Re: [OSPF] RtgDir review: draft-smirnov-ospf-xaf-teRe: [OSPF] RtgDir review: draft-smirnov-ospf-xaf-te
Anton Smirnov
2016-06-18
ospf
/arch/msg/ospf/S1e6PMWA35Vree4upjK74dAiFlc/
2225016
1535879
[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-09.txt[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-09.txt
internet-drafts
2016-06-17
ospf
/arch/msg/ospf/xwIMIIbauslJmb45pTCKX5vWXnY/
2224509
1535876
Re: [OSPF] IPR Disclosure Cisco Systems, Inc.'s Statement about IPR related to draft-ietf-ospf-segment-routing-extensionsRe: [OSPF] IPR Disclosure Cisco Systems, Inc.'s Statement about IPR related to draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions
Alia Atlas
2016-06-16
ospf
/arch/msg/ospf/FrhlAwapD5i74wf4fPfPDcZpmeQ/
2224095
1535877
Re: [OSPF] IPR Disclosure Cisco Systems, Inc.'s Statement about IPR related to draft-ietf-ospf-segment-routing-extensionsRe: [OSPF] IPR Disclosure Cisco Systems, Inc.'s Statement about IPR related to draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions
Peter Psenak
2016-06-16
ospf
/arch/msg/ospf/icElcKyj_1lF7__wuA8aVAF2ukI/
2223885
1535877
Re: [OSPF] IPR Disclosure Cisco Systems, Inc.'s Statement about IPR related to draft-ietf-ospf-segment-routing-extensionsRe: [OSPF] IPR Disclosure Cisco Systems, Inc.'s Statement about IPR related to draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions
Alia Atlas
2016-06-15
ospf
/arch/msg/ospf/iraGGwhKxuzJeR1poq8PZ92nHxE/
2223754
1535877
[OSPF] IPR Disclosure Cisco Systems, Inc.'s Statement about IPR related to draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions[OSPF] IPR Disclosure Cisco Systems, Inc.'s Statement about IPR related to draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions
IETF Secretariat
2016-06-15
ospf
/arch/msg/ospf/Wg63a8MQPk61dNHhXoR260LcWrA/
2223745
1535877
Re: [OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-08.txtRe: [OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-08.txt
Acee Lindem (acee)
2016-06-14
ospf
/arch/msg/ospf/M-pVpyvaycUsM0vFAB6H24JPM5k/
2222802
1535878
[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-08.txt[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-08.txt
internet-drafts
2016-06-13
ospf
/arch/msg/ospf/b1cd658svlFI_xwWmSOABFbZSOo/
2222794
1535878
Re: [OSPF] [RTG-DIR] RtgDir review: draft-smirnov-ospf-xaf-teRe: [OSPF] [RTG-DIR] RtgDir review: draft-smirnov-ospf-xaf-te
Acee Lindem (acee)
2016-06-10
ospf
/arch/msg/ospf/dA9wNpgiikzCcMEGaHHLzODCgKk/
2221839
1535879
[OSPF] RtgDir review: draft-smirnov-ospf-xaf-te[OSPF] RtgDir review: draft-smirnov-ospf-xaf-te
Manav Bhatia
2016-06-10
ospf
/arch/msg/ospf/FIkkMvZYHFQdRhcoJSQE5K_N-WU/
2221634
1535879
Re: [OSPF] AD review of draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07Re: [OSPF] AD review of draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07
Acee Lindem (acee)
2016-06-09
ospf
/arch/msg/ospf/-5bAQoqSARvEbTLaQ2DveW9wprc/
2221580
1535881
Re: [OSPF] AD review of draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07Re: [OSPF] AD review of draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07
Alia Atlas
2016-06-09
ospf
/arch/msg/ospf/UGhOGaisFacBDvryhPqWS_pQBrQ/
2221579
1535881
Re: [OSPF] AD review of draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07Re: [OSPF] AD review of draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07
Acee Lindem (acee)
2016-06-09
ospf
/arch/msg/ospf/5972lcpvfXtq75RNghuU9LJ17Pk/
2221575
1535881
[OSPF] Last Call: <draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07.txt> (OSPFv3 over IPv4 for IPv6 Transition) to Proposed Standard[OSPF] Last Call: <draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07.txt> (OSPFv3 over IPv4 for IPv6 Transition) to Proposed Standard
The IESG
2016-06-09
ospf
/arch/msg/ospf/Gb59mYJ_5bkq4RpkVKWp1SIFJqU/
2221522
1535880
[OSPF] AD review of draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07[OSPF] AD review of draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07
Alia Atlas
2016-06-09
ospf
/arch/msg/ospf/rK06qiOtM129DA0JRRg1MKv8dLM/
2221504
1535881
[OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)[OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Clarence Filsfils
2016-06-06
ospf
/arch/msg/ospf/saNuItGeMxiCv8rDC7bAmAgsESo/
2219425
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Stefano Previdi (sprevidi)
2016-06-06
ospf
/arch/msg/ospf/w1KwlFl7_FJm4KP2rC3Qbeafykk/
2219373
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Peter Psenak
2016-06-05
ospf
/arch/msg/ospf/NjLcy3JB8-139AqxvVX71Pe8zcE/
2219184
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (
Henderickx, Wim (Nokia - BE)
2016-06-05
ospf
/arch/msg/ospf/_pJ_yxU1OJq6YQQeTySAjmJD02Y/
2219103
1535883
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Hannes Gredler
2016-06-04
ospf
/arch/msg/ospf/ek7P9GXTClXTX292Gobp-SZ4bUQ/
2218884
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Jeff Tantsura
2016-06-03
ospf
/arch/msg/ospf/aN96o7E7hOJI3cGJHo9603XWSYM/
2218788
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Rob Shakir
2016-06-03
ospf
/arch/msg/ospf/bWVsnJ9PXtUEDpNlbkUjEWGVkno/
2218783
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Acee Lindem (acee)
2016-06-03
ospf
/arch/msg/ospf/5XOvhN1ApyF8NBD1syWOp73-Tmk/
2218771
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Acee Lindem (acee)
2016-06-02
ospf
/arch/msg/ospf/dpVz94ymmBrdezvLtQmF97Sl1Vo/
2217811
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Dolganow, Andrew (Nokia - SG)
2016-06-02
ospf
/arch/msg/ospf/MOyCl5Zcab53ZmkXANDxZlzLXEI/
2217615
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Rob Shakir
2016-05-31
ospf
/arch/msg/ospf/0bs3KBmymx5T8rJmmYIN3J72h_g/
2216627
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Jeff Tantsura
2016-05-31
ospf
/arch/msg/ospf/33m9-gMGbVeHRNhViou1BEfdIDw/
2216530
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Henderickx, Wim (Nokia - BE)
2016-05-31
ospf
/arch/msg/ospf/TT7dDaAvhvIjH2PcptWIVvOeNFM/
2216415
1535882
Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)Re: [OSPF] Working Group Last Call for OSPF Extensions for Segment Routing - draft-ietf-ospf-segment-routing-extensions (Correct Draft Authors E-mail)
Peter Psenak
2016-05-31
ospf
/arch/msg/ospf/Zi9oLiuIdf-go7YdXxWnWPGVIJ4/
2216346
1535882
[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07.txt[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-07.txt
internet-drafts
2016-05-24
ospf
/arch/msg/ospf/aEwfAyzv7PPMdkAGfFgYiAuCJ1Q/
2213285
1535884
[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-06.txt[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-06.txt
internet-drafts
2016-05-23
ospf
/arch/msg/ospf/bwRJ4UbUqXYCFYX9TbBjttL6LFU/
2212527
1535885
[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-05.txt[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-transition-to-ospfv3-05.txt
internet-drafts
2016-05-23
ospf
/arch/msg/ospf/R_taGkl-uSPhzYyvenw9SNB795k/
2212515
1535886
[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-ospfv3-lsa-extend-10.txt[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-ospfv3-lsa-extend-10.txt
internet-drafts
2016-05-23
ospf
/arch/msg/ospf/cMRLWp8QN0evOYTE1SyQbjVDDMQ/
2212500
1535887
[OSPF] FW: NomCom 2016-2017 Call for Volunteers[OSPF] FW: NomCom 2016-2017 Call for Volunteers
Acee Lindem (acee)
2016-05-20
ospf
/arch/msg/ospf/Tf46RMavTmVOW4tL5XIzRnwvro4/
2211774
1535888
[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-mrt-02.txt[OSPF] I-D Action: draft-ietf-ospf-mrt-02.txt
internet-drafts
2016-05-18
ospf
/arch/msg/ospf/p5xQDCZ0QJl7tWuBdU5C9OwZeO4/
2210511
1535889
Re: [OSPF] Fw: New Version Notification for draft-manjuldtv-ospf-sequence-number-00.txtRe: [OSPF] Fw: New Version Notification for draft-manjuldtv-ospf-sequence-number-00.txt
Jeff Tantsura
2016-05-18
ospf
/arch/msg/ospf/T1VYg6qLLKKQEtaEUGFF98LU1z4/
2210056
1535890
Re: [OSPF] Fw: New Version Notification for draft-manjuldtv-ospf-sequence-number-00.txtRe: [OSPF] Fw: New Version Notification for draft-manjuldtv-ospf-sequence-number-00.txt
Acee Lindem (acee)
2016-05-17
ospf
/arch/msg/ospf/UbgJpIBwFCLI1XC_kaKrrtW1g3o/
2209727
1535890
Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-yang-03 questions and doubtsRe: [OSPF] draft-ietf-ospf-yang-03 questions and doubts
Acee Lindem (acee)
2016-05-17
ospf
/arch/msg/ospf/D7qM1ajvDPbnIySNDlaiccbfUyo/
2209514
1535935
Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-yang-03 questions and doubtsRe: [OSPF] draft-ietf-ospf-yang-03 questions and doubts
t.petch
2016-05-17
ospf
/arch/msg/ospf/GWdHZpil9WuhPdnlLYZ8yOWYK2g/
2209467
1535935
Re: [OSPF] draft-ietf-ospf-yang-03 questions and doubtsRe: [OSPF] draft-ietf-ospf-yang-03 questions and doubts
Alan Davey
2016-05-16
ospf
/arch/msg/ospf/Li0X6ZHBicpF8cj0vwAAjYUucj4/
2208991
1535935
40 Messages