[OSPF] Computed multicast for SPRING[OSPF] Computed multicast for SPRING
David Allan I
2016-06-23
ospf
/arch/msg/ospf/9Zz7JCAmOTBcOpK0FrV-skrjy3s/
2227006
1535872
Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-yang-03 questions and doubtsRe: [OSPF] draft-ietf-ospf-yang-03 questions and doubts
Alan Davey
2016-06-21
ospf
/arch/msg/ospf/cvOuegcPLcwvjphPxiUhEl1cpcg/
2226023
1535935
[OSPF] IPR Disclosure Cisco Systems, Inc.'s Statement about IPR related to draft-ietf-ospf-ospfv3-segment-routing-extensions[OSPF] IPR Disclosure Cisco Systems, Inc.'s Statement about IPR related to draft-ietf-ospf-ospfv3-segment-routing-extensions
IETF Secretariat
2016-06-21
ospf
/arch/msg/ospf/vFtU5Nh0KMTjjYH-1VLyBteHUqc/
2225628
1535873
Re: [OSPF] Working Group Last Call on IPR Update for OSPFv2 Segment Routing ExtensionsRe: [OSPF] Working Group Last Call on IPR Update for OSPFv2 Segment Routing Extensions
Alia Atlas
2016-06-20
ospf
/arch/msg/ospf/gsegbSBBfq5cfReS0g7AVNlZQsg/
2225561
1535874
Re: [OSPF] Working Group Last Call on IPR Update for OSPFv2 Segment Routing ExtensionsRe: [OSPF] Working Group Last Call on IPR Update for OSPFv2 Segment Routing Extensions
Jeff Tantsura
2016-06-20
ospf
/arch/msg/ospf/fMe770XocSo1CyFj39s8i_9Nv_o/
2225559
1535874
Re: [OSPF] Working Group Last Call on IPR Update for OSPFv2 Segment Routing ExtensionsRe: [OSPF] Working Group Last Call on IPR Update for OSPFv2 Segment Routing Extensions
Peter Psenak
2016-06-20
ospf
/arch/msg/ospf/dObRsz-BOBoyfnkNAFfA7uJ9nhQ/
2225363
1535874
[OSPF] Working Group Last Call on IPR Update for OSPFv2 Segment Routing Extensions[OSPF] Working Group Last Call on IPR Update for OSPFv2 Segment Routing Extensions
Acee Lindem (acee)
2016-06-20
ospf
/arch/msg/ospf/tZ9yx2oIaOOYmWd0j4GszEoQavo/
2225318
1535874
[OSPF] Call for Agenda Items for IETF 96[OSPF] Call for Agenda Items for IETF 96
Acee Lindem (acee)
2016-06-20
ospf
/arch/msg/ospf/0V-kUlaJZgrvrt5dYlfTlirtNp8/
2225271
1535875
Re: [OSPF] RtgDir review: draft-smirnov-ospf-xaf-teRe: [OSPF] RtgDir review: draft-smirnov-ospf-xaf-te
Anton Smirnov
2016-06-18
ospf
/arch/msg/ospf/S1e6PMWA35Vree4upjK74dAiFlc/
2225016
1535879
[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-09.txt[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-09.txt
internet-drafts
2016-06-17
ospf
/arch/msg/ospf/xwIMIIbauslJmb45pTCKX5vWXnY/
2224509
1535876
Re: [OSPF] IPR Disclosure Cisco Systems, Inc.'s Statement about IPR related to draft-ietf-ospf-segment-routing-extensionsRe: [OSPF] IPR Disclosure Cisco Systems, Inc.'s Statement about IPR related to draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions
Alia Atlas
2016-06-16
ospf
/arch/msg/ospf/FrhlAwapD5i74wf4fPfPDcZpmeQ/
2224095
1535877
Re: [OSPF] IPR Disclosure Cisco Systems, Inc.'s Statement about IPR related to draft-ietf-ospf-segment-routing-extensionsRe: [OSPF] IPR Disclosure Cisco Systems, Inc.'s Statement about IPR related to draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions
Peter Psenak
2016-06-16
ospf
/arch/msg/ospf/icElcKyj_1lF7__wuA8aVAF2ukI/
2223885
1535877
Re: [OSPF] IPR Disclosure Cisco Systems, Inc.'s Statement about IPR related to draft-ietf-ospf-segment-routing-extensionsRe: [OSPF] IPR Disclosure Cisco Systems, Inc.'s Statement about IPR related to draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions
Alia Atlas
2016-06-15
ospf
/arch/msg/ospf/iraGGwhKxuzJeR1poq8PZ92nHxE/
2223754
1535877
[OSPF] IPR Disclosure Cisco Systems, Inc.'s Statement about IPR related to draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions[OSPF] IPR Disclosure Cisco Systems, Inc.'s Statement about IPR related to draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions
IETF Secretariat
2016-06-15
ospf
/arch/msg/ospf/Wg63a8MQPk61dNHhXoR260LcWrA/
2223745
1535877
Re: [OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-08.txtRe: [OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-08.txt
Acee Lindem (acee)
2016-06-14
ospf
/arch/msg/ospf/M-pVpyvaycUsM0vFAB6H24JPM5k/
2222802
1535878
[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-08.txt[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-08.txt
internet-drafts
2016-06-13
ospf
/arch/msg/ospf/b1cd658svlFI_xwWmSOABFbZSOo/
2222794
1535878
Re: [OSPF] [RTG-DIR] RtgDir review: draft-smirnov-ospf-xaf-teRe: [OSPF] [RTG-DIR] RtgDir review: draft-smirnov-ospf-xaf-te
Acee Lindem (acee)
2016-06-10
ospf
/arch/msg/ospf/dA9wNpgiikzCcMEGaHHLzODCgKk/
2221839
1535879
[OSPF] RtgDir review: draft-smirnov-ospf-xaf-te[OSPF] RtgDir review: draft-smirnov-ospf-xaf-te
Manav Bhatia
2016-06-10
ospf
/arch/msg/ospf/FIkkMvZYHFQdRhcoJSQE5K_N-WU/
2221634
1535879
Re: [OSPF] AD review of draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07Re: [OSPF] AD review of draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07
Acee Lindem (acee)
2016-06-09
ospf
/arch/msg/ospf/-5bAQoqSARvEbTLaQ2DveW9wprc/
2221580
1535881
Re: [OSPF] AD review of draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07Re: [OSPF] AD review of draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07
Alia Atlas
2016-06-09
ospf
/arch/msg/ospf/UGhOGaisFacBDvryhPqWS_pQBrQ/
2221579
1535881
Re: [OSPF] AD review of draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07Re: [OSPF] AD review of draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07
Acee Lindem (acee)
2016-06-09
ospf
/arch/msg/ospf/5972lcpvfXtq75RNghuU9LJ17Pk/
2221575
1535881
[OSPF] Last Call: <draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07.txt> (OSPFv3 over IPv4 for IPv6 Transition) to Proposed Standard[OSPF] Last Call: <draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07.txt> (OSPFv3 over IPv4 for IPv6 Transition) to Proposed Standard
The IESG
2016-06-09
ospf
/arch/msg/ospf/Gb59mYJ_5bkq4RpkVKWp1SIFJqU/
2221522
1535880
[OSPF] AD review of draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07[OSPF] AD review of draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07
Alia Atlas
2016-06-09
ospf
/arch/msg/ospf/rK06qiOtM129DA0JRRg1MKv8dLM/
2221504
1535881
[OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)[OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Clarence Filsfils
2016-06-06
ospf
/arch/msg/ospf/saNuItGeMxiCv8rDC7bAmAgsESo/
2219425
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Stefano Previdi (sprevidi)
2016-06-06
ospf
/arch/msg/ospf/w1KwlFl7_FJm4KP2rC3Qbeafykk/
2219373
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Peter Psenak
2016-06-05
ospf
/arch/msg/ospf/NjLcy3JB8-139AqxvVX71Pe8zcE/
2219184
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (
Henderickx, Wim (Nokia - BE)
2016-06-05
ospf
/arch/msg/ospf/_pJ_yxU1OJq6YQQeTySAjmJD02Y/
2219103
1535883
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Hannes Gredler
2016-06-04
ospf
/arch/msg/ospf/ek7P9GXTClXTX292Gobp-SZ4bUQ/
2218884
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Jeff Tantsura
2016-06-03
ospf
/arch/msg/ospf/aN96o7E7hOJI3cGJHo9603XWSYM/
2218788
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Rob Shakir
2016-06-03
ospf
/arch/msg/ospf/bWVsnJ9PXtUEDpNlbkUjEWGVkno/
2218783
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Acee Lindem (acee)
2016-06-03
ospf
/arch/msg/ospf/5XOvhN1ApyF8NBD1syWOp73-Tmk/
2218771
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Acee Lindem (acee)
2016-06-02
ospf
/arch/msg/ospf/dpVz94ymmBrdezvLtQmF97Sl1Vo/
2217811
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Dolganow, Andrew (Nokia - SG)
2016-06-02
ospf
/arch/msg/ospf/MOyCl5Zcab53ZmkXANDxZlzLXEI/
2217615
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Rob Shakir
2016-05-31
ospf
/arch/msg/ospf/0bs3KBmymx5T8rJmmYIN3J72h_g/
2216627
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Jeff Tantsura
2016-05-31
ospf
/arch/msg/ospf/33m9-gMGbVeHRNhViou1BEfdIDw/
2216530
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Henderickx, Wim (Nokia - BE)
2016-05-31
ospf
/arch/msg/ospf/TT7dDaAvhvIjH2PcptWIVvOeNFM/
2216415
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Peter Psenak
2016-05-31
ospf
/arch/msg/ospf/Zi9oLiuIdf-go7YdXxWnWPGVIJ4/
2216346
1535882
[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07.txt[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07.txt
internet-drafts
2016-05-24
ospf
/arch/msg/ospf/aEwfAyzv7PPMdkAGfFgYiAuCJ1Q/
2213285
1535884
[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-06.txt[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-06.txt
internet-drafts
2016-05-23
ospf
/arch/msg/ospf/bwRJ4UbUqXYCFYX9TbBjttL6LFU/
2212527
1535885
[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-05.txt[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-05.txt
internet-drafts
2016-05-23
ospf
/arch/msg/ospf/R_taGkl-uSPhzYyvenw9SNB795k/
2212515
1535886
40 Messages