Re: [ietf-smtp] DSNsRe: [ietf-smtp] DSNs
Dave Crocker
2020-04-26
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/71yBuZnXpZUeTIGfGka04JMyjUU/
2871000
1889167
Re: [ietf-smtp] DSNsRe: [ietf-smtp] DSNs
John C Klensin
2020-04-26
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/Mreibt6Je_brQUFHSBjRkW-0g6A/
2870996
1889167
Re: [ietf-smtp] Variable HELO name, was DSNsRe: [ietf-smtp] Variable HELO name, was DSNs
John C Klensin
2020-04-26
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/e82-A0-k_Shq23Lan0XZ-gHMFSc/
2870992
1889167
Re: [ietf-smtp] Variable HELO name, was DSNsRe: [ietf-smtp] Variable HELO name, was DSNs
Ned Freed
2020-04-26
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/4_r6-AHgdwgi68rSfODXUTfoxEg/
2870978
1889167
Re: [ietf-smtp] MTA-MTA SMTP and TLS-on-connectRe: [ietf-smtp] MTA-MTA SMTP and TLS-on-connect
Ned Freed
2020-04-26
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/fS6JwdD53qkrjwSvumtQAcEpTQY/
2870976
1891846
Re: [ietf-smtp] DSNsRe: [ietf-smtp] DSNs
Arnt Gulbrandsen
2020-04-26
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/37BJl29S41dnRujNpE6g-2Tapbw/
2870952
1889167
[ietf-smtp] MTA-MTA SMTP and TLS-on-connect[ietf-smtp] MTA-MTA SMTP and TLS-on-connect
Jeremy Harris
2020-04-26
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/zL6eDSl3DWswMSNeQvO5UAS0qVk/
2870950
1891846
[ietf-smtp] Variable HELO name, was DSNs[ietf-smtp] Variable HELO name, was DSNs
Alessandro Vesely
2020-04-26
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/krGK3UV3Lp3qx8_mApNlxC3EFww/
2870949
1889167
Re: [ietf-smtp] DSNsRe: [ietf-smtp] DSNs
John C Klensin
2020-04-25
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/jU2qcjeUEL_UowxdLlc9rsME9po/
2870866
1889167
Re: [ietf-smtp] DSNsRe: [ietf-smtp] DSNs
Scott Kitterman
2020-04-25
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/nu_o5DRZGRzhKfdDKhiIhdDpSzI/
2870864
1889167
Re: [ietf-smtp] DSNsRe: [ietf-smtp] DSNs
John C Klensin
2020-04-25
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/YEGC0BN63JooNmI6QQcnQQueqgA/
2870861
1889167
Re: [ietf-smtp] DSNsRe: [ietf-smtp] DSNs
Jeremy Harris
2020-04-25
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/EIBZFdkyRM2GChqKiSxzSVQbrQY/
2870852
1889167
Re: [ietf-smtp] DSNsRe: [ietf-smtp] DSNs
Dave Crocker
2020-04-25
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/-e-qHxjw60L_Kvo32hHMCoqDjz0/
2870851
1889167
Re: [ietf-smtp] DSNsRe: [ietf-smtp] DSNs
Ned Freed
2020-04-25
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/q4En18TSnZb7XJ4_Hram-dtMjhw/
2870850
1889167
Re: [ietf-smtp] DSNsRe: [ietf-smtp] DSNs
Dave Crocker
2020-04-25
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/A0w8VWpIou-o0mtn5p6KpJaK3tY/
2870829
1889167
Re: [ietf-smtp] DSNsRe: [ietf-smtp] DSNs
Viktor Dukhovni
2020-04-25
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/_PowNC9ysRifnm66-MzuSzpiWDk/
2870828
1889167
Re: [ietf-smtp] DSNsRe: [ietf-smtp] DSNs
Dave Crocker
2020-04-25
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/mL-vr4BYxLA_92-m8jWdNGOh4NM/
2870790
1889167
Re: [ietf-smtp] DSNsRe: [ietf-smtp] DSNs
Ned Freed
2020-04-25
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/AgnP80EGUvI60xKWA4W9nXRoLz0/
2870789
1889167
Re: [ietf-smtp] DSNsRe: [ietf-smtp] DSNs
Viktor Dukhovni
2020-04-25
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/MKsplDIjJssJWQmmsqYaGN8dsoA/
2870717
1889167
Re: [ietf-smtp] DSNsRe: [ietf-smtp] DSNs
Alessandro Vesely
2020-04-21
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/T9UGLFDkIzqOO_Ct1H77ZkOTgWU/
2868590
1889167
Re: [ietf-smtp] DSNsRe: [ietf-smtp] DSNs
John Levine
2020-04-19
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/sCq-oxK_5j6AWLQ70ZkJq6KjAQ4/
2867710
1889167
Re: [ietf-smtp] DSNsRe: [ietf-smtp] DSNs
John C Klensin
2020-04-18
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/16pFmP8qU-22U1enXRYWpGdS2z0/
2867678
1889167
Re: [ietf-smtp] DSNsRe: [ietf-smtp] DSNs
John Levine
2020-04-18
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/VmBAWa0HCNgEsxyyKV-XXGb0hgE/
2867662
1889167
Re: [ietf-smtp] MTA-STS reports via HTTPSRe: [ietf-smtp] MTA-STS reports via HTTPS
John Levine
2020-04-18
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/vx5pgrqQo2Plaswha24rAKGYj7I/
2867661
1889424
Re: [ietf-smtp] DSNsRe: [ietf-smtp] DSNs
Viktor Dukhovni
2020-04-18
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/yJG1E5X7JMJFhJ9BbsurV-u8BRc/
2867647
1889167
Re: [ietf-smtp] MTA-STS reports via HTTPSRe: [ietf-smtp] MTA-STS reports via HTTPS
Viktor Dukhovni
2020-04-18
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/A0aXOgWOWeIDEyw78s0zYRoSClE/
2867642
1889424
Re: [ietf-smtp] MTA-STS reports via HTTPSRe: [ietf-smtp] MTA-STS reports via HTTPS
John R. Levine
2020-04-17
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/E5-iETiwcvztimX3xe7bgRLDGwE/
2867283
1889424
Re: [ietf-smtp] MTA-STS reports via HTTPSRe: [ietf-smtp] MTA-STS reports via HTTPS
James Cloos
2020-04-17
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/iAoUNp7grAFWidSuG4oiaLdY6GQ/
2867279
1889424
Re: [ietf-smtp] MTA-STS reports via HTTPSRe: [ietf-smtp] MTA-STS reports via HTTPS
John R. Levine
2020-04-13
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/eitslMQb9OYBSV-M0aLtkMxhl6E/
2865663
1889424
Re: [ietf-smtp] MTA-STS reports via HTTPSRe: [ietf-smtp] MTA-STS reports via HTTPS
James Cloos
2020-04-13
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/U-vySl3UIl6fedB_OJ3n2jEQcKs/
2865652
1889424
Re: [ietf-smtp] MTA-STS reports via HTTPSRe: [ietf-smtp] MTA-STS reports via HTTPS
John R. Levine
2020-04-13
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/R-_27FELOu2dwB2LSvmspx0t5Ik/
2865605
1889424
Re: [ietf-smtp] MTA-STS reports via HTTPSRe: [ietf-smtp] MTA-STS reports via HTTPS
James Cloos
2020-04-13
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/95TtHFQSYoUmPXtGowse1cVLwEw/
2865589
1889424
Re: [ietf-smtp] SMTP server reply extensionsRe: [ietf-smtp] SMTP server reply extensions
Ned Freed
2020-04-11
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/hLhGI0xwUS-J1O8XqQLwwPCx030/
2865297
1889127
Re: [ietf-smtp] SMTP server reply extensionsRe: [ietf-smtp] SMTP server reply extensions
Timo Sirainen
2020-04-10
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/QZa2Bv64MiM3OEo9-Jns776thHE/
2865178
1889127
Re: [ietf-smtp] SMTP server reply extensionsRe: [ietf-smtp] SMTP server reply extensions
Ned Freed
2020-04-10
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/ffJ6s8fD5QiunVzCCtH4829nMng/
2865135
1889127
Re: [ietf-smtp] SMTP server reply extensionsRe: [ietf-smtp] SMTP server reply extensions
Ned Freed
2020-04-10
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/9X-_eFiuAqmB9D6EaEqi_-85n9I/
2865129
1889127
Re: [ietf-smtp] SMTP server reply extensionsRe: [ietf-smtp] SMTP server reply extensions
Timo Sirainen
2020-04-10
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/BNs4hMDNBNB3iY78uKGuHDwSo30/
2865044
1889127
Re: [ietf-smtp] SMTP server reply extensionsRe: [ietf-smtp] SMTP server reply extensions
Timo Sirainen
2020-04-10
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/K7CplD7uqBxrrC2Net7wpa6HGkA/
2865038
1889127
Re: [ietf-smtp] DSNsRe: [ietf-smtp] DSNs
Claus Assmann
2020-04-10
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/GRUUbBLysWBz5Ddfz2gqddavlT4/
2865006
1889167
Re: [ietf-smtp] SMTP, DSNs, and enhanced repliesRe: [ietf-smtp] SMTP, DSNs, and enhanced replies
Jeremy Harris
2020-04-10
ietf-smtp
/arch/msg/ietf-smtp/-jiB2eXKQxFI10alNL7T9nxBqhc/
2865005
1889167
10042 Messages