Re: [rtcweb] No Interim on SDES at this junctureRe: [rtcweb] No Interim on SDES at this juncture
Hadriel Kaplan
2013-06-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/TP58ufAkd8aXddapouOu5JggWus/
1255687
1585281
Re: [rtcweb] No Interim on SDES at this junctureRe: [rtcweb] No Interim on SDES at this juncture
Vijaya Mandava (vimandav)
2013-06-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/mTAedaMJI3oVM2QuLA6z53n6-3M/
1255686
1585281
Re: [rtcweb] No Interim on SDES at this junctureRe: [rtcweb] No Interim on SDES at this juncture
Ted Hardie
2013-06-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/ZBvv7xBOHQxnylcvkczRBTgUdTE/
1255685
1585281
Re: [rtcweb] No Interim on SDES at this junctureRe: [rtcweb] No Interim on SDES at this juncture
Hadriel Kaplan
2013-06-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/N_LI2QU9pHFrw-_v9M01G9N_7uw/
1255684
1585281
Re: [rtcweb] No Interim on SDES at this junctureRe: [rtcweb] No Interim on SDES at this juncture
Cullen Jennings
2013-06-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/4lSo6DGxs5NnUUnSIVj8aC3-jxI/
1255683
1585281
Re: [rtcweb] No Interim on SDES at this junctureRe: [rtcweb] No Interim on SDES at this juncture
Bernard Aboba
2013-06-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/1nWBr6WwoRVMg4i2irwhjx_frxc/
1255682
1585281
Re: [rtcweb] No Interim on SDES at this junctureRe: [rtcweb] No Interim on SDES at this juncture
Hadriel Kaplan
2013-06-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/RZD3THgP_qNgUCdiemJH3iIW6HY/
1255681
1585281
[rtcweb] No Interim on SDES at this juncture[rtcweb] No Interim on SDES at this juncture
Ted Hardie
2013-06-11
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/sT3TKCBMo0rklu5ld3nvhRvlG8s/
1255680
1585281
Re: [rtcweb] Requests for agenda items for SDP Security Description (SDES) viral meetingRe: [rtcweb] Requests for agenda items for SDP Security Description (SDES) viral meeting
Mo Zanaty (mzanaty)
2013-06-10
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/b7PJ-GmO8qEvKwTEi86kS7sn6DM/
1255679
1585287
Re: [rtcweb] Requests for agenda items for SDP Security Description (SDES) viral meetingRe: [rtcweb] Requests for agenda items for SDP Security Description (SDES) viral meeting
Oscar Ohlsson
2013-06-10
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/7oJHXyudjkaEqlZsmeEafTadYvs/
1255678
1585287
Re: [rtcweb] No Plan - but what's the proposalRe: [rtcweb] No Plan - but what's the proposal
Cullen Jennings
2013-06-08
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/nthAw1Pzm7hygEBODirsHbWi2W0/
1255677
1585291
Re: [rtcweb] Where Plan A, B, and "no plan" discussions should happenRe: [rtcweb] Where Plan A, B, and "no plan" discussions should happen
Cullen Jennings
2013-06-08
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/V-KpUxHSJ5Gwi9IClivJCqnYycc/
1255676
1585282
Re: [rtcweb] No Plan - but what's the proposalRe: [rtcweb] No Plan - but what's the proposal
Cullen Jennings
2013-06-08
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/sGRYTgLHRCxezbEVpbiGlSc1vBI/
1255675
1585291
Re: [rtcweb] Where Plan A, B, and "no plan" discussions should happenRe: [rtcweb] Where Plan A, B, and "no plan" discussions should happen
Bernard Aboba
2013-06-07
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/rbK1fz06yq5aat4ovQviQLBrIhA/
1255674
1585282
[rtcweb] Where Plan A, B, and "no plan" discussions should happen[rtcweb] Where Plan A, B, and "no plan" discussions should happen
Ted Hardie
2013-06-07
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/1YQLwgljJdKTXWv2vPgTrvyBimg/
1255673
1585282
[rtcweb] Plan xyz discussions; MMUSIC <> RTCweb Re: No Plan - but what's the proposal[rtcweb] Plan xyz discussions; MMUSIC <> RTCweb Re: No Plan - but what's the proposal
Flemming Andreasen
2013-06-06
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/7K2og1Qqd-BwjmTV-yqu8rwLi7w/
1255672
1585291
Re: [rtcweb] No Plan - but what's the proposalRe: [rtcweb] No Plan - but what's the proposal
Emil Ivov
2013-06-06
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/NNtdohCXJGzHwUzctXyzG9wKx2U/
1255671
1585291
Re: [rtcweb] No Plan - but what's the proposalRe: [rtcweb] No Plan - but what's the proposal
Silvia Pfeiffer
2013-06-06
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/fq6cysQUhxAifVny4RmU7ggBAZg/
1255670
1585291
Re: [rtcweb] RTT Education: Neat Demonstration of NON-peer-to-peer RTT (for future webrtc standardization purposes)Re: [rtcweb] RTT Education: Neat Demonstration of NON-peer-to-peer RTT (for future webrtc standardization purposes)
Cullen Jennings (fluffy)
2013-06-06
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/cKjVJh2xZq6mTAcbK66C8qRs7RA/
1255669
1585286
Re: [rtcweb] No Plan - but what's the proposalRe: [rtcweb] No Plan - but what's the proposal
Cullen Jennings
2013-06-06
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/cZBwTxjLzXvwsD3SM3GxYiV2unw/
1255668
1585291
Re: [rtcweb] No Plan - but what's the proposalRe: [rtcweb] No Plan - but what's the proposal
Emil Ivov
2013-06-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/aBQZlXPP97fXYBZeadoIhD9Yr1s/
1255667
1585291
Re: [rtcweb] No Plan - SDP offer/answer clarificationRe: [rtcweb] No Plan - SDP offer/answer clarification
Mary Barnes
2013-06-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/uFoxq30-hTfHvY_FT7BsciHyHrM/
1255666
1585284
Re: [rtcweb] No Plan - but what's the proposalRe: [rtcweb] No Plan - but what's the proposal
Cullen Jennings
2013-06-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/Jbbq_wMw3-qQLCWeEBfUhjHYPi0/
1255665
1585291
Re: [rtcweb] Repair Flows and No Plan (Was: No Plan)Re: [rtcweb] Repair Flows and No Plan (Was: No Plan)
Sergio Garcia Murillo
2013-06-04
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/nYoe7TdfTa7Jd4EHiRxENiVQTIQ/
1255664
1585291
Re: [rtcweb] RTT (was :No Plan )Re: [rtcweb] RTT (was :No Plan )
Gunnar Hellstrom
2013-06-04
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/es9TqfaXSc8i615KMBu6hBlwmg8/
1255663
1585291
Re: [rtcweb] No Plan - SDP offer/answer clarificationRe: [rtcweb] No Plan - SDP offer/answer clarification
Roni Even
2013-06-04
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/K_HUM8ArQNyEuwHBsmlSb2Jyf0E/
1255662
1585284
Re: [rtcweb] No Plan - SDP offer/answer clarificationRe: [rtcweb] No Plan - SDP offer/answer clarification
Emil Ivov
2013-06-04
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/CCv5HHwurPt0eUTgPYMS5BRay08/
1255661
1585284
Re: [rtcweb] No Plan - SDP offer/answer clarificationRe: [rtcweb] No Plan - SDP offer/answer clarification
Bernard Aboba
2013-06-04
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/ruo964yJZvIEKg4QBn9v5WoSm0Y/
1255660
1585284
Re: [rtcweb] No Plan - SDP offer/answer clarificationRe: [rtcweb] No Plan - SDP offer/answer clarification
Roni Even
2013-06-04
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/Go-AXFFyzkom5X6LAxgOJ-dLBCQ/
1255659
1585284
Re: [rtcweb] RTT (was :No Plan )Re: [rtcweb] RTT (was :No Plan )
BeckW
2013-06-04
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/Zs1725nWEkymNeikei4d1-p_UNQ/
1255658
1585291
Re: [rtcweb] No Plan - SDP offer/answer clarificationRe: [rtcweb] No Plan - SDP offer/answer clarification
Emil Ivov
2013-06-04
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/n2kiI-0LThOIYWEz6gSOUDqYKc8/
1255657
1585284
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Emil Ivov
2013-06-04
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/G8GJ4IqJnJBZ2YT6jkxke-YO6Hg/
1255656
1585291
[rtcweb] Repair Flows and No Plan (Was: No Plan)[rtcweb] Repair Flows and No Plan (Was: No Plan)
Emil Ivov
2013-06-04
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/ZeeRw1jkVTEHOO7uvymzfjwtohc/
1255655
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Christer Holmberg
2013-06-04
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/GGGKrPbYWhwvhFCbE7_GYAiK6AE/
1255654
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Emil Ivov
2013-06-04
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/twNxIE9-MrVnIWoHgfZ5hwIWvGs/
1255653
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Bernard Aboba
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/oQE_oLghM8KQlv4LIbbLiy4xN3c/
1255652
1585291
Re: [rtcweb] Translating Plan A into No Plan (Was: No Plan)Re: [rtcweb] Translating Plan A into No Plan (Was: No Plan)
Roni Even
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/VFkTeELrXykdYEagsShCDZnh9j8/
1255651
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Jim Barnett
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/uxqYOLbIdDPsrFiuUyI9zXIi3UY/
1255650
1585291
Re: [rtcweb] No Plan - SDP offer/answer clarificationRe: [rtcweb] No Plan - SDP offer/answer clarification
Roni Even
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/KqQjKALJWIM0sGHCOEsMav70ig4/
1255649
1585284
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Jonathan Lennox
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/TB06XH1IOhkiE4eVhKZ8x8NPkXQ/
1255648
1585291
17981 Messages