Re: [V3] Status, agenda, docs?Re: [V3] Status, agenda, docs?
Harald Alvestrand
2020-02-27
v3
/arch/msg/v3/vV3KzzS5doia7NAwfH0bclAyxiI/
2841124
1880449
Re: [V3] Status, agenda, docs?Re: [V3] Status, agenda, docs?
Roni Even (A)
2020-02-27
v3
/arch/msg/v3/7e7T1n2U0oI9ZnGK525IwbVJMXM/
2841058
1880449
Re: [V3] Status, agenda, docs?Re: [V3] Status, agenda, docs?
Mirja Kuehlewind
2020-02-27
v3
/arch/msg/v3/shE9--TJIGpxy7fQsUegeE4ta1k/
2841057
1880449
[V3] Status, agenda, docs?[V3] Status, agenda, docs?
Harald Alvestrand
2020-02-27
v3
/arch/msg/v3/gbHEwv-5Kq87oM2o5Pi-gNVep9U/
2841042
1880449
Re: [V3] New mailer and IETF107 BoF on RIPT - voice over httpbis/quicRe: [V3] New mailer and IETF107 BoF on RIPT - voice over httpbis/quic
Phillip Hallam-Baker
2020-02-24
v3
/arch/msg/v3/LSZOIb6hRhjfy_vH3qO4RMfcMAs/
2839364
1879760
Re: [V3] New mailer and IETF107 BoF on RIPT - voice over httpbis/quicRe: [V3] New mailer and IETF107 BoF on RIPT - voice over httpbis/quic
Spencer Dawkins at IETF
2020-02-24
v3
/arch/msg/v3/fkPXz2M35dzv_druf0GPEgvqUs4/
2839298
1879760
Re: [V3] New mailer and IETF107 BoF on RIPT - voice over httpbis/quicRe: [V3] New mailer and IETF107 BoF on RIPT - voice over httpbis/quic
Eric Rescorla
2020-02-22
v3
/arch/msg/v3/V2BuGEZJpEMcAKcYLNHDMtV3i70/
2838950
1879760
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Asveren, Tolga
2020-02-20
v3
/arch/msg/v3/T3p_78FVQ3ld23yAntW89GvEsmo/
2838144
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Jonathan Rosenberg
2020-02-20
v3
/arch/msg/v3/zxT2nVT5R2UcvHm5d6RXQGY2djo/
2837741
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Jonathan Rosenberg
2020-02-20
v3
/arch/msg/v3/hf4-daviT45s9dUq-xvirj0zLhE/
2837740
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Cullen Jennings (fluffy)
2020-02-20
v3
/arch/msg/v3/SEJtdCaBn1xHcZz5Y9SNom5tGog/
2837726
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Asveren, Tolga
2020-02-20
v3
/arch/msg/v3/U6PGq8ZZUz79prvn-A2axZVqtC4/
2837722
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Spencer Dawkins at IETF
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/Bs_rzNgEgzckHV3YBsAK7npKHTM/
2837594
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Justin Uberti
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/9SozVf4VmH3G_LfwTJ6yynIwU6U/
2837505
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Cullen Jennings (fluffy)
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/6MmLo0dkgbm-kJRD4dduCe81ckQ/
2837400
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Joerg Ott
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/q17uwrbVnODPRKXG42fMz2e0cv8/
2837397
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Cullen Jennings (fluffy)
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/CejM8m2kfcmojwd1l6vZfL00Plw/
2837394
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Cullen Jennings (fluffy)
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/f7KqC4KnGjtIT34kpiFTIEnrInU/
2837386
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Marc Petit-Huguenin
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/UYwZ5fmJnRVPW--QNBdvLhrMRLM/
2837359
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Ross Finlayson
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/r2PFjsupzrrH_3OX0AaOTY-7PVg/
2837352
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Ross Finlayson
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/CNzw9UKAtWx8_B1xfY0m48wfw2o/
2837328
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Jonathan Rosenberg
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/oLLxsSYPaH320tr6xYjbnuDrab8/
2837307
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Spencer Dawkins at IETF
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/44TvZMrJ7D12kixDThf31Py69W4/
2837286
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Spencer Dawkins at IETF
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/j_lmXk5D9jYFsGx31kl9jCNYLHA/
2837284
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Justin Uberti
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/SaReNp0PlR9Y93irhHmKWUmPvV8/
2837176
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Justin Uberti
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/B6LgEwi_yFcehBZWaaN-jzq6ezo/
2837174
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Asveren, Tolga
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/hhppNrfrvyQ3nZMjF3QWURdkBwg/
2837142
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Spencer Dawkins at IETF
2020-02-18
v3
/arch/msg/v3/3tQYG1FAlka99h9XlyjUJgJT-CY/
2837069
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Ross Finlayson
2020-02-18
v3
/arch/msg/v3/8QiJbZE4zJEHye9QDVn6O_7zHhw/
2836968
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Asveren, Tolga
2020-02-18
v3
/arch/msg/v3/YSaWOuv5nzbhMlAFbRIZHqNIC88/
2836948
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Jonathan Rosenberg
2020-02-18
v3
/arch/msg/v3/h8kNq4Wdj_np7WOdesbZUGOjMHY/
2836874
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Jonathan Rosenberg
2020-02-18
v3
/arch/msg/v3/S79BbMR31wRu_osBUZXEbV9s5SQ/
2836872
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Jonathan Rosenberg
2020-02-18
v3
/arch/msg/v3/jTDelnmW4M0bjVO3mZgrdlkR68I/
2836869
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Samir Srivastava
2020-02-18
v3
/arch/msg/v3/LgGPOo53V2th6g14aPp2qADIHT0/
2836853
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Steve Donovan
2020-02-18
v3
/arch/msg/v3/WF6EqPTry8UqTZzMRz2pA7oTKH4/
2836837
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Asveren, Tolga
2020-02-15
v3
/arch/msg/v3/tKQZUolk4rpL73gMbYDwwnCr2E8/
2836222
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Asveren, Tolga
2020-02-15
v3
/arch/msg/v3/Q7iSA6mrZdPrvvd0qTO8DL0kDaY/
2836219
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Justin Uberti
2020-02-15
v3
/arch/msg/v3/1SIDBe64cIxysezzIsze89q4eWg/
2836119
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Ross Finlayson
2020-02-15
v3
/arch/msg/v3/2jAyqsXuYZZhKC_0D6xPMsl7PDM/
2836113
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Spencer Dawkins at IETF
2020-02-15
v3
/arch/msg/v3/zdpFWAEsWLjHc2NUv9ShmNtTDvs/
2836099
1878518
47 Messages