Re: [OSPF] OSPFv3 Extended LSAs TLV-level "disposition-if-unsupporetd indicator"?Re: [OSPF] OSPFv3 Extended LSAs TLV-level "disposition-if-unsupporetd indicator"?
Russ White
2013-08-06
ospf
/arch/msg/ospf/jJ1haiYyn2UpG9OUthOOk_HKSeM/
1110435
1536254
Re: [OSPF] OSPFv3 Extended LSAs TLV-level "disposition-if-unsupporetd indicator"?Re: [OSPF] OSPFv3 Extended LSAs TLV-level "disposition-if-unsupporetd indicator"?
David Lamparter
2013-08-06
ospf
/arch/msg/ospf/StZYEDvIA_U1QTq6P3IvKsX1reA/
1110434
1536254
Re: [OSPF] OSPFv3 Extended LSAs TLV-level "disposition-if-unsupporetd indicator"?Re: [OSPF] OSPFv3 Extended LSAs TLV-level "disposition-if-unsupporetd indicator"?
Acee Lindem
2013-08-06
ospf
/arch/msg/ospf/jYRkm2iaEZLN1k3JNCiKh1Ek7uw/
1110433
1536254
[OSPF] OSPFv3 Extended LSAs TLV-level "disposition-if-unsupporetd indicator"?[OSPF] OSPFv3 Extended LSAs TLV-level "disposition-if-unsupporetd indicator"?
David Lamparter
2013-08-06
ospf
/arch/msg/ospf/AUpy01mCo_bzogAS4TNmsnEWkKs/
1110432
1536254
Re: [OSPF] Dropping malformed LSAs (was: OSPF - Owning the Routing Table Attack)Re: [OSPF] Dropping malformed LSAs (was: OSPF - Owning the Routing Table Attack)
Gabi Nakibly
2013-08-05
ospf
/arch/msg/ospf/k3Zr_zypv7MfxNxq5O8-6H4z1wY/
1110431
1536255
[OSPF] OSPF WG Minutes[OSPF] OSPF WG Minutes
Acee Lindem
2013-08-05
ospf
/arch/msg/ospf/W97CZop9kRedEWYos9IrxQy25Xo/
1110430
1537022
Re: [OSPF] Dropping malformed LSAs (was: OSPF - Owning the Routing Table Attack)Re: [OSPF] Dropping malformed LSAs (was: OSPF - Owning the Routing Table Attack)
Acee Lindem
2013-08-05
ospf
/arch/msg/ospf/sHwKe7DDxfBlnShd-wkYp9e19IA/
1110429
1536255
[OSPF] Dropping malformed LSAs (was: OSPF - Owning the Routing Table Attack)[OSPF] Dropping malformed LSAs (was: OSPF - Owning the Routing Table Attack)
David Lamparter
2013-08-04
ospf
/arch/msg/ospf/uceHjwvNAudb3OEyw3gTt6-cpZM/
1110428
1536255
Re: [OSPF] OSPF - Owning the Routing Table AttackRe: [OSPF] OSPF - Owning the Routing Table Attack
Michael Barnes
2013-08-02
ospf
/arch/msg/ospf/0cEtb8mBH6lYoJ24YVUpsIj-NKg/
1110427
1536255
Re: [OSPF] OSPF - Owning the Routing Table AttackRe: [OSPF] OSPF - Owning the Routing Table Attack
Orhan Erg√ľn
2013-08-02
ospf
/arch/msg/ospf/aRLHwDgPgrZoaXB6ddpKM8tUkPk/
1110426
1536255
Re: [OSPF] OSPF - Owning the Routing Table AttackRe: [OSPF] OSPF - Owning the Routing Table Attack
Uma Chunduri
2013-08-02
ospf
/arch/msg/ospf/NK1br7Np0SthcdnyUJwwE_czzfA/
1110425
1536255
Re: [OSPF] OSPF - Owning the Routing Table AttackRe: [OSPF] OSPF - Owning the Routing Table Attack
Michael Barnes
2013-08-02
ospf
/arch/msg/ospf/YSGX5lUENG8nfxPXoDG771tBaNo/
1110424
1536255
Re: [OSPF] OSPF - Owning the Routing Table AttackRe: [OSPF] OSPF - Owning the Routing Table Attack
Mitchell Erblich
2013-08-02
ospf
/arch/msg/ospf/IVROYC90Xnm3m8ko27Gf_x3BB_Q/
1110423
1536255
Re: [OSPF] OSPF - Owning the Routing Table AttackRe: [OSPF] OSPF - Owning the Routing Table Attack
Uma Chunduri
2013-08-02
ospf
/arch/msg/ospf/GUbEQiNnNJqoZb5McrC_8EnDuH4/
1110422
1536255
[OSPF] OSPF - Owning the Routing Table Attack[OSPF] OSPF - Owning the Routing Table Attack
Glen Kent
2013-08-02
ospf
/arch/msg/ospf/sY-sbaEbc7OV27jcVVRvy-MPfl8/
1110421
1536255
[OSPF] draft-acee-ospfv3-lsa-extend-01.txt[OSPF] draft-acee-ospfv3-lsa-extend-01.txt
Peter Psenak
2013-08-02
ospf
/arch/msg/ospf/sh7XdVzJ0b9i1mR7wVvImJ0KMbE/
1110420
1536256
[OSPF] RFC 6992 on Routing for IPv4-Embedded IPv6 Packets[OSPF] RFC 6992 on Routing for IPv4-Embedded IPv6 Packets
rfc-editor
2013-07-30
ospf
/arch/msg/ospf/4upnZ9wrgJ_91cu1z-z9dptZdpg/
1110419
1536257
Re: [OSPF] TTZ, my 2cRe: [OSPF] TTZ, my 2c
Huaimo Chen
2013-07-18
ospf
/arch/msg/ospf/ucqg5c1JTrVpnrDNFpMtKgjTCM0/
1110418
1536262
[OSPF] scalability draft-shrivastava-ospf-flow-spec-01[OSPF] scalability draft-shrivastava-ospf-flow-spec-01
A. Przygienda
2013-07-18
ospf
/arch/msg/ospf/N0-6rpvHEAtIzTMlBR8KcoYeMr4/
1110417
1536258
[OSPF] RFC 6969 on OSPFv3 Instance ID Registry Update[OSPF] RFC 6969 on OSPFv3 Instance ID Registry Update
rfc-editor
2013-07-17
ospf
/arch/msg/ospf/bt8kIKMo_b8zCQRVW4-iG_Vwfhk/
1110416
1536259
[OSPF] OSPF WG Agenda for IETF 87[OSPF] OSPF WG Agenda for IETF 87
Acee Lindem
2013-07-17
ospf
/arch/msg/ospf/-wCRsh5qPS_gAE2MDXrAGTfsiCk/
1110415
1536260
Re: [OSPF] Request for feedback on draft-atlas-ospf-mrt-00.txtRe: [OSPF] Request for feedback on draft-atlas-ospf-mrt-00.txt
Acee Lindem
2013-07-12
ospf
/arch/msg/ospf/pQn5NOkLQi1ltWqM3kkYpcePaeg/
1110414
1536261
[OSPF] Request for feedback on draft-atlas-ospf-mrt-00.txt[OSPF] Request for feedback on draft-atlas-ospf-mrt-00.txt
Alia Atlas
2013-07-12
ospf
/arch/msg/ospf/G0ozI83GXLTdgTTMrBU3ITKGW9g/
1110413
1536261
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone (TTZ) Next StepsRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone (TTZ) Next Steps
Peter Psenak
2013-07-11
ospf
/arch/msg/ospf/_HQdWwJpjnF2fy2Q6yHtqf0Moj8/
1110412
1536263
Re: [OSPF] TTZ, my 2cRe: [OSPF] TTZ, my 2c
Huaimo Chen
2013-07-11
ospf
/arch/msg/ospf/KECDvunC-_cY7u2RtUa203UYB4E/
1110411
1536262
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone (TTZ) Next StepsRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone (TTZ) Next Steps
Huaimo Chen
2013-07-11
ospf
/arch/msg/ospf/VNYypedfC_tVapzq5TJuYIV3VME/
1110410
1536263
Re: [OSPF] TTZ, my 2cRe: [OSPF] TTZ, my 2c
Jeff Tantsura
2013-07-10
ospf
/arch/msg/ospf/xzE-fXXZN8YpxU6eRUrW-5uYPwE/
1110409
1536262
Re: [OSPF] TTZ, my 2cRe: [OSPF] TTZ, my 2c
Huaimo Chen
2013-07-09
ospf
/arch/msg/ospf/6tix2EqopIdeUELCsYa5KSkKN40/
1110408
1536262
Re: [OSPF] TTZ, my 2cRe: [OSPF] TTZ, my 2c
A. Przygienda
2013-07-09
ospf
/arch/msg/ospf/pHuAerVqdwmnfuQb6Iv0LUI1C00/
1110407
1536262
Re: [OSPF] TTZ, my 2cRe: [OSPF] TTZ, my 2c
Huaimo Chen
2013-07-09
ospf
/arch/msg/ospf/2DvM0UcYTvCDAQbYOGRjHAYLH2c/
1110406
1536262
Re: [OSPF] TTZ, my 2cRe: [OSPF] TTZ, my 2c
William McCall
2013-07-09
ospf
/arch/msg/ospf/oEAWSIbYyl4obJmn3ad_B4NxNfw/
1110405
1536262
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone (TTZ) Next StepsRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone (TTZ) Next Steps
Peter Psenak
2013-07-09
ospf
/arch/msg/ospf/2R8PuzYZB5l5HB3rDTzfdMp3b8A/
1110404
1536263
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone (TTZ) Next StepsRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone (TTZ) Next Steps
Huaimo Chen
2013-07-09
ospf
/arch/msg/ospf/q-hKds2hzT7t1nw0173M_OxJaJE/
1110403
1536263
Re: [OSPF] TTZ, my 2cRe: [OSPF] TTZ, my 2c
Acee Lindem
2013-07-09
ospf
/arch/msg/ospf/fsxWG98FxjNsjFxvEg7PXsp2S8Y/
1110402
1536262
Re: [OSPF] TTZ, my 2cRe: [OSPF] TTZ, my 2c
Alvaro Retana (aretana)
2013-07-09
ospf
/arch/msg/ospf/uucE3c6Crt7M874XN7jHAwHNUCk/
1110401
1536262
Re: [OSPF] TTZ, my 2cRe: [OSPF] TTZ, my 2c
Acee Lindem
2013-07-09
ospf
/arch/msg/ospf/vnQnA-V-VUz_Uxg-ZGA7aZjLu8o/
1110400
1536262
[OSPF] TTZ, my 2c[OSPF] TTZ, my 2c
A. Przygienda
2013-07-09
ospf
/arch/msg/ospf/GzS1U3HJuKcg7Np1DCISe3UV4YI/
1110399
1536262
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone (TTZ) Next StepsRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone (TTZ) Next Steps
Hannes Gredler
2013-07-09
ospf
/arch/msg/ospf/nBbZVtFxhEMHogkt7TLrdPtQmn8/
1110398
1536263
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone (TTZ) Next StepsRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone (TTZ) Next Steps
Alvaro Retana (aretana)
2013-07-09
ospf
/arch/msg/ospf/r2slp9dBJSDI5-XzLldYM48WPkw/
1110397
1536263
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone (TTZ) Next StepsRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone (TTZ) Next Steps
Russ White
2013-07-09
ospf
/arch/msg/ospf/gVKDFrcHPuCbAYj1lJ17WqOCxAk/
1110396
1536263
40 Messages