Re: [OSPF] [Idr] A comment regarding the relationship between RLD and ERLDRe: [OSPF] [Idr] A comment regarding the relationship between RLD and ERLD
Jeff Tantsura
2017-12-23
ospf
/arch/msg/ospf/qvTfZTjCiOFFOstm-reYVDXWmzY/
2524250
1762031
Re: [OSPF] [Idr] A comment regarding the relationship between RLD and ERLDRe: [OSPF] [Idr] A comment regarding the relationship between RLD and ERLD
Gunter Van De Velde
2017-12-23
ospf
/arch/msg/ospf/aGaNUL307IFut0hjGAKmJ-XG5jw/
2524202
1762031
[OSPF] A comment regarding the relationship between RLD and ERLD[OSPF] A comment regarding the relationship between RLD and ERLD
Xuxiaohu
2017-12-23
ospf
/arch/msg/ospf/nSMCTnIrG32JzhH7Hj1BcGrC9yQ/
2524196
1762031
[OSPF] Regarding the relationship between MSD and MSD (type 1)[OSPF] Regarding the relationship between MSD and MSD (type 1)
Xuxiaohu
2017-12-23
ospf
/arch/msg/ospf/h5BIcVNlpIlKdhI08lB9wcZB4wY/
2524172
1762014
[OSPF] RtgDir review: draft-ietf-ospf-link-overload-9[OSPF] RtgDir review: draft-ietf-ospf-link-overload-9
Martin Vigoureux
2017-12-22
ospf
/arch/msg/ospf/ET1dE2fnYO5gwCMdZ3bJLxgBv_o/
2523982
1761918
[OSPF] Genart telechat review of draft-ietf-ospf-link-overload-10[OSPF] Genart telechat review of draft-ietf-ospf-link-overload-10
Joel Halpern
2017-12-21
ospf
/arch/msg/ospf/pdkzyDfQKXMHD9QL3QBnLu5Fwtc/
2523883
1761865
[OSPF] [IANA #992646] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10[OSPF] [IANA #992646] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10
Amanda Baber via RT
2017-12-20
ospf
/arch/msg/ospf/cETSjgBiZkPmI8GqyMSdeVszxG8/
2523418
1760514
[OSPF] Last Call: <draft-ietf-ospf-ospfv3-lsa-extend-19.txt> (OSPFv3 LSA Extendibility) to Proposed Standard[OSPF] Last Call: <draft-ietf-ospf-ospfv3-lsa-extend-19.txt> (OSPFv3 LSA Extendibility) to Proposed Standard
The IESG
2017-12-20
ospf
/arch/msg/ospf/4rLOcgqkRw5uDa3bpjsmyjTDvsc/
2523131
1761567
[OSPF] AD review of draft-ietf-ospf-ospfv3-lsa-extend[OSPF] AD review of draft-ietf-ospf-ospfv3-lsa-extend
Alia Atlas
2017-12-19
ospf
/arch/msg/ospf/ZrttojxY2-jakP3fLi202YxR1kc/
2523089
1761538
[OSPF] AD review of draft-ietf-ospf-link-overload-10[OSPF] AD review of draft-ietf-ospf-link-overload-10
Alia Atlas
2017-12-19
ospf
/arch/msg/ospf/MD3hTHNDnRwo724ZFjWUez0Vxh8/
2523034
1761512
Re: [OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-ospfv3-lsa-extend-19.txtRe: [OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-ospfv3-lsa-extend-19.txt
Acee Lindem (acee)
2017-12-19
ospf
/arch/msg/ospf/dzp0jMfjSaCUBdnwfIRTFqImMyQ/
2522646
1761362
[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-ospfv3-lsa-extend-19.txt[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-ospfv3-lsa-extend-19.txt
internet-drafts
2017-12-19
ospf
/arch/msg/ospf/5wCcMH2X4QgyajymbLksE8RExL8/
2522641
1761362
[OSPF] Protocol Action: 'OSPF Extensions for Segment Routing' to Proposed Standard (draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-24.txt)[OSPF] Protocol Action: 'OSPF Extensions for Segment Routing' to Proposed Standard (draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-24.txt)
The IESG
2017-12-18
ospf
/arch/msg/ospf/KVcNwrvoV_gVQqYdz6iboLFSe1Y/
2522496
1761293
Re: [OSPF] [IANA #992646] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10Re: [OSPF] [IANA #992646] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10
Acee Lindem (acee)
2017-12-16
ospf
/arch/msg/ospf/Wh09C1sNhe-7ZxJkfdnRZPG_vDA/
2522004
1760514
[OSPF] [IANA #992646] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10[OSPF] [IANA #992646] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10
Amanda Baber via RT
2017-12-15
ospf
/arch/msg/ospf/ySdVbjfu6LLl5y71WsICbdDyhZ0/
2521770
1760514
Re: [OSPF] [IANA #992646] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10Re: [OSPF] [IANA #992646] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10
Acee Lindem (acee)
2017-12-15
ospf
/arch/msg/ospf/RKj5LuMz5v7i0lpYVVgIqoqjZEo/
2521687
1760514
Re: [OSPF] [IANA #992646] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10Re: [OSPF] [IANA #992646] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10
Peter Psenak
2017-12-15
ospf
/arch/msg/ospf/kodstZIEQpdn_hu6rkJ69VF1yMI/
2521524
1760514
[OSPF] [IANA #992646] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10[OSPF] [IANA #992646] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10
Amanda Baber via RT
2017-12-15
ospf
/arch/msg/ospf/8bsmsdoDPhNSRG2oBwcN_ByTp3Y/
2521452
1760514
Re: [OSPF] [IANA #992646] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10Re: [OSPF] [IANA #992646] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10
Jeff Tantsura
2017-12-15
ospf
/arch/msg/ospf/MQXvqMLGR-JCQ2KFsuiibp2LKME/
2521451
1760514
[OSPF] [IANA #992646] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10[OSPF] [IANA #992646] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10
Amanda Baber via RT
2017-12-15
ospf
/arch/msg/ospf/KObbgF-njU_mCnLrRZkTLL6ljGw/
2521439
1760514
[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-segment-routing-msd-08.txt[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-segment-routing-msd-08.txt
internet-drafts
2017-12-14
ospf
/arch/msg/ospf/IIcBD5gkkfB3C8gwEZPnj-osYOI/
2521415
1760850
[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-segment-routing-msd-07.txt[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-segment-routing-msd-07.txt
internet-drafts
2017-12-14
ospf
/arch/msg/ospf/om24x30nmzx0B_44FgGbczPs1rY/
2521396
1760847
Re: [OSPF] Suresh Krishnan's No Objection on draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-23: (with COMMENT)Re: [OSPF] Suresh Krishnan's No Objection on draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-23: (with COMMENT)
Suresh Krishnan
2017-12-14
ospf
/arch/msg/ospf/NbgMeHjdn0K7fkWQatN_ePhGljc/
2521215
1760534
Re: [OSPF] Alexey Melnikov's Discuss on draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-23: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [OSPF] Alexey Melnikov's Discuss on draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-23: (with DISCUSS and COMMENT)
Acee Lindem (acee)
2017-12-14
ospf
/arch/msg/ospf/WpFsfGMBw_XVq1lUyhXlJzRu3j8/
2520989
1760426
Re: [OSPF] Alexey Melnikov's Discuss on draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-23: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [OSPF] Alexey Melnikov's Discuss on draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-23: (with DISCUSS and COMMENT)
Alexey Melnikov
2017-12-14
ospf
/arch/msg/ospf/vjx3MrZR-uIH5uniEYKk9Q2tc9k/
2520969
1760426
Re: [OSPF] Alexey Melnikov's Discuss on draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-23: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [OSPF] Alexey Melnikov's Discuss on draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-23: (with DISCUSS and COMMENT)
Alexey Melnikov
2017-12-14
ospf
/arch/msg/ospf/9Wp1MYyGpNGZlqX0EmRZaePU5ME/
2520968
1760426
Re: [OSPF] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10Re: [OSPF] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10
Acee Lindem (acee)
2017-12-14
ospf
/arch/msg/ospf/34YLs3pmdqygwHfkLoS4tnQqzEk/
2520957
1760514
Re: [OSPF] Alexey Melnikov's Discuss on draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-23: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [OSPF] Alexey Melnikov's Discuss on draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-23: (with DISCUSS and COMMENT)
Peter Psenak
2017-12-14
ospf
/arch/msg/ospf/3PGtENkuxg_n5wlAX4q0gs-8XDo/
2520955
1760426
Re: [OSPF] Ben Campbell's No Objection on draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-23: (with COMMENT)Re: [OSPF] Ben Campbell's No Objection on draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-23: (with COMMENT)
Peter Psenak
2017-12-14
ospf
/arch/msg/ospf/F_Wa-S_im4yr5OuXhLE2iIw0HxM/
2520954
1760618
Re: [OSPF] Suresh Krishnan's No Objection on draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-23: (with COMMENT)Re: [OSPF] Suresh Krishnan's No Objection on draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-23: (with COMMENT)
Peter Psenak
2017-12-14
ospf
/arch/msg/ospf/Ni-EVIm8G0xDfggcGcg9iC8L7Ko/
2520951
1760534
[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-24.txt[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-24.txt
internet-drafts
2017-12-14
ospf
/arch/msg/ospf/xhJhFQzVSdh4onUVs2YMvxwzd4M/
2520950
1760704
Re: [OSPF] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10Re: [OSPF] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10
Peter Psenak
2017-12-14
ospf
/arch/msg/ospf/OGTPNoCFThrgeDKkBFCrBmJztZ0/
2520894
1760514
[OSPF] Ben Campbell's No Objection on draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-23: (with COMMENT)[OSPF] Ben Campbell's No Objection on draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-23: (with COMMENT)
Ben Campbell
2017-12-14
ospf
/arch/msg/ospf/GlDvEZt67vafNLo6GWI80qgu0Zc/
2520798
1760618
Re: [OSPF] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10Re: [OSPF] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10
Alia Atlas
2017-12-14
ospf
/arch/msg/ospf/GjiPGJqre8j3dN7G8MpMcOADF1Y/
2520746
1760514
[OSPF] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10[OSPF] FW: Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10
Acee Lindem (acee)
2017-12-14
ospf
/arch/msg/ospf/1DUJlF8GMvBgsAlRWTd7wAPw62w/
2520744
1760514
[OSPF] Suresh Krishnan's No Objection on draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-23: (with COMMENT)[OSPF] Suresh Krishnan's No Objection on draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-23: (with COMMENT)
Suresh Krishnan
2017-12-13
ospf
/arch/msg/ospf/ddX10zygRwZ3ZQwanF1cCTRvvxM/
2520602
1760534
Re: [OSPF] OSPF Working Group Last Call for "OSPF Link Overload" - draft-ietf-ospf-link-overload-10Re: [OSPF] OSPF Working Group Last Call for "OSPF Link Overload" - draft-ietf-ospf-link-overload-10
Acee Lindem (acee)
2017-12-13
ospf
/arch/msg/ospf/K2mEQXQ3TcLd8APGm8fwXaoLnAo/
2520544
1758151
[OSPF] Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10[OSPF] Publication has been requested for draft-ietf-ospf-link-overload-10
Acee Lindem
2017-12-13
ospf
/arch/msg/ospf/SqHbKX69ooLIB-oYoE10Fj6emvc/
2520542
1760514
Re: [OSPF] Alexey Melnikov's Discuss on draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-23: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [OSPF] Alexey Melnikov's Discuss on draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions-23: (with DISCUSS and COMMENT)
Acee Lindem (acee)
2017-12-13
ospf
/arch/msg/ospf/qYLbFkR-R3reTuZTsFkA7r7H8OA/
2520533
1760426
Re: [OSPF] dcrouting BOF in Singapore (Mailing LIsts)Re: [OSPF] dcrouting BOF in Singapore (Mailing LIsts)
Alvaro Retana
2017-12-13
ospf
/arch/msg/ospf/4bQf97vOwVaakhv80vAq-zURTvg/
2520478
1760491
9157 Messages