Subject
From
Date
List
[bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03[bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03
Martin Vigoureux
2017-02-13
bess
/arch/msg/bess/iDv6ijboYK6Hwra2ufOQL1oYmOU/
2328829
1686539
Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03
Rabadan, Jorge (Nokia - US)
2017-02-13
bess
/arch/msg/bess/VYckRSTcVoqDgG01_gmdC0aD5VY/
2328835
1686539
Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03
Satya Mohanty (satyamoh)
2017-02-13
bess
/arch/msg/bess/8cqKVsbT3KYbTtG4iziRliL74Sc/
2328873
1686539
Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03
Henderickx, Wim (Nokia - BE)
2017-02-14
bess
/arch/msg/bess/3bcnpTwRA8X735POMBuOZk6pKfQ/
2328990
1686539
Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03
Liu, Hua
2017-02-14
bess
/arch/msg/bess/OQcpyZ4yH-Mg9p9FFIG8o4nSIF8/
2329159
1686539
Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03
Jeff Tantsura
2017-02-14
bess
/arch/msg/bess/sO2BIBAQwywmtNet9vkhillWuvE/
2329082
1686539
Re: [bess] [ALU] WG Last Call fordraft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03Re: [bess] [ALU] WG Last Call fordraft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03
Oya Luengo, Roberto (Nokia - US)
2017-02-13
bess
/arch/msg/bess/jt-Hrv5zRfuxdpvl2nQFw5GiG_k/
2328859
1686539
Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03
Ali Sajassi (sajassi)
2017-02-14
bess
/arch/msg/bess/pNEkCYP1Os8hRy-NGqSDpCi3qhs/
2329277
1686539
Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03
John E Drake
2017-02-14
bess
/arch/msg/bess/avnLKpoanh3qdr8lMJ3LU1IdGoQ/
2329293
1686539
Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03
Patrice Brissette (pbrisset)
2017-02-14
bess
/arch/msg/bess/02mL557cdmn59LzPO-xh-g_H21k/
2329295
1686539
Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03
Jeffrey (Zhaohui) Zhang
2017-02-17
bess
/arch/msg/bess/XaOlINIiBFFm6DmE0xa7ypSMgng/
2331389
1686539
Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03
Ali Sajassi (sajassi)
2017-02-17
bess
/arch/msg/bess/aG3amkVjGy0-d40KJjBYLXNMEOg/
2331456
1686539
Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03
Nabeel Cocker
2017-02-18
bess
/arch/msg/bess/CHecIdqUZqPtxIHVEmOfXvWrbiw/
2331523
1686539
Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03
Jeffrey (Zhaohui) Zhang
2017-02-18
bess
/arch/msg/bess/qNQ1mI4KBAS8CYsAgzujvVlWqsY/
2331525
1686539
Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03
Ali Sajassi (sajassi)
2017-02-21
bess
/arch/msg/bess/w5SEWfQPVDJDj6bDaA4T6mAW5KU/
2332089
1686539
Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03
Jeffrey (Zhaohui) Zhang
2017-02-21
bess
/arch/msg/bess/VhaXgfb0-XcdvDQr9esISk8l0eE/
2332315
1686539
Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03
Nabeel Cocker
2017-02-18
bess
/arch/msg/bess/uwWxzFlbAo3au8Rjvtj5JBURac0/
2331524
1686539
Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03
Eric C Rosen
2017-02-20
bess
/arch/msg/bess/e2m_du6s5MNb7BHU5g5qsgwtaIM/
2331912
1686539
Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03
Jeffrey (Zhaohui) Zhang
2017-02-22
bess
/arch/msg/bess/ca-Iht2lTmMqHuqR8TaWuQPhJRM/
2332789
1686539
Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03Re: [bess] WG Last Call for draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03
Martin Vigoureux
2017-03-07
bess
/arch/msg/bess/4IdOf3wj4gpeUUAnjV-Yj72a2iU/
2338420
1686539
[bess] Chairs: Please consider adoption of draft-mackie-bess-nsh-bgp-control-plane[bess] Chairs: Please consider adoption of draft-mackie-bess-nsh-bgp-control-plane
Adrian Farrel
2017-02-13
bess
/arch/msg/bess/pzomCuf4_KLel0rHSJ5fvXKp82I/
2328673
1686482
[bess] Update to BGP for SFC: I-D Action: draft-mackie-bess-nsh-bgp-control-plane-04.txt[bess] Update to BGP for SFC: I-D Action: draft-mackie-bess-nsh-bgp-control-plane-04.txt
Adrian Farrel
2017-02-13
bess
/arch/msg/bess/5EImfb8kTa9GJ_YOPoXhXn3SCdQ/
2328670
1686480
[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-prefix-advertisement-04.txt[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-prefix-advertisement-04.txt
internet-drafts
2017-02-13
bess
/arch/msg/bess/O8yzwcsqXQF9IzhYJk029N6X3Fo/
2328440
1686411
[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03.txt[bess] I-D Action: draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding-03.txt
internet-drafts
2017-02-10
bess
/arch/msg/bess/JQzyxhRTgLEy1lDm8GouDFwrzIA/
2327913
1686261
[bess] BGP common parameter Yang module[bess] BGP common parameter Yang module
Patrice Brissette (pbrisset)
2017-02-10
bess
/arch/msg/bess/GOfzfC4xB-YW6NY90lvoMz7nyWU/
2327703
1686219
Re: [bess] BGP common parameter Yang moduleRe: [bess] BGP common parameter Yang module
Acee Lindem (acee)
2017-02-10
bess
/arch/msg/bess/ZXrYB3wwvHSRqb0KvNlFd92O_UU/
2327719
1686219
Re: [bess] BGP common parameter Yang moduleRe: [bess] BGP common parameter Yang module
Giles Heron
2017-02-10
bess
/arch/msg/bess/1buSlwIohVcvLeYmo7T9jd26Duc/
2327780
1686219
Re: [bess] BGP common parameter Yang moduleRe: [bess] BGP common parameter Yang module
Acee Lindem (acee)
2017-02-10
bess
/arch/msg/bess/ILThJovKM1tLZT9qnTnLyKsBxvs/
2327796
1686219
Re: [bess] BGP common parameter Yang moduleRe: [bess] BGP common parameter Yang module
Jeff Tantsura
2017-02-10
bess
/arch/msg/bess/nymiJJL8oMn926taNnOVV9xmOOI/
2327897
1686219
Re: [bess] BGP common parameter Yang moduleRe: [bess] BGP common parameter Yang module
Patrice Brissette (pbrisset)
2017-02-11
bess
/arch/msg/bess/27QNBKqRnBn8dIar4zbPLc3aSRo/
2328113
1686219
Re: [bess] BGP common parameter Yang moduleRe: [bess] BGP common parameter Yang module
Acee Lindem (acee)
2017-02-11
bess
/arch/msg/bess/OipXxT1TVmC-P1LoQ52T7SGiOGk/
2328143
1686219
Re: [bess] BGP common parameter Yang moduleRe: [bess] BGP common parameter Yang module
Xufeng Liu
2017-02-13
bess
/arch/msg/bess/H8UGFeh_eR9h7EJS5BFRbnsHwLM/
2328561
1686219
Re: [bess] BGP common parameter Yang moduleRe: [bess] BGP common parameter Yang module
Dhanendra Jain (dhjain)
2017-02-14
bess
/arch/msg/bess/w_8op7X9GNKtbL1Fa2BU6clcR5c/
2329319
1686219
Re: [bess] BGP common parameter Yang moduleRe: [bess] BGP common parameter Yang module
Xufeng Liu
2017-02-14
bess
/arch/msg/bess/armX4wADEeLADVyvpEC6ajePX7U/
2329329
1686219
Re: [bess] BGP common parameter Yang moduleRe: [bess] BGP common parameter Yang module
Dhanendra Jain (dhjain)
2017-02-14
bess
/arch/msg/bess/nJXFzfm7Kqbk2nr4eid42_Qc3no/
2329359
1686219
Re: [bess] BGP common parameter Yang moduleRe: [bess] BGP common parameter Yang module
Acee Lindem (acee)
2017-02-14
bess
/arch/msg/bess/Vpzt1zi9vtjJ9mVIkAAP-6vxFdA/
2329363
1686219
Re: [bess] BGP common parameter Yang moduleRe: [bess] BGP common parameter Yang module
Xufeng Liu
2017-02-14
bess
/arch/msg/bess/uO3wruaIwWkUbjuXpB9cCa_fnlc/
2329368
1686219
Re: [bess] BGP common parameter Yang moduleRe: [bess] BGP common parameter Yang module
Dhanendra Jain (dhjain)
2017-02-14
bess
/arch/msg/bess/4uR6lwwJzy61yy1x4L39WJ1wnng/
2329371
1686219
Re: [bess] BGP common parameter Yang moduleRe: [bess] BGP common parameter Yang module
Acee Lindem (acee)
2017-02-14
bess
/arch/msg/bess/m4F4ktQ-iLq_9kDWf_XTCXfICqc/
2329385
1686219
Re: [bess] BGP common parameter Yang moduleRe: [bess] BGP common parameter Yang module
Dhanendra Jain (dhjain)
2017-02-15
bess
/arch/msg/bess/lT07LYa5dNKxiIGzM2HsX008Cog/
2329953
1686219
40 Messages