Subject
From
Date
List
[rtcweb] RTCWEB WG Virtual Interim Meeting: September 8, 2011[rtcweb] RTCWEB WG Virtual Interim Meeting: September 8, 2011
IESG Secretary
2011-08-15
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/sPvf5B1Ij58lVlMuawjaQ8Voh8Q/
1248548
1585999
Re: [rtcweb] RTCWEB WG Virtual Interim Meeting: September 8, 2011Re: [rtcweb] RTCWEB WG Virtual Interim Meeting: September 8, 2011
Kevin P. Fleming
2011-08-16
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/F0dT8vIZlIwOS2089RAemsjGUTo/
1248556
1585999
Re: [rtcweb] draft-alvestrand-one-rtp-00.txt and profileRe: [rtcweb] draft-alvestrand-one-rtp-00.txt and profile
Christer Holmberg
2011-08-14
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/bqve6Lm98Cl2ffKYuUttd8SNEgE/
1248534
1586000
Re: [rtcweb] draft-alvestrand-one-rtp-00.txt and profileRe: [rtcweb] draft-alvestrand-one-rtp-00.txt and profile
Harald Alvestrand
2011-08-14
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/qB6GwbL7VLyHX3nhS7Xb-JNDk2w/
1248535
1586000
Re: [rtcweb] draft-alvestrand-one-rtp-00.txt and profileRe: [rtcweb] draft-alvestrand-one-rtp-00.txt and profile
Christer Holmberg
2011-08-15
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/V5GklrFpwX6p1_Ny6vi-wR6DSC0/
1248539
1586000
Re: [rtcweb] draft-alvestrand-one-rtp-00.txt and profileRe: [rtcweb] draft-alvestrand-one-rtp-00.txt and profile
Harald Alvestrand
2011-08-15
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/TPicIFQOKPLZ4IE05lGQ-ytms7M/
1248541
1586000
Re: [rtcweb] draft-alvestrand-one-rtp-00.txt and profileRe: [rtcweb] draft-alvestrand-one-rtp-00.txt and profile
Colin Perkins
2011-08-22
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/_Zak1-dPeLQhlBydP8UxS8sydg8/
1248597
1586000
[rtcweb] URIs for rtcweb "calls"[rtcweb] URIs for rtcweb "calls"
Ted Hardie
2011-08-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/X72IjvqaoHobd58yfooyGnsmwx8/
1248524
1586001
Re: [rtcweb] URIs for rtcweb "calls"Re: [rtcweb] URIs for rtcweb "calls"
Matthew Kaufman
2011-08-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/WjClEfxSDSY-F_1dxvKAgizjdgE/
1248526
1586001
Re: [rtcweb] URIs for rtcweb "calls"Re: [rtcweb] URIs for rtcweb "calls"
Ted Hardie
2011-08-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/DCx1zO0N1nyFyGIt_f2AT4WoLHo/
1248527
1586001
Re: [rtcweb] URIs for rtcweb "calls"Re: [rtcweb] URIs for rtcweb "calls"
Timothy B. Terriberry
2011-08-14
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/k_ng_wLZYoD_xnMGh5sIrBJONDc/
1248531
1586001
Re: [rtcweb] URIs for rtcweb "calls"Re: [rtcweb] URIs for rtcweb "calls"
Ted Hardie
2011-08-15
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/rqD4skVeQt3HKM8Dr_yxB0XISKU/
1248546
1586001
Re: [rtcweb] URIs for rtcweb "calls"Re: [rtcweb] URIs for rtcweb "calls"
Timothy B. Terriberry
2011-08-15
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/1JDzhdj2LeHXlBDwz2cXA2rCr14/
1248547
1586001
Re: [rtcweb] URIs for rtcweb "calls"Re: [rtcweb] URIs for rtcweb "calls"
Harald Alvestrand
2011-08-16
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/s2vAVR0BLW-RhsMXS6zVJwmbnRQ/
1248553
1586001
Re: [rtcweb] URIs for rtcweb "calls"Re: [rtcweb] URIs for rtcweb "calls"
Timothy B. Terriberry
2011-08-14
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/422_BffiB71zQfUs0bfZKGNav-o/
1248532
1586001
Re: [rtcweb] URIs for rtcweb "calls"Re: [rtcweb] URIs for rtcweb "calls"
Harald Alvestrand
2011-08-15
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/EnsKgEz5FOmLbBM8yxO_lpazN0U/
1248537
1586001
[rtcweb] Dual stack RTCweb[rtcweb] Dual stack RTCweb
Olle E. Johansson
2011-08-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/1KAmTXuP2vkB8VP8FtI7ANghw54/
1248511
1586002
Re: [rtcweb] Dual stack RTCwebRe: [rtcweb] Dual stack RTCweb
Harald Alvestrand
2011-08-15
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/6cGCtNA5TzUVZDUUnwgE9i6grDM/
1248536
1586002
Re: [rtcweb] Dual stack RTCwebRe: [rtcweb] Dual stack RTCweb
Bernard Aboba
2011-08-15
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/MEIawcleBpTwu46bspcFPr_vXjA/
1248542
1586002
Re: [rtcweb] Dual stack RTCwebRe: [rtcweb] Dual stack RTCweb
Olle E. Johansson
2011-08-15
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/Fg21z-1g8YQZq0e_r7rn62ejIs8/
1248545
1586002
Re: [rtcweb] Dual stack RTCwebRe: [rtcweb] Dual stack RTCweb
Harald Alvestrand
2011-08-16
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/mUvN3dO3v9JNhfbKunxkbckphqw/
1248551
1586002
Re: [rtcweb] Dual stack RTCwebRe: [rtcweb] Dual stack RTCweb
Olle E. Johansson
2011-08-16
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/nHn29s8_3ur57oyh4Pf1C2RKw1A/
1248552
1586002
Re: [rtcweb] Dual stack RTCwebRe: [rtcweb] Dual stack RTCweb
Bernard Aboba
2011-08-16
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/F0JXnI565td87yVd_M-C7z1Zps0/
1248554
1586002
Re: [rtcweb] Dual stack RTCwebRe: [rtcweb] Dual stack RTCweb
Olle E. Johansson
2011-08-16
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/MyXdWBVqoG0QTvQzitmIz1fjwcc/
1248555
1586002
[rtcweb] Interim Meeting result[rtcweb] Interim Meeting result
Ted Hardie
2011-08-11
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/kZXGwCwXivs9wEkkvLcxtv66cb0/
1248495
1586003
[rtcweb] Fwd: I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txt[rtcweb] Fwd: I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txt
Harald Alvestrand
2011-08-11
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/D43FQGRkN9BhG0A2aVEuJTFDVg0/
1248486
1586004
Re: [rtcweb] Fwd: I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txtRe: [rtcweb] Fwd: I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txt
Paul Kyzivat
2011-08-11
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/4FhuxcCX9xtFnZGZ6MhAq3aiuQg/
1248496
1586004
Re: [rtcweb] I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txtRe: [rtcweb] I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txt
Ross Finlayson
2011-08-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/TVtbyxK79tW5AGVbSkro4bvnhRg/
1248503
1586004
Re: [rtcweb] I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txtRe: [rtcweb] I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txt
Harald Alvestrand
2011-08-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/S8iH9mKB4ozfzcoWW_P9OKvZM8Y/
1248505
1586004
Re: [rtcweb] I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txtRe: [rtcweb] I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txt
Paul Kyzivat
2011-08-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/WLg8UEaBIYj1_co5zevgiJVLJco/
1248515
1586004
Re: [rtcweb] I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txtRe: [rtcweb] I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txt
Randell Jesup
2011-08-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/qs5YLiZQEjmtLUMA9vGUvdacgbM/
1248521
1586004
Re: [rtcweb] I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txtRe: [rtcweb] I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txt
Harald Alvestrand
2011-08-15
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/pSnV7A2_nfIgNzpkPnDmy5hpcgA/
1248540
1586004
Re: [rtcweb] I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txtRe: [rtcweb] I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txt
Randell Jesup
2011-08-15
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/Rgm4gfpJEQaSv6nOQb3pE48zZfw/
1248543
1586004
Re: [rtcweb] I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txtRe: [rtcweb] I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txt
Harald Alvestrand
2011-08-15
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/PUvC75cyffMPbUAuRRi7Y0V4t0A/
1248544
1586004
Re: [rtcweb] Fwd: I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txtRe: [rtcweb] Fwd: I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txt
Harald Alvestrand
2011-08-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/_DKbC_W1oWEs1EJGqGcjyYv4uw8/
1248504
1586004
Re: [rtcweb] Fwd: I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txtRe: [rtcweb] Fwd: I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txt
Paul Kyzivat
2011-08-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/NbfCOMQ9w6x5pDKyVQrEuUN-jxk/
1248512
1586004
Re: [rtcweb] Fwd: I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txtRe: [rtcweb] Fwd: I-D Action: draft-alvestrand-one-rtp-00.txt
Harald Alvestrand
2011-08-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/z-H0LVMQoN472pcncRXaKD6LtyA/
1248514
1586004
Re: [rtcweb] draft-alvestrand-one-rtp-00.txt ICE usageRe: [rtcweb] draft-alvestrand-one-rtp-00.txt ICE usage
Paul Kyzivat
2011-08-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/p_y0lq1doxaA17RuiyDECoUhvBc/
1248518
1586004
Re: [rtcweb] draft-alvestrand-one-rtp-00.txt ICE usageRe: [rtcweb] draft-alvestrand-one-rtp-00.txt ICE usage
Randell Jesup
2011-08-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/tJWMSSBZqkAZYVkBbWMbb7W3fAk/
1248522
1586004
Re: [rtcweb] draft-alvestrand-one-rtp-00.txt ICE usageRe: [rtcweb] draft-alvestrand-one-rtp-00.txt ICE usage
Paul Kyzivat
2011-08-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/ytseOH-jm9uLTMmqHcy70_eoq_w/
1248525
1586004
17897 Messages