Re: [AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)
Ben Campbell
2017-08-08
avt
/arch/msg/avt/fW-N8SQxBA32v0bh2N_wYKVUvqo/
2431187
1720296
[AVTCORE] Protocol Action: 'A General Mechanism for RTP Header Extensions' to Proposed Standard (draft-ietf-avtcore-rfc5285-bis-14.txt)[AVTCORE] Protocol Action: 'A General Mechanism for RTP Header Extensions' to Proposed Standard (draft-ietf-avtcore-rfc5285-bis-14.txt)
The IESG
2017-08-07
avt
/arch/msg/avt/xKZP0e2Pd-7vbLaGJEqfVfMpy5E/
2431117
1720879
Re: [AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)
Ben Campbell
2017-08-07
avt
/arch/msg/avt/XLOLYbfU5ZdtQSND0EtMcNiV0HE/
2431103
1720296
Re: [AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)
Kathleen Moriarty
2017-08-07
avt
/arch/msg/avt/IqX4jZQr7t-PiTow-7wXfP3ucFs/
2431094
1720296
Re: [AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)
Ben Campbell
2017-08-07
avt
/arch/msg/avt/qrzdYZeKngKx9N_7bnWzjQpKs2E/
2431085
1720296
Re: [AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)
Kathleen Moriarty
2017-08-07
avt
/arch/msg/avt/Bsm1y-ZoweT-IT-6vypP23YA294/
2431080
1720296
Re: [AVTCORE] New Version Notification for draft-ietf-avtcore-rfc5285-bis-13.txtRe: [AVTCORE] New Version Notification for draft-ietf-avtcore-rfc5285-bis-13.txt
Ben Campbell
2017-08-07
avt
/arch/msg/avt/NkGGXqeZm7afgQtw5PPp2t3UzcM/
2431070
1718353
Re: [AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)
Ben Campbell
2017-08-07
avt
/arch/msg/avt/cMhTZUgmAD7i09YR94-pCfKiA2k/
2431061
1720296
Re: [AVTCORE] New Version Notification for draft-ietf-avtcore-rfc5285-bis-13.txtRe: [AVTCORE] New Version Notification for draft-ietf-avtcore-rfc5285-bis-13.txt
Roni Even
2017-08-07
avt
/arch/msg/avt/kZtg4236CqE4hfp1-dcNLsPTc_g/
2430802
1718353
[AVTCORE] help[AVTCORE] help
Qasim Y. Khan
2017-08-03
avt
/arch/msg/avt/cOFcKqr2Emb1i-GIsATqEzdd_c4/
2429914
1720418
Re: [AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)
Ben Campbell
2017-08-03
avt
/arch/msg/avt/mgUNq3oLeNETuHzFGLz4zc-XBEY/
2429732
1720296
Re: [AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)
Kathleen Moriarty
2017-08-03
avt
/arch/msg/avt/aks80OgyBlaui2XDxCYrXQo0Qw4/
2429693
1720296
Re: [AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)
Ben Campbell
2017-08-03
avt
/arch/msg/avt/dBVIte7i33X7DnTC-KR9OB33EdM/
2429521
1720296
Re: [AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)
Kathleen Moriarty
2017-08-03
avt
/arch/msg/avt/u77lemLt95clpJ4046upaPYaeRw/
2429511
1720296
Re: [AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)
Ben Campbell
2017-08-03
avt
/arch/msg/avt/aGnv-qTDato66EefrmpfITFN8ds/
2429504
1720296
[AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)[AVTCORE] Kathleen Moriarty's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)
Kathleen Moriarty
2017-08-03
avt
/arch/msg/avt/X8c-gINvM6Epf32SjxgoqaBtNiY/
2429477
1720296
Re: [AVTCORE] Mirja Kühlewind's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Mirja Kühlewind's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)
Ben Campbell
2017-08-02
avt
/arch/msg/avt/WiFYGk96M1fBcNFU-ZDfZrOdDyM/
2429173
1719828
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rfc5285-bis-14.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rfc5285-bis-14.txt
internet-drafts
2017-08-02
avt
/arch/msg/avt/V3HKgZHD3w7bhBcjSU8S18pF3Kc/
2429028
1720122
Re: [AVTCORE] Mirja Kühlewind's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Mirja Kühlewind's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)
Roni Even
2017-08-02
avt
/arch/msg/avt/TzGNgKI2NmOPF3xUcEGvT63xuZs/
2428980
1719828
Re: [AVTCORE] Mirja Kühlewind's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Mirja Kühlewind's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)
Ben Campbell
2017-08-01
avt
/arch/msg/avt/zty_fCOzWn0oOtU3YNmUWVUd9k0/
2428866
1719828
[AVTCORE] Mirja Kühlewind's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)[AVTCORE] Mirja Kühlewind's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)
Mirja Kühlewind
2017-07-31
avt
/arch/msg/avt/DTM9lnqBHFK5xSVLhvrG04XK6y8/
2428094
1719828
[AVTCORE] Warren Kumari's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)[AVTCORE] Warren Kumari's No Objection on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)
Warren Kumari
2017-07-29
avt
/arch/msg/avt/cB6BubCZ3-fnrImHpMHLtD95Qi4/
2427641
1719635
[AVTCORE] ACM SenSys 2017 2nd Call for Poster/Demo[AVTCORE] ACM SenSys 2017 2nd Call for Poster/Demo
Polly Huang
2017-07-28
avt
/arch/msg/avt/abYjtqGHmgh9mOZu6KVGpmWtU5g/
2427080
1719406
[AVTCORE] AVTCORE minutes for IETF99[AVTCORE] AVTCORE minutes for IETF99
Huangyihong (Rachel)
2017-07-27
avt
/arch/msg/avt/6DyCG9KccppsMfxmAQERVMbfMFg/
2426283
1719061
Re: [AVTCORE] New Version Notification for draft-ietf-avtcore-rfc5285-bis-13.txtRe: [AVTCORE] New Version Notification for draft-ietf-avtcore-rfc5285-bis-13.txt
Ben Campbell
2017-07-26
avt
/arch/msg/avt/rhrCeQMjj-Z-2PDDql3lo8U1pyQ/
2426154
1718353
Re: [AVTCORE] New Version Notification for draft-ietf-avtcore-rfc5285-bis-13.txtRe: [AVTCORE] New Version Notification for draft-ietf-avtcore-rfc5285-bis-13.txt
Roni Even
2017-07-26
avt
/arch/msg/avt/Bg42tM2V02dLtkawSRDN-Sof6Xs/
2425848
1718353
Re: [AVTCORE] Confirmation of Consensus: Adoption of Congestion Control Feedback MessageRe: [AVTCORE] Confirmation of Consensus: Adoption of Congestion Control Feedback Message
Colin Perkins
2017-07-25
avt
/arch/msg/avt/Ihe-SaXf-huYfuOyYEMfb40OU5k/
2425730
1718801
Re: [AVTCORE] Confirmation of Consensus: Adoption of Congestion Control Feedback MessageRe: [AVTCORE] Confirmation of Consensus: Adoption of Congestion Control Feedback Message
Bernard Aboba
2017-07-25
avt
/arch/msg/avt/cu2XBydVVwkKoB7UXtXrCB2Tu1U/
2425702
1718801
[AVTCORE] Confirmation of Consensus: Adoption of Congestion Control Feedback Message[AVTCORE] Confirmation of Consensus: Adoption of Congestion Control Feedback Message
Jonathan Lennox
2017-07-25
avt
/arch/msg/avt/ijSKQOw5X7zw1BvYu40I4QkAV_s/
2425697
1718801
Re: [AVTCORE] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-avtcore-rfc5285-bis-12: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [AVTCORE] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-avtcore-rfc5285-bis-12: (with DISCUSS and COMMENT)
Ben Campbell
2017-07-24
avt
/arch/msg/avt/bsvygMcgdRcTxnLvnUDh_2OoaUo/
2425278
1710349
Re: [AVTCORE] New Version Notification for draft-ietf-avtcore-rfc5285-bis-13.txtRe: [AVTCORE] New Version Notification for draft-ietf-avtcore-rfc5285-bis-13.txt
Ben Campbell
2017-07-24
avt
/arch/msg/avt/Yxp3n5rb9PNedIYFEt6HFvnFnNM/
2425268
1718353
[AVTCORE] FW: New Version Notification for draft-ietf-avtcore-rfc5285-bis-13.txt[AVTCORE] FW: New Version Notification for draft-ietf-avtcore-rfc5285-bis-13.txt
Roni Even
2017-07-23
avt
/arch/msg/avt/sq5Pco1Mnuhl6foJjvFjqs0vqrI/
2424745
1718353
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rfc5285-bis-13.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rfc5285-bis-13.txt
internet-drafts
2017-07-23
avt
/arch/msg/avt/3AL6n2QJCrzNqYcFQ9iq6X0Lo30/
2424744
1718352
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-mprtp-03Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-mprtp-03
Varun Singh
2017-07-17
avt
/arch/msg/avt/foOhLk1ADd9RagtL68S80KtLZlA/
2420451
1698204
Re: [AVTCORE] [avtcore] WGLC for mux-category issue of draft-ietf-avtcore-rfc5282-bis-12Re: [AVTCORE] [avtcore] WGLC for mux-category issue of draft-ietf-avtcore-rfc5282-bis-12
Magnus Westerlund
2017-07-12
avt
/arch/msg/avt/JUxOryiujuO-XkbO3fAtnlE7HMA/
2417735
1712388
Re: [AVTCORE] [avtcore] WGLC for mux-category issue of draft-ietf-avtcore-rfc5282-bis-12Re: [AVTCORE] [avtcore] WGLC for mux-category issue of draft-ietf-avtcore-rfc5282-bis-12
Roni Even
2017-07-12
avt
/arch/msg/avt/k8dAt7uUxj8xygJ3t70Q19jRvg0/
2417726
1712388
Re: [AVTCORE] Ben Campbell's Yes on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Ben Campbell's Yes on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)
Ben Campbell
2017-07-10
avt
/arch/msg/avt/V29R2gyR_XI3Ngv_za_tW4cVISY/
2416798
1714829
Re: [AVTCORE] Ben Campbell's Yes on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Ben Campbell's Yes on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)
Eric Rescorla
2017-07-10
avt
/arch/msg/avt/dYwXpWGhH4o20RKRSoCebWmKlyU/
2416712
1714829
Re: [AVTCORE] Ben Campbell's Yes on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)Re: [AVTCORE] Ben Campbell's Yes on draft-ietf-avtcore-aria-srtp-10: (with COMMENT)
Woo-Hwan Kim
2017-07-10
avt
/arch/msg/avt/Y9GaJyiBRGAHYQkJTNFvYS9s8cM/
2416654
1714829
Re: [AVTCORE] Agenda for AVTCore at IETF 99Re: [AVTCORE] Agenda for AVTCore at IETF 99
Huangyihong (Rachel)
2017-07-10
avt
/arch/msg/avt/nmRxwfdRtUTBrs3f4G5eI_oZRs4/
2416592
1714901
17220 Messages