Re: [Anima-bootstrap] no meeting next week?

"Max Pritikin (pritikin)" <pritikin@cisco.com> Tue, 04 April 2017 03:53 UTC

Return-Path: <pritikin@cisco.com>
X-Original-To: anima-bootstrap@ietfa.amsl.com
Delivered-To: anima-bootstrap@ietfa.amsl.com
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) by ietfa.amsl.com (Postfix) with ESMTP id 7EF83129556 for <anima-bootstrap@ietfa.amsl.com>; Mon, 3 Apr 2017 20:53:18 -0700 (PDT)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at amsl.com
X-Spam-Flag: NO
X-Spam-Score: -14.522
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, score=-14.522 tagged_above=-999 required=5 tests=[BAYES_00=-1.9, DKIM_SIGNED=0.1, DKIM_VALID=-0.1, DKIM_VALID_AU=-0.1, RCVD_IN_DNSWL_HI=-5, RCVD_IN_MSPIKE_H3=-0.01, RCVD_IN_MSPIKE_WL=-0.01, RP_MATCHES_RCVD=-0.001, SPF_HELO_PASS=-0.001, SPF_PASS=-0.001, URIBL_BLOCKED=0.001, USER_IN_DEF_DKIM_WL=-7.5] autolearn=ham autolearn_force=no
Authentication-Results: ietfa.amsl.com (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=cisco.com
Received: from mail.ietf.org ([4.31.198.44]) by localhost (ietfa.amsl.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id 6b2_TN6kokG7 for <anima-bootstrap@ietfa.amsl.com>; Mon, 3 Apr 2017 20:53:16 -0700 (PDT)
Received: from alln-iport-7.cisco.com (alln-iport-7.cisco.com [173.37.142.94]) (using TLSv1.2 with cipher DHE-RSA-SEED-SHA (128/128 bits)) (No client certificate requested) by ietfa.amsl.com (Postfix) with ESMTPS id 41BFF127071 for <anima-bootstrap@ietf.org>; Mon, 3 Apr 2017 20:53:16 -0700 (PDT)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=cisco.com; i=@cisco.com; l=8170; q=dns/txt; s=iport; t=1491277996; x=1492487596; h=from:to:cc:subject:date:message-id:references: in-reply-to:content-id:content-transfer-encoding: mime-version; bh=G3NJfnCxcMVylP5tS0G5r0Xzah+mWPONwwwOaEzgliw=; b=VnlMNe5N5WPq5Tyu1RpBeTjVGfZHyP7ukZxZUZ8C1o7kEUsl83iwsTUX SBvT+ayg47kU2w+dJU0eVJW+NoZEnayu8i8Ew29vTv1YvE76A2yim2zy/ diygmQycIWN2gwcSdW1xr9m5IoznMJwtKLkKWVkr5NPfRXI29Bk8m9OMV s=;
X-IronPort-Anti-Spam-Filtered: true
X-IronPort-Anti-Spam-Result: A0CgAQA4GONY/5tdJa1dGQEBAQEBAQEBAQEBBwEBAQEBg1RhgQsHg1yKEpFYlVKCDh8LgkKDNgIagyo/GAECAQEBAQEBAWsohRUBAQEBAgEBASEROgsFCwIBBgIOCgICJgICAiULFRACBA4FiBkDgWoIDo8jnVyCJopcAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBGAWBC4dIgmqEVIMGLoIxBZxtAZJPkTyTdAEfOIEFWxVBEQGERx2BY3WIB4ENAQEB
X-IronPort-AV: E=Sophos;i="5.36,273,1486425600"; d="scan'208";a="407165755"
Received: from rcdn-core-4.cisco.com ([173.37.93.155]) by alln-iport-7.cisco.com with ESMTP/TLS/DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384; 04 Apr 2017 03:53:15 +0000
Received: from XCH-RCD-013.cisco.com (xch-rcd-013.cisco.com [173.37.102.23]) by rcdn-core-4.cisco.com (8.14.5/8.14.5) with ESMTP id v343rFC8013577 (version=TLSv1/SSLv3 cipher=AES256-SHA bits=256 verify=FAIL); Tue, 4 Apr 2017 03:53:15 GMT
Received: from xch-aln-013.cisco.com (173.36.7.23) by XCH-RCD-013.cisco.com (173.37.102.23) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1210.3; Mon, 3 Apr 2017 22:53:14 -0500
Received: from xch-aln-013.cisco.com ([173.36.7.23]) by XCH-ALN-013.cisco.com ([173.36.7.23]) with mapi id 15.00.1210.000; Mon, 3 Apr 2017 22:53:14 -0500
From: "Max Pritikin (pritikin)" <pritikin@cisco.com>
To: Kent Watsen <kwatsen@juniper.net>
CC: Michael Richardson <mcr+ietf@sandelman.ca>, anima-bootstrap <anima-bootstrap@ietf.org>
Thread-Topic: [Anima-bootstrap] no meeting next week?
Thread-Index: AQHSqa2HdwO1WtOKwU29YwJSEThbDaG0eEWAgAB2KIA=
Date: Tue, 04 Apr 2017 03:53:14 +0000
Message-ID: <6BC8C1F0-D89C-4E67-B8B2-F290A4C8A981@cisco.com>
References: <21915.1490916584@obiwan.sandelman.ca> <F5BC6F70-0C9D-4667-B2D7-0CD07888E215@juniper.net>
In-Reply-To: <F5BC6F70-0C9D-4667-B2D7-0CD07888E215@juniper.net>
Accept-Language: en-US
Content-Language: en-US
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-ms-exchange-messagesentrepresentingtype: 1
x-ms-exchange-transport-fromentityheader: Hosted
x-originating-ip: [10.99.106.4]
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-ID: <C55F869DF816EB418D6EE6B8ADD316F0@emea.cisco.com>
Content-Transfer-Encoding: base64
MIME-Version: 1.0
Archived-At: <https://mailarchive.ietf.org/arch/msg/anima-bootstrap/jqoLD_W9jZZG47HibusU7ZluuGc>
Subject: Re: [Anima-bootstrap] no meeting next week?
X-BeenThere: anima-bootstrap@ietf.org
X-Mailman-Version: 2.1.22
Precedence: list
List-Id: Mailing list for the bootstrap design team of the ANIMA WG <anima-bootstrap.ietf.org>
List-Unsubscribe: <https://www.ietf.org/mailman/options/anima-bootstrap>, <mailto:anima-bootstrap-request@ietf.org?subject=unsubscribe>
List-Archive: <https://mailarchive.ietf.org/arch/browse/anima-bootstrap/>
List-Post: <mailto:anima-bootstrap@ietf.org>
List-Help: <mailto:anima-bootstrap-request@ietf.org?subject=help>
List-Subscribe: <https://www.ietf.org/mailman/listinfo/anima-bootstrap>, <mailto:anima-bootstrap-request@ietf.org?subject=subscribe>
X-List-Received-Date: Tue, 04 Apr 2017 03:53:18 -0000

OK. Happy to talk after a couple of weeks. In the meantime I’ve built a JWT voucher tool that is otherwise compatible with the vouchers we used during chicago hackathon. Below is an example signed using ES256:

Now that I’ve built some JWTs and experimented with some libraries I’m in a better position to have the PKCS7, JWT, vs CWT discussion on list. 

- max

Example: 
Note 1) I’m aware that the ‘domain-cert-trusted-ca’ is bad. This is consistent with what we saw in chicago but you’ll note from the x5c header that that code is working correctly)
Note 2) “encoded” is base64-url encoding. Very simple to undo. You can still see the “.”’s so its easy to select out header, payload and signature. 

DUMP but not encoded:
{
  "typ": "JWT",
  "alg": "ES256",
  "x5c": ["MIIBdjCCAR2gAwIBAgIBATAKBggqhkjOPQQDAjArMRYwFAYDVQQKDA1DaXNjbyBTeXN0ZW1zMREwDwYDVQQDDAhWZW5kb3JDQTAeFw0xNzA0MDMxNTE1NDVaFw0xODA0MDMxNTE1NDVaMC0xFjAUBgNVBAoMDUNpc2NvIFN5c3RlbXMxEzARBgNVBAMMClZlbmRvck1BU0EwWTATBgcqhkjOPQIBBggqhkjOPQMBBwNCAAT9GTrDd0GWgwcuSy8LCn0waMeknpLznajZzqWlLhrPwshgIPIPvbyY6IyCo4uBYU/e4OO6TQD9UVLlyU5R6cA6ozAwLjALBgNVHQ8EBAMCBaAwHwYDVR0jBBgwFoAUR4oEpb4YFuelkMrQjlnKtM01ovEwCgYIKoZIzj0EAwIDRwAwRAIgAQ8YR2IdLodEE8k+JxpBOIAGuzCeT9BmFOVhFUb8eJMCIC23Goss6manRjNSmh6+2oB9tsRbjmnnwuMlDXR8fzug", "MIIBnTCCAUOgAwIBAgIJAK9Pd5G+/r0UMAoGCCqGSM49BAMCMCsxFjAUBgNVBAoMDUNpc2NvIFN5c3RlbXMxETAPBgNVBAMMCFZlbmRvckNBMB4XDTE3MDQwMzE0MTAwNVoXDTE4MDQwMzE0MTAwNVowKzEWMBQGA1UECgwNQ2lzY28gU3lzdGVtczERMA8GA1UEAwwIVmVuZG9yQ0EwWTATBgcqhkjOPQIBBggqhkjOPQMBBwNCAASunsQL2PVOSFWWp0oCjlqF8iVPPpEgJct931CZQ6assp07otmfgZqXsk1JYRTlKCGjROxrAiVRQsB54ioA0yu0o1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUR4oEpb4YFuelkMrQjlnKtM01ovEwHwYDVR0jBBgwFoAUR4oEpb4YFuelkMrQjlnKtM01ovEwDAYDVR0TBAUwAwEB/zAKBggqhkjOPQQDAgNIADBFAiEA+SSOhiNQ23RWA76kZ/2u70FCpU8OsU7X9IRiWGDgIAgCIFLu8FnJuqPx10sgHvIzqI5BgOcwCa5vFQZdCDBHIx18"]
}
.
{
  "ietf-voucher:voucher": {
    "assertion": "logging",
    "domain-cert-trusted-ca": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\nMIIBUjCB+qADAgECAgkAwP4qKsGyQlYwCgYIKoZIzj0EAwIwFzEVMBMGA1UEAwwM\nZXN0RXhhbXBsZUNBMB4XDTE3MDMyNTIyMTc1MFoXDTE4MDMyNTIyMTc1MFowFzEV\nMBMGA1UEAwwMZXN0RXhhbXBsZUNBMFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAE\nRVrNlEN2ocYscAILBU7NggABo0JgA1rEGdYdCQj1nHKL6xKONJIUfBibe6iMVYd3\nRUmPwaPiHNZJ98kRwHIwnKMvMC0wDAYDVR0TBAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQU+dVX\naXoucU1godNF0bycS1U5W54wCgYIKoZIzj0EAwIDRwAwRAIgNsCGjpEjuvz6OKJ/\n3rOvMc2ZfDhD02K+0PCVFJGCQGwCIAzf3BS6x9kKSROJJvxDSpg0QK9+b9LSFkbZ\nM1PW98AN\n-----END CERTIFICATE-----\n",
    "nonce": "ea7102e8e88f119e",
    "serial-number": "PID:1 SN:widget1",
    "serial-number-issuer": "36097E3DEA39316EA4CE5C695BE905E78AF2FB5A",
    "version": "1"
  }
}

ENCODED:
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NiIsICAgICJ4NWMiOlsiTUlJQmRqQ0NBUjJnQXdJQkFnSUJBVEFLQmdncWhrak9QUVFEQWpBck1SWXdGQVlEVlFRS0RBMURhWE5qYnlCVGVYTjBaVzF6TVJFd0R3WURWUVFEREFoV1pXNWtiM0pEUVRBZUZ3MHhOekEwTURNeE5URTFORFZhRncweE9EQTBNRE14TlRFMU5EVmFNQzB4RmpBVUJnTlZCQW9NRFVOcGMyTnZJRk41YzNSbGJYTXhFekFSQmdOVkJBTU1DbFpsYm1SdmNrMUJVMEV3V1RBVEJnY3Foa2pPUFFJQkJnZ3Foa2pPUFFNQkJ3TkNBQVQ5R1RyRGQwR1dnd2N1U3k4TENuMHdhTWVrbnBMem5halp6cVdsTGhyUHdzaGdJUElQdmJ5WTZJeUNvNHVCWVUvZTRPTzZUUUQ5VVZMbHlVNVI2Y0E2b3pBd0xqQUxCZ05WSFE4RUJBTUNCYUF3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVVI0b0VwYjRZRnVlbGtNclFqbG5LdE0wMW92RXdDZ1lJS29aSXpqMEVBd0lEUndBd1JBSWdBUThZUjJJZExvZEVFOGsrSnhwQk9JQUd1ekNlVDlCbUZPVmhGVWI4ZUpNQ0lDMjNHb3NzNm1hblJqTlNtaDYrMm9COXRzUmJqbW5ud3VNbERYUjhmenVnIiwiTUlJQm5UQ0NBVU9nQXdJQkFnSUpBSzlQZDVHKy9yMFVNQW9HQ0NxR1NNNDlCQU1DTUNzeEZqQVVCZ05WQkFvTURVTnBjMk52SUZONWMzUmxiWE14RVRBUEJnTlZCQU1NQ0ZabGJtUnZja05CTUI0WERURTNNRFF3TXpFME1UQXdOVm9YRFRFNE1EUXdNekUwTVRBd05Wb3dLekVXTUJRR0ExVUVDZ3dOUTJselkyOGdVM2x6ZEdWdGN6RVJNQThHQTFVRUF3d0lWbVZ1Wkc5eVEwRXdXVEFUQmdjcWhrak9QUUlCQmdncWhrak9QUU1CQndOQ0FBU3Vuc1FMMlBWT1NGV1dwMG9DamxxRjhpVlBQcEVnSmN0OTMxQ1pRNmFzc3AwN290bWZnWnFYc2sxSllSVGxLQ0dqUk94ckFpVlJRc0I1NGlvQTB5dTBvMUF3VGpBZEJnTlZIUTRFRmdRVVI0b0VwYjRZRnVlbGtNclFqbG5LdE0wMW92RXdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVUjRvRXBiNFlGdWVsa01yUWpsbkt0TTAxb3ZFd0RBWURWUjBUQkFVd0F3RUIvekFLQmdncWhrak9QUVFEQWdOSUFEQkZBaUVBK1NTT2hpTlEyM1JXQTc2a1ovMnU3MEZDcFU4T3NVN1g5SVJpV0dEZ0lBZ0NJRkx1OEZuSnVxUHgxMHNnSHZJenFJNUJnT2N3Q2E1dkZRWmRDREJISXgxOCJdfQ.eyJpZXRmLXZvdWNoZXI6dm91Y2hlciI6eyJhc3NlcnRpb24iOiJsb2dnaW5nIiwiZG9tYWluLWNlcnQtdHJ1c3RlZC1jYSI6Ii0tLS0tQkVHSU4gQ0VSVElGSUNBVEUtLS0tLVxuTUlJQlVqQ0IrcUFEQWdFQ0Fna0F3UDRxS3NHeVFsWXdDZ1lJS29aSXpqMEVBd0l3RnpFVk1CTUdBMVVFQXd3TVxuWlhOMFJYaGhiWEJzWlVOQk1CNFhEVEUzTURNeU5USXlNVGMxTUZvWERURTRNRE15TlRJeU1UYzFNRm93RnpFVlxuTUJNR0ExVUVBd3dNWlhOMFJYaGhiWEJzWlVOQk1Ga3dFd1lIS29aSXpqMENBUVlJS29aSXpqMERBUWNEUWdBRVxuUlZyTmxFTjJvY1lzY0FJTEJVN05nZ0FCbzBKZ0ExckVHZFlkQ1FqMW5IS0w2eEtPTkpJVWZCaWJlNmlNVllkM1xuUlVtUHdhUGlITlpKOThrUndISXduS012TUMwd0RBWURWUjBUQkFVd0F3RUIvekFkQmdOVkhRNEVGZ1FVK2RWWFxuYVhvdWNVMWdvZE5GMGJ5Y1MxVTVXNTR3Q2dZSUtvWkl6ajBFQXdJRFJ3QXdSQUlnTnNDR2pwRWp1dno2T0tKL1xuM3JPdk1jMlpmRGhEMDJLKzBQQ1ZGSkdDUUd3Q0lBemYzQlM2eDlrS1NST0pKdnhEU3BnMFFLOStiOUxTRmtiWlxuTTFQVzk4QU5cbi0tLS0tRU5EIENFUlRJRklDQVRFLS0tLS1cbiIsIm5vbmNlIjoiZWE3MTAyZThlODhmMTE5ZSIsInNlcmlhbC1udW1iZXIiOiJQSUQ6MSBTTjp3aWRnZXQxIiwic2VyaWFsLW51bWJlci1pc3N1ZXIiOiIzNjA5N0UzREVBMzkzMTZFQTRDRTVDNjk1QkU5MDVFNzhBRjJGQjVBIiwidmVyc2lvbiI6IjEifX0.QkTUpcxv6Ng6ylyWYnlqun-5SFhD1XwLIW1kD7Y9dNwioheNMcVnowkELl_EMClyOWuLvvWuoCHAcWz_UA0IGw> On Apr 3, 2017, at 2:50 PM, Kent Watsen <kwatsen@juniper.net> wrote:
> 
> 
> A breather sounds good, but be aware that I'm on PTO next week, so my
> first meeting back will be on the 18th.
> 
> Kent
> 
> -----ORIGINAL MESSAGE-----
> 
> I'd like to propose we skip Tuesday April 4 meeting, and next meet on April 11.
> Just to avoid exhausting ourselves :-)
> 
> --
> Michael Richardson <mcr+IETF@sandelman.ca>, Sandelman Software Works
> -= IPv6 IoT consulting =-
> 
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Anima-bootstrap mailing list
> Anima-bootstrap@ietf.org
> https://www.ietf.org/mailman/listinfo/anima-bootstrap