Re: [rtcweb] Video codecs: Clear positions....Re: [rtcweb] Video codecs: Clear positions....
cowwoc
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/bZlYcaBXYki54NCfriRHZ8tbISo/
1858428
1584667
Re: [rtcweb] Video codecs: Clear positions....Re: [rtcweb] Video codecs: Clear positions....
Gaelle Martin-Cocher
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/as4G8kM-dcb28nSRgG94wtTmcIQ/
1858425
1584667
Re: [rtcweb] Video codecs: Clear positions....Re: [rtcweb] Video codecs: Clear positions....
David Singer
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/EyRzPLWQ3XD3KdCqUqnhdsknXBQ/
1858419
1584667
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
David Singer
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/dmaXVhQY1OckeFPgE4WiA9BVvMs/
1858412
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
stephane.proust
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/eRrsV-gkBQK-QeSxRr_-Hs0pAr4/
1858389
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
John Leslie
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/jZ_evhCBvxeC51VBDurjFqlQz3s/
1858370
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
cowwoc
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/7aWBTTMoauLWmZ_X66W9P7JfEDM/
1858356
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Adam Roach
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/GYAJrm8DSpfL0Q5AD5sj7VPynjI/
1858318
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Victor Pascual Avila
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/J9c83EI9IzQVBSzzcwPONb1r3VM/
1858212
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Hutton, Andrew
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/llf89myAndkXSimyq7anrjJ62vs/
1858179
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Bo Burman
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/PjXFa4WjrtZitvc0amhzFkek3hQ/
1858105
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Peter Thatcher
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/Dii0_G7n-fwqWkcE8ASL1T-aIPo/
1858078
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Monty Montgomery
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/Eu_i1aeJ4fBcFhgLmcWN4fNDtu4/
1858057
1584670
[rtcweb] Video codecs: Clear positions....[rtcweb] Video codecs: Clear positions....
Harald Alvestrand
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/d30QkODhXNUEgyJlf9GBb8Y2Vmg/
1858048
1584667
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Martin J. Dürst
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/5ViNINYIoJognKGa85zMmu5T4rw/
1857983
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Cavigioli, Chris
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/0_0bO_yNtYESJ6Cm9Dwx0GndIEA/
1857976
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Andrew Allen
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/_K7a76cwZaVd37aVd_Fz8E8kIQU/
1857960
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Ron
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/BFfGYRrtMpjstTG9R6btwBg9OqM/
1857946
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Adam Roach
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/dQV7nphtDRVEgtTzIpawdLiigyE/
1857939
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Randell Jesup
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/IJk0Fg5relA2Ukjul3WnMvKy84c/
1857922
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Alexandre GOUAILLARD
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/bdNGR0KWv-2oTxgSjRiS_Dxnp64/
1857909
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
David Singer
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/23F1rnu3_QREq3eLaZ9kCWrX6pI/
1857880
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Suhas Nandakumar
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/idlKqqtRSK37Cf57I8ZAiQxKToA/
1857867
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Andrew Allen
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/G6pMcZoDsmazkuA4A2ywqmxGtWA/
1857862
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Justin Uberti
2014-12-09
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/H0w6O5QeOWPYPDNsS5wiemmtVT0/
1857858
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Andrew Allen
2014-12-08
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/9CRnSxWrp62YtONu09FZAUW05nM/
1857843
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Adam Roach
2014-12-08
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/JWxw4vGb9ohxkoO1rWGAIdpSRzM/
1857842
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Cavigioli, Chris
2014-12-08
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/beB78JEMyKPjU1EcGq8Aa6VcUDA/
1857837
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Iñaki Baz Castillo
2014-12-08
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/K-VlWL0ohUIUxnFZnOC9ySwcpc4/
1857834
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Andrew Allen
2014-12-08
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/vhZ_w4cW8uoH0QIWU3Er9G7Izj0/
1857818
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Simon Perreault
2014-12-08
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/dWXLKy5lKG47ggWPIGOzMUrvwIQ/
1857745
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Maire Reavy
2014-12-08
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/W3EelTYtRBdWDho3HoS75NEIEE8/
1857741
1584670
[rtcweb] Interop *and* robustness[rtcweb] Interop *and* robustness
Ron
2014-12-08
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/ISZhl9i-jPA-OxGIB03NIwFAYWE/
1857737
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Ron
2014-12-08
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/PRCo95g5N2pw4-nXNzx-o25OOto/
1857702
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Mo Zanaty (mzanaty)
2014-12-08
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/lcqGQ5asHisQlkurPuPiMncNC58/
1857695
1584670
Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)
Daniel-Constantin Mierla
2014-12-08
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/OZw6pUdirnU-S-r5ScO4W5O4REo/
1857687
1584684
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Marc Petit-Huguenin
2014-12-08
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/IPYi-hIgt9hMKDWX9wztXjPQ4-g/
1857674
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Silvia Pfeiffer
2014-12-08
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/QG0aBaor2iIn4nTEgES8sTLs5Ns/
1857656
1584670
Re: [rtcweb] WebRTC endpoint non-browserRe: [rtcweb] WebRTC endpoint non-browser
Tim Panton
2014-12-08
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/Qs5EWT0tEQQbGSSMoJcNcL6O9pA/
1857654
1584668
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Tim Panton
2014-12-08
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/YhC1jHnutG0WdkTlau3iR3uoDoM/
1857653
1584670
40 Messages