Re: [Entmib] #322 - Textual Convention Names (Prefix)Re: [Entmib] #322 - Textual Convention Names (Prefix)
Juergen Schoenwaelder
2004-03-25
entmib
/arch/msg/entmib/cO6FuZdcWC2wQsIhFLtn9kNcWQM/
415585
1143888
Re: [Entmib] Entity commentsRe: [Entmib] Entity comments
Randy Presuhn
2004-03-25
entmib
/arch/msg/entmib/6aTptQ5julcjeCJJ8qptReXTW-g/
415584
1143891
Re: [Entmib] #355: OSI State to Something New SpectrumRe: [Entmib] #355: OSI State to Something New Spectrum
David T. Perkins
2004-03-25
entmib
/arch/msg/entmib/WVXcohk4uzTS0Wc0lnnSgDbzIE0/
415583
1143889
Re: [Entmib] #355: OSI State to Something New SpectrumRe: [Entmib] #355: OSI State to Something New Spectrum
Randy Presuhn
2004-03-25
entmib
/arch/msg/entmib/p8NqNEOwwZRhK6vpUNW1IWbJA-g/
415582
1143889
RE: [Entmib] #322 - Textual Convention Names (Prefix)RE: [Entmib] #322 - Textual Convention Names (Prefix)
Sharon Chisholm
2004-03-25
entmib
/arch/msg/entmib/DClL1ObnwfsR6haABYkoFQZ-yTA/
415581
1143888
RE: [Entmib] #322 - Textual Convention Names (Prefix)RE: [Entmib] #322 - Textual Convention Names (Prefix)
David T. Perkins
2004-03-25
entmib
/arch/msg/entmib/kAlCCDjVNQg5_s5LvGjPmGYbfgg/
415580
1143888
RE: [Entmib] #322 - Textual Convention Names (Prefix)RE: [Entmib] #322 - Textual Convention Names (Prefix)
Sharon Chisholm
2004-03-25
entmib
/arch/msg/entmib/ZcnvbiJA2sqQl8aymYg3KbFJuQQ/
415579
1143888
RE: [Entmib] #322 - Textual Convention Names (Prefix)RE: [Entmib] #322 - Textual Convention Names (Prefix)
Sharon Chisholm
2004-03-25
entmib
/arch/msg/entmib/caA7nyZwEhyS3k6VaAgJHC5dsJw/
415578
1143888
Re: [Entmib] #322 - Textual Convention Names (Prefix)Re: [Entmib] #322 - Textual Convention Names (Prefix)
Juergen Schoenwaelder
2004-03-25
entmib
/arch/msg/entmib/nInpEROWzNmtiGkskM11EASXz4I/
415577
1143888
Re: [Entmib] #322 - Textual Convention Names (Prefix)Re: [Entmib] #322 - Textual Convention Names (Prefix)
Juergen Schoenwaelder
2004-03-25
entmib
/arch/msg/entmib/mvpI6OQaTBJtKHu08ONrqa8T4cU/
415576
1143888
RE: [Entmib] #322 - Textual Convention Names (Prefix)RE: [Entmib] #322 - Textual Convention Names (Prefix)
Sharon Chisholm
2004-03-25
entmib
/arch/msg/entmib/G1PCyLsNqAo4caXzCKPNOKZlBUU/
415575
1143888
RE: [Entmib] #322 - Textual Convention Names (Prefix)RE: [Entmib] #322 - Textual Convention Names (Prefix)
Wijnen, Bert (Bert)
2004-03-25
entmib
/arch/msg/entmib/NE5ryYQ0f9YKrJz5xSjSmiyrt74/
415574
1143888
[Entmib] #355: OSI State to Something New Spectrum[Entmib] #355: OSI State to Something New Spectrum
Sharon Chisholm
2004-03-25
entmib
/arch/msg/entmib/mzLPDRsd7cKMGwcFYO00A8JJQYo/
415573
1143889
Re: [Entmib] #322 - Textual Convention Names (Prefix)Re: [Entmib] #322 - Textual Convention Names (Prefix)
David T. Perkins
2004-03-25
entmib
/arch/msg/entmib/g4W7KLVHd_4s84eODyvn3ppBR8Y/
415572
1143888
[Entmib] #322 - Textual Convention Names (Prefix)[Entmib] #322 - Textual Convention Names (Prefix)
Sharon Chisholm
2004-03-25
entmib
/arch/msg/entmib/vhDb59MAI7DyG31KOqfrudL8530/
415571
1143888
RE: [Entmib] Entity commentsRE: [Entmib] Entity comments
Wijnen, Bert (Bert)
2004-03-25
entmib
/arch/msg/entmib/lgmUnGOxWO2mpTdRlCT1INpoueo/
415570
1143891
[Entmib] Entity State: Two new Issues Created[Entmib] Entity State: Two new Issues Created
Sharon Chisholm
2004-03-25
entmib
/arch/msg/entmib/_kNCfRmh626J-IZz6RqkoLcc8UQ/
415569
1143890
RE: [Entmib] Entity commentsRE: [Entmib] Entity comments
Sharon Chisholm
2004-03-25
entmib
/arch/msg/entmib/IGDMqYlh7l5nc7xV4jRUKZfsS0c/
415568
1143891
[Entmib] Entity comments[Entmib] Entity comments
David T. Perkins
2004-03-25
entmib
/arch/msg/entmib/ouB_TYEQEPD66FzK5JzcPEUB5kg/
415567
1143891
RE: [Entmib] I thought we were keeping entAliasMappingTable?RE: [Entmib] I thought we were keeping entAliasMappingTable?
Sharon Chisholm
2004-03-24
entmib
/arch/msg/entmib/y46LiVSfZgABE7NVAyvUk70IYpU/
415566
1143892
Re: [Entmib] I thought we were keeping entAliasMappingTable?Re: [Entmib] I thought we were keeping entAliasMappingTable?
Andy Bierman
2004-03-24
entmib
/arch/msg/entmib/Yvlmy9B_yv10NlX-0ITe9zNTUmg/
415565
1143892
Re: [Entmib] Final Closure on Entity State MIB IssuesRe: [Entmib] Final Closure on Entity State MIB Issues
Juergen Schoenwaelder
2004-03-23
entmib
/arch/msg/entmib/QIe430aOQKrKkhw1erBaIBILqWo/
415564
1143893
[Entmib] I thought we were keeping entAliasMappingTable?[Entmib] I thought we were keeping entAliasMappingTable?
Sharon Chisholm
2004-03-23
entmib
/arch/msg/entmib/p_cnVWJFkpYknw9bWgi5TgV0hB0/
415563
1143892
RE: [Entmib] Final Closure on Entity State MIB IssuesRE: [Entmib] Final Closure on Entity State MIB Issues
Sharon Chisholm
2004-03-23
entmib
/arch/msg/entmib/u1Ha-fyo6fcpKy4jz0duVBFYOOc/
415562
1143893
RE: [Entmib] Final Closure on Entity State MIB IssuesRE: [Entmib] Final Closure on Entity State MIB Issues
Wijnen, Bert (Bert)
2004-03-23
entmib
/arch/msg/entmib/VAQVlHja958qh18KXcA9PQeLKk8/
415561
1143893
RE: [Entmib] Final Closure on Entity State MIB IssuesRE: [Entmib] Final Closure on Entity State MIB Issues
Sharon Chisholm
2004-03-23
entmib
/arch/msg/entmib/QOiLPMRIMEAz10WsK7yTDmiyi3c/
415560
1143893
Re: [Entmib] Final Closure on Entity State MIB IssuesRe: [Entmib] Final Closure on Entity State MIB Issues
Juergen Schoenwaelder
2004-03-22
entmib
/arch/msg/entmib/iyMZNf8HSibzKgdnoMF9gIwKW30/
415559
1143893
[Entmib] Final Closure on Entity State MIB Issues[Entmib] Final Closure on Entity State MIB Issues
Margaret Wasserman
2004-03-22
entmib
/arch/msg/entmib/n-VRWQSq3D8naJWCMbNe7dTeFSQ/
415558
1143893
RE: [Entmib] FW: [psg.com #308] AutoReply: Shutting Down Admin St ateRE: [Entmib] FW: [psg.com #308] AutoReply: Shutting Down Admin St ate
Sharon Chisholm
2004-03-17
entmib
/arch/msg/entmib/L8CzKIm5AyTIY_cbhYrWj-RfjcM/
415557
1143894
RE: [Entmib] FW: [psg.com #329] AutoReply: Usage State ScopeRE: [Entmib] FW: [psg.com #329] AutoReply: Usage State Scope
Sharon Chisholm
2004-03-10
entmib
/arch/msg/entmib/p0TN2Frm_cltwffg70ftGrMC5xk/
415556
1143917
RE: [Entmib] FW: [psg.com #308] AutoReply: Shutting Down Admin St ateRE: [Entmib] FW: [psg.com #308] AutoReply: Shutting Down Admin St ate
Sharon Chisholm
2004-03-10
entmib
/arch/msg/entmib/yaK3fEc6sZlcQx7GdfR4QRhr88E/
415555
1143894
RE: [Entmib] FW: [psg.com #329] AutoReply: Usage State ScopeRE: [Entmib] FW: [psg.com #329] AutoReply: Usage State Scope
Sharon Chisholm
2004-03-04
entmib
/arch/msg/entmib/u2gKCRGSAp1N3Ck_WjMpiJqJbg4/
415554
1143917
RE: [Entmib] FW: [psg.com #308] AutoReply: Shutting Down Admin St ateRE: [Entmib] FW: [psg.com #308] AutoReply: Shutting Down Admin St ate
Sharon Chisholm
2004-03-04
entmib
/arch/msg/entmib/QBKy4qCl-47yC02r0KJ1vcykatQ/
415553
1143894
RE: [Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State IssuesRE: [Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State Issues
Sharon Chisholm
2004-02-24
entmib
/arch/msg/entmib/SKk9O-Cpn-_F6PHfKSwunbJRujg/
415552
1143901
RE: [Entmib] Entity State MIB Issue Summary & StatusRE: [Entmib] Entity State MIB Issue Summary & Status
Sharon Chisholm
2004-02-18
entmib
/arch/msg/entmib/7NItdIP4JQwZ3IF7WDByaosRevE/
415551
1143895
RE: [Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State IssuesRE: [Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State Issues
Sharon Chisholm
2004-02-18
entmib
/arch/msg/entmib/5pjkgtjrEEvMDB61ZEKyOnx842g/
415549
1143901
Re: [Entmib] Entity State MIB Issue Summary & StatusRe: [Entmib] Entity State MIB Issue Summary & Status
Juergen Schoenwaelder
2004-02-18
entmib
/arch/msg/entmib/eCeNUyOm6fSU8BrdPgdMo3nb8R0/
415550
1143895
[Entmib] Entity State MIB Issue Summary & Status[Entmib] Entity State MIB Issue Summary & Status
Sharon Chisholm
2004-02-18
entmib
/arch/msg/entmib/-JDdT__TCRa8wO0fWCnGyyTqF3c/
415548
1143895
[Entmib] I-D ACTION:draft-ietf-entmib-state-03.txt[Entmib] I-D ACTION:draft-ietf-entmib-state-03.txt
Internet-Drafts
2004-02-18
entmib
/arch/msg/entmib/xtOuRuAs2__iRS-l6DOnJhhfdhM/
415547
1143896
[Entmib] Updated Entity State MIB[Entmib] Updated Entity State MIB
Sharon Chisholm
2004-02-16
entmib
/arch/msg/entmib/iFuFYMTGfH5DtMBymhLZBGWHXAw/
415546
1143897
40 Messages