Re: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gatewaysRe: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gateways
Bossiel
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/xclWeM_tjI0dwOfWVe6WFPaFFEo/
1856607
1584671
Re: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gatewaysRe: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gateways
Parthasarathi R
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/xY8aDiwSr8LtvuwqlPwQepRiwSI/
1856594
1584671
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
David Singer
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/Pudks0SAuncMeqXk7uDS9KB-4ks/
1856592
1584670
Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)
David Singer
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/EueLa36FskHChaAP891vLRlCoJ8/
1856587
1584684
Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)
Ted Hardie
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/AnZ-OFKHxAsSg0zhS-KbOLwP9UY/
1856553
1584684
Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)
Adam Roach
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/8-MnKWOQnc6PigAtnrIp-go9g68/
1856552
1584684
Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)
David Singer
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/2qCeibCvd61GW2sSeCDArRo8u14/
1856523
1584684
Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)
Mohammed Raad
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/Zj9yQOGZAj4_kVakTdxrzvjHyUA/
1856512
1584684
Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)
Bernard Aboba
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/uecUfiBOWRBp9a5XOvmyzsnolyc/
1856509
1584684
Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)
Ted Hardie
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/CZcScqdXpBfK2q22_1Jeb32iWsc/
1856497
1584684
Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)
David Singer
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/y0cxWWQjQLUE4TrnHfELKdvM4ag/
1856484
1584684
Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)
Gaelle Martin-Cocher
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/_njr8Lcn6MI3JSEvtgVZSbKlXDo/
1856483
1584684
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Lorenzo Miniero
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/VEiKh1Q_LYBFnxbDUYzrhkJK5cA/
1856481
1584670
Re: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gatewaysRe: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gateways
Mohammed Raad
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/jb-9a-VZ8wZ46dVgveHFhcDnHt0/
1856474
1584671
Re: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gatewaysRe: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gateways
Matt Fredrickson
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/8i9ViH8z_MX3-NmuutEoUPLecv4/
1856472
1584671
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Gaelle Martin-Cocher
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/4_GWEBtkTQfR4Lj0tRCdinCD0Yo/
1856471
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Jack Moffitt
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/qaXNZhnOiDWEUWH9SF941Zblpr4/
1856463
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
DRAGE, Keith (Keith)
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/kJt_FtcwHM3CRO125T03Ba4t5y0/
1856457
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Jean-Marc Valin
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/nH4r3inrKz_wvvn2kyliYidt7C4/
1856456
1584670
Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)
Ted Hardie
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/3AiM9oTuBYtUXiMEG67PBhrE2X8/
1856451
1584684
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Bernard Aboba
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/gxMR70-ygqCdd4XzBuCB9_Heyx0/
1856434
1584670
Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)
Gaelle Martin-Cocher
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/Tullh9jogqT1towyGJdmjxiEKUw/
1856416
1584684
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Krasimir D. Kolarov
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/YJUthEwffxqxNCdtuZOFZ7qbHGo/
1856415
1584670
Re: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codecRe: [rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Adam Roach
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/Lya45sWhKGBqK-vzmK4sGefiGuk/
1856413
1584670
Re: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gatewaysRe: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gateways
Roman Shpount
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/rgnQxbE4DxnxvUQSBsRjEy5Eb8g/
1856409
1584671
Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)
Adam Roach
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/Fywo7gb7aVywlkAXFtIK6yYXQ34/
1856406
1584684
Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)
David Singer
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/tPeAygUg3gyalqcUyZhTxrYrd_A/
1856403
1584684
Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)Re: [rtcweb] Finishing up the Video Codec document, MTI (again, still, sorry)
Gaelle Martin-Cocher
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/FpYO3PXFoEGxXxhtdDxxWeKYAaw/
1856396
1584684
Re: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gatewaysRe: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gateways
Timothy B. Terriberry
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/w3sP_f2vFrlAqJmG1sO97Dd-xFI/
1856373
1584671
Re: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gatewaysRe: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gateways
Salvatore Loreto
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/99ZFQzZLWmpid24e6hg6RZ7BgpU/
1856352
1584671
Re: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gatewaysRe: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gateways
Lorenzo Miniero
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/zQNW2HW_6eLYNMX0TxPF5YpYJXA/
1856345
1584671
[rtcweb] SRTP and draft-alvestrand-rtcweb-gateways[rtcweb] SRTP and draft-alvestrand-rtcweb-gateways
🔓Dan Wing
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/h1C3L957NUjuoDFN0zrRarhQ6C4/
1856314
1584669
Re: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gatewaysRe: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gateways
ranjit
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/tzO0dtKGlHL9PADfxUhq1TZuwes/
1856220
1584671
Re: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gatewaysRe: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gateways
Suhas Nandakumar
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/KtyDlzfp0qdbIICd-Qh9dvqEnVA/
1856132
1584671
Re: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gatewaysRe: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gateways
Rauschenbach, Uwe (NSN - DE/Munich)
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/wKWL-VVc3g7W6hKVKKO-dFGlr48/
1856129
1584671
[rtcweb] confirming sense of the room: mti codec[rtcweb] confirming sense of the room: mti codec
Sean Turner
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/euzd5q1EIzSAiVFPpY5dfhLwpd0/
1856125
1584670
Re: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gatewaysRe: [rtcweb] Call for adoption of draft-alvestrand-rtcweb-gateways
Makaraju, Maridi Raju (Raju)
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/PDQk6PIyHLPVQoj_Bbkn5Yr2UUE/
1856086
1584671
Re: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-stun-consent-freshness-09.txtRe: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-stun-consent-freshness-09.txt
DRAGE, Keith (Keith)
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/TMWbuD2o33hJSpXb6yTyN5fTIfE/
1856068
1584672
Re: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-stun-consent-freshness-09.txtRe: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-stun-consent-freshness-09.txt
Muthu Arul Mozhi Perumal
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/y3WWoCqFF_7n0x-HDRi9hHFTiIA/
1856063
1584672
Re: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-stun-consent-freshness-09.txtRe: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-stun-consent-freshness-09.txt
Ram Mohan R (rmohanr)
2014-12-05
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/mmvZ0T_iQWO2CUkMxImJ_I-OlS0/
1856050
1584672
40 Messages