Re: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensionsRe: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions
Shraddha Hegde
2014-12-29
ospf
/arch/msg/ospf/HqtG5LMjWRdGyu0vBEscnUU6DN8/
1867537
1536099
Re: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensionsRe: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions
Rob Shakir
2014-12-29
ospf
/arch/msg/ospf/G10gymCS1sn7JJoCM6CsdBa_lv0/
1867530
1536099
Re: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensionsRe: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions
Shraddha Hegde
2014-12-29
ospf
/arch/msg/ospf/72jVzzA5uxwuwvNqlG6J7aaQ-ps/
1867529
1536099
Re: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensionsRe: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions
Rob Shakir
2014-12-29
ospf
/arch/msg/ospf/c85N1SeVNlCu4vEuz4XBGY8pYd4/
1867525
1536099
Re: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensionsRe: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions
Shraddha Hegde
2014-12-29
ospf
/arch/msg/ospf/3I2xz-VUnvgHu9i37nrm0IA-YAQ/
1867521
1536099
Re: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensionsRe: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions
Peter Psenak
2014-12-29
ospf
/arch/msg/ospf/xR_xc1a0VkahT14lkzvlfY2hylU/
1867520
1536099
Re: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensionsRe: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions
Shraddha Hegde
2014-12-29
ospf
/arch/msg/ospf/nMn_9Z9wY_7MqA7dMHzAl7pcUv8/
1867517
1536099
Re: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensionsRe: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions
Peter Psenak
2014-12-29
ospf
/arch/msg/ospf/c-K6cjnoxA8-_W6V3SC-1v2krSM/
1867514
1536099
Re: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensionsRe: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions
Shraddha Hegde
2014-12-29
ospf
/arch/msg/ospf/iF169gQ2UN2_oXI2WfOTHwRBbMs/
1867509
1536099
Re: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensionsRe: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions
Peter Psenak
2014-12-29
ospf
/arch/msg/ospf/0TNUwtG6jPeZn45ar0bqRM8o27s/
1867507
1536099
Re: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensionsRe: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions
Shraddha Hegde
2014-12-29
ospf
/arch/msg/ospf/VA_ZvWE1nuL5aONiGhbKCFeOhek/
1867505
1536099
Re: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensionsRe: [OSPF] [Isis-wg] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions
Peter Psenak
2014-12-29
ospf
/arch/msg/ospf/HKhawpx4evxuTsiBPs28-NlkMmA/
1867502
1536099
[OSPF] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions[OSPF] Mail regarding draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions
Shraddha Hegde
2014-12-24
ospf
/arch/msg/ospf/Oi7-9CBZJY4C1XOKZufn9fzGCU8/
1866644
1536099
[OSPF] Last Call Expired: <draft-ietf-ospf-te-metric-extensions-08.txt>[OSPF] Last Call Expired: <draft-ietf-ospf-te-metric-extensions-08.txt>
DraftTracker Mail System
2014-12-24
ospf
/arch/msg/ospf/xmMpYgx3ObL-76-ZfhxnJYxucM0/
1866622
1536100
Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03
Shraddha Hegde
2014-12-18
ospf
/arch/msg/ospf/QXBCF16FIJxT2nixB4IKdfDG078/
1863955
1536101
Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03
Peter Psenak
2014-12-17
ospf
/arch/msg/ospf/g8mIKQwsP-Uh3v8SD-2I9rCV6ho/
1863295
1536101
Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03
Shraddha Hegde
2014-12-17
ospf
/arch/msg/ospf/qY98xh4gUSOG58lbTMHpelyaOCw/
1863255
1536101
Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03
Peter Psenak
2014-12-17
ospf
/arch/msg/ospf/3gc_buKlG12KxURi8CKQY9jvWXE/
1863235
1536101
Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03
Shraddha Hegde
2014-12-17
ospf
/arch/msg/ospf/zKhglxxt-SRqzUqjWSFNvbpXhgk/
1863194
1536101
Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03
Peter Psenak
2014-12-16
ospf
/arch/msg/ospf/nyd1t3ndpKr9DKGVrIE7Xrwna0g/
1862839
1536101
Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03
Shraddha Hegde
2014-12-16
ospf
/arch/msg/ospf/SL5cD13B3yQ9nEdZ511xsl9ZI9w/
1862793
1536101
Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03
Shraddha Hegde
2014-12-16
ospf
/arch/msg/ospf/MYAttCqFwy5HwPAaNpUQiYwKmdA/
1862720
1536101
Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03
Peter Psenak
2014-12-14
ospf
/arch/msg/ospf/FHOlyZWORrwHuQLndz93wovvtKw/
1861522
1536101
[OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03[OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03
Shraddha Hegde
2014-12-13
ospf
/arch/msg/ospf/aUcFeWMlVMyNbR9Y5D_mSBLTjpk/
1861409
1536101
Re: [OSPF] Last Call: <draft-ietf-ospf-te-metric-extensions-08.txt> (OSPF Traffic Engineering (TE) Metric Extensions) to Proposed StandardRe: [OSPF] Last Call: <draft-ietf-ospf-te-metric-extensions-08.txt> (OSPF Traffic Engineering (TE) Metric Extensions) to Proposed Standard
Adrian Farrel
2014-12-10
ospf
/arch/msg/ospf/edeDHoRK3Vt5KJciT4HCUZbDxf8/
1859557
1536102
[OSPF] Last Call: <draft-ietf-ospf-te-metric-extensions-08.txt> (OSPF Traffic Engineering (TE) Metric Extensions) to Proposed Standard[OSPF] Last Call: <draft-ietf-ospf-te-metric-extensions-08.txt> (OSPF Traffic Engineering (TE) Metric Extensions) to Proposed Standard
The IESG
2014-12-10
ospf
/arch/msg/ospf/HhxzV8DvJlWF7FI5jVsiHbI2DkE/
1859545
1536102
[OSPF] AD review of draft-ietf-ospf-te-metric-extensions[OSPF] AD review of draft-ietf-ospf-te-metric-extensions
Adrian Farrel
2014-12-10
ospf
/arch/msg/ospf/lBphGWfTRBfEUlYppOOsPqK9GuY/
1859509
1536103
Re: [OSPF] OSPF WG Poll for adoption of "Yang Data Model for OSPF Protocol" (resent in plan text mode)Re: [OSPF] OSPF WG Poll for adoption of "Yang Data Model for OSPF Protocol" (resent in plan text mode)
Jeff Tantsura
2014-12-10
ospf
/arch/msg/ospf/RW2L7BGc0svk3b7E0Pmt3uAfWyY/
1859443
1536105
Re: [OSPF] OSPF WG Poll for adoption of "Yang Data Model for OSPF Protocol" (resent in plan text mode)Re: [OSPF] OSPF WG Poll for adoption of "Yang Data Model for OSPF Protocol" (resent in plan text mode)
Derek Man-Kit Yeung (myeung)
2014-12-10
ospf
/arch/msg/ospf/ywsSqW903wVG6m5EKuinxdKokSE/
1859421
1536105
Re: [OSPF] OSPF WG Poll for adoption of "Yang Data Model for OSPF Protocol" (resent in plan text mode)Re: [OSPF] OSPF WG Poll for adoption of "Yang Data Model for OSPF Protocol" (resent in plan text mode)
Les Ginsberg (ginsberg)
2014-12-10
ospf
/arch/msg/ospf/0CFBq5XemZn4a_gLuc1hc0R9PlI/
1858754
1536105
Re: [OSPF] OSPF WG Poll for adoption of "Yang Data Model for OSPF Protocol"Re: [OSPF] OSPF WG Poll for adoption of "Yang Data Model for OSPF Protocol"
Acee Lindem (acee)
2014-12-09
ospf
/arch/msg/ospf/IbDIxUefaDdfYH-JoVlN2-9E9W4/
1858461
1536106
Re: [OSPF] OSPF WG Poll for adoption of "Yang Data Model for OSPF Protocol"Re: [OSPF] OSPF WG Poll for adoption of "Yang Data Model for OSPF Protocol"
Osborne, Eric
2014-12-08
ospf
/arch/msg/ospf/gLZIZfVX6JRXVoWxUaszZj0BLrg/
1857598
1536106
Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03
Peter Psenak
2014-12-05
ospf
/arch/msg/ospf/Yfx4vcQ4ODZApSVddonCw7YEws0/
1855994
1536101
Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03
Shraddha Hegde
2014-12-05
ospf
/arch/msg/ospf/bXMDedRoRFMj5ZSNjDEkFWEuegU/
1855968
1536101
[OSPF] Publication Request for "OSPF Traffic Engineering (TE) Metric Extensions"[OSPF] Publication Request for "OSPF Traffic Engineering (TE) Metric Extensions"
Acee Lindem (acee)
2014-12-04
ospf
/arch/msg/ospf/UFJ-NDwHJkBMs0gk2fBa_Slc5V4/
1855754
1536104
Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03
Peter Psenak
2014-12-04
ospf
/arch/msg/ospf/7o1gyje2mwE67HJ5pLGzcWRmrUI/
1855512
1536101
Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03
Shraddha Hegde
2014-12-04
ospf
/arch/msg/ospf/06xK0R78KjHevqrzN1t555Cj96w/
1855455
1536101
Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03
Peter Psenak
2014-12-03
ospf
/arch/msg/ospf/ktIF2nTVC3vGYuWfcle4mQi2LWI/
1854183
1536101
Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-03
Shraddha Hegde
2014-12-03
ospf
/arch/msg/ospf/RxDq6oQBqf1kvRMehyU47vfERJ0/
1854148
1536101
[OSPF] OSPF WG Poll for adoption of "Yang Data Model for OSPF Protocol" (resent in plan text mode)[OSPF] OSPF WG Poll for adoption of "Yang Data Model for OSPF Protocol" (resent in plan text mode)
Acee Lindem (acee)
2014-12-03
ospf
/arch/msg/ospf/xYHvIWf_PQienlgT17_LRfG2p78/
1854064
1536105
9157 Messages