[multipathtcp] MP_CONVERT implementation

Dragoș Niculescu <dragos.niculescu@cs.pub.ro> Tue, 11 April 2017 12:31 UTC

Return-Path: <dragos.niculescu@cs.pub.ro>
X-Original-To: multipathtcp@ietfa.amsl.com
Delivered-To: multipathtcp@ietfa.amsl.com
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) by ietfa.amsl.com (Postfix) with ESMTP id 0084F129AE9 for <multipathtcp@ietfa.amsl.com>; Tue, 11 Apr 2017 05:31:15 -0700 (PDT)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at amsl.com
X-Spam-Flag: NO
X-Spam-Score: -0.003
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, score=-0.003 tagged_above=-999 required=5 tests=[BAYES_40=-0.001, RP_MATCHES_RCVD=-0.001, SPF_PASS=-0.001] autolearn=ham autolearn_force=no
Received: from mail.ietf.org ([4.31.198.44]) by localhost (ietfa.amsl.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id hiuM4pTuuef4 for <multipathtcp@ietfa.amsl.com>; Tue, 11 Apr 2017 05:31:12 -0700 (PDT)
Received: from vesa.cs.pub.ro (vesa.cs.pub.ro [141.85.227.187]) by ietfa.amsl.com (Postfix) with ESMTP id 32212129B25 for <multipathtcp@ietf.org>; Tue, 11 Apr 2017 05:31:07 -0700 (PDT)
IronPort-PHdr: =?us-ascii?q?9a23=3Ae5MRpxarKhfLy6nZsNCKweL/LSx+4OfEezUN459i?= =?us-ascii?q?sYplN5qZoMi5bnLW6fgltlLVR4KTs6sC0LuK9fi4EUU7or+5+EgYd5JNUxJXwe?= =?us-ascii?q?43pCcHRPC/NEvgMfTxZDY7FskRHHVs/nW8LFQHUJ2mPw6arXK99yMdFQviPgRp?= =?us-ascii?q?OOv1BpTSj8Oq3Oyu5pHfeQtFiT6ybL9oMBm6sRjau9ULj4dlNqs/0AbCrGFSe+?= =?us-ascii?q?RRy2NoJFaTkAj568yt4pNt8Dletuw4+cJYXqr0Y6o3TbpDDDQ7KG81/9HktQPC?= =?us-ascii?q?TQSU+HQRVHgdnwdSDAjE6BH6WYrxsjf/u+Fg1iSWIdH6QLYpUjmk8qxlSgLniD?= =?us-ascii?q?0fOjA38G/ZlM9+gr9Urx29qBJxxJLUbZqJNPpnYqzRYckXSXZDU8tXSidPApm8?= =?us-ascii?q?b4wKD+cZM+hYtZPyp1QJrRm+GAKiHOLvxSNVhn/yw6I6yPguERzb1wEnAt0Oqm?= =?us-ascii?q?7brNryNKcJS+y1yqjIwineb/NSxzj985THcg06rP6QRrJ8a9LRyVQ0GA/flFWQ?= =?us-ascii?q?rpXoMjWI3eoOq2iW9/dsWO2yh2I9qAx8oiKjytkyhoTLnI4YxFbJ/jhjzokvP9?= =?us-ascii?q?23Ukt7bMahEJtXqi6VKZN7QtgnQ2F0oCY6zaAGuYKjcCgK1psnwxnfZuSZc4iN?= =?us-ascii?q?+B3jVeKRLS1ki3J+Yr6/nwuy/lO6xu3mUcm4yFdKrixbndnQrn0ByhPe5tWdRv?= =?us-ascii?q?Z+/kqtwyiD2x7R5+1eL004ja/bJIQgwr40mJoTq0PDHirulUrrlq+ZbEok+u+z?= =?us-ascii?q?6+j9ZLXmp4OTN5Jwig7gKaQhhtG/DP8kPQgVRWSb4fm826b58U3jR7VGluc2nb?= =?us-ascii?q?XBsJDGOcQboba0AwpI0oYn9xa/Di+m384EnXkHMFJKZAqHgpPoO17QPPD4A+2z?= =?us-ascii?q?g1O2kDdklLj6OejkH5HRL2DKjLf9dq5V6kNAxkw0198MyYhTD+QtOvv8Xa25kt?= =?us-ascii?q?3TExs0KAepi7LrEtxy0ZhYX2OEH6uUK6jPmVSToPoyKa+WY9lG637GN/E56qu2?= =?us-ascii?q?3jcCklgHcPzx0A=3D=3D?=
X-IronPort-Anti-Spam-Filtered: true
X-IronPort-Anti-Spam-Result: =?us-ascii?q?A2A6DQCay+xY/wPjVY1cHgYMGQYMhG+EC?= =?us-ascii?q?4sGkDmYBoYkhDgBAQEBAQEBAQIBaiiCMyCCbGgBIgINGQJbiiuZHJAIgiaLLYE?= =?us-ascii?q?Lh1OIBII6gl8FkGoBjBSURQGPXEiTNwJXgQU7hQEBAQgBAQEBgkSKRwEBAQ?=
X-IPAS-Result: =?us-ascii?q?A2A6DQCay+xY/wPjVY1cHgYMGQYMhG+EC4sGkDmYBoYkhDg?= =?us-ascii?q?BAQEBAQEBAQIBaiiCMyCCbGgBIgINGQJbiiuZHJAIgiaLLYELh1OIBII6gl8Fk?= =?us-ascii?q?GoBjBSURQGPXEiTNwJXgQU7hQEBAQgBAQEBgkSKRwEBAQ?=
X-IronPort-AV: E=Sophos;i="5.37,185,1488837600"; d="scan'208";a="674557"
Received: from mail.cs.pub.ro (HELO vmail.cs.pub.ro) ([141.85.227.3]) by vesa.cs.pub.ro with ESMTP; 11 Apr 2017 15:31:05 +0300
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) by vmail.cs.pub.ro (Postfix) with ESMTP id C15F81A6005A for <multipathtcp@ietf.org>; Tue, 11 Apr 2017 15:31:04 +0300 (EEST)
Received: from vmail.cs.pub.ro ([127.0.0.1]) by localhost (vmail.cs.pub.ro [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10032) with ESMTP id uHf_-VPvU3Xu for <multipathtcp@ietf.org>; Tue, 11 Apr 2017 15:31:04 +0300 (EEST)
Received: from vmail.cs.pub.ro (localhost [127.0.0.1]) by vmail.cs.pub.ro (Postfix) with ESMTPS id A56371A600C3 for <multipathtcp@ietf.org>; Tue, 11 Apr 2017 15:31:04 +0300 (EEST)
Received: from vmail.cs.pub.ro (vmail.cs.pub.ro [141.85.227.3]) by vmail.cs.pub.ro (Postfix) with ESMTP id A268F1A6005A for <multipathtcp@ietf.org>; Tue, 11 Apr 2017 15:31:04 +0300 (EEST)
Date: Tue, 11 Apr 2017 15:31:04 +0300 (EEST)
From: =?utf-8?Q?Drago=C8=99?= Niculescu <dragos.niculescu@cs.pub.ro>
To: multipathtcp@ietf.org
Message-ID: <850517889.2298135.1491913864621.JavaMail.zimbra@cs.pub.ro>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Mailer: Zimbra 8.6.0_GA_1194 (ZimbraWebClient - GC55 (Linux)/8.6.0_GA_1194)
Thread-Topic: MP_CONVERT implementation
Thread-Index: to36taAvJ3NjhXjz52EKOasHj7a6uQ==
Archived-At: <https://mailarchive.ietf.org/arch/msg/multipathtcp/BWFYBPd7pLwzftGepOvgx0w2AQw>
Subject: [multipathtcp] MP_CONVERT implementation
X-BeenThere: multipathtcp@ietf.org
X-Mailman-Version: 2.1.22
Precedence: list
List-Id: Multi-path extensions for TCP <multipathtcp.ietf.org>
List-Unsubscribe: <https://www.ietf.org/mailman/options/multipathtcp>, <mailto:multipathtcp-request@ietf.org?subject=unsubscribe>
List-Archive: <https://mailarchive.ietf.org/arch/browse/multipathtcp/>
List-Post: <mailto:multipathtcp@ietf.org>
List-Help: <mailto:multipathtcp-request@ietf.org?subject=help>
List-Subscribe: <https://www.ietf.org/mailman/listinfo/multipathtcp>, <mailto:multipathtcp-request@ietf.org?subject=subscribe>
X-List-Received-Date: Tue, 11 Apr 2017 12:31:15 -0000

Hello, 

At University Politehnica of Bucharest we have an ongoing project, together with with ORANGE Romania, to deploy an MPTCP pilot (phones and MCP). 
Looking at the plain mode draft, we think the MP_CONVERT option is worth exploring, and wanted to ask if there are any ongoing efforts regarding implementation of this option in the Linux kernel.   

Thanks, 
-- 
Dragoș