RE: [Entmib] Final Closure on Entity State MIB IssuesRE: [Entmib] Final Closure on Entity State MIB Issues
Sharon Chisholm
2004-03-23
entmib
/arch/msg/entmib/u1Ha-fyo6fcpKy4jz0duVBFYOOc/
415562
1143893
RE: [Entmib] Final Closure on Entity State MIB IssuesRE: [Entmib] Final Closure on Entity State MIB Issues
Wijnen, Bert (Bert)
2004-03-23
entmib
/arch/msg/entmib/VAQVlHja958qh18KXcA9PQeLKk8/
415561
1143893
RE: [Entmib] Final Closure on Entity State MIB IssuesRE: [Entmib] Final Closure on Entity State MIB Issues
Sharon Chisholm
2004-03-23
entmib
/arch/msg/entmib/QOiLPMRIMEAz10WsK7yTDmiyi3c/
415560
1143893
Re: [Entmib] Final Closure on Entity State MIB IssuesRe: [Entmib] Final Closure on Entity State MIB Issues
Juergen Schoenwaelder
2004-03-22
entmib
/arch/msg/entmib/iyMZNf8HSibzKgdnoMF9gIwKW30/
415559
1143893
[Entmib] Final Closure on Entity State MIB Issues[Entmib] Final Closure on Entity State MIB Issues
Margaret Wasserman
2004-03-22
entmib
/arch/msg/entmib/n-VRWQSq3D8naJWCMbNe7dTeFSQ/
415558
1143893
RE: [Entmib] FW: [psg.com #308] AutoReply: Shutting Down Admin St ateRE: [Entmib] FW: [psg.com #308] AutoReply: Shutting Down Admin St ate
Sharon Chisholm
2004-03-17
entmib
/arch/msg/entmib/L8CzKIm5AyTIY_cbhYrWj-RfjcM/
415557
1143894
RE: [Entmib] FW: [psg.com #329] AutoReply: Usage State ScopeRE: [Entmib] FW: [psg.com #329] AutoReply: Usage State Scope
Sharon Chisholm
2004-03-10
entmib
/arch/msg/entmib/p0TN2Frm_cltwffg70ftGrMC5xk/
415556
1143917
RE: [Entmib] FW: [psg.com #308] AutoReply: Shutting Down Admin St ateRE: [Entmib] FW: [psg.com #308] AutoReply: Shutting Down Admin St ate
Sharon Chisholm
2004-03-10
entmib
/arch/msg/entmib/yaK3fEc6sZlcQx7GdfR4QRhr88E/
415555
1143894
RE: [Entmib] FW: [psg.com #329] AutoReply: Usage State ScopeRE: [Entmib] FW: [psg.com #329] AutoReply: Usage State Scope
Sharon Chisholm
2004-03-04
entmib
/arch/msg/entmib/u2gKCRGSAp1N3Ck_WjMpiJqJbg4/
415554
1143917
RE: [Entmib] FW: [psg.com #308] AutoReply: Shutting Down Admin St ateRE: [Entmib] FW: [psg.com #308] AutoReply: Shutting Down Admin St ate
Sharon Chisholm
2004-03-04
entmib
/arch/msg/entmib/QBKy4qCl-47yC02r0KJ1vcykatQ/
415553
1143894
RE: [Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State IssuesRE: [Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State Issues
Sharon Chisholm
2004-02-24
entmib
/arch/msg/entmib/SKk9O-Cpn-_F6PHfKSwunbJRujg/
415552
1143901
RE: [Entmib] Entity State MIB Issue Summary & StatusRE: [Entmib] Entity State MIB Issue Summary & Status
Sharon Chisholm
2004-02-18
entmib
/arch/msg/entmib/7NItdIP4JQwZ3IF7WDByaosRevE/
415551
1143895
RE: [Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State IssuesRE: [Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State Issues
Sharon Chisholm
2004-02-18
entmib
/arch/msg/entmib/5pjkgtjrEEvMDB61ZEKyOnx842g/
415549
1143901
Re: [Entmib] Entity State MIB Issue Summary & StatusRe: [Entmib] Entity State MIB Issue Summary & Status
Juergen Schoenwaelder
2004-02-18
entmib
/arch/msg/entmib/eCeNUyOm6fSU8BrdPgdMo3nb8R0/
415550
1143895
[Entmib] Entity State MIB Issue Summary & Status[Entmib] Entity State MIB Issue Summary & Status
Sharon Chisholm
2004-02-18
entmib
/arch/msg/entmib/-JDdT__TCRa8wO0fWCnGyyTqF3c/
415548
1143895
[Entmib] I-D ACTION:draft-ietf-entmib-state-03.txt[Entmib] I-D ACTION:draft-ietf-entmib-state-03.txt
Internet-Drafts
2004-02-18
entmib
/arch/msg/entmib/xtOuRuAs2__iRS-l6DOnJhhfdhM/
415547
1143896
[Entmib] Updated Entity State MIB[Entmib] Updated Entity State MIB
Sharon Chisholm
2004-02-16
entmib
/arch/msg/entmib/iFuFYMTGfH5DtMBymhLZBGWHXAw/
415546
1143897
Re: [Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State IssuesRe: [Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State Issues
Juergen Schoenwaelder
2004-02-16
entmib
/arch/msg/entmib/7vsz_wkOJZo6CWNGkKIlTHZCcGA/
415545
1143901
RE: [Entmib] FW: [psg.com #308] AutoReply: Shutting Down Admin St ateRE: [Entmib] FW: [psg.com #308] AutoReply: Shutting Down Admin St ate
Sharon Chisholm
2004-02-15
entmib
/arch/msg/entmib/yGps5J5hax8MAXHQP5HHM0QsDoM/
415544
1143894
RE: [Entmib] RE: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is sema ntically wrongRE: [Entmib] RE: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is sema ntically wrong
Sharon Chisholm
2004-02-15
entmib
/arch/msg/entmib/fPwzsglPs_mnuTauD7TC2BPU1h8/
415543
1143898
RE: [Entmib] FW: [psg.com #309] AutoReply: Operational State Name s and ConceptsRE: [Entmib] FW: [psg.com #309] AutoReply: Operational State Name s and Concepts
Sharon Chisholm
2004-02-15
entmib
/arch/msg/entmib/55TAhPmpYxpAkHia0DjyD2V1mcM/
415542
1143899
RE: [Entmib] FW: [psg.com #332] AutoReply: More Standby State/Sta tus IssuesRE: [Entmib] FW: [psg.com #332] AutoReply: More Standby State/Sta tus Issues
Sharon Chisholm
2004-02-15
entmib
/arch/msg/entmib/cSxB2gft5GYwOvZUcmVAE5X8zSI/
415541
1143900
RE: [Entmib] FW: [psg.com #332] AutoReply: More Standby State/Sta tus IssuesRE: [Entmib] FW: [psg.com #332] AutoReply: More Standby State/Sta tus Issues
Sharon Chisholm
2004-02-15
entmib
/arch/msg/entmib/tZZvzZmN5hBiqIOpcQCsVIM2q0c/
415540
1143900
RE: [Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State IssuesRE: [Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State Issues
Sharon Chisholm
2004-02-15
entmib
/arch/msg/entmib/Qkjsxul76YPo6t0mwpakzPG3Nc8/
415539
1143901
RE: [Entmib] FW: [psg.com #328] AutoReply: Containment Hierach an d entPhysical ContainedinRE: [Entmib] FW: [psg.com #328] AutoReply: Containment Hierach an d entPhysical Containedin
Sharon Chisholm
2004-02-15
entmib
/arch/msg/entmib/i6O7JEG_sW0jYe7JJ8YZQgwWiVE/
415538
1143907
RE: [Entmib] FW: [psg.com #330] AutoReply: Notification VarbindsRE: [Entmib] FW: [psg.com #330] AutoReply: Notification Varbinds
Sharon Chisholm
2004-02-15
entmib
/arch/msg/entmib/KhhOq2vGbGjNjYLbjlIS6IErY8A/
415537
1143920
[Entmib] FW: [psg.com #332] AutoReply: More Standby State/Status Issues[Entmib] FW: [psg.com #332] AutoReply: More Standby State/Status Issues
Sharon Chisholm
2004-02-15
entmib
/arch/msg/entmib/HnoGJoBRuAHQ3E8eqUoW9ZG0nHU/
415536
1143902
[Entmib] FW: [psg.com #333] AutoReply: Relationship with Alarm MIB[Entmib] FW: [psg.com #333] AutoReply: Relationship with Alarm MIB
Sharon Chisholm
2004-02-15
entmib
/arch/msg/entmib/ENolEI8nSahjkJLiuvuaIioyJ58/
415535
1143903
[Entmib] FW: [psg.com #334] AutoReply: Table, Index Descriptions[Entmib] FW: [psg.com #334] AutoReply: Table, Index Descriptions
Sharon Chisholm
2004-02-15
entmib
/arch/msg/entmib/NZg4Ur6AY8y2znN6Qw658LK6vxc/
415534
1143904
Re: [Entmib] FW: [psg.com #330] AutoReply: Notification VarbindsRe: [Entmib] FW: [psg.com #330] AutoReply: Notification Varbinds
Juergen Schoenwaelder
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/qNHh86qVu2WM3CueTfhyu9utpg4/
415533
1143920
[Entmib] RE: More on Standby #332[Entmib] RE: More on Standby #332
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/3pai2oj14qFhNsfaunfrbtPDquw/
415532
1143905
[Entmib] RE: More on Standby #322[Entmib] RE: More on Standby #322
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/rijfrrNTRI6VJXDKkCEaLd8S7-E/
415531
1143906
RE: [Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State IssuesRE: [Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State Issues
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/LQpq6JEhmQy0HVvQ2rrSIXcWdYM/
415530
1143901
RE: [Entmib] FW: [psg.com #330] AutoReply: Notification VarbindsRE: [Entmib] FW: [psg.com #330] AutoReply: Notification Varbinds
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/YAxaesNZyCdJC1nTAKWPwnj2nQU/
415529
1143920
RE: [Entmib] FW: [psg.com #328] AutoReply: Containment Hierach an d entPhysical ContainedinRE: [Entmib] FW: [psg.com #328] AutoReply: Containment Hierach an d entPhysical Containedin
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/yur--VEHkMGi3pNc1Q2IF8GBuHc/
415528
1143907
RE: [Entmib] FW: [psg.com #327] AutoReply: More Editorial IssuesRE: [Entmib] FW: [psg.com #327] AutoReply: More Editorial Issues
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/pBkY_Th-SeDm35jmYKxtz6F--jI/
415527
1143922
RE: [Entmib] FW: [psg.com #322] AutoReply: Textual Convention Nam es (Prefix)RE: [Entmib] FW: [psg.com #322] AutoReply: Textual Convention Nam es (Prefix)
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/WvJjmuOl4TKPz5C7fxfm8aR9Oas/
415526
1143908
RE: [Entmib] FW: [psg.com #311] AutoReply: DateAndTimeOrZero ?RE: [Entmib] FW: [psg.com #311] AutoReply: DateAndTimeOrZero ?
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/zyIM6u6e4v5_9DohKY4w1cfZz5Y/
415525
1143923
RE: [Entmib] RE: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is sema ntically wrongRE: [Entmib] RE: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is sema ntically wrong
David T. Perkins
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/YVn6hWR5A4f4dqhchICNUTEGWJk/
415524
1143898
RE: [Entmib] RE: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is sema ntically wrongRE: [Entmib] RE: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is sema ntically wrong
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/cy_3uG8sofSeBrRCXd1ZeQRXRnc/
415523
1143898
40 Messages