Re: [weirds] Fwd: recharteringRe: [weirds] Fwd: rechartering
Ulrich Wisser
2015-07-28
weirds
/arch/msg/weirds/tTvAizkNdN9gTAp6gQs0YvZBNVw/
2061292
1666995
[weirds] Fwd: rechartering[weirds] Fwd: rechartering
Andrew Newton
2015-07-28
weirds
/arch/msg/weirds/ARHglXnY_3e9teF_8J3DvBqWlYU/
2061284
1666995
[weirds] Registration Operations Workshop: RDAP as a Successor of WHOIS[weirds] Registration Operations Workshop: RDAP as a Successor of WHOIS
Hollenbeck, Scott
2015-07-08
weirds
/arch/msg/weirds/GrKjpgPJ-LhpCfADm7GF29dh62U/
2048447
1666996
[weirds] Published draft-gould-epp-rdap-status-mapping-01[weirds] Published draft-gould-epp-rdap-status-mapping-01
Gould, James
2015-05-29
weirds
/arch/msg/weirds/XgGJ0iDscASi5NfmCG-7eMULKik/
2026600
1666997
Re: [weirds] Publishing of draft-gould-epp-rdap-status-mappingRe: [weirds] Publishing of draft-gould-epp-rdap-status-mapping
Murray S. Kucherawy
2015-05-28
weirds
/arch/msg/weirds/ktVNAOzf0YejgX0n-wggymuN2TQ/
2025554
1666998
Re: [weirds] Publishing of draft-gould-epp-rdap-status-mappingRe: [weirds] Publishing of draft-gould-epp-rdap-status-mapping
Andrew Newton
2015-05-27
weirds
/arch/msg/weirds/3eciAankRJFn2JR6ShbtneW9Jsg/
2025330
1666998
Re: [weirds] Publishing of draft-gould-epp-rdap-status-mappingRe: [weirds] Publishing of draft-gould-epp-rdap-status-mapping
Gould, James
2015-05-27
weirds
/arch/msg/weirds/a78Uvt1BAkW-6IpRSCqbO08qB0M/
2025148
1666998
Re: [weirds] Publishing of draft-gould-epp-rdap-status-mappingRe: [weirds] Publishing of draft-gould-epp-rdap-status-mapping
Karl Heinz Wolf
2015-05-27
weirds
/arch/msg/weirds/07qmXfWv1ydjhaOUeAXvYMUwzZU/
2025027
1666998
Re: [weirds] Publishing of draft-gould-epp-rdap-status-mappingRe: [weirds] Publishing of draft-gould-epp-rdap-status-mapping
Andrew Newton
2015-05-26
weirds
/arch/msg/weirds/xts_m7nXIMV8anWJT4eXxRbuTWc/
2024640
1666998
[weirds] Publishing of draft-gould-epp-rdap-status-mapping[weirds] Publishing of draft-gould-epp-rdap-status-mapping
Gould, James
2015-05-26
weirds
/arch/msg/weirds/xAGDI2GirgSDCbb1Hyw__v57SDE/
2024622
1666998
[weirds] Publishing of draft-gould-epp-rdap-status-mapping[weirds] Publishing of draft-gould-epp-rdap-status-mapping
Gould, James
2015-05-26
weirds
/arch/msg/weirds/YGMLCVJ2tLlUfLcZFyP1UrQ5Y6M/
2025565
1666998
Re: [weirds] I-D Action: draft-hollenbeck-weirds-rdap-openid-00.txtRe: [weirds] I-D Action: draft-hollenbeck-weirds-rdap-openid-00.txt
Hollenbeck, Scott
2015-05-14
weirds
/arch/msg/weirds/-IEN1sinQj_3XkcNV7y310AP-po/
2019856
1666999
Re: [weirds] Closing the WGRe: [weirds] Closing the WG
Carlos M. Martinez
2015-04-06
weirds
/arch/msg/weirds/J112-PG6bVvH4iGLOApwbXeXRY8/
1929176
1667001
Re: [weirds] Closing the WGRe: [weirds] Closing the WG
Ning Kong
2015-03-26
weirds
/arch/msg/weirds/M59pBb6muRGCXn4PbC52RlNLsqk/
1922257
1667001
Re: [weirds] Closing the WGRe: [weirds] Closing the WG
Linlin Zhou
2015-03-26
weirds
/arch/msg/weirds/MMV5tYAIJJmh2LPsmtE9yW4t3FQ/
1922167
1667001
Re: [weirds] Closing the WGRe: [weirds] Closing the WG
Hollenbeck, Scott
2015-03-26
weirds
/arch/msg/weirds/-MT_rCgNVnIfF6jRENWrAJLkSy0/
1922166
1667001
[weirds] WG Action: Conclusion of Web Extensible Internet Registration Data Service (weirds)[weirds] WG Action: Conclusion of Web Extensible Internet Registration Data Service (weirds)
IESG Secretary
2015-03-26
weirds
/arch/msg/weirds/KJzV0HpVjDmZ6awRHpVOi4fJonI/
1922132
1667000
Re: [weirds] Closing the WGRe: [weirds] Closing the WG
Murray S. Kucherawy
2015-03-25
weirds
/arch/msg/weirds/DUQDKewoHNfS18xayTBmRoPCctI/
1922073
1667001
[weirds] Closing the WG[weirds] Closing the WG
Pete Resnick
2015-03-25
weirds
/arch/msg/weirds/uWp1Wy4wt0GrBOMyn61CuC2h7fQ/
1921988
1667001
[weirds] RFC 7485 on Inventory and Analysis of WHOIS Registration Objects[weirds] RFC 7485 on Inventory and Analysis of WHOIS Registration Objects
rfc-editor
2015-03-25
weirds
/arch/msg/weirds/onANUyoh-tSaZ-57P0HVxyd-RsQ/
1921920
1667002
[weirds] RFC 7484 on Finding the Authoritative Registration Data (RDAP) Service[weirds] RFC 7484 on Finding the Authoritative Registration Data (RDAP) Service
rfc-editor
2015-03-25
weirds
/arch/msg/weirds/nC6lqpr1kOWeyaQ2NtDV2V7aDak/
1921918
1667003
[weirds] RFC 7483 on JSON Responses for the Registration Data Access Protocol (RDAP)[weirds] RFC 7483 on JSON Responses for the Registration Data Access Protocol (RDAP)
rfc-editor
2015-03-25
weirds
/arch/msg/weirds/NtwcYcgvAkJWJSgmzljaKYcWLtM/
1921916
1667004
[weirds] RFC 7482 on Registration Data Access Protocol (RDAP) Query Format[weirds] RFC 7482 on Registration Data Access Protocol (RDAP) Query Format
rfc-editor
2015-03-25
weirds
/arch/msg/weirds/caq_0SLIK_HQuKq-LmYDyhlZuVM/
1921915
1667005
[weirds] RFC 7481 on Security Services for the Registration Data Access Protocol (RDAP)[weirds] RFC 7481 on Security Services for the Registration Data Access Protocol (RDAP)
rfc-editor
2015-03-25
weirds
/arch/msg/weirds/KP1ce1ooaN87VG38_BqoONu_FnQ/
1921911
1667006
[weirds] RFC 7480 on HTTP Usage in the Registration Data Access Protocol (RDAP)[weirds] RFC 7480 on HTTP Usage in the Registration Data Access Protocol (RDAP)
rfc-editor
2015-03-25
weirds
/arch/msg/weirds/DUpACIiIbCgxDlHFYLQ66S19lkU/
1921910
1667007
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-bootstrap-11.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-bootstrap-11.txt>
IETF Secretariat
2015-03-24
weirds
/arch/msg/weirds/yhdNHSo5lIfr4WseUwups9Hp-mw/
1920749
1667008
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-bootstrap-11.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-bootstrap-11.txt>
IETF Secretariat
2015-03-23
weirds
/arch/msg/weirds/Ul0ANhjKwZdIPPjj9SAQmBHQMh0/
1919904
1667008
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-bootstrap-11.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-bootstrap-11.txt>
IETF Secretariat
2015-03-23
weirds
/arch/msg/weirds/NoCwz-DnqycgXYu143rXgSod12M/
1919903
1667008
Re: [weirds] [IANA #801754] Protocol Action: 'Finding the Authoritative Registration Data (RDAP) Service' to Proposed Standard (draft-ietf-weirds-bootstrap-11.txt)Re: [weirds] [IANA #801754] Protocol Action: 'Finding the Authoritative Registration Data (RDAP) Service' to Proposed Standard (draft-ietf-weirds-bootstrap-11.txt)
Marc Blanchet
2015-03-23
weirds
/arch/msg/weirds/XfzfkSROyjvn0UrYaePdLvh19Gg/
1920939
1667009
[weirds] [IANA #801754] Protocol Action: 'Finding the Authoritative Registration Data (RDAP) Service' to Proposed Standard (draft-ietf-weirds-bootstrap-11.txt)[weirds] [IANA #801754] Protocol Action: 'Finding the Authoritative Registration Data (RDAP) Service' to Proposed Standard (draft-ietf-weirds-bootstrap-11.txt)
Amanda Baber via RT
2015-03-23
weirds
/arch/msg/weirds/PrEZkvX9k1Kj0k0nOA6uFRopumg/
1920938
1667009
[weirds] RDAP Blog Post on CircleID[weirds] RDAP Blog Post on CircleID
Hollenbeck, Scott
2015-01-22
weirds
/arch/msg/weirds/MdCxW4ysR-zZ-nJ51b57YonEXu8/
1879634
1667010
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-using-http-15.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-using-http-15.txt>
IETF Secretariat
2015-01-13
weirds
/arch/msg/weirds/lA-0XRfC1HSfIpJYj_INlGybyXY/
1874251
1667011
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-json-response-14.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-json-response-14.txt>
IETF Secretariat
2015-01-13
weirds
/arch/msg/weirds/VNJy9Nh-1BOErZw51946A0tjcRs/
1874250
1667013
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-json-response-14.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-json-response-14.txt>
IETF Secretariat
2015-01-12
weirds
/arch/msg/weirds/89VLmli5VdjuvOHotYVLwvuhx9w/
1874148
1667013
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-using-http-15.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-using-http-15.txt>
IETF Secretariat
2015-01-12
weirds
/arch/msg/weirds/SLaQ8NhOI1TfZlQsxIE6SOWexOI/
1874147
1667011
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-using-http-15.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-using-http-15.txt>
IETF Secretariat
2015-01-12
weirds
/arch/msg/weirds/HQh283WEvmcHjppitoHqlruHnUM/
1874054
1667011
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-json-response-14.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-json-response-14.txt>
IETF Secretariat
2015-01-12
weirds
/arch/msg/weirds/v1hMrebiKecMRXdFpJtcZ4eb5mo/
1873701
1667013
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-object-inventory-06.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-object-inventory-06.txt>
IETF Secretariat
2015-01-05
weirds
/arch/msg/weirds/4jCzQNG5c1uJrJgStzuEAQhLN7s/
1869813
1667015
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-rdap-sec-12.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-rdap-sec-12.txt>
IETF Secretariat
2015-01-05
weirds
/arch/msg/weirds/iGBcjt-abz8vOR8dPsXQAn63SmQ/
1869812
1667012
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-rdap-query-18.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-rdap-query-18.txt>
IETF Secretariat
2015-01-05
weirds
/arch/msg/weirds/JiE2C18jOr_TwsI2PMtD_cZOIak/
1869811
1667023
4495 Messages