlI_DYRiKq3jFdkU8/
320549
1116212
Re: [dhcwg] DHCP & option 43 and option 55 (RFC 2132)Re: [dhcwg] DHCP & option 43 and option 55 (RFC 2132)
Ted Lemon
2002-02-14
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/vSs2M2lrGm9CzZ7pX2PaMAF6IIU/
320548
1116213
Re: [dhcwg] DHCP & option 43 and option 55 (RFC 2132)Re: [dhcwg] DHCP & option 43 and option 55 (RFC 2132)
Thamer Al-Harbash
2002-02-14
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/Rwjp4XPP1V63FXBlCNJLYtYOlhk/
320547
1116213
[dhcwg] DHCP & option 43 and option 55 (RFC 2132)[dhcwg] DHCP & option 43 and option 55 (RFC 2132)
Girgis George
2002-02-14
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/HdVa9YwwvQIlxF8LnYuvayM45Ec/
320546
1116213
[dhcwg] Request of help from Iqtidar[dhcwg] Request of help from Iqtidar
iqtidar khan
2002-02-12
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/bopvRJsrI2P1ppuuGcILTDrPKjE/
320545
1116214
Re: [dhcwg] client get ip not matching giaddr subnetRe: [dhcwg] client get ip not matching giaddr subnet
Ted Lemon
2002-02-12
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/8zkGdyb470tBD4xPdwC3oBy7C7E/
320544
1116215
[dhcwg] client get ip not matching giaddr subnet[dhcwg] client get ip not matching giaddr subnet
Malek John-AJM240
2002-02-12
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/6ygaduCzc5jN7Fr8FbYCOtGMObU/
320543
1116215
[dhcwg] Sir could you help me[dhcwg] Sir could you help me
iqtidar khan
2002-02-11
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/l5l0T8WSB30WgAkoP8X_OzOwKzw/
320542
1116216
[dhcwg] DhCP help!![dhcwg] DhCP help!!
John Darko
2002-02-11
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/XKyyOKnDXGi8Djg8LP7_WK7qiB8/
320541
1116217
RE: [dhcwg] dhcp questionRE: [dhcwg] dhcp question
Bimal Shah
2002-02-08
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/GryymmbhD4kLkxaCR5myGhZz94Q/
320540
1116241
[dhcwg] I-D ACTION:draft-ietf-dhc-dhcpv6-23.txt[dhcwg] I-D ACTION:draft-ietf-dhc-dhcpv6-23.txt
Internet-Drafts
2002-02-07
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/Jfj_ESKteK-TW_4kn9lF9JAhHI8/
320539
1116218
[dhcwg] isc dhcp on windows[dhcwg] isc dhcp on windows
suzanne andy
2002-02-06
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/-ksWrwedI5zpWDLeC-vuzrdYAFM/
320538
1116219
[dhcwg] DHC WG meeting at IETF 53[dhcwg] DHC WG meeting at IETF 53
Ralph Droms
2002-02-06
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/GUkAuF7f4Tx3zcW5wxdkb4sv9OA/
320537
1116220
Re: [dhcwg] Confusion on RFC 3011 subnet selection optionRe: [dhcwg] Confusion on RFC 3011 subnet selection option
Jitesh N Verma
2002-02-06
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/1h3DJG8dAPd31LcDGfmwgOzpZd4/
320536
1116230
Re: [dhcwg] RFC3004 - User class question.Re: [dhcwg] RFC3004 - User class question.
Jitesh N Verma
2002-02-06
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/Vwo0UenWcwiTle-7osPj2f-pEAA/
320535
1116221
Re: [dhcwg] Confusion on RFC 3011 subnet selection optionRe: [dhcwg] Confusion on RFC 3011 subnet selection option
Matt Frick
2002-02-06
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/WgK9y0ngd0y8COmkJW17cYiUYqg/
320534
1116230
RE: [dhcwg] RFC3004 - User class question.RE: [dhcwg] RFC3004 - User class question.
McCullagh, Matthew (Matt)
2002-02-05
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/mZypceQAQF5M8vYFtagLAB5cB-A/
320533
1116221
Re: [dhcwg] RFC3004 - User class question.Re: [dhcwg] RFC3004 - User class question.
Ted Lemon
2002-02-05
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/e4_5DfW8U-idh-Qlo7njhJ4tcwc/
320532
1116221
[dhcwg] RFC3004 - User class question.[dhcwg] RFC3004 - User class question.
McCullagh, Matthew (Matt)
2002-02-05
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/9ewzfJ3KBf4b0-zChTSwrqMa0N4/
320531
1116221
Re: [dhcwg] Confusion on RFC 3011 subnet selection optionRe: [dhcwg] Confusion on RFC 3011 subnet selection option
Ted Lemon
2002-02-05
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/Dx8Hc9PAtcS4ii_4gK2IfdyWETE/
320530
1116230
RE: [dhcwg] Confusion on RFC 3011 subnet selection optionRE: [dhcwg] Confusion on RFC 3011 subnet selection option
Glenn Waters
2002-02-05
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/Gx-iq5LrOm3RSXUOSOjG2TmikfY/
320529
1116230
[dhcwg] I-D ACTION:draft-ietf-dhc-dhcpv6-opt-dstm-00.txt[dhcwg] I-D ACTION:draft-ietf-dhc-dhcpv6-opt-dstm-00.txt
Internet-Drafts
2002-02-05
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/t76_KhS1kJBg-UtjTRYQkdAdGvo/
320528
1116222
Re: [dhcwg] Re: [mobile-ip] IPv4 Address Conflict DetectionRe: [dhcwg] Re: [mobile-ip] IPv4 Address Conflict Detection
dworley
2002-02-05
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/iuLaf6otQtPgCwlIDx513Gdtg9A/
320527
1116227
[dhcwg] I-D ACTION:draft-ietf-dhc-dhcpv6-opt-dnsconfig-00.txt[dhcwg] I-D ACTION:draft-ietf-dhc-dhcpv6-opt-dnsconfig-00.txt
Internet-Drafts
2002-02-05
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/b8hehXzS6PO-71nrSrlBaWIeh9A/
320526
1116223
[dhcwg] [±¤°í] ¾î¸¥µéÀÇ ³îÀ̵¿»ê [¼ö½Å°ÅºÎ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù][dhcwg] [±¤°í] ¾î¸¥µéÀÇ ³îÀ̵¿»ê [¼ö½Å°ÅºÎ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù]
¼ºÀÎÁ¤º¸
2002-02-05
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/g9mLUAX9IuFp2MHki_ss5lfRfhk/
320525
1116224
[dhcwg] Re: [mobile-ip] IPv4 Address Conflict Detection[dhcwg] Re: [mobile-ip] IPv4 Address Conflict Detection
s. goswami
2002-02-05
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/Pec8ntoRJZVh6nDASLAMK6Zu39A/
320524
1116227
[dhcwg] Re: [mobile-ip] IPv4 Address Conflict Detection[dhcwg] Re: [mobile-ip] IPv4 Address Conflict Detection
Gerald Maguire
2002-02-05
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/LiYzCQwM7sdvqiXvJ63c1nuJJYc/
320523
1116227
[dhcwg] ¥þ´ä³Ì¥­¡I°ê»Ú°ì¦W+ºô­¶±H¦s[dhcwg] ¥þ´ä³Ì¥­¡I°ê»Ú°ì¦W+ºô­¶±H¦s
jackywong001
2002-02-05
dhcwg
/arch/msg/dhcwg/e1CB1NrnvfG-j88foanKLFAgZ-o/
320522
1116225
18798 Messages