RE: [Entmib] RE: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is sema ntically wrongRE: [Entmib] RE: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is sema ntically wrong
David T. Perkins
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/YVn6hWR5A4f4dqhchICNUTEGWJk/
415524
1143898
RE: [Entmib] RE: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is sema ntically wrongRE: [Entmib] RE: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is sema ntically wrong
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/cy_3uG8sofSeBrRCXd1ZeQRXRnc/
415523
1143898
RE: [Entmib] FW: [psg.com #329] AutoReply: Usage State ScopeRE: [Entmib] FW: [psg.com #329] AutoReply: Usage State Scope
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/O1ZIl08c1IxbswEjJbUHpIdbxvw/
415522
1143917
[Entmib] RE: Index for table entStateTable[Entmib] RE: Index for table entStateTable
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/5ssHHqq1VApB4_4sBeLBtsOp1t8/
415521
1143909
[Entmib] FW: [psg.com #335] AutoReply: Notification Comments[Entmib] FW: [psg.com #335] AutoReply: Notification Comments
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/XGvVmtJpQX-fR8hrsy_Z02UgrD8/
415520
1143910
RE: [Entmib] Summary of Issues from Entity State MIB WG Last CallRE: [Entmib] Summary of Issues from Entity State MIB WG Last Call
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/9oJVrXHoYsK8UHsaTBGXksnipAg/
415519
1143911
RE: [Entmib] RE: Examples in entity State MIB documentRE: [Entmib] RE: Examples in entity State MIB document
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/XtZZjYhw1pVGlwdkCvkO2Cb9WWk/
415518
1143912
[Entmib] RE: Relationship with Alarm MIB[Entmib] RE: Relationship with Alarm MIB
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/JbiWbBGgm6DiEDyNbbnM6XLWfRQ/
415517
1143915
Re: [Entmib] FW: [psg.com #329] AutoReply: Usage State ScopeRe: [Entmib] FW: [psg.com #329] AutoReply: Usage State Scope
Juergen Schoenwaelder
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/vPO_6vHccw8WFp28aec5deO86mY/
415516
1143917
Re: [Entmib] FW: [psg.com #327] AutoReply: More Editorial IssuesRe: [Entmib] FW: [psg.com #327] AutoReply: More Editorial Issues
Juergen Schoenwaelder
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/upmeJYkhAjWH3uKxmx8OYWeiVv8/
415513
1143922
Re: [Entmib] FW: [psg.com #330] AutoReply: Notification VarbindsRe: [Entmib] FW: [psg.com #330] AutoReply: Notification Varbinds
Juergen Schoenwaelder
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/iYxLBwEQjsmrX0HEzv9Ird-OV6Y/
415514
1143920
Re: [Entmib] FW: [psg.com #328] AutoReply: Containment Hierach and entPhysical ContainedinRe: [Entmib] FW: [psg.com #328] AutoReply: Containment Hierach and entPhysical Containedin
Juergen Schoenwaelder
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/5ULThLDf6A2MJ-Q6YagfrkylpdM/
415515
1143921
[Entmib] RE: Examples in entity State MIB document[Entmib] RE: Examples in entity State MIB document
Sharon Chisholm
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/Ifkwv_5GOMqkJEe-gGJg8Fd1vJM/
415512
1143912
[Entmib] Ent state Notifications[Entmib] Ent state Notifications
David T. Perkins
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/3XWcTqiBR0MBw6rMSiSNONrhdVE/
415508
1143913
[Entmib] Examples in entity State MIB document[Entmib] Examples in entity State MIB document
David T. Perkins
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/a1xaKXsMxJj_fdfe9-zEap24q38/
415510
1143912
[Entmib] More on Standby[Entmib] More on Standby
David T. Perkins
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/dt2G-dntMD210tPMX7O5QO93ic8/
415511
1143914
[Entmib] Index for table entStateTable[Entmib] Index for table entStateTable
David T. Perkins
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/BRxRdGvzetsCprxStJnjRUqQ95E/
415509
1143909
[Entmib] Relationship with Alarm MIB[Entmib] Relationship with Alarm MIB
David T. Perkins
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/tf4RIFSsERvFbDz9mo4rOz3FsWk/
415507
1143915
[Entmib] Standby[Entmib] Standby
David T. Perkins
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/i_Iqvgcd15fE9B-PX9sUnnNW1Mc/
415506
1143916
Re: [Entmib] FW: [psg.com #329] AutoReply: Usage State ScopeRe: [Entmib] FW: [psg.com #329] AutoReply: Usage State Scope
David T. Perkins
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/DNBp5WWqRf0Jg2PT3fMBh22vGAc/
415505
1143917
Re: [Entmib] FW: [psg.com #328] AutoReply: Containment Hierach and entPhysical ContainedinRe: [Entmib] FW: [psg.com #328] AutoReply: Containment Hierach and entPhysical Containedin
David T. Perkins
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/3NX1i2c4_dzzfBQ50ZI1N3bjn_M/
415504
1143921
Re: [Entmib] FW: [psg.com #322] AutoReply: Textual Convention Names (Prefix)Re: [Entmib] FW: [psg.com #322] AutoReply: Textual Convention Names (Prefix)
David T. Perkins
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/Bz1Sj1KJYeOMcPO4aRvNznb2Aus/
415503
1143926
RE: [Entmib] FW: [psg.com #311] AutoReply: DateAndTimeOrZero ?RE: [Entmib] FW: [psg.com #311] AutoReply: DateAndTimeOrZero ?
David T. Perkins
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/3_mPR8_Ba8gwYwtzaGLoNmHZ-WY/
415502
1143923
Re: [Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State IssuesRe: [Entmib] FW: [psg.com #310] AutoReply: Alarm State Issues
David T. Perkins
2004-02-13
entmib
/arch/msg/entmib/Iuk4Lq84QeBNV6nnt5aCcfDkur8/
415501
1143901
Re: [Entmib] FW: [psg.com #309] AutoReply: Operational State Names and ConceptsRe: [Entmib] FW: [psg.com #309] AutoReply: Operational State Names and Concepts
David T. Perkins
2004-02-12
entmib
/arch/msg/entmib/Pt5oWIYoIwXm3sv2cvKy_TmYxmE/
415500
1143918
Re: [Entmib] FW: [psg.com #308] AutoReply: Shutting Down Admin StateRe: [Entmib] FW: [psg.com #308] AutoReply: Shutting Down Admin State
David T. Perkins
2004-02-12
entmib
/arch/msg/entmib/CkSPnWWi_FUnYoAGIVCWV9CnhsA/
415499
1143929
RE: [Entmib] RE: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is sema ntically wrongRE: [Entmib] RE: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is sema ntically wrong
Sharon Chisholm
2004-02-12
entmib
/arch/msg/entmib/VrcfJbHDyjZ0KJloAJ0r7kIUtT4/
415498
1143898
Re: [Entmib] RE: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is semantically wrongRe: [Entmib] RE: [psg.com #307] AutoReply: 'notSupported' is semantically wrong
David T. Perkins
2004-02-12
entmib
/arch/msg/entmib/WDr_Nzmu7CoR9DacUBz1NTeaVIw/
415497
1143919
[Entmib] FW: [psg.com #330] AutoReply: Notification Varbinds[Entmib] FW: [psg.com #330] AutoReply: Notification Varbinds
Sharon Chisholm
2004-02-12
entmib
/arch/msg/entmib/cpfW0Q9grmYLSJnyAANhBw2qo-U/
415496
1143920
[Entmib] FW: [psg.com #329] AutoReply: Usage State Scope[Entmib] FW: [psg.com #329] AutoReply: Usage State Scope
Sharon Chisholm
2004-02-12
entmib
/arch/msg/entmib/nRKGQMQzYfn7uhAMcPpJ1xXopP4/
415495
1143917
[Entmib] FW: [psg.com #328] AutoReply: Containment Hierach and entPhysical Containedin[Entmib] FW: [psg.com #328] AutoReply: Containment Hierach and entPhysical Containedin
Sharon Chisholm
2004-02-12
entmib
/arch/msg/entmib/e4-R4hACWvZEwCPkn_0yr5Q0wkE/
415494
1143921
[Entmib] FW: [psg.com #327] AutoReply: More Editorial Issues[Entmib] FW: [psg.com #327] AutoReply: More Editorial Issues
Sharon Chisholm
2004-02-12
entmib
/arch/msg/entmib/AEzeAFacsUt-RlB3rGvxoFzJzGY/
415493
1143922
RE: [Entmib] FW: [psg.com #311] AutoReply: DateAndTimeOrZero ?RE: [Entmib] FW: [psg.com #311] AutoReply: DateAndTimeOrZero ?
Sharon Chisholm
2004-02-11
entmib
/arch/msg/entmib/AkJ4cwBO-gZu_U3ZbIYA9IRdhzA/
415492
1143923
Re: [Entmib] FW: [psg.com #311] AutoReply: DateAndTimeOrZero ?Re: [Entmib] FW: [psg.com #311] AutoReply: DateAndTimeOrZero ?
Subrahmanya Hegde
2004-02-11
entmib
/arch/msg/entmib/jzNDVf-UnteGv0H_L3xCMBxKlwM/
415491
1143923
RE: [Entmib] FW: [psg.com #311] AutoReply: DateAndTimeOrZero ?RE: [Entmib] FW: [psg.com #311] AutoReply: DateAndTimeOrZero ?
Sharon Chisholm
2004-02-11
entmib
/arch/msg/entmib/UIForEqdDr8DCjoydUyvKS4BNIg/
415490
1143923
[Entmib] FW: [psg.com #326] AutoReply: Too many state objects[Entmib] FW: [psg.com #326] AutoReply: Too many state objects
Sharon Chisholm
2004-02-11
entmib
/arch/msg/entmib/2OEU9ODmA0C7q-awz6lj4lrb9qo/
415489
1143924
[Entmib] FW: [psg.com #325] AutoReply:[Entmib] FW: [psg.com #325] AutoReply:
Sharon Chisholm
2004-02-11
entmib
/arch/msg/entmib/opebIzcHfSJfLxUnBf-BwKUIJ_Y/
415488
1143925
Re: [Entmib] FW: [psg.com #311] AutoReply: DateAndTimeOrZero ?Re: [Entmib] FW: [psg.com #311] AutoReply: DateAndTimeOrZero ?
Subrahmanya Hegde
2004-02-11
entmib
/arch/msg/entmib/8QAJgoJ3zncrkl3k2svUXATiFHM/
415487
1143923
[Entmib] FW: [psg.com #322] AutoReply: Textual Convention Names (Prefix)[Entmib] FW: [psg.com #322] AutoReply: Textual Convention Names (Prefix)
Sharon Chisholm
2004-02-11
entmib
/arch/msg/entmib/yJXs1wJOPaubPx47Qdy-fMjH8o8/
415486
1143926
[Entmib] FW: [psg.com #312] AutoReply: Locked Admin State[Entmib] FW: [psg.com #312] AutoReply: Locked Admin State
Sharon Chisholm
2004-02-11
entmib
/arch/msg/entmib/9dAqZPPlhxOlaZxX4aDM8XlklUg/
415485
1143927
40 Messages