Re: [Lsr] RtgDir Last Call Review: draft-ietf-ospf-sr-yangRe: [Lsr] RtgDir Last Call Review: draft-ietf-ospf-sr-yang
tom petch
2023-12-02
lsr
/arch/msg/lsr/XEqdCVQvAbfuPHE56XtMtmbbNoQ/
3391184
2100974
Re: [Lsr] WG Adoption Call - draft-pkaneria-lsr-multi-tlv (11/17/2023 - 12/09/2023)Re: [Lsr] WG Adoption Call - draft-pkaneria-lsr-multi-tlv (11/17/2023 - 12/09/2023)
Les Ginsberg (ginsberg)
2023-12-02
lsr
/arch/msg/lsr/wFo6de5fZ4waAKWeRFm57hezeg0/
3391112
2098558
Re: [Lsr] WG Adoption Call - draft-pkaneria-lsr-multi-tlv (11/17/2023 - 12/09/2023)Re: [Lsr] WG Adoption Call - draft-pkaneria-lsr-multi-tlv (11/17/2023 - 12/09/2023)
Linda Dunbar
2023-12-01
lsr
/arch/msg/lsr/TUjhTGZggvqmhDSzj5neKvvg7Ww/
3391084
2098558
Re: [Lsr] WG Adoption Call - draft-pkaneria-lsr-multi-tlv (11/17/2023 - 12/09/2023)Re: [Lsr] WG Adoption Call - draft-pkaneria-lsr-multi-tlv (11/17/2023 - 12/09/2023)
Tony Li
2023-12-01
lsr
/arch/msg/lsr/AufI1tczLGj91UN7bL9WLXsz0Eg/
3391074
2098558
Re: [Lsr] WG Adoption Call - draft-pkaneria-lsr-multi-tlv (11/17/2023 - 12/09/2023)Re: [Lsr] WG Adoption Call - draft-pkaneria-lsr-multi-tlv (11/17/2023 - 12/09/2023)
Linda Dunbar
2023-12-01
lsr
/arch/msg/lsr/7iAt0iOB9o1Fs94CX3fxLz_80qU/
3391060
2098558
Re: [Lsr] WG Adoption Call - draft-pkaneria-lsr-multi-tlv (11/17/2023 - 12/09/2023)Re: [Lsr] WG Adoption Call - draft-pkaneria-lsr-multi-tlv (11/17/2023 - 12/09/2023)
Les Ginsberg (ginsberg)
2023-12-01
lsr
/arch/msg/lsr/G5TBkHyUh8PNUGx5v8NHhJ8mDxU/
3391049
2098558
Re: [Lsr] WG Adoption Call - draft-pkaneria-lsr-multi-tlv (11/17/2023 - 12/09/2023)Re: [Lsr] WG Adoption Call - draft-pkaneria-lsr-multi-tlv (11/17/2023 - 12/09/2023)
Tony Li
2023-12-01
lsr
/arch/msg/lsr/G7odHsYZfBru9HBNrK4z-mzhcBI/
3391023
2098558
Re: [Lsr] WG Adoption Call - draft-pkaneria-lsr-multi-tlv (11/17/2023 - 12/09/2023)Re: [Lsr] WG Adoption Call - draft-pkaneria-lsr-multi-tlv (11/17/2023 - 12/09/2023)
Linda Dunbar
2023-12-01
lsr
/arch/msg/lsr/Qhq5XBlFlc0AVQ26dR5i5TLXua4/
3390983
2098558
Re: [Lsr] RtgDir Last Call Review: draft-ietf-ospf-sr-yangRe: [Lsr] RtgDir Last Call Review: draft-ietf-ospf-sr-yang
Acee Lindem
2023-12-01
lsr
/arch/msg/lsr/DHfHh_vhUG32cc87wFi7fjyxvRY/
3390887
2100974
[Lsr] I-D Action: draft-ietf-ospf-sr-yang-23.txt[Lsr] I-D Action: draft-ietf-ospf-sr-yang-23.txt
internet-drafts
2023-12-01
lsr
/arch/msg/lsr/8Dm01M0Ad612FW7uQe8aYf7NBSY/
3390885
2101234
10 Messages