[dhcwg] Tang COUPON 100.000® !

Luat Gia Pham <luat@saigonnet.vn> Tue, 09 April 2002 10:59 UTC

Received: from optimus.ietf.org (ietf.org [132.151.1.19] (may be forged)) by ietf.org (8.9.1a/8.9.1a) with ESMTP id GAA01639 for <dhcwg-archive@odin.ietf.org>; Tue, 9 Apr 2002 06:59:51 -0400 (EDT)
Received: (from daemon@localhost) by optimus.ietf.org (8.9.1a/8.9.1) id GAA09307 for dhcwg-archive@odin.ietf.org; Tue, 9 Apr 2002 06:59:53 -0400 (EDT)
Received: from optimus.ietf.org (localhost [127.0.0.1]) by optimus.ietf.org (8.9.1a/8.9.1) with ESMTP id GAA08883; Tue, 9 Apr 2002 06:52:52 -0400 (EDT)
Received: from ietf.org (odin [132.151.1.176]) by optimus.ietf.org (8.9.1a/8.9.1) with ESMTP id GAA08858 for <dhcwg@optimus.ietf.org>; Tue, 9 Apr 2002 06:52:50 -0400 (EDT)
Received: from mailserver.saigonnet.vn (mailserver.saigonnet.vn [203.162.6.98]) by ietf.org (8.9.1a/8.9.1a) with SMTP id GAA01535 for <dhcwg@ietf.org>; Tue, 9 Apr 2002 06:52:37 -0400 (EDT)
Message-Id: <200204091052.GAA01535@ietf.org>
Received: (Sgnmail 7307 103); 9 Apr 2002 03:27:32 -0700
Received: from unknown (HELO luat@saigonnet.vn) (203.162.130.211) by mailserver.saigonnet.vn with SMTP; 9 Apr 2002 03:27:32 -0700
From: Luat Gia Pham <luat@saigonnet.vn>
To: dhcwg@ietf.org
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.00.2615.200
Reply-To: luat@saigonnet.vn
Date: Tue, 09 Apr 2002 17:27:28 -0800
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
Subject: [dhcwg] Tang COUPON 100.000� !
Sender: dhcwg-admin@ietf.org
Errors-To: dhcwg-admin@ietf.org
X-Mailman-Version: 1.0
Precedence: bulk
List-Id: <dhcwg.ietf.org>
X-BeenThere: dhcwg@ietf.org

Cong ty Luat Gia Pham  - Pham Jurist Company Limited - A Vietnamese Law Firm
http://www.giapham.com/http://www.giapham.com/_borders/spacer.gif" width="72" height="1"> http://www.giapham.com/_borders/spacer.gif" width="80" height="1"> http://www.giapham.com/_borders/spacer.gif" width="173" height="1"> http://www.giapham.com/_borders/spacer.gif" width="425" height="1">
http://www.giapham.com" rel="nofollow"> http://www.giapham.com/_borders/giaphamhome_01.gif" border="0" width="152" height="82"> http://www.giapham.com" rel="nofollow"> http://www.giapham.com/_borders/giaphamhome_02.gif" border="0" width="173" height="82"> http://www.giapham.com/Vn/marketting.htm" rel="nofollow"> http://www.giapham.com/_borders/giaphamhome_03.gif" border="0" width="425" height="82">
http://www.giapham.com/_borders/giaphamhome_04.gif" width="72" height="26">

Kinh gui Friend!

http://www.giapham.com/Vn/Doanhnghiep.asp" rel="nofollow">Thành lập doanh nghiệp

Với sự ra đời và có hiệu lực của Luật Doanh nghiệp từ ngày 01 tháng 01 năm 2000, sự chuyển đổi của các tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh sang các loại hình công ty đã đem lại hiệu quả kinh doanh và lợi ích cao hơn nhiều.

http://www.giapham.com/Vn/thuonghieu.asp" rel="nofollow">Đăng ký nhãn hiệu 

Thương hiệu ngày nay càng ngày càng chiếm giá trị cao trong các sản phẩm của các doanh nghiệp. Vì vậy nhu cầu bảo vệ giá trị của các nhãn hiệu này khỏi sự xâm phạm đã càng trở nên quan trọng.

http://www.giapham.com/Vn/masomavach.asp" rel="nofollow">Đăng ký mã số mã vạch

Doanh nghiệp của bạn đã và đang sản xuất những mặt hàng có chất lưọng cao, được thị trường chấp nhận, và bạn muốn được cấp một "căn cước" cho hàng hoá của mình dễ dàng vào các siêu thị ...

http://www.giapham.com/Vn/phulucmasomavach.asp" rel="nofollow">http://www.giapham.com/images/masomavach.jpg" width="147" height="80">

Sản phẩm của bạn đã có dấu hiệu này chưa?

http://www.giapham.com/Vn/banquyen.asp" rel="nofollow">Bản quyền tác giả

Đăng ký sở hữu bản quyền tác giả các tác phẩm nghệ thuật, văn học, khoa học, phần mềm máy tính!

 

http://www.giapham.com/tuyendung/index.asp" rel="nofollow">Cơ hội nghề nghiệp

Bạn có tham vọng?

Bạn diễn thuyết rất tốt?

Bạn có tuổi trẻ?

Và bạn đã và đang theo học Luật hoặc Kinh tế?

 

http://www.giapham.com/tuyendung/index.asp" rel="nofollow">http://www.giapham.com/images/cartoon1.gif" alt="Chung toi can ban cho su phat trien" width="120" height="119">
Chúng tôi cần các bạn cho sự phát triển!
 

Copyright (C) 2001-2002 by http://www.giapham.com" rel="nofollow"> PHAM JURIST COMPANY LIMITED
Add: 240 Quan Nhan, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam.
Tel: 84-4-55 838 55           091.3553.222             email: luat@fpt.vn

Neu ban khong muon nhan tin nua, hay gui thu cho: unsubcribe@giapham.com