Subject
From
Date
List
[Entmib] Re: Entity mib support for tcif[Entmib] Re: Entity mib support for tcif
Kaj Tesink
2004-02-05
entmib
/arch/msg/entmib/gKCpJKm7b--NCgPKP3opJUJ2ZZ0/
415457
1143884
Fwd: [Entmib] Re: Entity mib support for tcifFwd: [Entmib] Re: Entity mib support for tcif
Kaj Tesink
2004-02-10
entmib
/arch/msg/entmib/a7_mKy0VUtd7F1-8Z3vxZ23-JZc/
415473
1143884
RE: [Entmib] Re: Entity mib support for tcifRE: [Entmib] Re: Entity mib support for tcif
Romascanu, Dan (Dan)
2004-02-10
entmib
/arch/msg/entmib/xzuC8VJimqjM2FM-eZ2aTBs2c3Q/
415474
1143884
RE: [Entmib] Re: Entity mib support for tcifRE: [Entmib] Re: Entity mib support for tcif
Kaj Tesink
2004-02-11
entmib
/arch/msg/entmib/Qwes73nIQx7Em7oQwfcM9Ggqrxc/
415475
1143884
RE: [Entmib] Re: Entity mib support for tcifRE: [Entmib] Re: Entity mib support for tcif
Sharon Chisholm
2004-04-01
entmib
/arch/msg/entmib/Lo_PRp82CmNN-rRnjlHGoD7x0Ko/
415593
1143884
FW: [Entmib] Re: Entity mib support for tcifFW: [Entmib] Re: Entity mib support for tcif
Sharon Chisholm
2004-04-01
entmib
/arch/msg/entmib/JtN8WAx3fILeLS6uPB-sauP_beg/
415594
1143884
[Entmib] Re: Entity mib support for tcif[Entmib] Re: Entity mib support for tcif
Kaj Tesink
2004-04-02
entmib
/arch/msg/entmib/4ky8QdWIFuidHPsACphqT7o_tx0/
415595
1143884
RE: [Entmib] Re: Entity mib support for tcifRE: [Entmib] Re: Entity mib support for tcif
Faye Ly
2004-04-09
entmib
/arch/msg/entmib/oHSkPrWybzc2kyJbQR8z4XhrvVw/
415597
1143884
RE: [Entmib] Re: Entity mib support for tcifRE: [Entmib] Re: Entity mib support for tcif
David T. Perkins
2004-04-15
entmib
/arch/msg/entmib/qAfdGrhQmudBe9ZAoPr7xIo8ayM/
415603
1143884
Re: [Entmib] Re: Entity mib support for tcifRe: [Entmib] Re: Entity mib support for tcif
Juergen Schoenwaelder
2004-04-15
entmib
/arch/msg/entmib/AjsZRAQ4odd7Jeno8ikfX3owQfM/
415604
1143884
RE: [Entmib] Re: Entity mib support for tcifRE: [Entmib] Re: Entity mib support for tcif
Kaj Tesink
2004-04-14
entmib
/arch/msg/entmib/r3rEbkSWC4GBrPKfiBX-ZB2eGBU/
415601
1143884
RE: [Entmib] Re: Entity mib support for tcifRE: [Entmib] Re: Entity mib support for tcif
Margaret Wasserman
2004-05-01
entmib
/arch/msg/entmib/it5SidksLTgN0pi0IkYCQowQw2s/
415609
1143884
RE: [Entmib] Re: Entity mib support for tcifRE: [Entmib] Re: Entity mib support for tcif
Faye Ly
2004-04-14
entmib
/arch/msg/entmib/csEXrqhrsOxpRvcmnyIc4xp4we8/
415602
1143884
Fwd: Re: [Entmib] Re: Entity mib support for tcifFwd: Re: [Entmib] Re: Entity mib support for tcif
David T. Perkins
2004-04-16
entmib
/arch/msg/entmib/hJBe4iDVeJ2_jWFlDf2ey_a7ZTM/
415605
1143884
Re: Fwd: Re: [Entmib] Re: Entity mib support for tcifRe: Fwd: Re: [Entmib] Re: Entity mib support for tcif
Kaj Tesink
2004-04-16
entmib
/arch/msg/entmib/HKXzXW7pjFvSzEhdsr2pGNpYdjc/
415606
1143884
RE: [Entmib] Re: Entity mib support for tcifRE: [Entmib] Re: Entity mib support for tcif
Kaj Tesink
2004-05-03
entmib
/arch/msg/entmib/qr9JAmvAEeYYiLagfV3f6quN4GI/
415616
1143884
[Entmib] Meeting in Korea?[Entmib] Meeting in Korea?
Margaret Wasserman
2004-02-03
entmib
/arch/msg/entmib/vKqA1Cjioy94nFyRvVXu7GcJf5M/
415455
1143933
Re: [Entmib] Meeting in Korea?Re: [Entmib] Meeting in Korea?
Kaj Tesink
2004-02-04
entmib
/arch/msg/entmib/PxOemksOxIzirD5cKXL5oJD6N_8/
415456
1143933
[Entmib] Publication Request: Entity MIB to Draft Standard[Entmib] Publication Request: Entity MIB to Draft Standard
Margaret Wasserman
2004-02-02
entmib
/arch/msg/entmib/HrwAkXYej0soi4QeXf_Nx-tUuIc/
415453
1143934
[Entmib] RE: Publication Request: Entity MIB to Draft Standard[Entmib] RE: Publication Request: Entity MIB to Draft Standard
Wijnen, Bert (Bert)
2004-07-15
entmib
/arch/msg/entmib/xLIYicfHx7LYyxISm06mZi2IO7k/
415623
1143934
[Entmib] Final Check: EntMIB to Draft Standard[Entmib] Final Check: EntMIB to Draft Standard
Margaret Wasserman
2004-01-23
entmib
/arch/msg/entmib/0WAuztX-IL60GFQ2D0_7shTbfqs/
415451
1143935
[Entmib] I-D ACTION:draft-ietf-entmib-v3-04.txt[Entmib] I-D ACTION:draft-ietf-entmib-v3-04.txt
Internet-Drafts
2004-01-23
entmib
/arch/msg/entmib/cNX_oAFwUUNwoRr048Py-Qb9UI0/
415450
1143936
[Entmib] Thoughts on Issues 308, 309, 310, 312[Entmib] Thoughts on Issues 308, 309, 310, 312
Sharon Chisholm
2004-01-13
entmib
/arch/msg/entmib/ji14EmctRRwMAiETjcwQjvpldw0/
415449
1143937
[Entmib] Comments on draft-ietf-entmib-state-02.txt[Entmib] Comments on draft-ietf-entmib-state-02.txt
Keith McCloghrie
2004-01-12
entmib
/arch/msg/entmib/FgvGNOTTJCJRNGFj7rJTOFIQOVQ/
415446
1143939
RE: [Entmib] Comments on draft-ietf-entmib-state-02.txtRE: [Entmib] Comments on draft-ietf-entmib-state-02.txt
Sharon Chisholm
2004-01-13
entmib
/arch/msg/entmib/Uu8pImmAaDfyx2z4SpSyqSpjBA4/
415447
1143939
[Entmib] Proposed Milestone Update[Entmib] Proposed Milestone Update
Margaret Wasserman
2004-01-11
entmib
/arch/msg/entmib/DExjmQMMHcRlqVTHmR6At9_2g8U/
415439
1143938
FW: [Entmib] Proposed Milestone UpdateFW: [Entmib] Proposed Milestone Update
Sharon Chisholm
2004-01-13
entmib
/arch/msg/entmib/OOn_Zb9ixPGx_WsCd-tcUTbZ5jk/
415448
1143938
RE: [Entmib] Entity State MIB Next StepsRE: [Entmib] Entity State MIB Next Steps
Sharon Chisholm
2004-01-09
entmib
/arch/msg/entmib/YN9gEthLXFmAh40u6vhq2UqLo3A/
415438
1143940
RE: [Entmib] Entity State MIB Next StepsRE: [Entmib] Entity State MIB Next Steps
Margaret Wasserman
2004-01-11
entmib
/arch/msg/entmib/_GeE53sxQdB3a8rN5yFxDY36iSc/
415440
1143940
RE: [Entmib] Entity State MIB Next StepsRE: [Entmib] Entity State MIB Next Steps
Romascanu, Dan (Dan)
2004-01-12
entmib
/arch/msg/entmib/M1ZD3lmlJMZlOqS2TEh2ZH0F0r0/
415443
1143940
RE: [Entmib] Entity State MIB Next StepsRE: [Entmib] Entity State MIB Next Steps
Sharon Chisholm
2004-01-12
entmib
/arch/msg/entmib/d2ztb5Ck2ON7mw0wkkuUddiDUUI/
415444
1143940
RE: [Entmib] Entity State MIB Next StepsRE: [Entmib] Entity State MIB Next Steps
Romascanu, Dan (Dan)
2004-01-12
entmib
/arch/msg/entmib/I1eJlQLMSvjfaJWiON2X7M6v5YI/
415445
1143940
[Entmib] I-D ACTION:draft-ietf-entmib-state-02.txt[Entmib] I-D ACTION:draft-ietf-entmib-state-02.txt
Internet-Drafts
2004-01-08
entmib
/arch/msg/entmib/wAYtFb0HeEGLt9dliVAdIeNFl4w/
415436
1143941
[Entmib] Entity State MIB Next Steps[Entmib] Entity State MIB Next Steps
Margaret Wasserman
2004-01-09
entmib
/arch/msg/entmib/EMyWdX6Pmq3i5a7z41LOUoMbLrs/
415437
1143941
Re: [Entmib] Entity State MIB Next StepsRe: [Entmib] Entity State MIB Next Steps
Subrahmanya Hegde
2004-01-11
entmib
/arch/msg/entmib/L_-qoPv29f8TSrXOS7YAJZuYM_Y/
415441
1143941
Re: [Entmib] Entity State MIB Next StepsRe: [Entmib] Entity State MIB Next Steps
Randy Presuhn
2004-01-12
entmib
/arch/msg/entmib/fqRmP4fgnRVVPqo9JGk8FhPk0Ps/
415442
1143941
[Entmib] Change of Contact Information[Entmib] Change of Contact Information
Margaret.Wasserman
2004-01-05
entmib
/arch/msg/entmib/nhha9QgT5XEX8OtUq40YZK7jHeg/
415434
1143942
[Entmib] On Vacation until January 5th[Entmib] On Vacation until January 5th
Margaret.Wasserman
2003-12-19
entmib
/arch/msg/entmib/8LnxqTcY0YsNPp7QbJXm2izCabA/
415433
1143943
[Entmib] FW: [psg.com #243] AutoReply: new enumerations for Operational St ate[Entmib] FW: [psg.com #243] AutoReply: new enumerations for Operational St ate
Sharon Chisholm
2003-12-18
entmib
/arch/msg/entmib/wrP70pbdBuzBCA_qSkkA5tzvljw/
415432
1143944
[Entmib] Entity State MIB Issue Status[Entmib] Entity State MIB Issue Status
Sharon Chisholm
2003-12-17
entmib
/arch/msg/entmib/N40hDNPY5oUCIs8Orslt4uywobg/
415430
1143945
41 Messages