Re: [ldapext] LDAP work at IETF...Re: [ldapext] LDAP work at IETF...
Michael Ströder
2015-01-28
ldapext
/arch/msg/ldapext/GALWhdy0-KhfVAXj3-zUg_kJjvI/
1884599
1463308
Re: [ldapext] LDAP work at IETF...Re: [ldapext] LDAP work at IETF...
Mark R Bannister
2015-01-27
ldapext
/arch/msg/ldapext/NT7Rn3bD9EYsRQfREgCy4WWo-VM/
1884101
1463308
Re: [ldapext] LDAP work at IETF...Re: [ldapext] LDAP work at IETF...
Michael Ströder
2015-01-27
ldapext
/arch/msg/ldapext/jcPhQpg4wAV1Z7UGGqZh5j2Q9Bs/
1884017
1463308
Re: [ldapext] LDAP work at IETF...Re: [ldapext] LDAP work at IETF...
Mark R Bannister
2015-01-27
ldapext
/arch/msg/ldapext/RRFeIZtDlgt5ZaOsZnxJrRt9twk/
1883943
1463308
Re: [ldapext] LDAP work at IETF...Re: [ldapext] LDAP work at IETF...
Michael Ströder
2015-01-27
ldapext
/arch/msg/ldapext/TamwXfcFwh9wEATzc7kbI4YCDF0/
1883510
1463308
Re: [ldapext] LDAP work at IETF...Re: [ldapext] LDAP work at IETF...
Mark R Bannister
2015-01-27
ldapext
/arch/msg/ldapext/iXlQJdEaJmghJ1oT0w62elq9KvY/
1883339
1463308
Re: [ldapext] LDAP work at IETF...Re: [ldapext] LDAP work at IETF...
Michael Ströder
2015-01-26
ldapext
/arch/msg/ldapext/E8n5aGt_xIs4GN2TzxiedH-2KDU/
1882900
1463308
Re: [ldapext] LDAP work at IETF...Re: [ldapext] LDAP work at IETF...
Andrew Findlay
2015-01-26
ldapext
/arch/msg/ldapext/QIBkQLGfgyutCHl8jEnDczExzWk/
1882855
1463308
Re: [ldapext] LDAP work at IETF...Re: [ldapext] LDAP work at IETF...
Michael Ströder
2015-01-25
ldapext
/arch/msg/ldapext/RuOvFsK9fuJmlggUyp2_lKeClcc/
1882182
1463308
Re: [ldapext] LDAP work at IETF...Re: [ldapext] LDAP work at IETF...
Clément OUDOT
2015-01-25
ldapext
/arch/msg/ldapext/_IXaEvEzbgNzNWHv1DNvxUFaV7k/
1882177
1463308
Re: [ldapext] LDAP work at IETF...Re: [ldapext] LDAP work at IETF...
Michael Ströder
2015-01-25
ldapext
/arch/msg/ldapext/fA4QvcslfOPj7E9ECKpkUUbSxcQ/
1882157
1463308
Re: [ldapext] LDAP work at IETF...Re: [ldapext] LDAP work at IETF...
Gavin Henry
2015-01-25
ldapext
/arch/msg/ldapext/fwadzMKbKWTR5eEM8f1S9QKfdYU/
1882151
1463308
[ldapext] LDAP work at IETF...[ldapext] LDAP work at IETF...
Ludovic Poitou
2015-01-25
ldapext
/arch/msg/ldapext/NPYWEaKzPpZdyeU8xhNYcggHHno/
1882149
1463308
Re: [ldapext] LDAP work at IETF...Re: [ldapext] LDAP work at IETF...
Michael Ströder
2015-01-23
ldapext
/arch/msg/ldapext/nvyWGJhUKXAc64YnGdKnbWzPEms/
1880827
1463308
Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?
Michael Ströder
2014-12-18
ldapext
/arch/msg/ldapext/gJ00W_Fxufl7oUS2HwYtDAL18sM/
1864048
1463309
Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?
Andrew Findlay
2014-12-18
ldapext
/arch/msg/ldapext/v5VXHaVqoB9xWZJgbG0pUzsVtW4/
1864014
1463309
Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?
Luke Howard
2014-12-18
ldapext
/arch/msg/ldapext/YvG3KLr5s5aUhBzffyBe7a7XK8Y/
1863908
1463309
Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?
Jim Willeke
2014-12-17
ldapext
/arch/msg/ldapext/dSVvWoLmxmIFpk7I3ttFuQgWcFo/
1863271
1463309
Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?
Michael Ströder
2014-12-16
ldapext
/arch/msg/ldapext/gUv4ZOO2DuJutENfSbQ9kBdHESk/
1863049
1463309
Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?
Kurt Zeilenga
2014-12-16
ldapext
/arch/msg/ldapext/UxdXuKLZhavljQRIiFeNi8SoUP4/
1862841
1463309
Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?
Charlie
2014-12-16
ldapext
/arch/msg/ldapext/fprff_GR64-Y1mLGrVz0aptMDHE/
1862810
1463309
Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?
Mark R Bannister
2014-12-15
ldapext
/arch/msg/ldapext/c_oXDBlhXdVeHz2EPH4mpI0qHDU/
1862231
1463309
Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?
Jim Willeke
2014-12-15
ldapext
/arch/msg/ldapext/qLdPkaNWWMhwxO611p8fo9EZSI4/
1861752
1463309
Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?
Hallvard Breien Furuseth
2014-12-15
ldapext
/arch/msg/ldapext/k1I_wz2H8bLTBbEj5rfFpierYo8/
1861627
1463309
Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?
Michael Ströder
2014-12-14
ldapext
/arch/msg/ldapext/1FHo1Zmevaeed5agUw5P5TYa_cM/
1861618
1463309
Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?
Kurt Zeilenga
2014-12-14
ldapext
/arch/msg/ldapext/9gzwLocco22bAxGhqk2uGwIsYV4/
1861604
1463309
Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?
Michael Ströder
2014-12-14
ldapext
/arch/msg/ldapext/kNiYyqfJAw_a5NR5CaO5t515_eo/
1861593
1463309
Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?
Kurt Zeilenga
2014-12-14
ldapext
/arch/msg/ldapext/4FJVU-qH3xLpjwmacyegxCqrWaI/
1861591
1463309
Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?
Kurt Zeilenga
2014-12-14
ldapext
/arch/msg/ldapext/yOquMpXI0PQQ0Gg__cquWDZfUNw/
1861590
1463309
Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?
Michael Ströder
2014-12-14
ldapext
/arch/msg/ldapext/aGZnaIpJ3NVXbv2-CW4zSRdZfSA/
1861583
1463309
Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?
Kurt Zeilenga
2014-12-14
ldapext
/arch/msg/ldapext/HalHRlIaRlAKm80APLpvZBXAKGA/
1861574
1463309
Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?
Michael Ströder
2014-12-14
ldapext
/arch/msg/ldapext/OSr3Q_E79ERgXILaktXSBFCRjqc/
1861565
1463309
Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?Re: [ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?
Kurt Zeilenga
2014-12-14
ldapext
/arch/msg/ldapext/4ByjK5XzmxLq9gBUGW3Vcwt5IfY/
1861558
1463309
[ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?[ldapext] why posixAccount MUST contain 'cn'?
Michael Ströder
2014-12-14
ldapext
/arch/msg/ldapext/wBRh4oLEeFZF_xzExo-QEwM5fp0/
1861550
1463309
Re: [ldapext] DBIS - new IETF draftsRe: [ldapext] DBIS - new IETF drafts
Mark R Bannister
2014-12-04
ldapext
/arch/msg/ldapext/j1j2ahg3FfzcdAp3FjUNsepE4RI/
1854947
1463317
[ldapext] New Version Notification for draft-seantek-ldap-pkcs9-02.txt[ldapext] New Version Notification for draft-seantek-ldap-pkcs9-02.txt
Sean Leonard
2014-11-13
ldapext
/arch/msg/ldapext/cSmxxrZvqxIbytwO1Ken0D8e-2g/
1842079
1463310
Re: [ldapext] New Version Notification for draft-stroeder-mailboxrelatedobject-06.txtRe: [ldapext] New Version Notification for draft-stroeder-mailboxrelatedobject-06.txt
Michael Ströder
2014-10-27
ldapext
/arch/msg/ldapext/EfGM8nMsrRuR67OPoxqzCIrWE6I/
1828791
1463313
[ldapext] Fwd: New Version Notification for draft-seantek-ldap-pkcs9-01.txt[ldapext] Fwd: New Version Notification for draft-seantek-ldap-pkcs9-01.txt
Sean Leonard
2014-10-26
ldapext
/arch/msg/ldapext/-FpSdxdiJHimYj5pNCLY9zBf5G8/
1828514
1463311
Re: [ldapext] New Version Notification for draft-stroeder-mailboxrelatedobject-06.txtRe: [ldapext] New Version Notification for draft-stroeder-mailboxrelatedobject-06.txt
Sean Leonard
2014-10-26
ldapext
/arch/msg/ldapext/DZKU8uGOnowHucYRsoHYsLzdEOY/
1828372
1463313
Re: [ldapext] New Version Notification for draft-stroeder-mailboxrelatedobject-06.txtRe: [ldapext] New Version Notification for draft-stroeder-mailboxrelatedobject-06.txt
Kurt Zeilenga
2014-10-26
ldapext
/arch/msg/ldapext/FsWj-_A1XSXoyYlLwDJBMiFOiVU/
1828371
1463313
40 Messages