Re: [weirds] [eppext] Adding missing RDAP event action types for gTLDsRe: [weirds] [eppext] Adding missing RDAP event action types for gTLDs
Roger D Carney
2015-12-15
weirds
/arch/msg/weirds/z9QEpW97ZMsn4vT91F40q_oBm50/
2130122
1666986
Re: [weirds] [eppext] Adding missing RDAP event action types for gTLDsRe: [weirds] [eppext] Adding missing RDAP event action types for gTLDs
Gustavo Lozano
2015-12-09
weirds
/arch/msg/weirds/SLHyUxx4cOH0RHL-lQnGY2OH5OY/
2126995
1666986
Re: [weirds] Domain Reputation in RDAPRe: [weirds] Domain Reputation in RDAP
Dave Piscitello
2015-12-08
weirds
/arch/msg/weirds/s6zATHOUTh_YsJKTkq1MM70EXK4/
2126787
1666985
Re: [weirds] Domain Reputation in RDAPRe: [weirds] Domain Reputation in RDAP
John R Levine
2015-12-08
weirds
/arch/msg/weirds/YKriWOYejRQZZcFQN6AbcZTVwaA/
2126775
1666985
Re: [weirds] Domain Reputation in RDAPRe: [weirds] Domain Reputation in RDAP
Dave Piscitello
2015-12-08
weirds
/arch/msg/weirds/llFoXmqw-XJPKdJGLnglDDTCD7A/
2126723
1666985
Re: [weirds] Domain Reputation in RDAPRe: [weirds] Domain Reputation in RDAP
Murray S. Kucherawy
2015-12-08
weirds
/arch/msg/weirds/CEIBPaoEc3k5S0IiZ1pzeKRgj5c/
2126546
1666985
Re: [weirds] Domain Reputation in RDAPRe: [weirds] Domain Reputation in RDAP
John Levine
2015-12-02
weirds
/arch/msg/weirds/sQ4OdNcvLeY-uHCMQ9zvgPGHDOk/
2123772
1666985
Re: [weirds] Domain Reputation in RDAPRe: [weirds] Domain Reputation in RDAP
Hollenbeck, Scott
2015-12-02
weirds
/arch/msg/weirds/ubNuc8nhLHCty7Dp_FmY0fYpzyI/
2123768
1666985
Re: [weirds] Domain Reputation in RDAPRe: [weirds] Domain Reputation in RDAP
Andrew Newton
2015-12-02
weirds
/arch/msg/weirds/nSQuIdmUZQieJ7yZhc1NcFJXmGs/
2123756
1666985
[weirds] Domain Reputation in RDAP[weirds] Domain Reputation in RDAP
Hollenbeck, Scott
2015-12-02
weirds
/arch/msg/weirds/B3wKCug-i_n9EtnUSsUF37t6hGQ/
2123716
1666985
Re: [weirds] [eppext] Adding missing RDAP event action types for gTLDsRe: [weirds] [eppext] Adding missing RDAP event action types for gTLDs
Francisco Arias
2015-11-11
weirds
/arch/msg/weirds/cYJGyiBF_pumg-RF1dIiYH-CL5o/
2114814
1666986
Re: [weirds] Adding missing RDAP event action types for gTLDsRe: [weirds] Adding missing RDAP event action types for gTLDs
Andrew Newton
2015-11-11
weirds
/arch/msg/weirds/kceXsZjhiWJhNCKtotHtDeIh9Bw/
2114647
1666986
Re: [weirds] Adding missing RDAP event action types for gTLDsRe: [weirds] Adding missing RDAP event action types for gTLDs
Roger D Carney
2015-11-10
weirds
/arch/msg/weirds/HuEEmVclFS7_67aY0DJ6zD_1-XE/
2114288
1666986
Re: [weirds] Adding missing RDAP event action types for gTLDsRe: [weirds] Adding missing RDAP event action types for gTLDs
Hollenbeck, Scott
2015-11-10
weirds
/arch/msg/weirds/95f-MHIu-MNJG2CZREaWQ6TXNeM/
2114174
1666986
Re: [weirds] [eppext] RDAP adoption?Re: [weirds] [eppext] RDAP adoption?
Andrew Newton
2015-11-10
weirds
/arch/msg/weirds/cuAAu0ZJ2iMhITHus4_b_p1h_FA/
2114170
1666987
[weirds] Adding missing RDAP event action types for gTLDs[weirds] Adding missing RDAP event action types for gTLDs
Gustavo Lozano
2015-11-10
weirds
/arch/msg/weirds/Ai2lGhhd4SgtxGFmd3WVa8MQRM8/
2114157
1666986
Re: [weirds] [eppext] RDAP adoption?Re: [weirds] [eppext] RDAP adoption?
Rubens Kuhl
2015-11-10
weirds
/arch/msg/weirds/-1tbHUVKevB0nVa7MWyhRDJGLSA/
2115017
1666987
Re: [weirds] [eppext] RDAP adoption?Re: [weirds] [eppext] RDAP adoption?
Mario Loffredo
2015-11-10
weirds
/arch/msg/weirds/SWNZ9nmQtEXV4QEesBw_ZHAH3eY/
2115015
1666987
Re: [weirds] [eppext] RDAP adoption?Re: [weirds] [eppext] RDAP adoption?
Hollenbeck, Scott
2015-11-10
weirds
/arch/msg/weirds/nH52rYJBJ_om5H4EgmeLtF5hH9c/
2114107
1666987
Re: [weirds] RDAP adoption?Re: [weirds] RDAP adoption?
Dave Crocker
2015-11-10
weirds
/arch/msg/weirds/a2ZTFPDdZ5sj_bfxYCWgOm0jbWk/
2115014
1666987
Re: [weirds] [eppext] RDAP adoption?Re: [weirds] [eppext] RDAP adoption?
Rubens Kuhl
2015-11-10
weirds
/arch/msg/weirds/evZLSqoK5I5h3xuLLUTeNIRmats/
2115016
1666987
Re: [weirds] [eppext] RDAP adoption?Re: [weirds] [eppext] RDAP adoption?
Rik Ribbers
2015-11-10
weirds
/arch/msg/weirds/fd9U01nE9Z6mznL4nJwpsUaSegc/
2114007
1666987
Re: [weirds] RDAP adoption?Re: [weirds] RDAP adoption?
Andrew Newton
2015-11-10
weirds
/arch/msg/weirds/WfHYu6zWj0cC9U1-0-CCllRZmN4/
2113995
1666987
Re: [weirds] Entity name searchesRe: [weirds] Entity name searches
Dave Piscitello
2015-11-10
weirds
/arch/msg/weirds/U61fSsnFtDj3ZsG_ZQXXbglpRZU/
2113952
1666988
Re: [weirds] Entity name searchesRe: [weirds] Entity name searches
Hollenbeck, Scott
2015-11-10
weirds
/arch/msg/weirds/aIp4L3YNCxq0Ruw5O0rxtWg2PQc/
2113930
1666988
[weirds] RDAP adoption?[weirds] RDAP adoption?
Dave Crocker
2015-11-10
weirds
/arch/msg/weirds/v7ONh68hgK-SM8jl1gG-3jyijXw/
2115013
1666987
Re: [weirds] Entity name searchesRe: [weirds] Entity name searches
Dave Piscitello
2015-11-10
weirds
/arch/msg/weirds/tWuqRARY5PpdYOY98QF6rgFdFr4/
2113771
1666988
Re: [weirds] Entity name searchesRe: [weirds] Entity name searches
Andrew Newton
2015-11-09
weirds
/arch/msg/weirds/TmV088OvIqU2Tz6G9HKrd03A8sw/
2113659
1666988
Re: [weirds] Entity name searchesRe: [weirds] Entity name searches
Dave Piscitello
2015-11-09
weirds
/arch/msg/weirds/hHyLnLhPI34YdOcXnFvtY6FxuJE/
2113626
1666988
Re: [weirds] Entity name searchesRe: [weirds] Entity name searches
Andrew Newton
2015-11-09
weirds
/arch/msg/weirds/3zPJZFbtl1rX6BtQiiNxQW5FMNY/
2113625
1666988
Re: [weirds] Entity name searchesRe: [weirds] Entity name searches
Andrew Newton
2015-11-09
weirds
/arch/msg/weirds/5OoTyxyl-SpEbTvw07UdkH1tOHo/
2113613
1666988
Re: [weirds] Entity name searchesRe: [weirds] Entity name searches
Dave Piscitello
2015-11-09
weirds
/arch/msg/weirds/QmEZAoCutJrlkzaeZ7Pk73gsQAo/
2113528
1666988
Re: [weirds] Entity name searchesRe: [weirds] Entity name searches
Brian Mountford
2015-11-09
weirds
/arch/msg/weirds/kvc2SremE7cpqOz1gYrucQrLd_E/
2113509
1666988
Re: [weirds] Entity name searchesRe: [weirds] Entity name searches
Andrew Newton
2015-11-06
weirds
/arch/msg/weirds/LQZC9qFqiFdvEMixxtA8TfVatIw/
2112713
1666988
[weirds] Entity name searches[weirds] Entity name searches
Brian Mountford
2015-11-06
weirds
/arch/msg/weirds/3zbHYJwZO9clG4vsSiTkAkhEaeQ/
2112688
1666988
Re: [weirds] gTLD RDAP profile meeting during IETF94Re: [weirds] gTLD RDAP profile meeting during IETF94
Francisco Arias
2015-11-03
weirds
/arch/msg/weirds/bChMt7wC7-krF_vagzTN7Q2spTw/
2108736
1666992
Re: [weirds] Questions about suffix matches in domain and nameserver searchesRe: [weirds] Questions about suffix matches in domain and nameserver searches
Hollenbeck, Scott
2015-11-01
weirds
/arch/msg/weirds/hZoS1_Vbeepv5cHj4O6VsmDuGW8/
2106604
1666989
Re: [weirds] Questions about suffix matches in domain and nameserver searchesRe: [weirds] Questions about suffix matches in domain and nameserver searches
Andrew Newton
2015-10-31
weirds
/arch/msg/weirds/c6-SjgkdV3ZJ_babQGbBYnUbhyc/
2106459
1666989
Re: [weirds] RDAP registrar entitiesRe: [weirds] RDAP registrar entities
Andrew Newton
2015-10-31
weirds
/arch/msg/weirds/UYlSy0WCKGp_pxy7DMRAxIhi0n0/
2106450
1666990
Re: [weirds] RDAP registrar entitiesRe: [weirds] RDAP registrar entities
Andrew Newton
2015-10-31
weirds
/arch/msg/weirds/wBo6D9HynrzRS01Qp-NyIwpH4HI/
2106445
1666990
4495 Messages