Re: [rtcweb] Interest and need for Websocket subprotocol - JSEP over websocketsRe: [rtcweb] Interest and need for Websocket subprotocol - JSEP over websockets
Makaraju, Maridi Raju (Raju)
2014-12-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/QsFGvNmk2raqoUCT5NyyOu_7hsU/
1854631
1584674
Re: [rtcweb] Interest and need for Websocket subprotocol - JSEP over websocketsRe: [rtcweb] Interest and need for Websocket subprotocol - JSEP over websockets
Peter Saint-Andre - &yet
2014-12-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/aBGB4KqWixWSGb7Vs1linouOF7s/
1854629
1584674
Re: [rtcweb] Interest and need for Websocket subprotocol - JSEP over websocketsRe: [rtcweb] Interest and need for Websocket subprotocol - JSEP over websockets
Roman Shpount
2014-12-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/eRWD639dwnKgjEDtyKUtCOUEsI4/
1854626
1584674
Re: [rtcweb] Interest and need for Websocket subprotocol - JSEP over websocketsRe: [rtcweb] Interest and need for Websocket subprotocol - JSEP over websockets
Martin Thomson
2014-12-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/rTsDOta8RSeHiD4VavuMnDHaxRI/
1854625
1584674
Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)
David Singer
2014-12-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/WeqjX72nwPLwjBins-0sFCALqBQ/
1854624
1584684
[rtcweb] Interest and need for Websocket subprotocol - JSEP over websockets[rtcweb] Interest and need for Websocket subprotocol - JSEP over websockets
ranjit
2014-12-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/lbI1SrIMokfIFDHRxYYlSVFvfQM/
1854622
1584674
Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?
Stefan Håkansson LK
2014-12-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/nCnFWWCptJwS3VgiLeWHRZ8Cixc/
1854391
1584688
Re: [rtcweb] Unsolicited DTLS HandshakeRe: [rtcweb] Unsolicited DTLS Handshake
Roman Shpount
2014-12-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/jT1J5fDNB_Tsv2M_h5wV-KdGnLs/
1854375
1584676
Re: [rtcweb] Unsolicited DTLS HandshakeRe: [rtcweb] Unsolicited DTLS Handshake
Iñaki Baz Castillo
2014-12-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/O_atzm3T_M9eoEkRsaDuvvybBQ0/
1854360
1584676
Re: [rtcweb] Unsolicited DTLS HandshakeRe: [rtcweb] Unsolicited DTLS Handshake
Iñaki Baz Castillo
2014-12-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/kdmrnrV1tqpirwe4MQKqmeQCRgM/
1854358
1584676
Re: [rtcweb] Unsolicited DTLS HandshakeRe: [rtcweb] Unsolicited DTLS Handshake
Roman Shpount
2014-12-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/RBTmgrtTukYRkDKpCMC6f_HaV6M/
1854342
1584676
Re: [rtcweb] Unsolicited DTLS HandshakeRe: [rtcweb] Unsolicited DTLS Handshake
Christer Holmberg
2014-12-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/wE8jhRQfLzmgR22yybST__pR7uE/
1854264
1584676
Re: [rtcweb] Unsolicited DTLS HandshakeRe: [rtcweb] Unsolicited DTLS Handshake
Stefan Håkansson LK
2014-12-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/7Nelp6tgr6qRr6_s0kuGiF3ajLA/
1854233
1584676
[rtcweb] rtcweb-overview and rtcweb-transports are now on github[rtcweb] rtcweb-overview and rtcweb-transports are now on github
Harald Alvestrand
2014-12-02
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/FH033UAarPgq9oG3d-FhhZDdm-g/
1853553
1584675
Re: [rtcweb] Unsolicited DTLS HandshakeRe: [rtcweb] Unsolicited DTLS Handshake
Roman Shpount
2014-12-02
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/eXXsUpDJmqRGQ8c4HquUZt1dLlY/
1853497
1584676
Re: [rtcweb] Unsolicited DTLS HandshakeRe: [rtcweb] Unsolicited DTLS Handshake
Christer Holmberg
2014-12-02
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/wx-y_fZ1Crnp9R1VKtK0X2XnydQ/
1853472
1584676
Re: [rtcweb] Unsolicited DTLS HandshakeRe: [rtcweb] Unsolicited DTLS Handshake
Roman Shpount
2014-12-02
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/Vw9ZEWijiyhcRu6y0OM09osg7t4/
1853468
1584676
Re: [rtcweb] Unsolicited DTLS HandshakeRe: [rtcweb] Unsolicited DTLS Handshake
Schwarz, Albrecht (Albrecht)
2014-12-02
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/XIVQIxnLh3v4RlFb4dTS_bgLt3I/
1853397
1584676
Re: [rtcweb] Unsolicited DTLS HandshakeRe: [rtcweb] Unsolicited DTLS Handshake
Christer Holmberg
2014-12-02
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/2j0IS3IeoSkP5AR2sMarQHq5jts/
1853383
1584676
Re: [rtcweb] Unsolicited DTLS HandshakeRe: [rtcweb] Unsolicited DTLS Handshake
Martin Thomson
2014-12-02
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/5gwwvpRYn3-CVvzwmnPSibdTArM/
1853356
1584676
Re: [rtcweb] Unsolicited DTLS HandshakeRe: [rtcweb] Unsolicited DTLS Handshake
Roman Shpount
2014-12-02
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/mWPZTcU_13wc-_FFtBrMKLKiBz8/
1853255
1584676
Re: [rtcweb] Unsolicited DTLS HandshakeRe: [rtcweb] Unsolicited DTLS Handshake
Martin Thomson
2014-12-02
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/a_rD8BL4CuHCSemhbpg7nEbXJVU/
1853216
1584676
Re: [rtcweb] Unsolicited DTLS HandshakeRe: [rtcweb] Unsolicited DTLS Handshake
Iñaki Baz Castillo
2014-12-01
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/tQGVJ7k4KhJeq3tvgrtW9NUE5Ao/
1853129
1584676
[rtcweb] Unsolicited DTLS Handshake[rtcweb] Unsolicited DTLS Handshake
Roman Shpount
2014-12-01
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/RCNt7ykbutF-Dz2XD1R48cvsgN8/
1853103
1584676
Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?
Justin Uberti
2014-12-01
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/HyQfLyZz2yUIMwkkM74blCR7WIk/
1852770
1584688
[rtcweb] Randell Jesup - where are you?[rtcweb] Randell Jesup - where are you?
Black, David
2014-12-01
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/CbqkMOvORqF-NNkpQXxtmngykFk/
1852622
1584677
Re: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-overview-13.txtRe: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-overview-13.txt
Harald Alvestrand
2014-12-01
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/yNT-dkV35goZOwLBEPKsv_qLJx0/
1852514
1584681
Re: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-overview-13.txtRe: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-overview-13.txt
Christer Holmberg
2014-12-01
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/jyOjalaFeqT8x7caO0YtHy0kEzw/
1852435
1584681
Re: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-overview-13.txtRe: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-overview-13.txt
Makaraju, Maridi Raju (Raju)
2014-11-30
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/6yoRcta8CIwXfNatBQ6OEGblkak/
1852394
1584681
Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?
Makaraju, Maridi Raju (Raju)
2014-11-30
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/4k9uXw82-WC0J6o6eRxcKLbV0mU/
1852375
1584688
Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?
Christer Holmberg
2014-11-30
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/WC1YfmLFWKL2Tlb87nuzob0qxL0/
1852366
1584688
Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?
Stefan Håkansson LK
2014-11-30
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/34TPqVKS0Z3wKQQlbVXXWep00mA/
1852365
1584688
Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?
Makaraju, Maridi Raju (Raju)
2014-11-30
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/vA7F_LVlBiDXxlaXgUo4oNjxKwg/
1852363
1584688
Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?
Stefan Håkansson LK
2014-11-30
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/y3TUxLbLonIbjgwh65ZqP5p7ygo/
1852359
1584688
Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?
Makaraju, Maridi Raju (Raju)
2014-11-30
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/9TSRpbWCMGuhGPaKmKCPcTBlfQI/
1852351
1584688
Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?
Christer Holmberg
2014-11-29
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/xp5yBRu_GP2vuBjvB8fOjv7c3dk/
1852183
1584688
Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?
Roman Shpount
2014-11-28
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/9faEKXh-FRgQQMY1r7bKgH5i9rc/
1852148
1584688
[rtcweb] VP8 "profile" text - proposed replacement[rtcweb] VP8 "profile" text - proposed replacement
Harald Alvestrand
2014-11-28
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/qFWE8hdXC7L72ZYIii-msPk-ZCo/
1851999
1584678
Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?
Christer Holmberg
2014-11-28
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/5c9mYygzxpFuFEUSRQhwHHFzkig/
1851985
1584688
Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?Re: [rtcweb] JSEP: Why always offer actpass?
Makaraju, Maridi Raju (Raju)
2014-11-28
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/HGMq7qEpdSoDISVMPKUqcP0W71w/
1851984
1584688
40 Messages