Subject
From
Date
List
[Gen-art] Gen-ART LC review of draft-ietf-dnsop-cookies-08[Gen-art] Gen-ART LC review of draft-ietf-dnsop-cookies-08
Peter Yee
2015-12-25
gen-art
/arch/msg/gen-art/nZctXvsYgjvYXGu0q2J4KY40Cnw/
2133798
1149927
Re: [Gen-art] Gen-ART LC review of draft-ietf-dnsop-cookies-08Re: [Gen-art] Gen-ART LC review of draft-ietf-dnsop-cookies-08
Donald Eastlake
2015-12-28
gen-art
/arch/msg/gen-art/q0wNo4_YtEW-tYGEtE-UvVxi6vY/
2133920
1149927
Re: [Gen-art] Gen-ART LC review of draft-ietf-dnsop-cookies-08Re: [Gen-art] Gen-ART LC review of draft-ietf-dnsop-cookies-08
Peter Yee
2015-12-28
gen-art
/arch/msg/gen-art/GFFVqlsnU9WfQobe5GQ_itoWrTk/
2133925
1149927
Re: [Gen-art] Gen-ART LC review of draft-ietf-dnsop-cookies-08Re: [Gen-art] Gen-ART LC review of draft-ietf-dnsop-cookies-08
Donald Eastlake
2015-12-28
gen-art
/arch/msg/gen-art/OuSRAJKqo8Xqd0AJzIorWJh_G0U/
2134107
1149927
Re: [Gen-art] Gen-ART LC review of draft-ietf-dnsop-cookies-08Re: [Gen-art] Gen-ART LC review of draft-ietf-dnsop-cookies-08
Peter Yee
2015-12-28
gen-art
/arch/msg/gen-art/XO3JkwYPPRDBmTH-9OchHuHsUOs/
2134139
1149927
[Gen-art] review of draft-ietf-hip-rfc5203-bis-09.txt[Gen-art] review of draft-ietf-hip-rfc5203-bis-09.txt
Francis Dupont
2015-12-24
gen-art
/arch/msg/gen-art/sSx4_cemW8RPFF3ZuOz_NlaB61A/
2133763
1149928
Re: [Gen-art] review of draft-ietf-hip-rfc5203-bis-09.txtRe: [Gen-art] review of draft-ietf-hip-rfc5203-bis-09.txt
Julien Laganier
2016-01-31
gen-art
/arch/msg/gen-art/7JvQq4LpJLj1Jf1L6gpFkV0nQKY/
2151829
1149928
Re: [Gen-art] review of draft-ietf-hip-rfc5203-bis-09.txtRe: [Gen-art] review of draft-ietf-hip-rfc5203-bis-09.txt
Jari Arkko
2016-07-07
gen-art
/arch/msg/gen-art/JJpyOzZk8-rDuoqeE49Hu_SX4pc/
2232713
1149928
[Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-14[Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-14
Alexey Melnikov
2015-12-23
gen-art
/arch/msg/gen-art/UUV3vzXcHbt9GAtSvt-pkUlrWyg/
2133563
1149929
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-14Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-14
Yoshifumi Nishida
2016-01-02
gen-art
/arch/msg/gen-art/9_7KtpJX6clBYHTovv4XYr27o1g/
2134792
1149929
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-14Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-14
Alexey Melnikov
2016-01-02
gen-art
/arch/msg/gen-art/A-tKwJ8zVDjMf75WZ8ClVhCpccU/
2134806
1149929
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-14Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-14
Yoshifumi Nishida
2016-01-02
gen-art
/arch/msg/gen-art/nWwtoZWXK3-u_czLQKJa3z2zXmI/
2134850
1149929
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-14Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-14
Alexey Melnikov
2016-01-04
gen-art
/arch/msg/gen-art/hlNIN_AKVbbUyK5hCQcHm3NcGdQ/
2134991
1149929
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-14Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-14
Yoshifumi Nishida
2016-01-05
gen-art
/arch/msg/gen-art/WMsYz_u3YnuoghcXEpjUpkHYwHA/
2135459
1149929
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-14Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-14
Karen Elisabeth Egede Nielsen
2016-01-05
gen-art
/arch/msg/gen-art/1ljnNsySIeLtO2xvlFw7iN08sNg/
2135525
1149929
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-14Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-14
Alexey Melnikov
2016-01-05
gen-art
/arch/msg/gen-art/sZbg-94nU7G6Sh7dm0X92DeNwNk/
2135532
1149929
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-14Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-14
Jari Arkko
2016-02-02
gen-art
/arch/msg/gen-art/wcIKulQZ225z8SRNCFqwHK_MrQ8/
2153006
1149929
[Gen-art] Gen-RTP LC review of draft-ietf-hip-rfc5205-bis-08[Gen-art] Gen-RTP LC review of draft-ietf-hip-rfc5205-bis-08
Jouni Korhonen
2015-12-21
gen-art
/arch/msg/gen-art/m6YV7czr_oj82Tpoh73-Pc3xJqU/
2132915
1149930
Re: [Gen-art] Gen-RTP LC review of draft-ietf-hip-rfc5205-bis-08Re: [Gen-art] Gen-RTP LC review of draft-ietf-hip-rfc5205-bis-08
Julien Laganier
2016-01-31
gen-art
/arch/msg/gen-art/E2Ihmb4zlZmz9hPxMhXBxaxzzIs/
2151881
1149930
Re: [Gen-art] Gen-RTP LC review of draft-ietf-hip-rfc5205-bis-08Re: [Gen-art] Gen-RTP LC review of draft-ietf-hip-rfc5205-bis-08
Jouni.nosmap
2016-02-01
gen-art
/arch/msg/gen-art/MHjebqWuFGwWTbclprz1PsxaWtM/
2151885
1149930
[Gen-art] Gen-ART LC review of draft-ietf-cdni-control-triggers-11[Gen-art] Gen-ART LC review of draft-ietf-cdni-control-triggers-11
Roni Even
2015-12-21
gen-art
/arch/msg/gen-art/1ECW7GiNmVCU9265wq7JZHSC8Ao/
2132722
1149931
Re: [Gen-art] Gen-ART LC review of draft-ietf-cdni-control-triggers-11Re: [Gen-art] Gen-ART LC review of draft-ietf-cdni-control-triggers-11
Jari Arkko
2016-01-07
gen-art
/arch/msg/gen-art/2BmjuK4MOdkiYCUI22DHei9NtcU/
2136549
1149931
[Gen-art] Gen-RTP LC review of draft-ietf-abfab-aaa-saml-13[Gen-art] Gen-RTP LC review of draft-ietf-abfab-aaa-saml-13
Roni Even
2015-12-20
gen-art
/arch/msg/gen-art/FQ61i32RRuw-BbMUCUrBeuWlfEk/
2132604
1149932
Re: [Gen-art] Gen-RTP LC review of draft-ietf-abfab-aaa-saml-13Re: [Gen-art] Gen-RTP LC review of draft-ietf-abfab-aaa-saml-13
Jari Arkko
2016-01-07
gen-art
/arch/msg/gen-art/yeMgymIkOXlBM2J53EXn6HJjTXI/
2136818
1149932
[Gen-art] A *new* batch of IETF LC reviews - 2015-12-18[Gen-art] A *new* batch of IETF LC reviews - 2015-12-18
A. Jean Mahoney
2015-12-19
gen-art
/arch/msg/gen-art/045aBbpY3rOrx6ZyCI57e1zv90s/
2132400
1149933
[Gen-art] Telechat review of draft-ietf-oauth-pop-architecture-07[Gen-art] Telechat review of draft-ietf-oauth-pop-architecture-07
Matt Miller (mamille2)
2015-12-17
gen-art
/arch/msg/gen-art/d1L-cA1n9XdO7Am6PXgfHZCMeb8/
2131041
1149934
Re: [Gen-art] Telechat review of draft-ietf-oauth-pop-architecture-07Re: [Gen-art] Telechat review of draft-ietf-oauth-pop-architecture-07
Kathleen Moriarty
2015-12-17
gen-art
/arch/msg/gen-art/wlBc6RPqTk8eq3QpK6CwQDBSuDQ/
2131051
1149934
Re: [Gen-art] Telechat review of draft-ietf-oauth-pop-architecture-07Re: [Gen-art] Telechat review of draft-ietf-oauth-pop-architecture-07
Phil Hunt
2015-12-17
gen-art
/arch/msg/gen-art/67kca05lYCU1BV6LgvPZh-dxczs/
2131132
1149934
Re: [Gen-art] Telechat review of draft-ietf-oauth-pop-architecture-07Re: [Gen-art] Telechat review of draft-ietf-oauth-pop-architecture-07
Matt Miller (mamille2)
2015-12-17
gen-art
/arch/msg/gen-art/GXBq--VM6xFyYueZLYg4LuH8U5Y/
2131621
1149934
[Gen-art] Telechat review of draft-ietf-softwire-dslite-mib-12[Gen-art] Telechat review of draft-ietf-softwire-dslite-mib-12
Matt Miller (mamille2)
2015-12-16
gen-art
/arch/msg/gen-art/yFk8Rh_xt1KupOrtcFs4MX-98fA/
2130938
1149935
Re: [Gen-art] Telechat review of draft-ietf-softwire-dslite-mib-12Re: [Gen-art] Telechat review of draft-ietf-softwire-dslite-mib-12
Jari Arkko
2015-12-17
gen-art
/arch/msg/gen-art/fJAOk9P0DDRjNwqi1iGyDYrXBQg/
2131283
1149935
[Gen-art] Gen-ART Last Call review of draft-ietf-ippm-active-passive-04[Gen-art] Gen-ART Last Call review of draft-ietf-ippm-active-passive-04
Brian E Carpenter
2015-12-16
gen-art
/arch/msg/gen-art/CjWABj7f0e49NY6qz5a0jzu_Sgo/
2130285
1149937
Re: [Gen-art] Gen-ART Last Call review of draft-ietf-ippm-active-passive-04Re: [Gen-art] Gen-ART Last Call review of draft-ietf-ippm-active-passive-04
MORTON, ALFRED C (AL)
2015-12-16
gen-art
/arch/msg/gen-art/VTwHKdaCsfNJbPOctU1Wi4dkGFw/
2130461
1149937
Re: [Gen-art] Gen-ART Last Call review of draft-ietf-ippm-active-passive-04Re: [Gen-art] Gen-ART Last Call review of draft-ietf-ippm-active-passive-04
Brian E Carpenter
2015-12-16
gen-art
/arch/msg/gen-art/lpiXDS9jJReJ7TnMYY88jyd9ncw/
2130751
1149937
[Gen-art] Gen-ART review of[Gen-art] Gen-ART review of
Ronald Bonica
2015-12-15
gen-art
/arch/msg/gen-art/iGLGlIfDKnIPgubDM6Gl8SBmuBI/
2130176
1149936
Re: [Gen-art] Gen-ART review ofRe: [Gen-art] Gen-ART review of
Ronald Bonica
2015-12-16
gen-art
/arch/msg/gen-art/JSK273nOoE7Wkn7PdXLusuwvNPo/
2130635
1149936
Re: [Gen-art] Gen-ART review ofRe: [Gen-art] Gen-ART review of
Jari Arkko
2016-01-07
gen-art
/arch/msg/gen-art/pWKMyMEdFdpOHpXVberFcJc0g68/
2136863
1149936
[Gen-art] Gen-ART review of[Gen-art] Gen-ART review of
jouni korhonen
2016-09-23
gen-art
/arch/msg/gen-art/s-3IApLS7lu-6dIotI-towNX9PM/
2277671
1149936
Re: [Gen-art] Gen-ART review ofRe: [Gen-art] Gen-ART review of
nalini.elkins
2016-09-24
gen-art
/arch/msg/gen-art/2SPV9KAo9v3lmVrusUMVW-EoK3w/
2277770
1149936
[Gen-art] A *new* batch of IETF LC reviews - 2015-12-15[Gen-art] A *new* batch of IETF LC reviews - 2015-12-15
A. Jean Mahoney
2015-12-15
gen-art
/arch/msg/gen-art/HPA4qFMYbOF0hHzghF3RggUL9Jg/
2130100
1149938
43 Messages