Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Bernard Aboba
2013-05-30
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/QwokC3FNGngKAn3c1n4aZoH3Mys/
1255562
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Enrico Marocco
2013-05-30
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/bgtG-VwRPtKCABMbsqPg9jxgpVk/
1255561
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Stefan HÃ¥kansson LK
2013-05-30
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/xw9h_pxlMRHlBVtn1eYwHnGM0us/
1255560
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Christer Holmberg
2013-05-30
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/LdXSsI22tW_GNF71IdhPjewvKV0/
1255559
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Peter Saint-Andre
2013-05-29
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/Wnk-ATaCKGg16D0Z_Gss565VN-w/
1255558
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Martin Thomson
2013-05-29
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/mHK2tk9r59OWd8KMeFHLOb6iOso/
1255557
1585291
[rtcweb] Fwd: [MMUSIC] MMUSIC Working Group Virtual Interim Meeting, June 17, 2013[rtcweb] Fwd: [MMUSIC] MMUSIC Working Group Virtual Interim Meeting, June 17, 2013
Flemming Andreasen
2013-05-29
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/koNJ_1ScFNE0GCC-GoqsV5mzBT8/
1255556
1585290
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Peter Saint-Andre
2013-05-29
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/F6NFG_H1EaykDoqi4qQ4UmgzCSE/
1255555
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Richard Barnes
2013-05-29
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/Cwlxc6w4je8p19jFClNLNhXM-5k/
1255554
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Sergio Garcia Murillo
2013-05-29
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/GlGrffe8y3v017_D7Sf6n-vuvxU/
1255553
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Bernard Aboba
2013-05-29
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/KR-aA70ePmkckHQ0T7QeY7GkoIM/
1255552
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Paul Kyzivat
2013-05-29
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/OPpV3lzurRbKwOS0MxFQWUAwBDA/
1255551
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Mary Barnes
2013-05-29
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/B2vp-X-rVVPgNziG7qvL_6gMDqU/
1255550
1585291
Re: [rtcweb] Coding for rtcwebRe: [rtcweb] Coding for rtcweb
Frank Fitzek
2013-05-29
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/MlL7MN-a3CGfkrpYcVgm-XExUbA/
1255549
1585292
[rtcweb] No Plan[rtcweb] No Plan
Emil Ivov
2013-05-29
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/jj9XZRCNl3b9QVKH5XBGm851Dxk/
1255548
1585291
Re: [rtcweb] Coding for rtcwebRe: [rtcweb] Coding for rtcweb
Jonathan DETCHART
2013-05-29
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/ukgw1ZPeAFlYJJ9QMoIp2_wb2Zk/
1255547
1585292
[rtcweb] Coding for rtcweb[rtcweb] Coding for rtcweb
Frank Fitzek
2013-05-28
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/n-YQWh4Befbw272xXdmg6WSgqjU/
1255546
1585292
Re: [rtcweb] [BEHAVE] New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txtRe: [rtcweb] [BEHAVE] New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txt
Hutton, Andrew
2013-05-28
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/mbWZ8kRgGeUNZKsEQtYDU4T3DkQ/
1255545
1585297
[rtcweb] FW: New Version Notification for draft-penno-rtcweb-pcp-00.txt[rtcweb] FW: New Version Notification for draft-penno-rtcweb-pcp-00.txt
Tirumaleswar Reddy (tireddy)
2013-05-27
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/PcYFZZwv5dPzwgTX7Z2nytlCCf0/
1255544
1585293
Re: [rtcweb] MSID fallback for non-MSID case (Re: Plan A, respun)Re: [rtcweb] MSID fallback for non-MSID case (Re: Plan A, respun)
Bernard Aboba
2013-05-25
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/FNT7t0zym-pqzVA7hV2Q3iF8cFE/
1255543
1585306
Re: [rtcweb] New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txtRe: [rtcweb] New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txt
Richard Barnes
2013-05-24
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/hi37Ms9pCHrkO1hPczRL-arebus/
1255542
1585297
Re: [rtcweb] New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txtRe: [rtcweb] New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txt
Marc Petit-Huguenin
2013-05-24
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/TYsSxq9dVqRf6rwNIdkeRNuGcvY/
1255541
1585297
Re: [rtcweb] [BEHAVE] Why? Quality! New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txtRe: [rtcweb] [BEHAVE] Why? Quality! New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txt
Simon Perreault
2013-05-24
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/uufSRvcW9x_hX5-4TfuLX1HGXPY/
1255540
1585297
Re: [rtcweb] [BEHAVE] Why? Quality! New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txtRe: [rtcweb] [BEHAVE] Why? Quality! New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txt
Matthew Kaufman (SKYPE)
2013-05-24
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/9PXfu-o8i84l4bv0pYCjczOK_0U/
1255539
1585297
Re: [rtcweb] [BEHAVE] Why? Quality! New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txtRe: [rtcweb] [BEHAVE] Why? Quality! New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txt
Karl Stahl
2013-05-24
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/yuxX8hEEGfzEDGm7A8UDkLNd5Xg/
1255538
1585297
Re: [rtcweb] [BEHAVE] Why? Quality! New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txtRe: [rtcweb] [BEHAVE] Why? Quality! New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txt
Karl Stahl
2013-05-24
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/Ozj2oGn37UjzGUOzTyhIsWNE52Y/
1255537
1585297
Re: [rtcweb] [BEHAVE] Why? Quality! New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txtRe: [rtcweb] [BEHAVE] Why? Quality! New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txt
Karl Stahl
2013-05-24
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/i_XN8fDGXHQkVnm_OVCj6ed2f90/
1255536
1585297
Re: [rtcweb] [BEHAVE] Why? Quality! New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txtRe: [rtcweb] [BEHAVE] Why? Quality! New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txt
Olle E. Johansson
2013-05-24
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/xstwnh898pP7X23WUBms49i6DTc/
1255535
1585297
Re: [rtcweb] [BEHAVE] Why? Quality! New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txtRe: [rtcweb] [BEHAVE] Why? Quality! New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txt
Bernard Aboba
2013-05-24
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/fs3Bh_pv4Vq8g19850ARWbSBMf4/
1255534
1585297
Re: [rtcweb] [BEHAVE] Why? Quality! New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txtRe: [rtcweb] [BEHAVE] Why? Quality! New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txt
Chenxin (Xin)
2013-05-24
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/FZX6D2UIgum8TE_udswGNi43-Pc/
1255533
1585297
Re: [rtcweb] [BEHAVE] Why? Quality! New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txtRe: [rtcweb] [BEHAVE] Why? Quality! New Version Notification for draft-chenxin-behave-turn-websocket-00.txt
Hutton, Andrew
2013-05-23
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/kNIfN5W026R9KqFSXRV2WI2DHEY/
1255532
1585297
Re: [rtcweb] MSID fallback for non-MSID case (Re: Plan A, respun)Re: [rtcweb] MSID fallback for non-MSID case (Re: Plan A, respun)
Harald Alvestrand
2013-05-23
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/LUIdRNRbNZsBGwb6Ue11QpPNrnM/
1255531
1585306
Re: [rtcweb] A problem with both A and BRe: [rtcweb] A problem with both A and B
Christer Holmberg
2013-05-23
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/vYQBSXM_hkCQ9bSN87vZtB1vXik/
1255530
1585294
Re: [rtcweb] A problem with both A and BRe: [rtcweb] A problem with both A and B
Emil Ivov
2013-05-23
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/jUW3NYsQJmbdZniTdatNYtRw2fE/
1255529
1585294
Re: [rtcweb] A problem with both A and BRe: [rtcweb] A problem with both A and B
Sergio Garcia Murillo
2013-05-23
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/qK2SW7rs_MFP11gqdR2ku9eXFio/
1255528
1585294
Re: [rtcweb] A problem with both A and BRe: [rtcweb] A problem with both A and B
Christer Holmberg
2013-05-23
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/KaoKjHV8-B1UXYH4e0ipGf4euOY/
1255527
1585294
Re: [rtcweb] A problem with both A and BRe: [rtcweb] A problem with both A and B
Emil Ivov
2013-05-23
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/NtpU0_pvDoUQB0wfPKYebIBEFnY/
1255526
1585294
Re: [rtcweb] A problem with both A and BRe: [rtcweb] A problem with both A and B
Christer Holmberg
2013-05-23
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/Yn__crIVCt8acJmdjzakQH6OKFk/
1255525
1585294
Re: [rtcweb] A problem with both A and BRe: [rtcweb] A problem with both A and B
Emil Ivov
2013-05-23
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/WSxV7YRGi8biYt__I_F0pYSpv8Y/
1255524
1585294
Re: [rtcweb] A problem with both A and BRe: [rtcweb] A problem with both A and B
Christer Holmberg
2013-05-23
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/9Ked28WkJuy8eSQD3PgNIdgGMSc/
1255523
1585294
17976 Messages