Re: [Slim] I-D Action: draft-hellstrom-slim-modality-grouping-00.txtRe: [Slim] I-D Action: draft-hellstrom-slim-modality-grouping-00.txt
Gunnar Hellström
2017-11-23
slim
/arch/msg/slim/1WNJem6qg4iasie-Au0_-ni9VK0/
2513060
1713733
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Randall Gellens
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/hdVtUj2EQfhiq1b717JnICRoyY4/
2513040
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Gunnar Hellström
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/atNxVzTDxoBxD5FE5qRrFdGmKG4/
2513035
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Bernard Aboba
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/BjOqYkebaD0_E9AFboExbP6rNGQ/
2513010
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Gunnar Hellström
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/JL6tex2mfgxvP3n-7IsbGv1Wr50/
2512996
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Keith Drage
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/DdzQHdN3LaGgs6JKZqny3YNVn4w/
2512990
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Randall Gellens
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/ATOlez3xz-yM2qLfKOays6NsR3E/
2512931
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Bernard Aboba
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/3Y5PBjhMXyXgqDCsePn2KHG6CMA/
2512921
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Gunnar Hellström
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/Xv9oG4Fcs3dMRURd7vp5JvoZ8A8/
2512917
1757258
[Slim] Announcement of SLIM WG Last Call on draft-ietf-slim-negotiating-human-language-18[Slim] Announcement of SLIM WG Last Call on draft-ietf-slim-negotiating-human-language-18
Bernard Aboba
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/BS8ktIurntuvPzCWj_3dDnignqM/
2512780
1757584
Re: [Slim] I-D Action: draft-ietf-slim-negotiating-human-language-18.txtRe: [Slim] I-D Action: draft-ietf-slim-negotiating-human-language-18.txt
Bernard Aboba
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/EVk-9vQUsGUb1TBMT-bJabhWu4g/
2512777
1757569
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Bernard Aboba
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/1r2x_Ya4Z_xkR65Oe_y3xbXVQBg/
2512773
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Gunnar Hellström
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/7yyky3zeZPiKykorxr-KUOqVy5E/
2512767
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Gunnar Hellström
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/F_gLUfWvZ7zSGNFOBOFC0ylmEYs/
2512764
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Martin J. Dürst
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/hfhmvfutDM1zkeKy_pr_mqOUJ0A/
2512760
1757258
[Slim] I-D Action: draft-ietf-slim-negotiating-human-language-18.txt[Slim] I-D Action: draft-ietf-slim-negotiating-human-language-18.txt
internet-drafts
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/AxPeiga7BY2rpPGpZ9DsEVp2vZU/
2512738
1757569
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Bernard Aboba
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/bSoui6CvKLPFi937qLfhdWvLzPU/
2512730
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Bernard Aboba
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/G9hF3yt38hkjLtHc7XKTqoQXCdg/
2512714
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Randall Gellens
2017-11-21
slim
/arch/msg/slim/goujnEQ8NHAbq_lCYHywtm3qtx8/
2512687
1757258
[Slim] Proposed 5.4 text[Slim] Proposed 5.4 text
Randall Gellens
2017-11-21
slim
/arch/msg/slim/4Y6GYdd5dG-4ClzozbZ7t4LHe9I/
2512683
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Gunnar Hellström
2017-11-21
slim
/arch/msg/slim/i1QGKOKyGBvyU8CRLwaZfSz68Y0/
2512670
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Gunnar Hellström
2017-11-21
slim
/arch/msg/slim/Rw_Q3OrLpSc-B4drVaXB5-x8emQ/
2512661
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Randall Gellens
2017-11-21
slim
/arch/msg/slim/pPIkSWy5PD1LeEBW_eOToWlQcKI/
2512658
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Randall Gellens
2017-11-21
slim
/arch/msg/slim/SWDU-3-yE1XlqiuefwYw4ZlidA0/
2512656
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Gunnar Hellström
2017-11-21
slim
/arch/msg/slim/zVbtuNXmupgQepebwWC3JAZOYv0/
2512649
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Paul Kyzivat
2017-11-21
slim
/arch/msg/slim/yIw8VgP5-kI7a3mFqLFWzz267kc/
2512645
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Gunnar Hellström
2017-11-21
slim
/arch/msg/slim/bicZKPuCM6N4GEd3t3AZeAPOXbk/
2512618
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Bernard Aboba
2017-11-21
slim
/arch/msg/slim/qvfc0bSBgK3iNO_A4NFvhBd0wQk/
2512558
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Paul Kyzivat
2017-11-21
slim
/arch/msg/slim/hfkT9xBYEQ9annhr0reBouY-yGY/
2512555
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Bernard Aboba
2017-11-21
slim
/arch/msg/slim/CcMgiYJtpdEwX9fOKMSqidD9NZ0/
2512540
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Gunnar Hellström
2017-11-21
slim
/arch/msg/slim/TplDEjgQ7drYueZoAD-1ccF19zQ/
2512418
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Gunnar Hellström
2017-11-21
slim
/arch/msg/slim/zGu38uyaw8RTNUc_Q6irhKZU-Fk/
2512406
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Randall Gellens
2017-11-21
slim
/arch/msg/slim/v4j34KfnGxSWA-4qa59M4bXG5RM/
2512322
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Randall Gellens
2017-11-21
slim
/arch/msg/slim/kC_4bYDuebhiA0fNnDTegThZzGY/
2512321
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Bernard Aboba
2017-11-20
slim
/arch/msg/slim/qNWnkLlvQ4GlMRz5JfRAkSSer34/
2512257
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Gunnar Hellström
2017-11-20
slim
/arch/msg/slim/4oJH6QpWFw8YjJ69ubbEF2CL3No/
2512238
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Gunnar Hellström
2017-11-20
slim
/arch/msg/slim/KOxZ4DVZ2_WcMtiPQIp2DISdCTU/
2512235
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Gunnar Hellström
2017-11-20
slim
/arch/msg/slim/12QMS5yN1CsSCfG2R_z9rCnDDyk/
2512230
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Gunnar Hellström
2017-11-20
slim
/arch/msg/slim/Cqydl5vUdhtMEj5ydqz_KaPsmXE/
2512225
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Paul Kyzivat
2017-11-20
slim
/arch/msg/slim/sAbGtACeWIPa13i3ryuEFmohNe0/
2512205
1757258
40 Messages