Re: [6tisch] hepherd write up for draft-ietf-6tisch-msf: IPR statement

Tengfei Chang <tengfei.chang@gmail.com> Fri, 13 December 2019 08:51 UTC

Return-Path: <tengfei.chang@gmail.com>
X-Original-To: 6tisch@ietfa.amsl.com
Delivered-To: 6tisch@ietfa.amsl.com
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) by ietfa.amsl.com (Postfix) with ESMTP id A4BF61200F4 for <6tisch@ietfa.amsl.com>; Fri, 13 Dec 2019 00:51:55 -0800 (PST)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at amsl.com
X-Spam-Flag: NO
X-Spam-Score: -0.92
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, score=-0.92 tagged_above=-999 required=5 tests=[BAYES_00=-1.9, DKIM_SIGNED=0.1, DKIM_VALID=-0.1, DKIM_VALID_AU=-0.1, FREEMAIL_FROM=0.001, HTML_MESSAGE=0.001, HTML_MIME_NO_HTML_TAG=0.377, MIME_HTML_ONLY=0.1, RCVD_IN_DNSWL_NONE=-0.0001, SPF_HELO_NONE=0.001, SPF_PASS=-0.001, URIBL_BLOCKED=0.001, URIBL_SBL=0.5, URIBL_SBL_A=0.1] autolearn=no autolearn_force=no
Authentication-Results: ietfa.amsl.com (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=gmail.com
Received: from mail.ietf.org ([4.31.198.44]) by localhost (ietfa.amsl.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id yHA7tgbx6Iu2 for <6tisch@ietfa.amsl.com>; Fri, 13 Dec 2019 00:51:54 -0800 (PST)
Received: from mail-wm1-x331.google.com (mail-wm1-x331.google.com [IPv6:2a00:1450:4864:20::331]) (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (128/128 bits)) (No client certificate requested) by ietfa.amsl.com (Postfix) with ESMTPS id C375D1200C5 for <6tisch@ietf.org>; Fri, 13 Dec 2019 00:51:53 -0800 (PST)
Received: by mail-wm1-x331.google.com with SMTP id a5so5417201wmb.0 for <6tisch@ietf.org>; Fri, 13 Dec 2019 00:51:53 -0800 (PST)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=20161025; h=date:subject:message-id:references:from:to:cc:mime-version :content-transfer-encoding; bh=Sh81LGB27venbrdFsmA3PDXKHO2VMoPEMqIyBivLVeg=; b=AmysC1T0wt2+40mRtosBTlpLP1md4ImtA7bXn6J6oTiWhPYedIUBBO/RUBT/ynpIyd uuye/QQNXGGmJ/QCZlXpcAW03xeuX6uK6HnH0Km2cy8PXutszpaLpGDKOtefs2Prw6d9 WMes089+MRAMPy+5g/p81m1Mp/9AHRQxstPrlQs2oxVEN7kkHvljzyx2pOjDVpW/IydM G/CqQ3sral7RX7rCnu4mDNecRqVHXSJcwK6vL73/M1+qk9gdbaulglte5ZKbwUerDAF+ DCob6/nazB+3ckY7jQ+zg8kHgZEDV5cVbxbw3yt2cV+bdpumtJeWPGXlv4hpw7YBIWyc MDiA==
X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=1e100.net; s=20161025; h=x-gm-message-state:date:subject:message-id:references:from:to:cc :mime-version:content-transfer-encoding; bh=Sh81LGB27venbrdFsmA3PDXKHO2VMoPEMqIyBivLVeg=; b=LP/64laDWBbiINXIlYgWvYYJa5QCQt4WvwIbantFmeQOm3UcB5H3jvEbNMZvpE9QaZ gfFwlm5w0uOCW/4taEYZh2O3NvHWPK6fK3/LbEIIbrdGmfx9XgqqHNLoTJgxEMjm01CJ 5XT0lsU6/st070Ioly9VpG4p8U0vtiCKAGozmNUEVeeI86sEgxNoCqNOhHdyOPFmRWGE A8YtUlvVJi2ot719PrTpXw8M+tNkmxTfZ3Lu2CHrk9d39vLvjrb+j8YfmRkytdM6KKdn aTU2u36GIos9vqkCnnOfHUDSTEu5Bw4cPLiLVL3Ank8rwU6/7qisAmvWYQNb0at8xuES TS5w==
X-Gm-Message-State: APjAAAU8kNU9jQ1NgOfAx3ExGDKApTmeFsmf5cqIgNZAwn7EWcmSVThI HOQaFn2CLPvLnpm11laIb9M=
X-Google-Smtp-Source: APXvYqz2Ntm4vZFQrO5fddh8FLDsEf5V2ctyUU0az04/P8b6/mOQhN/TmcXz9m7EUY2Hm2UYfmIWUA==
X-Received: by 2002:a1c:23d7:: with SMTP id j206mr11530892wmj.39.1576227112049; Fri, 13 Dec 2019 00:51:52 -0800 (PST)
Received: from ?IPv6:2a01:e35:2e0a:42b0:90e5:946a:bd1d:411b? ([2a01:e35:2e0a:42b0:90e5:946a:bd1d:411b]) by smtp.gmail.com with ESMTPSA id g21sm9698036wrb.48.2019.12.13.00.51.50 (version=TLS1_2 cipher=ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 bits=128/128); Fri, 13 Dec 2019 00:51:51 -0800 (PST)
Date: Fri, 13 Dec 2019 09:51:50 +0100
X-Priority: 3
Message-ID: <-2be9n4-l0xlat-8dcvtl-l6kq56-wxgddw-dntfvd-e5uzjsh4ctxwd8tk38-62appyc5or30upa7yf-nj87vcplugh0g4mimo30khxk-h9zaej-gjbopy6gva34egain75meel9omlyh4-w7fia2bdak6q.1576227110450@email.android.com>
References: <CAC9+vPgpipK3z6BOQX7xZqstdhK-2uv9UU8tOOsBqk36+whhOg@mail.gmail.com>
From: Tengfei Chang <tengfei.chang@gmail.com>
To: Xavi Vilajosana Guillen <xvilajosana@uoc.edu>, =?UTF-8?B?TWFsacWhYSBWdcSNaW5pxIc=?= <malisa.vucinic@inria.fr>
Cc: "Pascal Thubert (pthubert)" <pthubert@cisco.com>, "Prof. Diego Dujovne" <diego.dujovne@mail.udp.cl>, tisch <6tisch@ietf.org>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: base64
Archived-At: <https://mailarchive.ietf.org/arch/msg/6tisch/pmKS89Z6cqF_He3AAMm_ygj-a40>
Subject: Re: [6tisch] hepherd write up for draft-ietf-6tisch-msf: IPR statement
X-BeenThere: 6tisch@ietf.org
X-Mailman-Version: 2.1.29
Precedence: list
List-Id: "Discuss link layer model for Deterministic IPv6 over the TSCH mode of IEEE 802.15.4e, and impacts on RPL and 6LoWPAN such as resource allocation" <6tisch.ietf.org>
List-Unsubscribe: <https://www.ietf.org/mailman/options/6tisch>, <mailto:6tisch-request@ietf.org?subject=unsubscribe>
List-Archive: <https://mailarchive.ietf.org/arch/browse/6tisch/>
List-Post: <mailto:6tisch@ietf.org>
List-Help: <mailto:6tisch-request@ietf.org?subject=help>
List-Subscribe: <https://www.ietf.org/mailman/listinfo/6tisch>, <mailto:6tisch-request@ietf.org?subject=subscribe>
X-List-Received-Date: Fri, 13 Dec 2019 08:51:55 -0000

I am not aware of IPR that applies to this draft.

Regards, 
Tengfei-------- Original message --------
From: Xavi Vilajosana Guillen <xvilajosana@uoc.edu>
Date: Fri, Dec 13, 2019, 7:57 AM
To: Mališa Vučinić <malisa.vucinic@inria.fr>
Cc: "Pascal Thubert (pthubert)" <pthubert@cisco.com>om>, "Prof. Diego Dujovne" <diego.dujovne@mail.udp.cl>cl>, tisch <6tisch@ietf.org>
Subject: Re: [6tisch] hepherd write up for draft-ietf-6tisch-msf: IPR
statement
I am not aware of IPR that applies to this draft.

regards
Xavi

Missatge de Mališa Vučinić <malisa.vucinic@inria.fr> del dia dj., 12 de des. 2019 a les 18:34:
I’m not aware of any IPR that applies to this draft.

Mališa

On 12 Dec 2019, at 18:32, Prof. Diego Dujovne <diego.dujovne@mail.udp.cl> wrote:

“I’m not aware of any IPR that applies to this draft”

Le jeu. 12 déc. 2019 à 14:31, Pascal Thubert (pthubert) <pthubert@cisco.com> a écrit :

Dear all

 

It is time to publish draft-ietf-6tisch-msf, and as part of the process I need to confirm whether there is IPR on this specification.

 

Authors: please confirm whether any and all appropriate IPR disclosures required for full conformance with the provisions of BCP 78 and BCP 79 have already been filed. If not, explain why. You may for instance answer with “I’m not aware of any IPR that applies to this draft” or indicate a link to an IETF disclosure.

 

Others: If you are aware of IPR that encumbers this draft, please reply to this mail with relevant information.

 

Note that there’s oner disclosure against the draft already (https://datatracker.ietf.org/ipr/3270/" rel="nofollow">https://datatracker.ietf.org/ipr/3270/). The title of the IPR disclosure is "Cisco's Statement about IPR related to draft-ietf-6tisch-msf"

 

Many thanks

 

Pascal

 -- 
DIEGO DUJOVNE
Profesor Asociado
Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Facultad de Ingeniería - Universidad Diego Portales - Chile
http://www.ingenieria.udp.cl/" rel="nofollow">www.ingenieria.udp.cl
(56 2) 676 8125
_______________________________________________
6tisch mailing list
6tisch@ietf.org
https://www.ietf.org/mailman/listinfo/6tisch" rel="nofollow">https://www..ietf.org/mailman/listinfo/6tisch

_______________________________________________
6tisch mailing list
6tisch@ietf.org
https://www.ietf.org/mailman/listinfo/6tisch" rel="nofollow">https://www.ietf.org/mailman/listinfo/6tisch


--
Dr. Xavier Vilajosana
Wireless Networks Lab
Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Professor

(+34) 646 633 681
xvilajosana@uoc.edu
http://xvilajosana.org" rel="nofollow">http://xvilajosana.org
http://wine.rdi..uoc.edu" rel="nofollow">http://wine.rdi.uoc.edu
Parc Mediterrani de la Tecnologia 
Av Carl Friedrich Gauss 5, B3 Building
08860 Castelldefels (Barcelona). Catalonia. Spain
https://cv.uoc.edu/WebMail/resources/img/UOC_e_mail.gif" alt="Universitat Oberta de Catalunya">  https://ferranadelantado.files.wordpress.com/2014/05/wine_logo_small2-e1453363995864.png?w=330&h=123" width="96" height="35">
­

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)

Us informem que les vostres dades identificatives i les contingudes en els missatges electrònics i fitxers adjunts es poden incorporar a les nostres bases de dades amb la finalitat de gestionar les relacions i comunicacions vinculades a la UOC, i que es poden conservar mentre es mantingui la relació. Si ho voleu, podeu exercir el dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les i suprimir-les i altres drets reconeguts normativament adreçant-vos a l'adreça de correu emissora o a fuoc_pd@uoc.edu.

Aquest missatge i qualsevol fitxer que porti adjunt, si escau, tenen el caràcter de confidencials i s'adrecen únicament a la persona o entitat a qui s'han enviat.

Així mateix, posem a la vostra disposició un delegat de protecció de dades que no només s'encarregarà de supervisar tots els tractaments de dades de la nostra entitat, sinó que us podrà atendre per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de dades. La seva adreça de contacte és dpd@uoc.edu.


INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)
Os informamos de que vuestros datos identificativos y los contenidos en los mensajes electrónicos y ficheros adjuntos pueden incorporarse a nuestras bases de datos con el fin de gestionar las relaciones y comunicaciones vinculadas a la UOC, y de que pueden conservarse mientras se mantenga la relación. Si lo deseáis, podéis ejercer el derecho a acceder a vuestros datos, rectificarlos y suprimirlos y otros derechos reconocidos normativamente dirigiéndoos a la dirección de correo emisora o a fuoc_pd@uoc.edu.
Este mensaje y cualquier fichero que lleve adjunto, si procede, tienen el carácter de confidenciales y se dirigen únicamente a la persona o entidad a quien se han enviado.
Así mismo, ponemos a vuestra disposición a un delegado de protección de datos que no solo se encargará de supervisar todos los tratamientos de datos de nuestra entidad, sino que podrá atenderos para cualquier cuestión relacionada con el tratamiento de datos. Su dirección de contacto es dpd@uoc.edu.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC) DATA PROTECTION INFORMATION
Your personal data and the data contained in your email messages and attached files may be stored in our databases for the purpose of maintaining relations and communications linked to the UOC, and the data may be stored for as long as these relations and communications are maintained. If you so wish, you can exercise your rights to access, rectification and erasure of your data, and any other legally held rights, by writing to the sender’s email address or to http://fuoc_pd@uoc.edu" rel="nofollow">fuoc_pd@uoc.edu.
This message and, where applicable, any attachments are confidential and addressed solely to the individual or organization they were sent to.
The UOC has a data protection officer who not only supervises the data processing carried out at the University, but who will also respond to any questions you may have about this data processing. You can contact our data protection officer by writing to http://dpd@uoc.edu" rel="nofollow">dpd@uoc.edu.