[Slim] Final IPR check on draft-ietf-slim-negotiating-human-language[Slim] Final IPR check on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Bernard Aboba
2017-12-07
slim
/arch/msg/slim/O-QYSL0ujV8-G3pKr6utTbdOvyA/
2518452
1759713
[Slim] Use of "non-sign" term[Slim] Use of "non-sign" term
Bernard Aboba
2017-12-07
slim
/arch/msg/slim/gZyp1n3kyrb25wjsrnhZ-FpliQg/
2518451
1759712
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Gunnar Hellström
2017-12-06
slim
/arch/msg/slim/Jp11i-pKkn0qSZzI44Jg_EhAGbI/
2518154
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Gunnar Hellström
2017-12-06
slim
/arch/msg/slim/Cuk3An36bo0-faNwTyp5obNdWIs/
2518064
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Keith Drage
2017-12-06
slim
/arch/msg/slim/jAtObCGvwy3Tba7vvHPv3M8blJ0/
2517917
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Bernard Aboba
2017-12-06
slim
/arch/msg/slim/zC_yvV5Y26KQLTtBHxVKeGMQWmM/
2517822
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Gunnar Hellström
2017-12-05
slim
/arch/msg/slim/F9J7tQaj_pl-QpgvEbyLi1lG5s8/
2517734
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Randall Gellens
2017-12-05
slim
/arch/msg/slim/GD7stWzG6xUIKiDLUvXke3Sr20c/
2517615
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Gunnar Hellström
2017-12-03
slim
/arch/msg/slim/LhLZD3QM5HDHZxFYGiLWV7Lj6zQ/
2516716
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Randall Gellens
2017-12-02
slim
/arch/msg/slim/2q5ag4tjlhd48ELdw9UxTfsFiqc/
2516559
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Keith Drage
2017-12-02
slim
/arch/msg/slim/VZszsNhEQKAFStBz0IwXXUdGgCc/
2516550
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Randall Gellens
2017-12-01
slim
/arch/msg/slim/8W0IgjDgnaAWpGxft_NxFcFjOkM/
2516520
1757258
[Slim] I-D Action: draft-ietf-slim-negotiating-human-language-19.txt[Slim] I-D Action: draft-ietf-slim-negotiating-human-language-19.txt
internet-drafts
2017-12-01
slim
/arch/msg/slim/4vGZ-1D3c79i8Ee4Dclxb5ZNIT4/
2516370
1758898
Re: [Slim] Conclusion of WG last call on draft-ietf-slim-negotiating-human-language-18Re: [Slim] Conclusion of WG last call on draft-ietf-slim-negotiating-human-language-18
Randall Gellens
2017-12-01
slim
/arch/msg/slim/87TfOo6Nh2ueBhpMo6Z_iAdT7kY/
2516135
1758783
[Slim] Conclusion of WG last call on draft-ietf-slim-negotiating-human-language-18[Slim] Conclusion of WG last call on draft-ietf-slim-negotiating-human-language-18
Bernard Aboba
2017-12-01
slim
/arch/msg/slim/h_uTyZruo0LeWcp4SckLp49r2mg/
2516064
1758783
Re: [Slim] Announcement of SLIM WG Last Call on draft-ietf-slim-negotiating-human-language-18Re: [Slim] Announcement of SLIM WG Last Call on draft-ietf-slim-negotiating-human-language-18
Randall Gellens
2017-11-28
slim
/arch/msg/slim/8RkvRkPBrtsTIa3fr2mQb4F_7eI/
2514250
1757584
[Slim] REMINDER: WG last call on draft-ietf-slim-negotiating-human-language-18[Slim] REMINDER: WG last call on draft-ietf-slim-negotiating-human-language-18
Bernard Aboba
2017-11-28
slim
/arch/msg/slim/C88_uTkBVbRXLwiKVavhdgjMf0g/
2514119
1758093
Re: [Slim] Announcement of SLIM WG Last Call on draft-ietf-slim-negotiating-human-language-18Re: [Slim] Announcement of SLIM WG Last Call on draft-ietf-slim-negotiating-human-language-18
Gunnar Hellström
2017-11-23
slim
/arch/msg/slim/PVgPYGK68MA01Hf9RUclVdXyF3g/
2513285
1757584
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Gunnar Hellström
2017-11-23
slim
/arch/msg/slim/fKZQ0en2Vlt1Qsgx88cNFiX17pQ/
2513168
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Bernard Aboba
2017-11-23
slim
/arch/msg/slim/BIaAyl5yBFEjBhzH3ZiE41BfOp0/
2513073
1757258
Re: [Slim] I-D Action: draft-hellstrom-slim-modality-grouping-00.txtRe: [Slim] I-D Action: draft-hellstrom-slim-modality-grouping-00.txt
Gunnar Hellström
2017-11-23
slim
/arch/msg/slim/1WNJem6qg4iasie-Au0_-ni9VK0/
2513060
1713733
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Randall Gellens
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/hdVtUj2EQfhiq1b717JnICRoyY4/
2513040
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Gunnar Hellström
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/atNxVzTDxoBxD5FE5qRrFdGmKG4/
2513035
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Bernard Aboba
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/BjOqYkebaD0_E9AFboExbP6rNGQ/
2513010
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Gunnar Hellström
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/JL6tex2mfgxvP3n-7IsbGv1Wr50/
2512996
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Keith Drage
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/DdzQHdN3LaGgs6JKZqny3YNVn4w/
2512990
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Randall Gellens
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/ATOlez3xz-yM2qLfKOays6NsR3E/
2512931
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Bernard Aboba
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/3Y5PBjhMXyXgqDCsePn2KHG6CMA/
2512921
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Gunnar Hellström
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/Xv9oG4Fcs3dMRURd7vp5JvoZ8A8/
2512917
1757258
[Slim] Announcement of SLIM WG Last Call on draft-ietf-slim-negotiating-human-language-18[Slim] Announcement of SLIM WG Last Call on draft-ietf-slim-negotiating-human-language-18
Bernard Aboba
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/BS8ktIurntuvPzCWj_3dDnignqM/
2512780
1757584
Re: [Slim] I-D Action: draft-ietf-slim-negotiating-human-language-18.txtRe: [Slim] I-D Action: draft-ietf-slim-negotiating-human-language-18.txt
Bernard Aboba
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/EVk-9vQUsGUb1TBMT-bJabhWu4g/
2512777
1757569
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Bernard Aboba
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/1r2x_Ya4Z_xkR65Oe_y3xbXVQBg/
2512773
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Gunnar Hellström
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/7yyky3zeZPiKykorxr-KUOqVy5E/
2512767
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Gunnar Hellström
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/F_gLUfWvZ7zSGNFOBOFC0ylmEYs/
2512764
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Martin J. Dürst
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/hfhmvfutDM1zkeKy_pr_mqOUJ0A/
2512760
1757258
[Slim] I-D Action: draft-ietf-slim-negotiating-human-language-18.txt[Slim] I-D Action: draft-ietf-slim-negotiating-human-language-18.txt
internet-drafts
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/AxPeiga7BY2rpPGpZ9DsEVp2vZU/
2512738
1757569
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Bernard Aboba
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/bSoui6CvKLPFi937qLfhdWvLzPU/
2512730
1757258
Re: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-languageRe: [Slim] Moving forward on draft-ietf-slim-negotiating-human-language
Bernard Aboba
2017-11-22
slim
/arch/msg/slim/G9hF3yt38hkjLtHc7XKTqoQXCdg/
2512714
1757258
Re: [Slim] Proposed 5.4 textRe: [Slim] Proposed 5.4 text
Randall Gellens
2017-11-21
slim
/arch/msg/slim/goujnEQ8NHAbq_lCYHywtm3qtx8/
2512687
1757258
[Slim] Proposed 5.4 text[Slim] Proposed 5.4 text
Randall Gellens
2017-11-21
slim
/arch/msg/slim/4Y6GYdd5dG-4ClzozbZ7t4LHe9I/
2512683
1757258
40 Messages