Re: draft-chen-v6ops-nat64-experience-02Re: draft-chen-v6ops-nat64-experience-02
Behcet Sarikaya
2012-07-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/3QJ-Zij2Y82NC90z1C603NGnQZQ/
801640
1437976
Re: draft-chen-v6ops-nat64-experience-02Re: draft-chen-v6ops-nat64-experience-02
Simon Perreault
2012-07-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/x67Lmxb49QB1sDDrPMoR_vAG5ew/
801639
1437976
RE: 6MAN WG [second] Last Call: draft-ietf-6man-uri-zoneid-01.txtRE: 6MAN WG [second] Last Call: draft-ietf-6man-uri-zoneid-01.txt
Dave Thaler
2012-07-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/G6mwBK1e-Cew8oBsVHTptafxgQM/
801638
1437997
RE: 6MAN WG [second] Last Call: draft-ietf-6man-uri-zoneid-01.txtRE: 6MAN WG [second] Last Call: draft-ietf-6man-uri-zoneid-01.txt
Dave Thaler
2012-07-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/nQdIGsIvl-JrK0t127Kt9VXzEq4/
801637
1437997
Re: 6MAN WG [second] Last Call: draft-ietf-6man-uri-zoneid-01.txtRe: 6MAN WG [second] Last Call: draft-ietf-6man-uri-zoneid-01.txt
Brian E Carpenter
2012-07-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/JUdSfgW9PvKYU3-6DDx0yQBSAuk/
801636
1437997
Re: draft-chen-v6ops-nat64-experience-02Re: draft-chen-v6ops-nat64-experience-02
Michael Richardson
2012-07-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/NZvWibYplfiiOP3Ht6Qd6D9iBFs/
801635
1437976
Re: 6MAN WG [second] Last Call: draft-ietf-6man-uri-zoneid-01.txtRe: 6MAN WG [second] Last Call: draft-ietf-6man-uri-zoneid-01.txt
Bob Hinden
2012-07-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/41aMhJL4rWrfj_3VCcT0GjwaZJ0/
801634
1437997
Re: 6MAN WG [second] Last Call: draft-ietf-6man-uri-zoneid-01.txtRe: 6MAN WG [second] Last Call: draft-ietf-6man-uri-zoneid-01.txt
Brian E Carpenter
2012-07-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/vS6QU9TR04Olpu1HPpZKKeRMnKY/
801633
1437997
draft-chen-v6ops-nat64-experience-02draft-chen-v6ops-nat64-experience-02
Aleksi Suhonen
2012-07-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/PPnjRZzpRDBz5zXk2gbcamwETK8/
801632
1437976
RE: 6MAN WG [second] Last Call: draft-ietf-6man-uri-zoneid-01.txtRE: 6MAN WG [second] Last Call: draft-ietf-6man-uri-zoneid-01.txt
Dave Thaler
2012-07-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/0xuJUL8Di8Lo4mprnyb90ME9QoI/
801631
1437997
New draft: "IPv6 Source Fragmentation for Link Adaptation Avoidance"New draft: "IPv6 Source Fragmentation for Link Adaptation Avoidance"
Templin, Fred L
2012-07-05
ipv6
/arch/msg/ipv6/RUsebm1DG4iTnsF_h_HKEhZZz5M/
801630
1437977
Re: 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-oversized-header-chain-02Re: 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-oversized-header-chain-02
Fernando Gont
2012-06-30
ipv6
/arch/msg/ipv6/1geBLgQHq9wNfJHohPJ8BvkVQ5A/
801629
1437996
Re: 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-oversized-header-chain-02Re: 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-oversized-header-chain-02
Suresh Krishnan
2012-06-30
ipv6
/arch/msg/ipv6/k_R70CnQ09PsM8kHNcw042Q6AAM/
801628
1437996
I-D Action: draft-ietf-6man-oversized-header-chain-00.txtI-D Action: draft-ietf-6man-oversized-header-chain-00.txt
internet-drafts
2012-06-29
ipv6
/arch/msg/ipv6/FnzEk98gVHbTbMBPxGkTIOLc3YA/
801627
1437977
I-D Action: draft-ietf-6man-nd-extension-headers-00.txtI-D Action: draft-ietf-6man-nd-extension-headers-00.txt
internet-drafts
2012-06-29
ipv6
/arch/msg/ipv6/oMhUl9NRMB6D90bglJl4q_TDes4/
801626
1437978
Re: Conclusion of 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-nd-extension-headers-03Re: Conclusion of 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-nd-extension-headers-03
Fernando Gont
2012-06-29
ipv6
/arch/msg/ipv6/4Mi0tQKFsuvBYXzhNDHa0via984/
801625
1437995
Conclusion of 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-oversized-header-chain-02Conclusion of 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-oversized-header-chain-02
Bob Hinden
2012-06-28
ipv6
/arch/msg/ipv6/m766PTfebJwGlY92ZGRSBlRElag/
801624
1437996
Conclusion of 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-nd-extension-headers-03Conclusion of 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-nd-extension-headers-03
Bob Hinden
2012-06-28
ipv6
/arch/msg/ipv6/iQZW5H-2mC-WFOMdp9yixXBILu0/
801623
1437995
Re: 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-nd-extension-headers-03Re: 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-nd-extension-headers-03
Vishwas Manral
2012-06-28
ipv6
/arch/msg/ipv6/motLwre22Xj8Xbfqcv4w0GDmIxk/
801622
1437995
Re: 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-nd-extension-headers-03Re: 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-nd-extension-headers-03
Suresh Krishnan
2012-06-28
ipv6
/arch/msg/ipv6/eDe6zwyS3USO6YvPPrOPxM38N-s/
801621
1437995
Re: 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-oversized-header-chain-02Re: 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-oversized-header-chain-02
Fernando Gont
2012-06-28
ipv6
/arch/msg/ipv6/i1a0kBu8LOJsbthyB_JNmRV69kg/
801620
1437996
Re: 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-oversized-header-chain-02Re: 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-oversized-header-chain-02
Suresh Krishnan
2012-06-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/SRGnUkuYeGf9bjPM9yPfPLoYeGI/
801619
1437996
Re: Status of subnet-local multicast?Re: Status of subnet-local multicast?
Ralph Droms
2012-06-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/BIf3lQXjZHnKw9hlA2goeixvr9M/
801618
1437979
Re: Status of subnet-local multicast?Re: Status of subnet-local multicast?
Kerry Lynn
2012-06-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/xG3gELtrY84CAKPXK1x83RWsVWY/
801617
1437979
Re: 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-oversized-header-chain-02Re: 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-oversized-header-chain-02
Vishwas Manral
2012-06-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/Bb-Y09_e1O-vQww8ic8gFVHX1oU/
801616
1437996
Re: 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-nd-extension-headers-03Re: 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-nd-extension-headers-03
Arturo Servin
2012-06-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/PH_V09GNeN2VDwfwZ9EF8mcnQtM/
801615
1437995
Re: Status of subnet-local multicast?Re: Status of subnet-local multicast?
Stig Venaas
2012-06-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/UVR5itbi54oZk0umZ5lLqo8VMm8/
801614
1437979
Status of subnet-local multicast?Status of subnet-local multicast?
Kerry Lynn
2012-06-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/pPAhVnX_B0p3Z3GV2ZOEbWxdN3w/
801613
1437979
Re: 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-oversized-header-chain-02Re: 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-oversized-header-chain-02
Dominik Elsbroek
2012-06-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/aF1_1wLnPMs-GoaebPDDUPgOC5A/
801612
1437996
Re: 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-nd-extension-headers-03Re: 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-nd-extension-headers-03
Dominik Elsbroek
2012-06-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/DNe7RagjAXRNJ_PwcPVEXuE3i08/
801611
1437995
Re: 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-nd-extension-headers-03Re: 6MAN WG Call for adoption draft-gont-6man-nd-extension-headers-03
Dominik Elsbroek
2012-06-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/lY0VbhD9s9_6CRDwn6p7hIQXrOw/
801610
1437995
Re: 6man IETF84 Call for agenda itemsRe: 6man IETF84 Call for agenda items
Fernando Gont
2012-06-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/N-KKQAjFDe3EfrSGtrQo3rN4iCA/
801609
1437987
IPv6 extension headers with SLAACIPv6 extension headers with SLAAC
Fernando Gont
2012-06-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/_nXVIjZ47lLussdaWxz6wrK6Bic/
801608
1437980
New I-D on SLAAC DNS configuration problems (Fwd: New Version Notification for draft-gont-6man-slaac-dns-config-issues-00.txt)New I-D on SLAAC DNS configuration problems (Fwd: New Version Notification for draft-gont-6man-slaac-dns-config-issues-00.txt)
Fernando Gont
2012-06-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/MYqYYIbYW5xcdSRWDZvFG0cNb9w/
801607
1437981
I-D Action: draft-ietf-6man-rfc3484bis-06.txtI-D Action: draft-ietf-6man-rfc3484bis-06.txt
internet-drafts
2012-06-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/wH6vN-qOms0ZXJo40Bk7o7RMwyE/
801604
1437982
RE: APPSDIR review of draft-ietf-6man-rfc3484bis-05RE: APPSDIR review of draft-ietf-6man-rfc3484bis-05
Dave Thaler
2012-06-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/h1i_dNJw2kjt5p3ytMbE1r0lNOA/
801606
1437989
3484bis security considerations3484bis security considerations
Dave Thaler
2012-06-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/ae8K-DOMCMQHzN52SmO41PeaGaE/
801605
1437983
3484bis security considerations3484bis security considerations
Dave Thaler
2012-06-26
ipv6
/arch/msg/ipv6/ptIAgxu3Kf0rssR-GQZp6tr8jBc/
801603
1437983
RE: Doubt in RFC 3484RE: Doubt in RFC 3484
Dave Thaler
2012-06-26
ipv6
/arch/msg/ipv6/lvI_kWbTzsvxPlJa0plBV3Q_7Rg/
801602
1438001
AD review : draft-ietf-6man-dad-proxyAD review : draft-ietf-6man-dad-proxy
Brian Haberman
2012-06-26
ipv6
/arch/msg/ipv6/pXzXsNR9EJvCv2AdPEvKMNnUyus/
801601
1437984
40 Messages