Re: [rtcweb] Review of draft-ietf-rtcweb-mdns-ice-candidatesRe: [rtcweb] Review of draft-ietf-rtcweb-mdns-ice-candidates
Bernard Aboba
2018-09-15
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/hUkhzArQuX2L2iUWkV502b-BXM4/
2632201
1804691
Re: [rtcweb] Review of draft-ietf-rtcweb-mdns-ice-candidatesRe: [rtcweb] Review of draft-ietf-rtcweb-mdns-ice-candidates
westhawk
2018-09-14
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/LOoaiqKzru75oPFCQWAfL2gXahg/
2632108
1804691
Re: [rtcweb] Review of draft-ietf-rtcweb-mdns-ice-candidatesRe: [rtcweb] Review of draft-ietf-rtcweb-mdns-ice-candidates
youenn fablet
2018-09-14
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/X3WCq5Co10hwoHq5oymhllKmZro/
2632098
1804691
Re: [rtcweb] Review of draft-ietf-rtcweb-mdns-ice-candidatesRe: [rtcweb] Review of draft-ietf-rtcweb-mdns-ice-candidates
Bernard Aboba
2018-09-14
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/H3pPdq9B1qErN-xirhSIiz12UOk/
2632067
1804691
Re: [rtcweb] Review of draft-ietf-rtcweb-mdns-ice-candidatesRe: [rtcweb] Review of draft-ietf-rtcweb-mdns-ice-candidates
westhawk
2018-09-14
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/dwaraN8OHUdb72y7CFvv4dQBnSc/
2632044
1804691
Re: [rtcweb] Milestones changed for rtcweb WGRe: [rtcweb] Milestones changed for rtcweb WG
Sean Turner
2018-09-10
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/kmDMyDdF5h6upozaTNNShd43kkc/
2630086
1804059
[rtcweb] Milestones changed for rtcweb WG[rtcweb] Milestones changed for rtcweb WG
IETF Secretariat
2018-09-10
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/6RNPLLWTiwyZCEmtzeAzcznbNhE/
2630084
1804059
Re: [rtcweb] Review of Section 5.3 of draft-ietf-rtcweb-sdp-10Re: [rtcweb] Review of Section 5.3 of draft-ietf-rtcweb-sdp-10
Suhas Nandakumar
2018-07-26
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/W4s6ICv4HRGv9hFfDbIr5M_ik1I/
2615648
1794254
[rtcweb] Review of Section 5.3 of draft-ietf-rtcweb-sdp-10[rtcweb] Review of Section 5.3 of draft-ietf-rtcweb-sdp-10
Magnus Westerlund
2018-07-04
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/8Z6OpFCmu7bRu5ph85mnWkEBg7s/
2604299
1794254
Re: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-sdp-10.txtRe: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-sdp-10.txt
Suhas Nandakumar
2018-07-01
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/CT9ptvgUPqA1ZpGmpeUmxHC5j0Y/
2601932
1792990
[rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-sdp-10.txt[rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-sdp-10.txt
internet-drafts
2018-07-01
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/avCG8i2Rgt4Y6u15DV0QJ0NseQU/
2601931
1792990
Re: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handlingRe: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handling
Justin Uberti
2018-04-15
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/ajDrZcCZjVjDyMlNVO6uAGUhF-Q/
2572207
1774311
[rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handling[rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handling
Lennart Grahl
2018-04-15
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/EBNNSQlB2awpCIm58KdHApgzfZE/
2572206
1774311
Re: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handlingRe: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handling
Justin Uberti
2018-04-15
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/xQmsfxY2CNyFrXMl2Numq6zo0e8/
2572205
1774311
Re: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handlingRe: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handling
westhawk
2018-04-15
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/DGuxjWGe89vesePn56fByvPVIOE/
2572194
1774311
Re: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handlingRe: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handling
Justin Uberti
2018-04-15
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/RSos-NunQP9yrSgVJmyZB5o0yaQ/
2572173
1774311
Re: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handlingRe: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handling
Justin Uberti
2018-04-13
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/eAr9nwGmCo2eZ8OOWRviidK-f7o/
2571758
1774311
Re: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handlingRe: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handling
Balwant Bisht
2018-04-13
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/zyNhkJasyrf3BIsoBa1bXPeyxFE/
2571576
1774311
Re: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handlingRe: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handling
westhawk
2018-04-13
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/QP2ZeeYwFgTLGLPiWCIBfRVrOLo/
2571552
1774311
Re: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handlingRe: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handling
T H Panton
2018-04-01
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/Hue64lUdAdJ4Aym8nDrRnjsPn8s/
2565993
1774311
Re: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handlingRe: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handling
westhawk
2018-04-01
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/bm--cuZky1-icTRhpLCnHcwrLbI/
2565933
1774311
Re: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handlingRe: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handling
Lennart Grahl
2018-03-30
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/gB3XTEU0w2AAMUh8TbtSt2N6tXQ/
2565444
1774311
Re: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handlingRe: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handling
Justin Uberti
2018-03-29
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/26iEq4wGs4lNvVd10fJfgL7uLlM/
2565290
1774311
Re: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handlingRe: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handling
Iñaki Baz Castillo
2018-03-29
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/n1Usvwt1gcZkFns1SwwODA5l-N4/
2565278
1774311
Re: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handlingRe: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handling
Lorenzo Miniero
2018-03-29
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/L_jmWcdW7yvTwNKlP7OA25FvYs4/
2565131
1774311
Re: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handlingRe: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handling
Balwant Bisht
2018-03-29
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/MU7B_ZJAZB5QuL9LYJyLarpTwIs/
2564994
1774311
Re: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handlingRe: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handling
Justin Uberti
2018-03-29
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/PJo3CaYagVwYMcM3b_874SvfAMo/
2564955
1774311
Re: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handlingRe: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handling
westhawk
2018-03-28
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/nCR0dCMvLqudFDxdgk1RIH0msX4/
2564585
1774311
Re: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handlingRe: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handling
Lennart Grahl
2018-03-28
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/UROjI2qcfKU8C-L_CPC9ccHorZU/
2564393
1774311
Re: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handlingRe: [rtcweb] WGLC for draft-ietf-rtcweb-ip-handling
Cullen Jennings
2018-03-27
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/50nBI9SAUDb3M85GBkY46zvO6rw/
2564159
1774311
Re: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-sdp-09.txtRe: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-sdp-09.txt
Suhas Nandakumar
2018-03-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/9zLTefhcS1p5nhsOMbaYYAyzDX8/
2550897
1772819
[rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-sdp-09.txt[rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-sdp-09.txt
internet-drafts
2018-03-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/MIMiqOI0zPQWWnxxPGf3xcokCX8/
2550892
1772819
Re: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-ip-handling-05.txtRe: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-ip-handling-05.txt
Justin Uberti
2018-02-27
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/nGQdV_qCLcLM8LShTZT89WXvT_w/
2548088
1768680
Re: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-ip-handling-05.txtRe: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-ip-handling-05.txt
Sean Turner
2018-02-14
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/yYut0_hfibOWf4UiJQWYvvQ-Ook/
2542001
1768680
Re: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-ip-handling-05.txtRe: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-ip-handling-05.txt
Justin Uberti
2018-02-13
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/BRugWgmwdwH9IrZjzafWyTu7jSo/
2541844
1768680
Re: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-ip-handling-05.txtRe: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-ip-handling-05.txt
Stephen Farrell
2018-02-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/8WMDY4BjNgkIXurQu1t-lsIrJ-8/
2541149
1768680
Re: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-ip-handling-05.txtRe: [rtcweb] I-D Action: draft-ietf-rtcweb-ip-handling-05.txt
Harald Alvestrand
2018-02-12
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/xXpCNc-10-D0KgvQSebVCaUrb1w/
2541131
1768680
Re: [rtcweb] [payload] WGLC on RTP Payload Format for Flexible Forward Error CorrectionRe: [rtcweb] [payload] WGLC on RTP Payload Format for Flexible Forward Error Correction
Mo Zanaty (mzanaty)
2017-12-07
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/1jHdWbXNktUbNMFYr2aXbR5j2v0/
2518499
1757045
Re: [rtcweb] Syntax issues in draft-ietf-rtcweb-sdpRe: [rtcweb] Syntax issues in draft-ietf-rtcweb-sdp
Harald Alvestrand
2017-12-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/Lre7abgJFeW9EJze3nrcAe90yIY/
2516763
1758979
Re: [rtcweb] Syntax issues in draft-ietf-rtcweb-sdpRe: [rtcweb] Syntax issues in draft-ietf-rtcweb-sdp
Christer Holmberg
2017-12-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/L1M2EKakaIMVnye7bjz-IdoaKuM/
2516743
1758979
1348 Messages