[NGO] test[NGO] test
Ersue, Mehmet (NSN - DE/Munich)
2012-04-26
ngo
/arch/msg/ngo/w0h9TSXyvuJhCy6gJKcRWL0t16E/
1061739
1521267
Re: [NGO] [netmod] The NGO List - EOL?Re: [NGO] [netmod] The NGO List - EOL?
David Harrington
2009-04-28
ngo
/arch/msg/ngo/YnMHybXXtkCKCdiujjQ5kql0uew/
1061738
1521268
[NGO] The NGO List - EOL?[NGO] The NGO List - EOL?
Romascanu, Dan (Dan)
2009-04-26
ngo
/arch/msg/ngo/-zFIHRh1KSn6ClidO8Ztx9D0iug/
1061737
1521268
[NGO] Decoupling Content definition from Modelling Language?[NGO] Decoupling Content definition from Modelling Language?
Sharon Chisholm
2008-11-19
ngo
/arch/msg/ngo/278OCMgqaserD9ovtyfcq0rLeOc/
1061736
1521269
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Martin Bjorklund
2008-05-03
ngo
/arch/msg/ngo/Ol21XPF_Ei_QaIMNSYJ_dMSKIF0/
1061735
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Martin Bjorklund
2008-05-03
ngo
/arch/msg/ngo/DKtJrHDfBhfpaK0lk20ZU8gKatw/
1061734
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Phil Shafer
2008-05-02
ngo
/arch/msg/ngo/_i8iyGRbpojF3h2FtOjGIVdkza8/
1061733
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Phil Shafer
2008-05-02
ngo
/arch/msg/ngo/M27VgviDJoOjTwT7VhOcFBaQefw/
1061732
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Andy Bierman
2008-05-02
ngo
/arch/msg/ngo/o6yxgvcjph3d2h06j9mQ58qzy6A/
1061731
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Andy Bierman
2008-05-02
ngo
/arch/msg/ngo/OYkXQhVK4lZlR-YI1-NkBxdG_eI/
1061730
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Phil Shafer
2008-05-02
ngo
/arch/msg/ngo/kI-Tfd9Z3tuBPRPXorozvRi3xIw/
1061729
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Phil Shafer
2008-05-02
ngo
/arch/msg/ngo/YujZMcavwEU_d3ZUyvOrhmheQEs/
1061728
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Andy Bierman
2008-05-01
ngo
/arch/msg/ngo/IQnvrgQv_hGwUiTDWZB5qUl4Ccc/
1061727
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Andy Bierman
2008-05-01
ngo
/arch/msg/ngo/1D68nvhrvU4oSLRZXFfJh9uG_yc/
1061726
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Andy Bierman
2008-05-01
ngo
/arch/msg/ngo/zVGjIKoEUDDctmpyaZScZ7f-SCM/
1061725
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Randy Presuhn
2008-05-01
ngo
/arch/msg/ngo/3ptAP1ErquZOjaWhjlMVVp738XU/
1061724
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Randy Presuhn
2008-05-01
ngo
/arch/msg/ngo/JE1TTA1UEIuX1eiqOm0cQrS-qxc/
1061723
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Martin Bjorklund
2008-05-01
ngo
/arch/msg/ngo/soZ0RCgGxD9x0P32WT24Zn-iOnk/
1061722
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Phil Shafer
2008-05-01
ngo
/arch/msg/ngo/XYbOvqlq-AHbWgLvDLMMJyj-xBc/
1061721
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Martin Bjorklund
2008-05-01
ngo
/arch/msg/ngo/v20h9VrItViHNaxuQ88ctqhbaXk/
1061720
1521273
Re: [NGO] [Netconf] FW: WG Action: NETCONF Data Modeling Language(netmod)Re: [NGO] [Netconf] FW: WG Action: NETCONF Data Modeling Language(netmod)
David Harrington
2008-04-30
ngo
/arch/msg/ngo/5nB6DAUKZ23CVy_n2a2IKXC-tog/
1061719
1521270
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Randy Presuhn
2008-04-30
ngo
/arch/msg/ngo/mfW09L8RXl8q7IUxq8OjAlMhvBY/
1061718
1521273
Re: [NGO] [Netconf] FW: WG Action: NETCONF Data Modeling Language (netmod)Re: [NGO] [Netconf] FW: WG Action: NETCONF Data Modeling Language (netmod)
Romascanu, Dan (Dan)
2008-04-30
ngo
/arch/msg/ngo/JkODgEHDbFtS7f2BO8uTf2PUVeI/
1061717
1521270
Re: [NGO] [Netconf] FW: WG Action: NETCONF Data Modeling Language (netmod)Re: [NGO] [Netconf] FW: WG Action: NETCONF Data Modeling Language (netmod)
Andy Bierman
2008-04-30
ngo
/arch/msg/ngo/Ten38dBC5qaUS8ENL3lN-xZq7ZM/
1061716
1521270
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Phil Shafer
2008-04-30
ngo
/arch/msg/ngo/yzTdYB5ruTfyeBNv_UuRe3wqTI4/
1061715
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Wes Hardaker
2008-04-30
ngo
/arch/msg/ngo/Iclldm_3vV4wrL3stg4K8HWZFc0/
1061714
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Wes Hardaker
2008-04-30
ngo
/arch/msg/ngo/PzddBkWb-RM6HAQfus2FZxUaWIM/
1061713
1521273
[NGO] FW: WG Action: NETCONF Data Modeling Language (netmod)[NGO] FW: WG Action: NETCONF Data Modeling Language (netmod)
Romascanu, Dan (Dan)
2008-04-30
ngo
/arch/msg/ngo/xvgmz5Uk2FoyJM_JuNGpkglE0jY/
1061712
1521270
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Martin Bjorklund
2008-04-30
ngo
/arch/msg/ngo/EfgyEd4tY2Mfgm-NXE6h9WPC8Z8/
1061711
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Martin Bjorklund
2008-04-30
ngo
/arch/msg/ngo/JASFZjO9VvukBYarWSU1E7hhpwo/
1061710
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Phil Shafer
2008-04-29
ngo
/arch/msg/ngo/SlcKI2fbfku57h3pJUzRYTz5XHM/
1061709
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Phil Shafer
2008-04-29
ngo
/arch/msg/ngo/SqmYD2W5TxpxyPPtTnJj_qXjQdk/
1061708
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Phil Shafer
2008-04-29
ngo
/arch/msg/ngo/NTLC4nr_wmYc284-t6JPocsSzSQ/
1061707
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Juergen Schoenwaelder
2008-04-29
ngo
/arch/msg/ngo/QkQvSfJaX6NyprTxiJ8BKH9fUY8/
1061706
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Phil Shafer
2008-04-29
ngo
/arch/msg/ngo/dnC131Ro3X4UOxQEBM_2wVa3_6k/
1061705
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Juergen Schoenwaelder
2008-04-29
ngo
/arch/msg/ngo/RxvOrCo8InJ5XhDApdgjc7M6g_g/
1061704
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Phil Shafer
2008-04-29
ngo
/arch/msg/ngo/jxkPGmGTjQRn3N1MrwoGTEhySVg/
1061703
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Phil Shafer
2008-04-29
ngo
/arch/msg/ngo/do8FZekKr5z4VEhluWTZYnImVAg/
1061702
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Phil Shafer
2008-04-29
ngo
/arch/msg/ngo/OXxmBrNREYZfnK_UE62wed72pcM/
1061701
1521273
Re: [NGO] external module propertiesRe: [NGO] external module properties
Juergen Schoenwaelder
2008-04-29
ngo
/arch/msg/ngo/6gpavKEtxRm9Og5Akocl-sDXQUY/
1061700
1521273
890 Messages