[Ntp] Review of the YANG data model for NTP[Ntp] Review of the YANG data model for NTP
Dieter Sibold
2020-01-22
ntp
/arch/msg/ntp/Jomq50oWM6yUluoe4kc3S754mzA/
2827937
1875317
[Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-yang-data-model-08.txt[Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-yang-data-model-08.txt
internet-drafts
2020-01-22
ntp
/arch/msg/ntp/yK5tHESRcWLDIlF3hEepAcajqm4/
2827694
1875224
Re: [Ntp] WGLC: draft-ietf-ntp-yang-data-modelRe: [Ntp] WGLC: draft-ietf-ntp-yang-data-model
Watson Ladd
2019-12-17
ntp
/arch/msg/ntp/9dht_JmTF924zisunZD5S3hT_1o/
2817644
1868035
Re: [Ntp] WGLC: draft-ietf-ntp-yang-data-modelRe: [Ntp] WGLC: draft-ietf-ntp-yang-data-model
Dieter Sibold
2019-12-10
ntp
/arch/msg/ntp/2CprgvUk6fPVNhmz_hUniUFcGI8/
2815147
1868035
Re: [Ntp] WGLC: draft-ietf-ntp-yang-data-modelRe: [Ntp] WGLC: draft-ietf-ntp-yang-data-model
Salz, Rich
2019-12-05
ntp
/arch/msg/ntp/d_WhncwQbLBZ_uRM3eyg3dH-skw/
2813473
1868035
Re: [Ntp] WGLC: draft-ietf-ntp-yang-data-modelRe: [Ntp] WGLC: draft-ietf-ntp-yang-data-model
Dhruv Dhody
2019-12-05
ntp
/arch/msg/ntp/u5f9fLW3u8H4rngy7IDIXFzbqGY/
2813408
1868035
Re: [Ntp] WGLC: draft-ietf-ntp-yang-data-modelRe: [Ntp] WGLC: draft-ietf-ntp-yang-data-model
Salz, Rich
2019-12-05
ntp
/arch/msg/ntp/BgC_U_xdFka2naXE2S-j6l0B_hw/
2813176
1868035
Re: [Ntp] WGLC: draft-ietf-ntp-yang-data-modelRe: [Ntp] WGLC: draft-ietf-ntp-yang-data-model
eric.wunan@outlook.com
2019-12-05
ntp
/arch/msg/ntp/RPNkv-NY5TyXmA_SbMWTUYHIkek/
2815033
1868035
[Ntp] [IETF 106] NTP session's minutes[Ntp] [IETF 106] NTP session's minutes
Dieter Sibold
2019-11-22
ntp
/arch/msg/ntp/SJ2NEE4ZoKYwAHh4wDYup3lzRZ4/
2809302
1868584
[Ntp] WGLC: draft-ietf-ntp-yang-data-model[Ntp] WGLC: draft-ietf-ntp-yang-data-model
Karen O'Donoghue
2019-11-20
ntp
/arch/msg/ntp/Ujs1ewWjQ6cVol3q9h1DJpVpcw8/
2807823
1868035
[Ntp] Minutes from the NTP/TICTOC session at IETF 105[Ntp] Minutes from the NTP/TICTOC session at IETF 105
Dieter Sibold
2019-07-26
ntp
/arch/msg/ntp/IM_-9DjtimFTy2gVnll1XLaXsdA/
2761902
1851819
[Ntp] [IETF 105] Minutes from the NTP/TICTOC session[Ntp] [IETF 105] Minutes from the NTP/TICTOC session
Dieter Sibold
2019-07-25
ntp
/arch/msg/ntp/9uA2Jfpk_d7wjKFIX-eCMZyAvfU/
2761265
1851611
Re: [Ntp] DRAFT agenda for NTP WG meetingRe: [Ntp] DRAFT agenda for NTP WG meeting
Karen O'Donoghue
2019-07-18
ntp
/arch/msg/ntp/56naPucyKVazROGk5czEBZiGbNY/
2756573
1850084
[Ntp] DRAFT agenda for NTP WG meeting[Ntp] DRAFT agenda for NTP WG meeting
Karen O'Donoghue
2019-07-18
ntp
/arch/msg/ntp/WudgNouCydgMO0C7exmdeKAiCQs/
2756455
1850084
Re: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-yang-data-model-06.txtRe: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-yang-data-model-06.txt
Dhruv Dhody
2019-06-28
ntp
/arch/msg/ntp/J1njNot_ZQRPvYyqkTMe_jcffak/
2746899
1846157
[Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-yang-data-model-07.txt[Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-yang-data-model-07.txt
internet-drafts
2019-06-28
ntp
/arch/msg/ntp/1Bvk7MMNtyrbxPGhucdCqLO0Spk/
2746897
1846498
Re: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-yang-data-model-06.txtRe: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-yang-data-model-06.txt
Watson Ladd
2019-06-27
ntp
/arch/msg/ntp/DF-ZvgK-qm1gz74w9pvHUIItTbo/
2746742
1846157
[Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-yang-data-model-06.txt[Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-yang-data-model-06.txt
internet-drafts
2019-06-26
ntp
/arch/msg/ntp/SlZpACqmR17j2cIznfqStwKKTNo/
2745910
1846157
[Ntp] IETF 104, Minutes of NTP/TICTOC WG session[Ntp] IETF 104, Minutes of NTP/TICTOC WG session
Dieter Sibold
2019-03-28
ntp
/arch/msg/ntp/S9oFNOe33LhFMI1eAnDvSjqA0eA/
2713440
1834554
[Ntp] NTP Yang[Ntp] NTP Yang
Dhruv Dhody
2019-03-26
ntp
/arch/msg/ntp/91qkeW4b7i-X6zz1E9E5u1gLNso/
2711347
1833843
[Ntp] Minutes from NTP Interim Meeting 2018-12-18[Ntp] Minutes from NTP Interim Meeting 2018-12-18
Dieter Sibold
2019-01-21
ntp
/arch/msg/ntp/QfkNb7UMZXocEkF14NAc-7idajc/
2683549
1823612
[Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-yang-data-model-05.txt[Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-yang-data-model-05.txt
internet-drafts
2018-12-17
ntp
/arch/msg/ntp/0NxXsYpSda3Hc2OeslGjXOFjYQo/
2673284
1819759
[Ntp] Minutes from NTP session at IETF 103[Ntp] Minutes from NTP session at IETF 103
Dieter Sibold
2018-11-18
ntp
/arch/msg/ntp/ysJ368E4pcUKuEs07R_G0nvvRnE/
2661342
1815916
[Ntp] Minutes from NTP Interim Meeting 2018-10-18[Ntp] Minutes from NTP Interim Meeting 2018-10-18
Dieter Sibold
2018-11-12
ntp
/arch/msg/ntp/pQDTSRCDMa-7LA5piy9IAiVq-rI/
2659359
1815294
[Ntp] Reminder: NTP WG meeting @ IETF 103[Ntp] Reminder: NTP WG meeting @ IETF 103
Karen O'Donoghue
2018-11-05
ntp
/arch/msg/ntp/N2K2rLqZGAkqYesJIn0vVcnxUks/
2655220
1813911
[Ntp] Updated WG I-D: draft-ietf-ntp-yang-data-model-04[Ntp] Updated WG I-D: draft-ietf-ntp-yang-data-model-04
Dhruv Dhody
2018-10-16
ntp
/arch/msg/ntp/zimvWXjqVgnafxJIRnUcKzW0BlA/
2644511
1809644
Re: [Ntp] Yangdoctors early review of draft-ietf-ntp-yang-data-model-03Re: [Ntp] Yangdoctors early review of draft-ietf-ntp-yang-data-model-03
Ankit Kumar Sinha
2018-10-15
ntp
/arch/msg/ntp/qgfukmwiEkpczwKMAZAjHK_tHeQ/
2644169
1809524
[Ntp] Minutes from the NTP/TICTOC Interim Meeting 2018-08-30[Ntp] Minutes from the NTP/TICTOC Interim Meeting 2018-08-30
dieter.sibold
2018-09-19
ntp
/arch/msg/ntp/NpBEopcrEVhESIJkbMXum5Z8puk/
2633883
1805502
Re: [Ntp] CORRECTION: NTP WG virtual interim - Thursday, 30 Aug 2018 @ 1600 UTCRe: [Ntp] CORRECTION: NTP WG virtual interim - Thursday, 30 Aug 2018 @ 1600 UTC
Karen O'Donoghue
2018-08-30
ntp
/arch/msg/ntp/E_Ne65G1AcL-nnww1nDj9zbK5Z4/
2626992
1800811
Re: [Ntp] Summary notes from IETF 102Re: [Ntp] Summary notes from IETF 102
Denis Reilly
2018-08-16
ntp
/arch/msg/ntp/seqCfZouUMAWbC3KSL64wy9NXy0/
2622722
1800797
[Ntp] Network Time Protocol (ntp) WG Virtual Meeting: 2018-08-30[Ntp] Network Time Protocol (ntp) WG Virtual Meeting: 2018-08-30
IESG Secretary
2018-08-15
ntp
/arch/msg/ntp/kXqLXv_bIK-ZfXaaViatUOlEEXA/
2622254
1800817
[Ntp] CORRECTION: NTP WG virtual interim - Thursday, 30 Aug 2018 @ 1600 UTC[Ntp] CORRECTION: NTP WG virtual interim - Thursday, 30 Aug 2018 @ 1600 UTC
Karen O'Donoghue
2018-08-15
ntp
/arch/msg/ntp/pJ7PdlAFxkw7z3KHBdO8mvM3904/
2622242
1800811
[Ntp] NTP WG virtual interim - Thursday, 30 Sept 2018 @ 1600 UTC[Ntp] NTP WG virtual interim - Thursday, 30 Sept 2018 @ 1600 UTC
Karen O'Donoghue
2018-08-15
ntp
/arch/msg/ntp/E3SR0UyIaWIJbbzDQoEPcDA__A0/
2622234
1800811
[Ntp] Summary notes from IETF 102[Ntp] Summary notes from IETF 102
Karen O'Donoghue
2018-08-15
ntp
/arch/msg/ntp/g8E8KfzIp1gY0R3jOGo5iBecU5M/
2622202
1800797
[Ntp] Minutes from the NTP/TICTOC WG session at IETF 103[Ntp] Minutes from the NTP/TICTOC WG session at IETF 103
dieter.sibold
2018-08-06
ntp
/arch/msg/ntp/K2k6llRgw8YBjEtDSy4XzWI3R8A/
2619190
1799514
Re: [Ntp] Updated agenda and slide requests...Re: [Ntp] Updated agenda and slide requests...
Karen O'Donoghue
2018-07-17
ntp
/arch/msg/ntp/wF8xdoieu0ymLAoW_DRIUiVFCWA/
2611055
1796271
Re: [Ntp] Updated agenda and slide requests...Re: [Ntp] Updated agenda and slide requests...
Harlan Stenn
2018-07-17
ntp
/arch/msg/ntp/ZooF9tF3PyxJ6JBlhMlrTv3gop4/
2610552
1796271
[Ntp] Updated agenda and slide requests...[Ntp] Updated agenda and slide requests...
Karen O'Donoghue
2018-07-16
ntp
/arch/msg/ntp/Zxu1BvlrbZ2Q-fs2pTf-RHv0drw/
2610444
1796271
Re: [Ntp] Status of draft-ietf-ntp-yang-data-model (A YANG Data Model for NTP)Re: [Ntp] Status of draft-ietf-ntp-yang-data-model (A YANG Data Model for NTP)
Dhruv Dhody
2018-07-16
ntp
/arch/msg/ntp/rwwVjeviytRuasSYw-pJnKjECtc/
2610393
1796096
Re: [Ntp] Status of draft-ietf-ntp-yang-data-model (A YANG Data Model for NTP)Re: [Ntp] Status of draft-ietf-ntp-yang-data-model (A YANG Data Model for NTP)
Karen O'Donoghue
2018-07-16
ntp
/arch/msg/ntp/cjsgfT9QAXUp1NBp2iyoGQS8a94/
2610391
1796096
70 Messages