Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Stephen Farrell
2017-06-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/EZMHnwBB5X8S6v_LkJsxgXAFjqg/
2410267
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2017-06-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/Z_nPGac3ez27C1q7yOauaenxzuM/
2410255
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Watson Ladd
2017-06-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/DUxF2vYbpbzC-ee_QnnzeC6nLKo/
2410213
1693630
Re: [Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-argon2-02Re: [Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-argon2-02
Stanislav V. Smyshlyaev
2017-06-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/b-Cziqd8ygeBDq0hhh5J9GbJD_U/
2410189
1711347
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
A. Huelsing
2017-06-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/SJtPQsxJxrU_ayPtPVbVpzVOt3Q/
2410176
1693630
[Cfrg] I-D Action: draft-mcgrew-hash-sigs-07.txt[Cfrg] I-D Action: draft-mcgrew-hash-sigs-07.txt
internet-drafts
2017-06-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/aHzfYIM9i237Q9WY_aNRM4HUTfw/
2410046
1711883
[Cfrg] cfrg - Requested session has been scheduled for IETF 99[Cfrg] cfrg - Requested session has been scheduled for IETF 99
"IETF Secretariat"
2017-06-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/svvlxpY3kF13cs9DGRG3lRFI-aw/
2409017
1711386
Re: [Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-argon2-02Re: [Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-argon2-02
Russ Housley
2017-06-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/xE1tFRMjccTJD9WQUvdssQMOMTo/
2408948
1711347
[Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-argon2-02[Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-argon2-02
Russ Housley
2017-06-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/a8x8zS5mcrti7p3gJJCF8zoOzxM/
2408944
1711347
Re: [Cfrg] How to (pre-)compute a ladder [revised version]Re: [Cfrg] How to (pre-)compute a ladder [revised version]
Antonio Sanso
2017-06-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/hxgFdqb55kqq5wWBpTKQueVkLzo/
2408619
1692839
[Cfrg] The CFRG RG has placed draft-nir-cfrg-rfc7539bis in state "Candidate RG Document"[Cfrg] The CFRG RG has placed draft-nir-cfrg-rfc7539bis in state "Candidate RG Document"
IETF Secretariat
2017-06-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/m9ZoSmSfi2QlvqOom4ng8vE4N8A/
2407436
1710763
[Cfrg] Call for agenda items for meeting at IETF99[Cfrg] Call for agenda items for meeting at IETF99
Paterson, Kenny
2017-06-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/5VB5GWsIPiHVfkmgCseUea6mMtc/
2407429
1710759
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-re-keying-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-re-keying-02.txt
Stanislav V. Smyshlyaev
2017-06-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/vKSrknHD-drLxX8IV1C_Z-N61vM/
2406675
1707717
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Stephen Farrell
2017-06-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/tTH1YWr6OHRjHoDDKCLO_gBuA6s/
2406647
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Stephen Farrell
2017-06-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/TDzkFZsU1kaUwOFXqCGelo-yMSU/
2406644
1693630
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-re-keying-03.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-re-keying-03.txt
internet-drafts
2017-06-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/UkPoSTza6GqtfiGmmsy5eMeBz90/
2406641
1710427
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
A. Huelsing
2017-06-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/1eNuF1XuxwUsI5iJhW99LJlucY0/
2406597
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Stephen Farrell
2017-06-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/ZqzevQ6nsBsEyepWqx8x5XzGHCA/
2406249
1693630
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Paterson, Kenny
2017-06-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/yn6rpdoL-BBofsUbETYcKF40MPg/
2406237
1693630
[Cfrg] FW: [irsg] IETF 99 Preliminary Agenda[Cfrg] FW: [irsg] IETF 99 Preliminary Agenda
Paterson, Kenny
2017-06-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/52Mms8arfqKmpf36nD04seql4Q4/
2405707
1709966
Re: [Cfrg] How to (pre-)compute a ladder [revised version]Re: [Cfrg] How to (pre-)compute a ladder [revised version]
Peter Dettman
2017-06-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/39tfYKoF7W87DF6NxqWXtXc7Y7M/
2405170
1692839
Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08Re: [Cfrg] [irsg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-08
Stephen Farrell
2017-06-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/nV-NpirZfwsbkPjw8FgK5JppgB8/
2405102
1693630
Re: [Cfrg] RFC Draft for KangarooTwelve XOF draft-viguier-kangarootwelve-00Re: [Cfrg] RFC Draft for KangarooTwelve XOF draft-viguier-kangarootwelve-00
David Wong
2017-06-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/DpQlbgWsDOnxJnyBUnZMQdqL3mQ/
2404947
1709408
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-02.txt
Blocki, Jeremiah M
2017-06-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/V17fLSZvFaHBwCQ3Kf6b--GCkTE/
2404901
1693709
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-04.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-04.txt
Paterson, Kenny
2017-06-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/rnt59-rWuz3Y-wenurtKcqJh63Q/
2404859
1687955
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-04.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-04.txt
Paterson, Kenny
2017-06-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/WK98UUqmVHj5ypjr7FDaWL3EPDw/
2404847
1687955
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-02.txt
Paterson, Kenny
2017-06-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/yQIg42dulXrP3_azpnksY6tfiO4/
2404843
1693709
[Cfrg] RFC Draft for KangarooTwelve XOF draft-viguier-kangarootwelve-00[Cfrg] RFC Draft for KangarooTwelve XOF draft-viguier-kangarootwelve-00
BenoƮt Viguier
2017-06-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/pBv904mVS0K3BbHBuIWDMdzWkHE/
2404497
1709408
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-re-keying-02.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-re-keying-02.txt
Russ Housley
2017-06-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/ilv4WrhBTPZ1m786-0CgYHdqbAE/
2402236
1707717
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-re-keying-02.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-re-keying-02.txt
internet-drafts
2017-06-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/hD1fcImAkNscZDjTOvMe5LR5zXM/
2400326
1707717
Re: [Cfrg] Reference for hash substitution attack against RSASSA-PSS and its mitigationRe: [Cfrg] Reference for hash substitution attack against RSASSA-PSS and its mitigation
Dan Brown
2017-06-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/JycdWrl4OlKAq29nXULe-UZjdiM/
2400307
1707448
Re: [Cfrg] Reference for hash substitution attack against RSASSA-PSS and its mitigationRe: [Cfrg] Reference for hash substitution attack against RSASSA-PSS and its mitigation
Mike Jones
2017-06-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/tYzmbigkIj1QDCiMfSUbaKc5eHc/
2400171
1707448
Re: [Cfrg] Reference for hash substitution attack against RSASSA-PSS and its mitigationRe: [Cfrg] Reference for hash substitution attack against RSASSA-PSS and its mitigation
Paterson, Kenny
2017-06-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/_4K6mB8rESts_HOIlcVl5pjcvq0/
2400100
1707448
[Cfrg] Reference for hash substitution attack against RSASSA-PSS and its mitigation[Cfrg] Reference for hash substitution attack against RSASSA-PSS and its mitigation
Mike Jones
2017-06-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/p11bCBYSxrcW1YBTUoDkhpvnCf0/
2399632
1707448
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-05.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-05.txt
Adam Langley
2017-05-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/tQdzbwwUYcDPQj39b7y9OL_GvQ4/
2395594
1705474
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-05.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-gcmsiv-05.txt
internet-drafts
2017-05-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/CuBz9ZUztMXPHouUDsKXHXE9Upo/
2395590
1705474
Re: [Cfrg] ECC mod 8^91+5Re: [Cfrg] ECC mod 8^91+5
Dan Brown
2017-05-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/MPIPPbOPIsKhvm47peVHJ0oUvKw/
2393951
1704212
Re: [Cfrg] ECC mod 8^91+5Re: [Cfrg] ECC mod 8^91+5
David Jacobson
2017-05-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/UzPbypeTJJsXo7OpNZ2O9uOFtJg/
2393230
1704212
[Cfrg] ECC mod 8^91+5[Cfrg] ECC mod 8^91+5
Dan Brown
2017-05-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/74QgWGbDHbWxV32UunmejL0mIMY/
2392961
1704212
Re: [Cfrg] ISRG review: draft-nir-cfrg-rfc7539bisRe: [Cfrg] ISRG review: draft-nir-cfrg-rfc7539bis
Paterson, Kenny
2017-05-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/__z1o3DbRhfv_tJkYyqtNwnUcgk/
2392381
1703966
40 Messages