[Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State Issues[Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State Issues
Sharon Chisholm
2004-02-11
entmib
/arch/msg/entmib/3JnU-9al20vO9nZ-wEQN_QV6em0/
415483
1143901
[Entmib] FW: [psg.com #309] AutoReply: Operational State Names and Concept s[Entmib] FW: [psg.com #309] AutoReply: Operational State Names and Concept s
Sharon Chisholm
2004-02-11
entmib
/arch/msg/entmib/ZjXcJOiSbaUk9EahCrrVSaEEcE0/
415482
1143928
[Entmib] FW: [psg.com #308] AutoReply: Shutting Down Admin State[Entmib] FW: [psg.com #308] AutoReply: Shutting Down Admin State
Sharon Chisholm
2004-02-11
entmib
/arch/msg/entmib/cha03qYO9dkzr3y2BtVkKNgKDZM/
415481
1143929
[Entmib] RE: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is semantically wron g[Entmib] RE: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is semantically wron g
Sharon Chisholm
2004-02-11
entmib
/arch/msg/entmib/gm4XadzyrHV1x3g-qbJzPl4msK4/
415480
1143930
[Entmib] FW: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is semantically wron g[Entmib] FW: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is semantically wron g
Sharon Chisholm
2004-02-11
entmib
/arch/msg/entmib/vzovLS4_FuevDbyr8b4gEm3y6-I/
415479
1143930
[Entmib] FW: [psg.com #306] AutoReply: entStateTrap rename/oid to entState Notifs[Entmib] FW: [psg.com #306] AutoReply: entStateTrap rename/oid to entState Notifs
Sharon Chisholm
2004-02-11
entmib
/arch/msg/entmib/XNSOUvlPzE9xXlHthw72WaHO04A/
415478
1143931
RE: [Entmib] Summary of Issues from Entity State MIB WG Last CallRE: [Entmib] Summary of Issues from Entity State MIB WG Last Call
Sharon Chisholm
2004-02-11
entmib
/arch/msg/entmib/It_EYyUv3BtfXwtSB6r4qJ7gLc4/
415477
1143911
[Entmib] Summary of Issues from Entity State MIB WG Last Call[Entmib] Summary of Issues from Entity State MIB WG Last Call
Sharon Chisholm
2004-02-11
entmib
/arch/msg/entmib/TLvCo1VwhuFwBnCK7RRQs9d_Gic/
415476
1143911
RE: [Entmib] Re: Entity mib support for tcifRE: [Entmib] Re: Entity mib support for tcif
Kaj Tesink
2004-02-11
entmib
/arch/msg/entmib/Qwes73nIQx7Em7oQwfcM9Ggqrxc/
415475
1143884
RE: [Entmib] Re: Entity mib support for tcifRE: [Entmib] Re: Entity mib support for tcif
Romascanu, Dan (Dan)
2004-02-10
entmib
/arch/msg/entmib/xzuC8VJimqjM2FM-eZ2aTBs2c3Q/
415474
1143884
Fwd: [Entmib] Re: Entity mib support for tcifFwd: [Entmib] Re: Entity mib support for tcif
Kaj Tesink
2004-02-10
entmib
/arch/msg/entmib/a7_mKy0VUtd7F1-8Z3vxZ23-JZc/
415473
1143884
Re: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIBRe: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIB
Juergen Schoenwaelder
2004-02-09
entmib
/arch/msg/entmib/DrjdzxkhLb1lnjMoP2CdYN3yzJs/
415472
1143932
RE: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIBRE: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIB
Andy Bierman
2004-02-09
entmib
/arch/msg/entmib/Oqmd26x9cgB0UwYllRwLSwrg7SQ/
415471
1143932
RE: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIBRE: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIB
Margaret Wasserman
2004-02-08
entmib
/arch/msg/entmib/TnTemwapgFABvcpdpqaD0s_XewM/
415470
1143932
Re: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIBRe: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIB
Subrahmanya Hegde
2004-02-07
entmib
/arch/msg/entmib/_3Pq8z8N4F5YJFWj22ZY8ZFQeH4/
415469
1143932
RE: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIBRE: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIB
Wijnen, Bert (Bert)
2004-02-07
entmib
/arch/msg/entmib/eQVxEV19cov9KbstRHCdcWv8yUM/
415468
1143932
Re: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIBRe: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIB
Subrahmanya Hegde
2004-02-07
entmib
/arch/msg/entmib/NdsgMx8D0RnevKiT66FvPTfRFlg/
415467
1143932
RE: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIBRE: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIB
Wijnen, Bert (Bert)
2004-02-07
entmib
/arch/msg/entmib/Gvvlafe0ntfaDxIhhNABrpDoTzc/
415466
1143932
RE: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIBRE: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIB
Margaret Wasserman
2004-02-07
entmib
/arch/msg/entmib/37SRb0IVK_CejWAw-6eWnKTdmZE/
415465
1143932
RE: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIBRE: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIB
Sharon Chisholm
2004-02-06
entmib
/arch/msg/entmib/6pdI-f5o6tg92o3uOLGLqYo-eoc/
415464
1143932
RE: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIBRE: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIB
Sharon Chisholm
2004-02-06
entmib
/arch/msg/entmib/mxHhclEBSe_Mn2AwsLMq2n0pLvM/
415463
1143932
RE: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIBRE: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIB
Andy Bierman
2004-02-06
entmib
/arch/msg/entmib/4XvA3XtPltibdP__BAyC4UcuGtg/
415462
1143932
RE: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIBRE: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIB
Andy Bierman
2004-02-06
entmib
/arch/msg/entmib/y-HAwxjV41ozo8Cn33hO6S5v09g/
415461
1143932
RE: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIBRE: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIB
Wijnen, Bert (Bert)
2004-02-06
entmib
/arch/msg/entmib/RS3pi4lTRwqDK-_iOw6WNx0qzF0/
415460
1143932
RE: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIBRE: REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIB
Romascanu, Dan (Dan)
2004-02-06
entmib
/arch/msg/entmib/HGeXS3kLWQqjVtM9egvttps3qBo/
415459
1143932
REMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIBREMINDER: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIB
Margaret Wasserman
2004-02-05
entmib
/arch/msg/entmib/bnZg-wQUbIi_qpKPY81Cs7VWB9w/
415458
1143932
[Entmib] Re: Entity mib support for tcif[Entmib] Re: Entity mib support for tcif
Kaj Tesink
2004-02-05
entmib
/arch/msg/entmib/gKCpJKm7b--NCgPKP3opJUJ2ZZ0/
415457
1143884
Re: [Entmib] Meeting in Korea?Re: [Entmib] Meeting in Korea?
Kaj Tesink
2004-02-04
entmib
/arch/msg/entmib/PxOemksOxIzirD5cKXL5oJD6N_8/
415456
1143933
[Entmib] Meeting in Korea?[Entmib] Meeting in Korea?
Margaret Wasserman
2004-02-03
entmib
/arch/msg/entmib/vKqA1Cjioy94nFyRvVXu7GcJf5M/
415455
1143933
Re: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIBRe: [Entmib] WG Last Call: Entity State MIB
Margaret Wasserman
2004-02-02
entmib
/arch/msg/entmib/sM_0n6X866_2Mu45r8G00pMzk9c/
415454
1143982
[Entmib] Publication Request: Entity MIB to Draft Standard[Entmib] Publication Request: Entity MIB to Draft Standard
Margaret Wasserman
2004-02-02
entmib
/arch/msg/entmib/HrwAkXYej0soi4QeXf_Nx-tUuIc/
415453
1143934
[Entmib] WG Last Call: Entity State MIB[Entmib] WG Last Call: Entity State MIB
Margaret Wasserman
2004-01-23
entmib
/arch/msg/entmib/fudnw5hjwPv9ip0HxDPvZFwg0Xw/
415452
1143982
[Entmib] Final Check: EntMIB to Draft Standard[Entmib] Final Check: EntMIB to Draft Standard
Margaret Wasserman
2004-01-23
entmib
/arch/msg/entmib/0WAuztX-IL60GFQ2D0_7shTbfqs/
415451
1143935
[Entmib] I-D ACTION:draft-ietf-entmib-v3-04.txt[Entmib] I-D ACTION:draft-ietf-entmib-v3-04.txt
Internet-Drafts
2004-01-23
entmib
/arch/msg/entmib/cNX_oAFwUUNwoRr048Py-Qb9UI0/
415450
1143936
[Entmib] Thoughts on Issues 308, 309, 310, 312[Entmib] Thoughts on Issues 308, 309, 310, 312
Sharon Chisholm
2004-01-13
entmib
/arch/msg/entmib/ji14EmctRRwMAiETjcwQjvpldw0/
415449
1143937
FW: [Entmib] Proposed Milestone UpdateFW: [Entmib] Proposed Milestone Update
Sharon Chisholm
2004-01-13
entmib
/arch/msg/entmib/OOn_Zb9ixPGx_WsCd-tcUTbZ5jk/
415448
1143938
RE: [Entmib] Comments on draft-ietf-entmib-state-02.txtRE: [Entmib] Comments on draft-ietf-entmib-state-02.txt
Sharon Chisholm
2004-01-13
entmib
/arch/msg/entmib/Uu8pImmAaDfyx2z4SpSyqSpjBA4/
415447
1143939
[Entmib] Comments on draft-ietf-entmib-state-02.txt[Entmib] Comments on draft-ietf-entmib-state-02.txt
Keith McCloghrie
2004-01-12
entmib
/arch/msg/entmib/FgvGNOTTJCJRNGFj7rJTOFIQOVQ/
415446
1143939
RE: [Entmib] Entity State MIB Next StepsRE: [Entmib] Entity State MIB Next Steps
Romascanu, Dan (Dan)
2004-01-12
entmib
/arch/msg/entmib/I1eJlQLMSvjfaJWiON2X7M6v5YI/
415445
1143940
RE: [Entmib] Entity State MIB Next StepsRE: [Entmib] Entity State MIB Next Steps
Sharon Chisholm
2004-01-12
entmib
/arch/msg/entmib/d2ztb5Ck2ON7mw0wkkuUddiDUUI/
415444
1143940
40 Messages