[ITU+IETF] Your Call Centre in China and Hong Kong[ITU+IETF] Your Call Centre in China and Hong Kong
cnfaxline
2006-06-08
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/1ZvNs1GVQPFHbM1Z8zbPQAMZHpI/
816888
1443643
[ITU+IETF] A NE PAS MANQUER... sur Decideur.com[ITU+IETF] A NE PAS MANQUER... sur Decideur.com
Decideur.com
2003-06-23
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/Vk7oWE8hfBUlj86N90-oaNXpicQ/
816887
1443644
[ITU+IETF] Votre inscription au Club des Decideurs[ITU+IETF] Votre inscription au Club des Decideurs
Le Club des Decideurs
2003-05-27
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/Y_zaxFbj-bGnnz8XYh7FFLGrvJ4/
816886
1443645
[ITU+IETF] URGENT BUSINESS ASSISTANCE[ITU+IETF] URGENT BUSINESS ASSISTANCE
datt909
2002-11-09
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/c_mAUadh8nGFh65pp-rfGJIY60E/
816885
1443646
[ITU+IETF] Why Not Increase Your Income Dramatically[ITU+IETF] Why Not Increase Your Income Dramatically
Nick
2002-10-07
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/jDq7MGEl4Isqzlf56eFRs8-LfXk/
816884
1443647
[ITU+IETF] Status of IETF and ITU-T standards[ITU+IETF] Status of IETF and ITU-T standards
Antony Oodan
2002-04-12
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/5o4_v3a-9CevPr_zezFaOM2E8ck/
816883
1443648
[ITU+IETF] WebForce wishes[ITU+IETF] WebForce wishes
WebForce
2002-01-28
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/k7-9vEDMo2z0S-1LWI8rfzKa-KY/
816882
1443649
[ITU+IETF] (no subject)[ITU+IETF] (no subject)
Teddy A Purwadi
2000-10-26
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/9sa7twC-BsaKTZNJRETcCh0t2co/
816881
1443650
[ITU+IETF] subscribe arif@hellosoft.com[ITU+IETF] subscribe arif@hellosoft.com
A Mohammed Arif
2000-10-11
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/bdo-1r61CicMm62xFUOniAU8sKg/
816880
1443651
Re[5]: [ITU+IETF] Re: [Enum] Re: 48th IETF: ENUM ... SchRe[5]: [ITU+IETF] Re: [Enum] Re: 48th IETF: ENUM ... Sch
Andrew.Gallant
2000-06-28
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/mgvKYPPTT7h55mQT_oZMWM-2Im0/
816879
1443652
Re[4]: [ITU+IETF] Re: [Enum] Re: 48th IETF: ENUM ... SchRe[4]: [ITU+IETF] Re: [Enum] Re: 48th IETF: ENUM ... Sch
Richard Shockey
2000-06-28
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/D4UpSaHEexlFFQrlmr1jDjzPPAc/
816878
1443652
[ITU+IETF] Re: [Enum] Re: 48th IETF: ENUM ... Scheduling[ITU+IETF] Re: [Enum] Re: 48th IETF: ENUM ... Scheduling
Andrew.Gallant
2000-06-26
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/z_yaf7ZtzeMPvSGmPzHyLuTPR18/
816877
1443653
Re:[Enum] Re:Re: [ITU+IETF] NNAR Workshop Issues 4 and 5Re:[Enum] Re:Re: [ITU+IETF] NNAR Workshop Issues 4 and 5
to-tamura
2000-05-08
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/i99zLeEqqd9jTNoelUFyx2DwGO8/
816876
1443654
Re:Re: [ITU+IETF] NNAR Workshop Issues 4 and 5Re:Re: [ITU+IETF] NNAR Workshop Issues 4 and 5
Patrik Fältström
2000-05-08
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/t4daQdfebIbhuz_-HalHX5I3Ca8/
816875
1443655
Re:Re: [ITU+IETF] NNAR Workshop Issues 4 and 5Re:Re: [ITU+IETF] NNAR Workshop Issues 4 and 5
to-tamura
2000-04-12
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/0WYAwQbO_6x6X9ph26aEJlO83SY/
816874
1443655
Re:Re: [ITU+IETF] NNAR Workshop Issues 4 and 5Re:Re: [ITU+IETF] NNAR Workshop Issues 4 and 5
to-tamura
2000-04-07
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/cY6LaVKJNCkkK4EIEp4uxAMKTVw/
816873
1443655
RE: [Enum] Re: [ITU+IETF] NNAR Workshop Issues 4 and 5RE: [Enum] Re: [ITU+IETF] NNAR Workshop Issues 4 and 5
Rosen, Brian
2000-04-06
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/D-PmzZtwoUa0ZoGl2ZZT5iphO0E/
816872
1443655
Re: [ITU+IETF] NNAR Workshop Issues 4 and 5Re: [ITU+IETF] NNAR Workshop Issues 4 and 5
Richard Shockey
2000-04-06
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/96M_mr5vp-GnDPYH8IqshvuylTs/
816871
1443655
[ITU+IETF] NP Info[ITU+IETF] NP Info
Andrew.Gallant
2000-03-28
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/xUltGZ_X_EAftOiahldz94_UFFM/
816870
1443656
[ITU+IETF] NNAR Workshop Issues 4 and 5[ITU+IETF] NNAR Workshop Issues 4 and 5
to-tamura
2000-03-21
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/7F2QnHXuPjmxmfg3Wyajds4sOuM/
816869
1443655
[ITU+IETF] subscribe to the mailing list[ITU+IETF] subscribe to the mailing list
Jeongyun Kim
2000-03-21
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/b6T9nbcgIFAnjDL7w6mNWO7A9a4/
816868
1443657
[ITU+IETF] FYI - Fwd: I-D ACTION:draft-foster-e164-gstn-np-00.txt[ITU+IETF] FYI - Fwd: I-D ACTION:draft-foster-e164-gstn-np-00.txt
Richard Shockey
2000-03-17
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/aMcuEmu6a0LK3zDIoZ-z1HrDw_8/
816867
1443658
[ITU+IETF] Fwd: I-D ACTION:draft-vaudreuil-enum-e164dir-00.txt[ITU+IETF] Fwd: I-D ACTION:draft-vaudreuil-enum-e164dir-00.txt
Richard Shockey
2000-03-16
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/Nv9oPkVbWukjFLdjKh5pLi67Vqs/
816866
1443659
[ITU+IETF] test message - please ignore[ITU+IETF] test message - please ignore
phranck
2000-02-25
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/9oslgXzgSa8wSjTrlZ4eeTQUwYU/
816865
1443660
[ITU+IETF] working on Issue 6 (E.164 ...)[ITU+IETF] working on Issue 6 (E.164 ...)
Andrew.Gallant
2000-02-17
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/K7zrBEfUvFX1B8bbmo2IJzCBgIg/
816864
1443661
[ITU+IETF] (no subject)[ITU+IETF] (no subject)
Das Swapan-P29237
2000-02-10
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/H2mszEonxedETXdmHI-3vWKLRE4/
816863
1443650
RE: [ITU+IETF] Re: IP-TelecomsRE: [ITU+IETF] Re: IP-Telecoms
Tar, John
2000-02-10
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/ihFXIQgZeQ6K3wcQK6Gm3dGbLQY/
816862
1443664
[ITU+IETF] RE: IP-Telecoms[ITU+IETF] RE: IP-Telecoms
Dayao, Al
2000-02-10
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/BmFWPS2kGzntBbHjqhzpcsLTtsQ/
816861
1443664
RE: [ITU+IETF] comments on workshop issue 7 (E.212 IMSIs ...) - l ongRE: [ITU+IETF] comments on workshop issue 7 (E.212 IMSIs ...) - l ong
Emad Qaddoura
2000-02-09
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/NMPkS3fDWOH3hXXZmZY5B4IiMs0/
816860
1443662
Fwd: [ITU+IETF] comments on workshop issue 7 (E.212 IMSIs ...) - longFwd: [ITU+IETF] comments on workshop issue 7 (E.212 IMSIs ...) - long
Fred Baker
2000-02-09
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/CYByP5N84Em73h2JVnWbKEIbZw4/
816859
1443663
[ITU+IETF] Re: IP-Telecoms[ITU+IETF] Re: IP-Telecoms
Fred Baker
2000-02-09
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/pn1p5zRnlIRqIACRZLqKh7wcFQ0/
816858
1443664
Re: [ITU+IETF] Re: comments on workshop issue 7 (E.212 IMSIsRe: [ITU+IETF] Re: comments on workshop issue 7 (E.212 IMSIs
Fred Baker
2000-02-09
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/8Lb4FjEHSRah4PuyFh438S95UF8/
816857
1443665
Re: [ITU+IETF] Re: comments on workshop issue 7 (E.212 IMSIsRe: [ITU+IETF] Re: comments on workshop issue 7 (E.212 IMSIs
Andrew.Gallant
2000-02-08
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/LOXSbYHl14UjCjpGmblytfoK3wQ/
816856
1443665
[ITU+IETF] Re: comments on workshop issue 7 (E.212 IMSIs ...) - long[ITU+IETF] Re: comments on workshop issue 7 (E.212 IMSIs ...) - long
Fred Baker
2000-02-08
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/8DIVlUtX6YQT_4PAvhxbARxPFYY/
816855
1443663
[ITU+IETF] comments on workshop issue 7 (E.212 IMSIs ...) - long[ITU+IETF] comments on workshop issue 7 (E.212 IMSIs ...) - long
Andrew.Gallant
2000-02-08
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/XveWNIdGoleVwT8dCzmwESaeD0U/
816854
1443663
[ITU+IETF] comments on workshop issue 7 (E.212 IMSIs ...) - long[ITU+IETF] comments on workshop issue 7 (E.212 IMSIs ...) - long
Andrew.Gallant
2000-02-08
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/HipZSvdrKA6kHesy32qq-ihPsjk/
816853
1443663
RE: [ITU+IETF] RE: [Enum] Re: Structure of DNS entry for ENUMRE: [ITU+IETF] RE: [Enum] Re: Structure of DNS entry for ENUM
Anne Brown
2000-02-08
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/a8MaSSV3zz7V1KFMasWbN8Jl0EI/
816852
1443667
[ITU+IETF] Re[2]: Key Exchange for Network Architectures (KENA)[ITU+IETF] Re[2]: Key Exchange for Network Architectures (KENA)
Fred Baker
2000-02-07
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/YW02SnCxYE_0Lsxy_tbBz5wDCWE/
816851
1443666
RE: [ITU+IETF] RE: [Enum] Re: Structure of DNS entry for ENUMRE: [ITU+IETF] RE: [Enum] Re: Structure of DNS entry for ENUM
Lind, Steven D, ALARC
2000-02-07
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/uMdNzZvjmyMiv40EyCC5fMkntHw/
816850
1443667
RE: [ITU+IETF] RE: [Enum] Re: Structure of DNS entry for ENUMRE: [ITU+IETF] RE: [Enum] Re: Structure of DNS entry for ENUM
Melinda.Shore
2000-02-07
itu+ietf
/arch/msg/itu+ietf/Rx35fTbejWWK9Vaflvajnhj2asg/
816849
1443667
85 Messages