[weirds] RDAP Blog Post on CircleID[weirds] RDAP Blog Post on CircleID
Hollenbeck, Scott
2015-01-22
weirds
/arch/msg/weirds/MdCxW4ysR-zZ-nJ51b57YonEXu8/
1879634
1667010
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-using-http-15.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-using-http-15.txt>
IETF Secretariat
2015-01-13
weirds
/arch/msg/weirds/lA-0XRfC1HSfIpJYj_INlGybyXY/
1874251
1667011
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-json-response-14.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-json-response-14.txt>
IETF Secretariat
2015-01-13
weirds
/arch/msg/weirds/VNJy9Nh-1BOErZw51946A0tjcRs/
1874250
1667013
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-json-response-14.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-json-response-14.txt>
IETF Secretariat
2015-01-12
weirds
/arch/msg/weirds/89VLmli5VdjuvOHotYVLwvuhx9w/
1874148
1667013
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-using-http-15.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-using-http-15.txt>
IETF Secretariat
2015-01-12
weirds
/arch/msg/weirds/SLaQ8NhOI1TfZlQsxIE6SOWexOI/
1874147
1667011
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-using-http-15.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-using-http-15.txt>
IETF Secretariat
2015-01-12
weirds
/arch/msg/weirds/HQh283WEvmcHjppitoHqlruHnUM/
1874054
1667011
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-json-response-14.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-json-response-14.txt>
IETF Secretariat
2015-01-12
weirds
/arch/msg/weirds/v1hMrebiKecMRXdFpJtcZ4eb5mo/
1873701
1667013
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-object-inventory-06.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-object-inventory-06.txt>
IETF Secretariat
2015-01-05
weirds
/arch/msg/weirds/4jCzQNG5c1uJrJgStzuEAQhLN7s/
1869813
1667015
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-rdap-sec-12.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-rdap-sec-12.txt>
IETF Secretariat
2015-01-05
weirds
/arch/msg/weirds/iGBcjt-abz8vOR8dPsXQAn63SmQ/
1869812
1667012
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-rdap-query-18.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-rdap-query-18.txt>
IETF Secretariat
2015-01-05
weirds
/arch/msg/weirds/JiE2C18jOr_TwsI2PMtD_cZOIak/
1869811
1667023
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-bootstrap-11.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-bootstrap-11.txt>
IETF Secretariat
2015-01-02
weirds
/arch/msg/weirds/73l_FMe9t8GA8g1sdIIApF7wyRo/
1869160
1667008
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-object-inventory-06.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-object-inventory-06.txt>
IETF Secretariat
2015-01-02
weirds
/arch/msg/weirds/CgVeJE8BzPBWmZHPYeBmteRKog8/
1869157
1667015
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-rdap-sec-12.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-rdap-sec-12.txt>
IETF Secretariat
2015-01-02
weirds
/arch/msg/weirds/43HeHgRhSgIrspOE1AvaeLi4Tto/
1869156
1667012
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-using-http-15.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-using-http-15.txt>
IETF Secretariat
2015-01-02
weirds
/arch/msg/weirds/gPUWzBYFcM1GtzV0Q3h_mze-5VI/
1869148
1667011
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-json-response-14.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-json-response-14.txt>
IETF Secretariat
2015-01-02
weirds
/arch/msg/weirds/RzKUUK051ZiCM_xE4l0QAm_BSpc/
1869144
1667013
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-rdap-query-18.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-rdap-query-18.txt>
IETF Secretariat
2015-01-02
weirds
/arch/msg/weirds/IgL9iYBvWsGKWln3dGe5EMS5EOA/
1869139
1667023
[weirds] Protocol Action: 'Finding the Authoritative Registration Data (RDAP) Service' to Proposed Standard (draft-ietf-weirds-bootstrap-11.txt)[weirds] Protocol Action: 'Finding the Authoritative Registration Data (RDAP) Service' to Proposed Standard (draft-ietf-weirds-bootstrap-11.txt)
The IESG
2015-01-01
weirds
/arch/msg/weirds/unqIvTNFazXe3lOZI6di0PPoJ2c/
1868902
1667009
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-bootstrap-11.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-bootstrap-11.txt>
IETF Secretariat
2015-01-01
weirds
/arch/msg/weirds/f2WwgT3agi4LHSAT-nOnayVqmDI/
1868900
1667008
[weirds] Document Action: 'Registration Data Access Protocol Object Inventory Analysis' to Informational RFC (draft-ietf-weirds-object-inventory-06.txt)[weirds] Document Action: 'Registration Data Access Protocol Object Inventory Analysis' to Informational RFC (draft-ietf-weirds-object-inventory-06.txt)
The IESG
2015-01-01
weirds
/arch/msg/weirds/DvBa3N6ExR_tHm7HSY_pNUnzgOg/
1868899
1667014
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-object-inventory-06.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-object-inventory-06.txt>
IETF Secretariat
2015-01-01
weirds
/arch/msg/weirds/fXIWIcLpTgmCXMJMKsdOzMyzdgM/
1868897
1667015
[weirds] Protocol Action: 'Security Services for the Registration Data Access Protocol' to Proposed Standard (draft-ietf-weirds-rdap-sec-12.txt)[weirds] Protocol Action: 'Security Services for the Registration Data Access Protocol' to Proposed Standard (draft-ietf-weirds-rdap-sec-12.txt)
The IESG
2015-01-01
weirds
/arch/msg/weirds/-0YrgYMjoN9wVgd8HGvyVr64noE/
1868895
1667016
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-rdap-sec-12.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-rdap-sec-12.txt>
IETF Secretariat
2015-01-01
weirds
/arch/msg/weirds/XLr8dsVpMHvDXPC2Xm24EW7je3s/
1868894
1667012
[weirds] Protocol Action: 'HTTP usage in the Registration Data Access Protocol (RDAP)' to Proposed Standard (draft-ietf-weirds-using-http-15.txt)[weirds] Protocol Action: 'HTTP usage in the Registration Data Access Protocol (RDAP)' to Proposed Standard (draft-ietf-weirds-using-http-15.txt)
The IESG
2015-01-01
weirds
/arch/msg/weirds/LIEsviPPl315R3G531IbbQOSglg/
1868892
1667017
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-using-http-15.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-using-http-15.txt>
IETF Secretariat
2015-01-01
weirds
/arch/msg/weirds/CjybHjuL1h1VucMZHrUwkTwWyCM/
1868891
1667011
[weirds] Protocol Action: 'JSON Responses for the Registration Data Access Protocol (RDAP)' to Proposed Standard (draft-ietf-weirds-json-response-14.txt)[weirds] Protocol Action: 'JSON Responses for the Registration Data Access Protocol (RDAP)' to Proposed Standard (draft-ietf-weirds-json-response-14.txt)
The IESG
2015-01-01
weirds
/arch/msg/weirds/Yq_M47w4OQG28m1Xj8FAPn53R7o/
1868890
1667018
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-json-response-14.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-json-response-14.txt>
IETF Secretariat
2015-01-01
weirds
/arch/msg/weirds/YafOKA2a3nFgGCqJYKHBK-1s-6c/
1868888
1667013
[weirds] Protocol Action: 'Registration Data Access Protocol Query Format' to Proposed Standard (draft-ietf-weirds-rdap-query-18.txt)[weirds] Protocol Action: 'Registration Data Access Protocol Query Format' to Proposed Standard (draft-ietf-weirds-rdap-query-18.txt)
The IESG
2015-01-01
weirds
/arch/msg/weirds/I9q1p20-ArILLRum5XNvmE_wqls/
1868886
1667019
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-rdap-query-18.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-rdap-query-18.txt>
IETF Secretariat
2015-01-01
weirds
/arch/msg/weirds/fY5ZUMww6uT5nqmwULqfxsMG6S4/
1868885
1667023
Re: [weirds] CongratulationsRe: [weirds] Congratulations
Ning Kong
2015-01-01
weirds
/arch/msg/weirds/eKzou0S4oMJfVn-o-RpYI3Z0ls4/
1868780
1667020
[weirds] Congratulations[weirds] Congratulations
Murray S. Kucherawy
2015-01-01
weirds
/arch/msg/weirds/vSXQ1AVjGH3W3XACmN8pB3tGpZQ/
1868738
1667020
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-bootstrap-11.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-bootstrap-11.txt>
IETF Secretariat
2014-12-31
weirds
/arch/msg/weirds/pEKegQY4dVLJe2odwncXKa6sRRg/
1868642
1667008
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-json-response-14.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-json-response-14.txt>
IETF Secretariat
2014-12-31
weirds
/arch/msg/weirds/zCHVIYk7yLsFmu_gC0TAfxCGxyg/
1868633
1667013
[weirds] New Version Notification - draft-ietf-weirds-json-response-14.txt[weirds] New Version Notification - draft-ietf-weirds-json-response-14.txt
internet-drafts
2014-12-31
weirds
/arch/msg/weirds/G8hHuNO6kFbvKfUlCelBp2PMAQ0/
1868632
1667021
[weirds] I-D Action: draft-ietf-weirds-json-response-14.txt[weirds] I-D Action: draft-ietf-weirds-json-response-14.txt
internet-drafts
2014-12-31
weirds
/arch/msg/weirds/2Ijd53b3AFFl5qE5TLkqnnFAUqY/
1868631
1667022
[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-rdap-query-18.txt>[weirds] ID Tracker State Update Notice: <draft-ietf-weirds-rdap-query-18.txt>
IETF Secretariat
2014-12-31
weirds
/arch/msg/weirds/-PJn9kdqzL00345Yb9-lJWCpcpo/
1868616
1667023
Re: [weirds] About to push the approve button, but...Re: [weirds] About to push the approve button, but...
Pete Resnick
2014-12-31
weirds
/arch/msg/weirds/iVvDn9ttEtz3rKhRqX3ufUQtTAI/
1868615
1667073
Re: [weirds] About to push the approve button, but...Re: [weirds] About to push the approve button, but...
Pete Resnick
2014-12-31
weirds
/arch/msg/weirds/01o0NRhPcqZxQR-nuyjk8Gk2Cco/
1868614
1667073
Re: [weirds] About to push the approve button, but...Re: [weirds] About to push the approve button, but...
Andy Newton
2014-12-31
weirds
/arch/msg/weirds/w285_SdRyZyRM5b4kZyrBKu3em4/
1868604
1667073
Re: [weirds] About to push the approve button, but...Re: [weirds] About to push the approve button, but...
Andy Newton
2014-12-31
weirds
/arch/msg/weirds/M_djKCBbVyJ5Pqh50rDqJTjpLTE/
1868601
1667073
Re: [weirds] About to push the approve button, but...Re: [weirds] About to push the approve button, but...
Pete Resnick
2014-12-31
weirds
/arch/msg/weirds/S53eT3_UzewiezLdObEvInXGVxI/
1868499
1667073
4495 Messages