Re: [rtcweb] No Plan - SDP offer/answer clarificationRe: [rtcweb] No Plan - SDP offer/answer clarification
Emil Ivov
2013-06-04
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/n2kiI-0LThOIYWEz6gSOUDqYKc8/
1255657
1585284
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Emil Ivov
2013-06-04
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/G8GJ4IqJnJBZ2YT6jkxke-YO6Hg/
1255656
1585291
[rtcweb] Repair Flows and No Plan (Was: No Plan)[rtcweb] Repair Flows and No Plan (Was: No Plan)
Emil Ivov
2013-06-04
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/ZeeRw1jkVTEHOO7uvymzfjwtohc/
1255655
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Christer Holmberg
2013-06-04
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/GGGKrPbYWhwvhFCbE7_GYAiK6AE/
1255654
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Emil Ivov
2013-06-04
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/twNxIE9-MrVnIWoHgfZ5hwIWvGs/
1255653
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Bernard Aboba
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/oQE_oLghM8KQlv4LIbbLiy4xN3c/
1255652
1585291
Re: [rtcweb] Translating Plan A into No Plan (Was: No Plan)Re: [rtcweb] Translating Plan A into No Plan (Was: No Plan)
Roni Even
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/VFkTeELrXykdYEagsShCDZnh9j8/
1255651
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Jim Barnett
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/uxqYOLbIdDPsrFiuUyI9zXIi3UY/
1255650
1585291
Re: [rtcweb] No Plan - SDP offer/answer clarificationRe: [rtcweb] No Plan - SDP offer/answer clarification
Roni Even
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/KqQjKALJWIM0sGHCOEsMav70ig4/
1255649
1585284
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Jonathan Lennox
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/TB06XH1IOhkiE4eVhKZ8x8NPkXQ/
1255648
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Paul Kyzivat
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/a3_6jsQ6BhJPbrQIEvKf_ZRIQeU/
1255647
1585291
Re: [rtcweb] Translating Plan A into No Plan (Was: No Plan)Re: [rtcweb] Translating Plan A into No Plan (Was: No Plan)
Paul Kyzivat
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/5meeCt5S71Ju2rSVmVaf6PoNTs0/
1255646
1585291
Re: [rtcweb] No Plan - but what's the proposalRe: [rtcweb] No Plan - but what's the proposal
Emil Ivov
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/RAmxJE4vRcikh6k17_rDLD6JjcE/
1255645
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Emil Ivov
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/YdC7hTAaXg6gJUxzPAiyizEJwmQ/
1255644
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Paul Kyzivat
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/kU4EfHpqHI-fYh8kBOYxONiURqk/
1255643
1585291
Re: [rtcweb] Translating Plan A into No Plan (Was: No Plan)Re: [rtcweb] Translating Plan A into No Plan (Was: No Plan)
Emil Ivov
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/MYBCvUih4INXhCuNpKVUaqjTLIs/
1255642
1585291
Re: [rtcweb] Translating Plan A into No Plan (Was: No Plan)Re: [rtcweb] Translating Plan A into No Plan (Was: No Plan)
Iñaki Baz Castillo
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/7E3xC6lQDfkdXriBX21NLoLJRcc/
1255641
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Iñaki Baz Castillo
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/sxCW2G29qXMdeEzT_k1ogA7UCk8/
1255640
1585291
Re: [rtcweb] Translating Plan A into No Plan (Was: No Plan)Re: [rtcweb] Translating Plan A into No Plan (Was: No Plan)
Paul Kyzivat
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/dJ6HemNIYJWaPecveHvI-Oj3j6g/
1255639
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Emil Ivov
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/ZDAuya_FOvUU5S1mltGJ3nperIY/
1255638
1585291
Re: [rtcweb] No Plan - but what's the proposalRe: [rtcweb] No Plan - but what's the proposal
Iñaki Baz Castillo
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/n0oMOqoq3e6-eOpuEwPyzPJT9Rg/
1255637
1585291
Re: [rtcweb] RTT (was :No Plan )Re: [rtcweb] RTT (was :No Plan )
Paul Kyzivat
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/zgxhhR_pVe_Jku1PBvrAlbatUv4/
1255636
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Paul Kyzivat
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/-jEBlz3t9HqnEIE2LBZLHdoKxnI/
1255635
1585291
Re: [rtcweb] Translating Plan A into No Plan (Was: No Plan)Re: [rtcweb] Translating Plan A into No Plan (Was: No Plan)
Martin Thomson
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/8avRUR0ju3Cwi5Qns7OWXq22hng/
1255634
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Paul Kyzivat
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/xj8qMbOk7ax0tmiLtsEM5ivpzvw/
1255633
1585291
Re: [rtcweb] No PlanRe: [rtcweb] No Plan
Paul Kyzivat
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/NQhrAXMbFkHv1cWF9YHSozs0YXc/
1255632
1585291
Re: [rtcweb] No Plan - but what's the proposalRe: [rtcweb] No Plan - but what's the proposal
Emil Ivov
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/JWg-69pyeTI5S68pHvWjqHo7xBg/
1255631
1585291
Re: [rtcweb] No Plan - but what's the proposalRe: [rtcweb] No Plan - but what's the proposal
Cullen Jennings
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/jR41ZLTXaqvNNM2RgOo76CDdDik/
1255630
1585291
Re: [rtcweb] No Plan - but what's the proposalRe: [rtcweb] No Plan - but what's the proposal
Cullen Jennings
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/wimane3jVQUw53KwmfINLjRXS5o/
1255629
1585291
Re: [rtcweb] Translating Plan A into No Plan (Was: No Plan)Re: [rtcweb] Translating Plan A into No Plan (Was: No Plan)
Eric Rescorla
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/jWwbc2oVNVoeiklbCOuBulvlULA/
1255628
1585291
Re: [rtcweb] Translating Plan A into No Plan (Was: No Plan)Re: [rtcweb] Translating Plan A into No Plan (Was: No Plan)
Iñaki Baz Castillo
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/MJlidJ7U9r16ULyk3F-lxcqlygs/
1255627
1585291
[rtcweb] Translating Plan A into No Plan (Was: No Plan)[rtcweb] Translating Plan A into No Plan (Was: No Plan)
Emil Ivov
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/cvcf6jRwlhOtWb-WBcyJxVvF6UM/
1255626
1585291
Re: [rtcweb] RTT (was :No Plan )Re: [rtcweb] RTT (was :No Plan )
Iñaki Baz Castillo
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/jpcwViGlV6ljsYTObVc7OYlHiUE/
1255625
1585291
Re: [rtcweb] RTT (was :No Plan )Re: [rtcweb] RTT (was :No Plan )
Gunnar Hellstrom
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/TA5p2qVP0m9-ulujc4yEavx7xI4/
1255624
1585291
[rtcweb] My considerations about "inter-website-communication", RTT and emergency services[rtcweb] My considerations about "inter-website-communication", RTT and emergency services
Iñaki Baz Castillo
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/5tjeVCnpXDSz4cUoFsMVei2HYf8/
1255623
1585283
Re: [rtcweb] RTT (was :No Plan )Re: [rtcweb] RTT (was :No Plan )
Iñaki Baz Castillo
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/7Wb996D4iG1ooqMILzfSGwve5bI/
1255622
1585291
Re: [rtcweb] RTT (was :No Plan )Re: [rtcweb] RTT (was :No Plan )
Iñaki Baz Castillo
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/a77Eg9D_d6YEwqY9DxqlkqLLAeE/
1255621
1585291
Re: [rtcweb] RTT (was :No Plan )Re: [rtcweb] RTT (was :No Plan )
Gunnar Hellstrom
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/nMTpkbl8CgeTvAWQXStQA6d59FA/
1255620
1585291
Re: [rtcweb] RTT (was :No Plan )Re: [rtcweb] RTT (was :No Plan )
Barry Dingle
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/MVnZkXrpno1Aoj44DiUs_zcKjzM/
1255619
1585291
Re: [rtcweb] RTT (was :No Plan )Re: [rtcweb] RTT (was :No Plan )
Iñaki Baz Castillo
2013-06-03
rtcweb
/arch/msg/rtcweb/P_i0CW_ZzGveYvGIoi59HkrQhYA/
1255618
1585291
17998 Messages